Behandel elkaar zoals je zelf behandeld wilt worden! 6 t/m 10 oktober: Week van het katholiek onderwijsDovnload 24.09 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte24.09 Kb.
Basbabbel

jaargang 2014-2015

Nummer 2, oktober,

Dakotaweg 65-67 2905 AB Capelle a/d IJssel

010 – 4500869 email: pieterbas@rvko.nl www.pieterbas.net


Behandel elkaar zoals je zelf behandeld wilt worden!

6 t/m 10 oktober: Week van het katholiek onderwijs

Persoonlijk gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede:

Laat mij liefde brengen waar haat heerst,

Laat mij vergeven wie mij beledigde,

Laat mij verzoenen wie in onmin leven,

Laat mij geloof brengen aan wie dwaalt,

Laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,

Laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,

Laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.


Kalender :

07 oktober studiedag, alle kinderen zijn vrij

08 oktober kinderboekenmarkt

15 oktober studiedag, alle kinderen zijn vrij

17 oktober verjaardag juf Chantal

20 oktober start herfstvakantie t/m 24 oktober

27 oktober start BSN fabels en fantasieën groep 1-2

27 oktober start BSN schaken groep 5 en 6

27 oktober start BSN zumba groep 3 en 4

28 oktober KANJERTRAINING-avond voor ouders/verzorgers

29 oktober cultuuractiviteit: Dans bij Noes Fiolet groep 3 en 4

05 november start BSN panelen schilderen groep 7 en 8
Studiedagen

Alle leerkrachten gaan deelnemen aan de “Kanjertraining”.

We leren kinderen om positief over zichzelf te denken en hoe dat in de omgang met elkaar vorm gaat krijgen.

Daarom vallen er twee studiedagen dicht achter elkaar in oktober.


Bij de training hoort ook een ouderavond. Onze trainer, Gerard Weide, zal aan u uitleggen hoe de Kanjertraining in elkaar zit en wat uw rol als ouder daarin is.

Wij gaan er van uit dat u allen aanwezig zult zijn!

De ouderavond is op 28 oktober en is van 19.30 uur tot 21.30 uur in de aula van de school.
Verjaardag juf Chantal

Op vrijdagmiddag 17 oktober, de middag voor de herfstvakantie, viert juf Chantal uit groep 7 haar verjaardag. In de ochtend gaan de kinderen nog gewoon aan het werk, maar in de middag hoopt de juf op een gezellige en feestelijke middag. 


Thema Piramide

In de peuter- en kleutergroepen werken we met Piramide.

Piramide is een methode waarbij taal wordt aangeboden aan de hand van thema´s.

Er zijn al twee bijeenkomsten geweest waar ouders-verzorgers zijn uitgenodigd en waar informatie is gegeven over het thema waar in de groepen aan wordt gewerkt.

De thema´s: welkom en ruimte zijn al afgesloten. Op dit moment werken we aan kleur en vorm! Op 27 oktober starten we het thema herfst.

Binnenkort ontvangen de ouders van de kleuter- en peutergroepen weer een uitnodiging om op school informatie te ontvangen. Hier gaan we ook in op wat u er thuis mee kunt doen. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen. U bent allen van harte welkom in de multifunctionele ruimte.


Ambrasoft

Op school werken veel kinderen met het educatieve programma “Ambrasoft”.

Sinds kort is er een mogelijkheid om ook thuis met het programma te kunnen werken.

U kunt bij de leerkracht van uw zoon/dochter aangeven dat u geïnteresseerd bent.

U ontvangt dan een (gratis) inlogcode. Dit is een andere code dan die uw kind op school gebruikt.

We weten inmiddels dat wij de instellingen ook voor thuis moeten verzorgen. Dit kan soms even duren, ook voor ons is het geheel nieuw.

Veel plezier!
INK

Om de twee jaar doen we een tevredenheidsonderzoek onder ouders, kinderen en leerkrachten op school. Dit jaar start het onderzoek op 24 november.

U kunt deze enquête thuis of op school digitaal invullen of gebruik maken van een papieren vragenlijst. Ook tijdens de rapportavond/-middagen is er de mogelijkheid om de enquête op school in te vullen.

In de Basbabbel van november ontvangt u de benodigde informatie.

Uw mening is voor ons van groot belang, omdat wij ons beleid erop af kunnen stemmen.

Daarom nu alvast de vraag of u mee wilt werken aan deze enquête.


Afspraken bij halen en brengen.

Alle kinderen en ouders willen graag rustig de school in en uit.

Daar zijn goede afspraken voor nodig.


  • Komt u door de deur van groep 1 t/m 3A naar binnen, loopt u dan a.u.b. door de grote hal naar buiten. U loopt dus een klein rondje. De gang is te smal voor tweerichting verkeer.

  • De ouders/verzorgers van groep 3B gaan door de ingang naar buiten waar ze ook binnen komen.

  • We gebruiken alleen ingangen aan de voorkant van de school. En wel als in- en uitgang!

  • De deur bij de peuterspeelzaal wordt als ingang alleen gebruikt door de peuters.

Ophalen van peuters en kleuters is ook bij deze achterdeur.

In het vorige schooljaar zat groep 1-2 D naast de peuters en werd de achterdeur daar ook door gebruikt . Logisch, maar we merkten dat er steeds meer mensen van die in-/uitgang gebruik gingen maken. Ook onder schooltijd. We hadden minder zicht op wie er allemaal in de school aanwezig waren. We willen de veiligheid waarborgen, vandaar dat we u vragen om de voor ingang te gebruiken. Ook de “sluip” route door de toiletten van groep 1-2 a, wordt niet meer gebruikt. We hopen dat u begrip heeft voor onze keuze. Het gaat immers ook om de veiligheid van uw kinderen.  • Het komt voor dat leerkrachten een kort berichtje aan ouders willen geven wanneer zij de kinderen naar school brengen. Soms is dat onmogelijk omdat ouders telefonisch in gesprek zijn tijdens het brengen. Daarom vragen we u op deze momenten even niet te bellen. Bovendien vindt uw kind het leuk om even alle aandacht van vader of moeder te krijgen.

  • Wacht u op een vriendin of vriend?

Wacht dan a.u.b. even buiten of bij slecht weer in de grote hal. U kunt dan samen naar buiten lopen en daar verder kletsen. Dit voorkomt drukte bij de deuren van de lokalen.

 

Donderdag 9 oktober is de Jeugdverpleegkundige op onze school
In de schoolgids heeft u al kunnen lezen dat de jeugdverpleegkundige, Mevrouw H.Goud, regelmatig op de Pieter Bas aanwezig zal zijn.
Op donderdag 9 oktober van 8.20 uur tot 9.00 uur kunt u met uw vragen over bijvoorbeeld voeding, bewegen, slapen en andere vragen met betrekking tot de opvoeding en gezondheid van uw zoon/ dochter bij haar terecht.
De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee.
En (her-) kent u mevrouw Goud niet?


Vraag het aan de teamleden van de Pieter Bas en wij stellen u graag voor aan de jeugdverpleegkundige.

De oudste kleuters kunnen mevrouw Goud wel aanwijzen: zij kennen elkaar van het oudste kleuter - gezondheidsonderzoek bij het CJG ( Centrum Jeugd en Gezin aan de Linie).
Kinderboekenweek 2014. Feest!

Vorige week is de 60e Kinderboekenweek van start gegaan.

Ook deze week zijn er diverse Kinderboekenweek -activiteiten rondom het thema Feest.

Zo zullen we bijvoorbeeld gaan lezen in het speellokaal en hebben we op vrijdagmiddag een feestelijke afsluiting.


Op woensdag 8 oktober wordt er weer een kinderboekenmarkt gehouden.

Kom kijken of er een leuk boek voor jou bij is !

De boekenmarkt duurt van 12:30- 13:00

Je kunt natuurlijk ook zelf je kinderboeken verkopen.

Het is belangrijk dat je van te voren een tafel reserveert.

Je moet dit strookje dan inleveren bij juf Karlijn, juf Chantal of meester Andreas

Let er op dat je het strookje inlevert op uiterlijk dinsdag 7 oktober vóór 15:30.

Ja, ik wil graag een plekje reserveren om mijn boeken te verkopen.Mijn naam is: ……………………………………………………………..

Ik zit in groep: …………………………………………………………….
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina