Al in behandeling?Dovnload 9.69 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte9.69 Kb.
Eigen bijdragen

Vanaf 2012 betalen volwassenen vanaf 18 jaar een eigen bijdrage voor tweede lijns psychologische hulp bij psychische problemen (geestelijke gezondheidszorg). Voor hulp in onze praktijk geldt deze bijdrage.


De bijdrage wordt maximaal één keer per cliënt per jaar door de zorgverzekeraar in rekening gebracht.
Al in behandeling?

Wanneer u in 2011 als cliënt bij GGZ staat ingeschreven, hoeft u voorlopig nog geen eigen bijdrage te betalen. Is uw behandeling in 2011 gestart en gaat deze in 2012 door, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen zolang deze behandeling in totaal korter duurt dan een jaar. Pas wanneer in 2012 of daarna een nieuwe behandeling wordt gestart, dan kunt u te maken krijgen met een eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg. Een eigen bijdrage komt boven op het verplicht eigen risico van € 220,- op de individuele basisverzekering, dat iedereen moet betalen.


Wat moet u gaan betalen?

 • voor behandeling tot maximaal 100 minuten (bijvoorbeeld alleen een intake of diagnostiekgesprek), betaalt u € 100,- eigen bijdrage per jaar;

 • voor behandeling langer dan 100 minuten, betaalt u € 200,- eigen bedrage per jaar;

 • voor hulp via internet betaalt u € 50,- per behandeling;

 • wanneer u klinisch wordt opgenomen brengt de zorgverzekeraar € 145,- per maand bij u in rekening vanaf de tweede maand van uw opname. Deze eigen bijdrage (voor onderdak en eten) komen bovenop de eigen bijdrage voor behandeling.


Eigen bijdragen voor hulp van GGZ

De eigen bijdrage voor een behandeling bij GGZ bedraagt in principe € 200,- per jaar. Als u wordt opgenomen bij GGZ, dan moet u daarnaast een eigen bijdrage € 145,- per maand betalen voor het verblijf. Deze eigen bijdrage gaat in zodra u langer dan één maand bent opgenomen en geldt gedurende één opnamejaar.


Eigen bijdragen voor hulp door een eerstelijns ggz-hulpverlener

Gaat u voor kortdurende hulp bij psychische problemen niet naar GGZ, maar naar een zelfstandig eerstelijns hulpverlener of naar een eerstelijns ggz-organisatie, dan moet u ook een eigen bijdrage betalen. Deze bestond al, maar wordt vanaf 2012 verhoogd naar € 100,- per jaar. Bovendien worden vanaf 2012 maximaal vijf behandelingen vergoed (€ 20,- per consult). Volgt u een therapie via internet, dan moet u een eigen bijdrage van € 50,- betalen, ongeacht het aantal sessies. Deze eigen bijdrage geldt per therapie.


Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen. In de volgende gevallen betaalt u geen eigen bijdrage: • u bent jonger dan 18 jaar;

 • u bent gedwongen opgenomen gedurende maximaal 28 dagen bij GGZ;

 • u krijgt crisishulp. Zodra de crisis voorbij is en de behandeling en/of opname wordt vrijwillig voortgezet, dan geldt de eigen bijdrage regeling wel;

 • uw behandeling valt onder Justitie;

 • u krijgt bemoeizorg. Dit is hulp aan mensen die in slechte omstandigheden leven maar de stap naar de hulpverlening niet kunnen, of niet willen maken;

 • u krijgt u psychische hulp van een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige in dienst van de huisarts. Er geldt geen maximum voor het aantal gesprekken;

 • u volgt op advies van uw huisarts of op eigen initiatief een training om te voorkomen dat problemen die te maken hebben met angst, paniek, depressie of alcoholgebruik verergeren.


Tegemoetkomingen

Er bestaan tegemoetkomingen op de eigen bijdrage en/of het verplicht eigen risico op uw zorgverzekering. Als u hier meer over wilt weten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.Sommige mensen komen in aanmerking voor bijzondere bijstand van de gemeente. Hiermee kunnen ze een vergoeding krijgen voor bepaalde zorgkosten. Of u in aanmerking komt voor deze bijzondere bijstand kunt u navragen bij uw gemeente.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina