Agenda Halfjaarlijkse alv 8 novemberDovnload 5.1 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte5.1 Kb.
Agenda Halfjaarlijkse ALV 8 november
01 Opening

02 Vaststelling agenda

03 Notulen alv 31-05

04 Algemene bestuursmededelingen  1. Gelegenheid om vragen te stellen over document ‘secretariele mededelingen’

  2. Statuten

  3. Contributie KNSB

05 Bestuursmededelingen mbt beleidsplan

  1. Beleidspunt 1

  2. Beleidspunt 2

  3. Beleidspunt 3

06 Drukkosten vergoeding & stemming

07 Financien  1. Presentatie halfjaarlijkse afrekening

  2. Toelichting financiele situatie

  3. Sponsering

08 Mededelingen commissies

09 Meest herkenbare commissie

10 W.V.T.T.K. & Rondvraag
Toelichting op de agenda

4a. Voor deze ALV hebben wij ervoor gekozen om alle cijfermatige aspecten van het afgelopen halfjaar in een document te plaatsen op de site. Zie belangrijke documenten: Secretariele mededelingen. Tijdens de AlV zullen wij deze per pagina bij langs gaan en zal er de gelegenheid gegeven worden om vragen hierover te stellen.


4c. De KNSB heeft besloten om per volgend jaar de contributie die schaatsverenigingen per lid af moeten dragen te verhogen. Voor de natuurijsvereniginen houdt dit in dat zij veel minder gaan betalen maar voor Tjas pakt het iets minder positief uit. Tijdens de ALV zullen we de nieuwe constructie bespreken.
6. Tijdens de vorige ALV is besloten dat het bestuur een voorstel zal uitwerken mbt drukkosten vergoeding.

Het voorstel van het bestuur zal bij goedkeuring ingaan in het bestuursjaar 2011/2012. Het voorstel betreft het bestuur en de intocie en promocie. Gekozen voor deze drietal is omdat zij een duidelijke externe en wervingsfunctie hebben voor de vereniging.

Het voorstel houdt in dat het bestuur 30 euro vergoed krijgt per bestuurslid en de promocie en introcie 10 euro per persoon.

Wij hebben in dit voorstel duidelijk niet gekozen voor een vergoeding voor alle commissies. Dit is simpelweg niet te betalen.Tijdens de ALV zullen we stemmen voor dit voorstel. Bij 50% van de stemmen uitgebracht voor wel/niet vergoeding, zal het voorstel aangenomen/afgewezen worden.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina