Afwezig: Ap Gerbers Publieke tribuneDovnload 42.73 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte42.73 Kb.
Actiepuntenlijst Deelgebiedcommissie I

Vergadering: 8 september 2011

Gemeente: Lisette Coljé

Aanwezig: Gezinus Hilbrands, Hendrik Kamping, Henk de Vries, Hennie Fluks, Irene Koerts (voorzitter), Jans Weuring

Afwezig: Ap Gerbers

Publieke tribune: Luuk Klein, Wim Schonewille


Datum 2011

Status

Nr

Actiepunt

Stand van zaken


Actie

Actie

houder

14/07

In behandeling

1

Borstbeeld Jan Naarding

Nog niks mee gebeurd gezien de weersomstandigheden is dit nu ook niet het juiste moment.

In de gaten houden of bronslaag wordt hersteld.

Henk

14/07

afgehandeld

2

Vooraankondiging

PvdA houdt 8/9 thema-avond Krimp (De Spil, Zweeloo, 20.00 uur). Besloten niet te gaan ivm bijeenkomst Molen. Er is afgemeld.

Afgevaardigde(n) sturen van de commissie.

Irene

14/07

afgehandeld

3

Dorpsconciëge

Is gesprek geweest. Mede n.a.v. dit gesprek heeft Wim S. besloten uit de commissie te treden.
Wim


14/07

In behandeling

4

Terugkoppeling voorzitter

Er is opdracht gegeven om na te denken waarop bezuinigd kan worden binnen het project (bv. snijden uren ambtelijke ondersteuning). Is vergadering over belegd.

Als commissie nadenken waarop bezuinigd kan worden.

Allen

14/07

open

5

Stichting Platform gehandicapten

Gevraagd of de commissie een keer een vergadering bijwoont. 19.30 uur in het Hof van Coevorden.

Nadenken over mogelijke data: 27 september, 18 oktober of 22 november.

Irene

14/07

open

6

Archief

Er is een brochure gemaakt over de historische bomen. Is er behoefte om iets dergelijks te maken (soort archief) van alles wat er is gebeurt mbt. Buitengewoon Platteland en de commissie.

Hennie legt archief aan, Ap gaat daarbij helpen.

Hennie Tinus Ensing bellen over verhaal waarom 9 bomen daar zijn geplaatst.Hennie

14/07

afgehandeld

7

Molen De Hoop

Vergadering vindt plaats (deze avond 8/9)

Henk stuurt adressen en inhoud brief aan Lisette. Lisette zorgt ervoor dat deze 17 aug. worden verstuurd.

Henk

Lisette


14/07

afgehandeld

8

Waterschap Velt & Vecht

Er zijn 2 plannen in de maak; meanderig Holslootsdiep, Sleenerstroom. Velt & Vecht is bang dat de aanvoer niet genoeg is. Ze doen er wel wat mee, maar in welke vorm weet men nog niet. Plan was medio 2015, dus ze lopen ook nog niet achter.

Hendrik heeft gebeld

Hendrik

14/07

open

9

Uitje commissie

Vraag of er behoefte is aan gezamenlijk uitje. Men wil graag een rondleiding in het nieuwe gemeentehuis.
Gezinus

14/07

afgehandeld

10

Markt 3 september

Niet gestaan, kon geen bemensing krijgen. Omdat er nog niet was ingeroosterd, dus hoeft de € 11,- niet betaald te worden.

Voorbereidingen treffen en Henri bellen en vragen naar standaards

Gezinus

Hendrik


Henk

14/07

open

11

Samenstelling commissie

De vraag is of er nog wordt gekeken naar een nieuw commissielid na het vertrek van Karin en Selma. Is wel interesse voor vanuit de commissie.

Volgende vergadering op terug komen.

Irene

14/07

afgehandeld

12

TIP kantoor

Er is nog geen RvT vergadering geweest. Zijn wel geruchten dat er al een andere locatie is. Irene heeft gebeld: is niet alleen TIP kantoor in Sleen, maar zijn meerdere kantoren waarmee ze aan de slag moeten

Gezinus kaart het aan (Raad van Toezicht)

Wim (ondernemersvereniging) stuurt brief naar TIP en neemt contact op met dorpsbelangen.

Irene belt met Luuk Jansen (ToReCo)


Gezinus

Wim


Irene

08/09

open

13

Dorpstuin Diphoorn

Initiaftief is goed, ze zijn goed op weg. Voorstel is om dit te laten groeien. Nu in ieder geval zonder buitengewoon platteland.

Irene neemt contact op en legt tevens de gang van zaken rondom subsidie uit.

Irene

08/09

open

14

Structuurvisie

Is klaar/af. Komt nog een keer ter inzage te liggen, daarna wordt deze vastgesteld door de gemeenteraad.

Volgende vergadering besluiten dit als agendapunt terug te laten komen

Allen

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina