Beknopt jaarverslag van lto noord afd. Berkelland over het kalenderjaar 2009Dovnload 14.37 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte14.37 Kb.
Beknopt jaarverslag van LTO Noord afd. Berkelland over het kalenderjaar 2009
Per 31 december 2009 hebben we als afdeling 519 leden, dit zijn er 31 minder dan waar we het afgelopen jaar mee begonnen zijn.

Het doet ons goed dat we 5 nieuwe leden konden verwelkomen. Dit kunnen we verdelen in 1 bedrijfsopvolger, 1 medevennoot en 3 leden zonder bedrijf.


Onderstaande overzicht van het bestuur en de portefeuilles heeft betrekking op het kalenderjaar 2009.Naast deze portefeuilles zijn er nog commissies waar verschillende van onze bestuursleden zitting in hebben.
Agnes Gunnewijk Voorzitter

Vertegenwoordiger LTO Noord Gelderland

Water

Ruimtelijke Ordening (2)PR (2)

Tonie Klein Brinke Secretaris

Ledenadministratie/PR

Ledenzorg/relatiebeheer

Landinrichting en kavelruil

Herbert Rensink Penningmeester

Akkerbouw (2)

Milieu (2)

Wilma Koerselman 2e secretaris

2e penningmeester

Natuur en landschap

Flora en Fauna wet (2)

Water (2)

Ineke ter Haar Intensieve veehouderij

Vrouw en Bedrijf

Gebiedscommissie (2)

Arjan Holdijk Ruimtelijke Ordening

Intensieve veehouderij (2)

Kleine Herkauwers en Pluimveehouderij

Gerrit Lieftink Rundveehouderij (2)

Akkerbouw

Milieu


Bert te Winkel Rundveehouderij

Natuur en landschap (2)

Flora en Fauna wet

Andre te Fruchte Landinrichting en kavelruil (2)

Verbreding en Vernieuwing

Gebiedscommissie

Het bestuur vergadert maandelijks waarbij iedereen voor zijn eigen portefeuille
zorg draagt en de belangen behartigt.
Hieronder de activiteiten die we het afgelopen jaar hebben georganiseerd.
- Jaarvergadering. bestuursverkiezing, Jan Seinen van de gem. Berkelland over het nieuwe
bestemmingsplan en Rob Aagten van LTO Advies.
(ca.70 personen)

- Ledenavond met als onderwerp “Landbouw is weer sexy”door Herman Vrielink van de


Rabobank en ‘’Ondernemen met Visie’’ met Hans Rouwmaat (ca 70 personen)

- Ledenmiddag met als onderwerp ‘‘ De impact van de N18 en hoe krijgen we de


landbouwstructuur weer op orde”. (ca. 85 pers.)

Deze avond werd samen de afd. Oost Gelre georganiseerd.

De Varkenscommissie van de afd. Berkelland heeft dit jaar geen bijeenkomst georganiseerd.

Wel worden gezamenlijk met andere LTO Noord afdelingen voor de varkenshouders in de regio Achterhoek en Liemers bijeenkomsten gehouden.


De Rundveecommissie organiseerde de bijeenkomst:

- Duurzame energie en energiebesparingen. (ca 65 pers.)


De jaarlijkse fietstochten “De boer Op” die georganiseerd worden i.s.m. andere verenigingen in Borculo, Neede, Beltrum, Eibergen en Ruurlo zijn erg in trek.
Dit was ook te zien aan het grote aantal deelnemers van totaal ruim 4100.
Bij het scholenproject hebben ca. 350 kinderen een bezoek gebracht aan één van de 18 bedrijven die zich daarvoor beschikbaar hadden gesteld.

De deelname hiervoor was iets minder dan het voorgaande jaar.


De plasticinzameling die georganiseerd wordt i.s.m. de VAN Berkel en Slinge heeft ca. 100 ton opgeleverd, dit was ruim meer dan vorig jaar. Een aandachtspunt daarbij is wel dat plastic veegschoon en in handzame pakken aangeleverd moet worden.
De website www.berkelland.ltonoord.nl is sinds oktober 2008 al bijna 1800 keer bezocht.

Verdere activiteiten o.a.

- Het Gebiedsgericht Geurbeleid van de gem. Berkelland.

- Het nieuwe bestemmingsplan gem. Berkelland.

- Archeologiebeleid in Berkelland

- Landbouwverkeer op rondweg van Ruurlo en Groenlo.

- Gelselaar Beschermd dorpsgezicht .

- De hoogte van de bouwleges.

- Overleg omtrent de ontwikkelingen rond de N18.

- Natura 2000 gebied Teeselinkven.

- Natura 2000 gebied Stelkampsveld/Beekvliet

- Overleg bij de planvorming voor Baakse Beek en Veengoot.

- Bestuurlijk overleg met burgemeester,wethouder, raadslid en/of ambtenaar

Namens het bestuur,

Tonie Klein Brinke

Secr. LTO Noord afd. Berkelland.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina