Agenda Iris 21 Oproep 2008 Kandidatuurdossier Categorie 2 project Titel van het projectDovnload 35.09 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte35.09 Kb.

Agenda Iris 21

Oproep 2008

Kandidatuurdossier
Categorie 2 project


Titel van het project

…………………………...………………….

Gemeente die de kandidatuur indient

…………………………...………………….


Ten laatste terug te sturen op vrijdag 14 november 2008
per post ter attentie van Pascale Alaime

Brussel Leefmilieu – BIM – Departement Afval en Duurzame Ontwikkeling

Gulledelle 100 – 1200 Brussel
Brussel Leefmilieu - BIM

Gulledelle 100

1200 Brussel

Departement Afval en Duurzame Ontwikkeling

Pascale Alaime

Telefoon: 02 / 775 77 50

e-mail: pal@ibgebim.beKandidatuurformulier

Project categorie 2
1. Algemene informatie


1. Lid van het college verantwoordelijk voor de kandidatuur

Naam en voornaam:

Aanspreektitel en bevoegdheid:

Telefoon: Fax:

GSM: E-mail:2. Contactpersoon in de administratie bevoegd voor de coördinatie

Naam en voornaam:

Aanspreektitel en bevoegdheid:

Telefoon: Fax:

GSM: E-mail:
2. Transversale pilootcel
Tips:

Deze transversale pilootcel zal een interdisciplinaire samenwerking mogelijk maken om de verschillende dimensies van een lokale Agenda 21 te kunnen behandelen. Idealiter zullen daarbij alle gemeentediensten die bij uw project betrokken zijn, aan de cel deelnemen.

Als de gemeente daarbij tegelijkertijd een pilootcel voor haar Agenda 21 opricht (of al heeft opgericht), kunt u er natuurlijk ook voor opteren om met maar één pilootcel voor het geheel te werken.
Raadpleeg het PV van de voorbereidingsvergadering van de oproep 2007 (tips en opmerkingen van de deelnemers over de implementatie van de transversaliteit):

http://www.avcb-vsgb.be/documents/agenda-21/examen-dossier-candidature.pdf

Raadpleeg het PV van de workshop 2007 over transversaliteit:

http://www.avcb-vsgb.be/fr/Matieres/Developpement-durable/agenda-21/transversalite.html2.1. Leden van de pilootcel (andere dan de personen vermeld in punt 1)

Naam en voornaam:

Functie (dienst):

Instelling (indien andere dan gemeentebestuur):

Telefoon: GSM:
E-mail: ……………………………………………….

Naam en voornaam:

Functie (dienst):

Instelling (indien andere dan gemeentebestuur):

Telefoon: GSM:
E-mail: ……………………………………………….

Naam en voornaam:

Functie (dienst):

Instelling (indien andere dan gemeentebestuur):

Telefoon: GSM:
E-mail: ……………………………………………….
3. Basis van de kandidatuur

3.1. Visie en doelstellingen op lange termijn
Beschrijving van de visie en de doelstellingen op lange termijn van de gemeente, waarin het project kadert.

3.2. De verwezenlijkingen
Voorstelling van de vaststellingen en ervaringen die u ertoe gebracht hebben uw project uit te werken.
Plaats hierbij ook een lijst van documenten en rapporten die ter beschikking zijn bij de contactpersoon.
4. Voorstelling van het project
4.1. Doelstellingen en doelpubliek
Beschrijf op basis van uw vaststellingen in het kort welke doelstellingen realistisch haalbaar zijn in het kader van het hier voorgestelde project (concreet zullen we tevreden zijn als we eind 2009 het volgende verwezenlijkt hebben: …). Beschrijf eveneens, welk doelpubliek u wilt bereiken met de realisatie van uw project.

Op welke manier zal uw project een bijdrage leveren aan een duurzamere ontwikkeling binnen uw gemeente?


4.2. Beschrijf uw project in detail
Wees concreet. Wees duidelijk over hoe u stap per stap het project wenst in te vullen. Maak duidelijk welke de resultaten zijn van elke fase. Verduidelijk wat de verwachte doelstellingen zijn in 2009.
4.3. Werkprogramma
Plaats de verschillende fasen van het project op een tijdlijn die van januari 2009 tot december 2009 loopt.

Raadpleeg het PV van de workshop 2007 gewijd aan de tijdlijn: http://www.avcb-vsgb.be/fr/Matieres/Developpement-durable/agenda-iris-21/commencer-un-agenda-21.html

4.4. De transversale aanpak
Gedetailleerde presentatie van de werkmethode en van de pilootstructuur die dient te worden verwezenlijkt om een transversale benadering mogelijk te maken.

Welke middelen worden voorgesteld om een goede werking te garanderen van wat wordt voorgesteld?
Preciseer hoe de gemeente de samenwerking tussen de betrokken diensten zal vergemakkelijken om verschillende dimensies van de duurzame ontwikkeling, zoals het milieu, bij het initiatief te betrekken.


Raadpleeg het PV van de workshop 2007 gewijd aan transversaliteit:

http://www.avcb-vsgb.be/fr/Matieres/Developpement-durable/agenda-21/transversalite.html
4.5. Participatiedynamiek
Gedetailleerde voorstelling van de doelstellingen en de middelen die zullen worden ingezet om de deelname van de betrokken doelgroepen te verzekeren.

Welke middelen zult u inzetten om de goede werking van wat voorgesteld is te verzekeren?


Tips:

Raadpleeg het PV van de workshop 2007 gewijd aan participatie:

http://www.avcb-vsgb.be/fr/Matieres/Developpement-durable/agenda-21/participation.html

Raadpleeg het PV van de workshop 2008 gewijd aan participatie:

Wordt verwacht


4.6. Op lange termijn
Welke waarborgen zijn er opdat het initiatief van de gemeente in de toekomst blijft voortbestaan?
Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de verwezenlijkingen van het project na 2009 nog blijven voortbestaan?
4.7.Pijlers en uitdagingen
Welke zijn de voornaamste punten van uw project die in het oog moeten worden gehouden?

En de belangrijkste uitdagingen die de gemeente moet aangaan om resultaat op te leveren?


Schets hier de weg die uw project af zal dienen te leggen en identificeer en maak daarbij een duidelijke inschatting van de problemen waaraan u zich verwacht.
4.8. Budget

Duid aan waar de 10% voor de gemeente precies zit.

Vergeet niet minimum 10% van het budget te besteden aan de participatiedynamiek.
4.9. Samenvatting
Samenvattende voorstelling van de motivaties, de ambitie, de doelstellingen, de middelen die gebruikt zullen worden, de meerwaarde en de resultaten die eind 2009 van het project verwacht worden.

(35 regels maximum)
Tip: Een samenvatting van 35 regels schrijven, is niet gemakkelijk. Ze moet kort, gestructureerd en duidelijk zijn. Het is ook een investering: Een dergelijke samenvatting zal namelijk een zeer nuttig intern en extern communicatie-instrument vormen voor uw project. Er zullen waarschijnlijk ook dingen herhaald worden in andere onderdelen van het dossier.

Raadpleeg de presentaties van de laureaten 2007:

http://www.avcb-vsgb.be/fr/agenda-iris-21--les-laureats.html?cmp_id=7&news_id=200&vID=130
5. Engagementen
5.1. Omschrijving van de engagementen
Door de indiening van de kandidatuur verbindt de gemeente zich ertoe, indien het project geselecteerd wordt:


  • op de gemeentebegroting een financiële inbreng voor het project te voorzien van 10% van de subsidie die het gewest zal toekennen (buiten de kosten voor het aanwezige gemeentepersoneel);
  • een budget uit te trekken ten belope van minimum 10% van de gewestsubsidie voor de financiering van ondersteuning of externe expertise op het vlak van participatie;
  • zo snel mogelijk de in het dossier beschreven transversale pilootcel op te richten en die de nodige werkingsmiddelen ter beschikking te stellen;
  • als dat nog niet gebeurd is: begin 2008 officieel de engagementen van Aalborg te ondertekenen op de officiële ceremonie voor de bekendmaking van de geselecteerde projecten.5.2. Beslissing van de gemeenteraad
Ter herinnering, om de transversaliteit en een ruime steun voor het project te waarborgen, moet het voorgestelde project in de gemeenteraad besproken en goedgekeurd worden, ook op het niveau van de engagementen beschreven in punt 5.1.
Voorzie ook snel een voorlegging aan het college: voor de princiepsbeslissing aangaande de indiening van het kandidatuurdossier en de verdeling van de verantwoordelijkheden binnen de toekomstige pilootcel.

Opgesteld te …………….. , op ……………………………..De Gemeentesecretaris, De Burgemeester


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina