Beeld van de waterloop – Zeekanaal Brussel Schelde SitueringDovnload 24 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte24 Kb.
Beeld van de waterloop – Zeekanaal Brussel - Schelde

Situering

 • Zeekanaal Brussel – Schelde = Kanaal van Willebroek = Willebroekse Vaart

 • Samen met kanaal Charleroi – Brussel verbinding tussen Samber en Schelde (via nieuwe zeesluis van Wintam)

 • Ligt in Dijle-Zennebekken en Benedenscheldebekken

 • Zenne, voor deel van traject evenwijdig met kanaal, mondt uit in de Dijle.

 • Totale lengte = 35 km, gemiddeld 60 m breed, min. 30 m breed, diepte tussen 4,5 m en 9,5 m

Geschiedenis

 • Brussel oorspronkelijk verbonden met zee via Zenne, maar Zenne tijgevoelig

 • De graafwerken startten in het midden van de 16e eeuw. Toen mondde het kanaal uit in de Rupel ter hoogte van Willebroek. Er werd een haven met dokken aangelegd in centrum van Brussel.

 • 1829: kanaal verder uitgediept en uitgegroeid tot zeekanaal. Haven van Brussel verhuisde naar noordelijke rand van Brussel. Overgang 18e-19e eeuw: monding kanaal verlegd naar Wintam verder stroomafwaarts, nog steeds in de Rupel. 1997: monding kanaal verlegd naar Zeeschelde via de nieuwe zeesluis van Wintam.

 • Aantal sluizen in loop der jaren verminderd van 5 naar 2.

Functies van Zeekanaal Brussel-Schelde

 • Vrachtvervoer over kanaal: tot aan spoorwegbrug in Willebroek kanaal toegankelijk voor zeeschepen tot 10000 ton (max. 150m lang en 20m breed) en duwkonvooien tot 9000 ton , tot in Haven van Brussel schepen tot 4500 ton.

Totale trafiek/jaar ongeveer 10 miljoen ton en 99.600 containers. Na geleidelijke stijging in jaren ’90 (door verkeerscongestie op autosnelwegen rond Brussel en Antwerpen), laatste 2 jaar een terugval (door afname transport kolen, staal en gas naar Wallonië, technisch defect aan Ronquières en economische crisis).

83% van trafiek is binnenvrachtvaart, 40% van de getransporteerde vracht zijn mineralen en bouwstoffen, ook aardolie en –producten en schroot en recyclagemateriaal. • Industrie: kanaalzone is concentratiegebied voor industrie (bouwmaterialen, betoncentrales, loskades en hangars voor opslag en overslag, metaalverwerkende industrie, voederfabrikanten, afvalverwerking …)

 • Recreatie: verschillende jachthavens en aanlegsteigers, verder ook kayak- en roeiclubs en waterskiclubs

 • Natuur: Koninklijk Park van Laken, Domein Drie Fonteinen te Vilvoorde, Bos Van Aa, Blaasveld Broek en Noordelijk en Zuidelijk Eiland. Langs groot deel van traject worden oevers op natuurvriendelijke wijze vernieuwd en worden ook vooroevers aangelegd

 • Waterafvoer: kanaal belangrijke rol in ABC-as en Zennevallei: 3 grote overstorten van Zenne naar kanaal in Lembeek, Anderlecht en Molenbeek, omgekeerde ter hoogte van Hevels van Eppegem (aan insteekdok Vilvoorde)

 • Watergebruik voor bedrijvigheid: aan- en afvoer goederen, koelwater (bv. verbrandingsoven) en proceswater (bv. PB Gelatine)

Waterkwaliteit

 • Waterkwaliteit nog steeds relatief slecht door monding Hain en overstort Zenne stroomafwaarts van Brussel, sinds 2003 langzaam verbeterd door RWZI’s Brussel- Zuid, -Noord, Grimbergen en Humbeek-Grimbergen

Trajectspecifieke kenmerken tussen Brussel en Zemst

Bécodok

RO Citroëngebouw

LO Tour & Taxis

Vergotedok

LO en RO Bouwbedrijven en betoncentrales (beperkt watergebruik voor transport)

RO Schrootverwerking Stevens & Co (trams en bussen -> afvoer recyclagemateriaal via containers)

RO Vroegmarkt en Europees Centrum voor groenten en fruit (geen watergebondenheid)

LO Koninklijk Domein van Laken

Van Praet Brug, Voorhaven

LO Jachthaven Brussels Royal Yacht Club (waterrecreatie)

RO Verbrandingsoven van Brussel (koelwater)

RO Containerterminal van Brussel

LO en RO Verschillende bouwbedrijven, brandstofopslagplaatsen en recyclagebedrijven van o.a. metaal en bouwmaterialen (bedrijven deels watergebonden, deels gericht op vrachtwagentransport)

RO Ceres – Molens (productie van bloem)

LO Roei- en kayakclub Union Nautique de Bruxelles

RO RWZI Brussel-NoordBuda-Brug en Viaduct van Vilvoorde

RO Zenne en Watersite Vilvoorde

LO Domein Drie Fonteinen

Hefbrug van Vilvoorde

LO Verschillende bouwstoffenverwerkings-, beton- en asfaltbedrijven

RO Zenne

LO Sita (recyclage van vervuilde gronden e.d.)

RO PB Gelatine (gebruikt water uit zeekanaal in productieproces van gelatine)

RO Elektriciteitscentrale ‘Verbrande Brug’ (gebruikt koelwater) en het insteekdok van VilvoordeHefbrug van Grimbergen of Verbrande Brug

LO Monding Maalbeek met zandvang

RO Jachthaven Verbrande Brug

LO en RO Natuurvriendelijke oevers en vooroevers met paaiplaatsen

RO Kasteel en hoeve Groenveld en Kattemeuterbos

Hefbrug van Humbeek – Sas

RO Bos van Aa (zandwinning en natuurontwikkeling)Sluis van Zemst

Trajectspecifieke kenmerken tussen Zemst en Bornem

Sluis van Zemst

LO Eternit (asbest)Spoorwegbrug ‘Hombeeksebrug’

LO Promat nv met zonnepaneelveld op voormalig asbeststortBrug van Tisselt en Ringbrug

RO Roll on - roll off-kaai van G&G International

RO hoofdkantoor W&Z, waterwegbeheerder

Brug van Willebroek, ‘Vredesbrug’ en Spoorwegbrug

RO Kraagput (natuurgebied, vroeger regelmatig overstroomd en gebruikt voor uitlogen van slib)

RO Containerterminal van ECT Belgium

RO Klein-Willebroek met oude sluis en jachthaven (jachtclubs RYAC en KWYC)

LO Belgian Scrap Terminal (metaalverwerking en –recyclage)

Brug van Boom en Boulevardbruggen

LO windmolens op de zijberm van A12

LO pompstation Zielbeek

Spoorwegbrug, ‘Nijverheidsbrug’

LO Prayon (transport over water, koelwater en afvalwater) en Mouterij Albert (koel- en spoelwater)

LO Waterskiclub Clothilde

RO Zuidelijk Eiland (natuurontwikkeling)

RO Oude sluis van Wintam

LO Pompstation van de VlietRO Noordelijk Eiland (natuurontwikkeling)

Nieuwe Zeesluis van Wintam
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina