Beknopte informatie voor de coaches m b. t de nieuwe spelregelsDovnload 11.69 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte11.69 Kb.
Beknopte informatie voor de coaches m.b.t. de nieuwe spelregels.

Ton van Linder

Wat is er veranderd?
In het algemeen kun je zeggen, dat ”nieuwe spelregels” altijd achter de feiten aanlopen. Dat is ook nu zo, want in feite zijn deze nieuwe regels een samenvatting van een scheidsrechters- en instructiepraktijk, die de laatste jaren al langzaam is ingevoerd.


 1. Het voorstel dat er lag om de 3-passen-regel te herzien en opnieuw (anders) te beschrijven is, op advies van de coaches op de laatste bijeenkomst in Tunesië, niet doorgezet. Verstandig denk ikzelf. Dat had zeker veel nieuwe ellende gegeven.
 1. De trend, om meer technische beschrijvingen te geven m.b.t. “wat mag, wat kan?”, begonnen bij de vorige edities van de spelregels, is doorgezet.
 • Was eerder al beschreven, wat (niet) toegestaan is in “het gevecht om de bal”,

nu is daar een technische beschrijving bijgekomen over hetgeen (niet) is toegestaan in “het gevecht om posities in de ruimte rond de cirkel”, vooral namelijk over het sperren en alles wat daarmee samenhangt.

Dit gevecht om posities is de laatste jaren steeds actueler geworden in het moderne handbal, m.n. in relatie tot het spel met de cirkelspeler(s).

Overigens blijft het sperren met wijd gespreide benen een discussiepunt, omdat een cirkelspeler voor lage ballen zijn zwaartepunt naar beneden moet brengen door het spreiden van de benen.
Het is overigens enigszins vreemd, dat het sperren niet beschreven is in een “positief” hoofdstuk “How to play?”, maar is ingebracht in regel 8. “Overtredingen en onsportief gedrag”
Deze regel 8 is compleet herschreven, hoewel er nu een logischer onderscheid is gemaakt tussen speltechnische overtredingen en onsportief gedrag:


 1. Speltechnische overtredingen, waarbij onderscheid gemaakt wordt in:

 • 8:1 Wat is toegestaan en wat is niet toegestaan (in technische omschrijvingen).

 • 8:2 Overtredingen, die niet progressief worden bestraft Er wordt alleen voor gefloten

 • 8:3 Overtredingen die wel progressief moeten worden bestraft:

Waarbij de lijn moet zijn: fluiten+vermaning > geel >. 2min > 2min > 2min(rood)

 • 8:4 Overtredingen, die direct 2 min straf opleveren.

 • 8:5 Overtredingen, die direct rood opleveren, en

 • 8:6 Overtredingen die direct rood + een schriftelijk rapport opleveren. Voorheen was dit de “directe uitsluiting” die in de praktijk bijna nooit werd gegeven.
 1. Onsportief gedrag (in wezen niet aan handbal gekoppeld) levert nooit alleen maar een vrije worp op, maar wordt altijd ook persoonlijk, dus progressief bestraft, afhankelijk van het niveau van onsportiviteit:

‘) een rapport heeft altijd een vervolg, daarbij kunnen ook videobeelden worden ingeschakeld.


Men heeft dus de acties (op basis van beoordelingscriteria) gerangschikt onder de daarbij behorende straf. Hierbij worden ongetwijfeld niet alle voorbeelden genoemd. Spelers en coaches blijven slim/sluw en er zullen best weer andere “gevallen” voorkomen.


 1. Als gevolg van de sterke herstructurering van regel 8, was ook een groot deel van regel 16 (de straffen) in zekere zin overbodig geworden. Het staat immers bijna allemaal in regel 8. Ook is er daarom nogal wat “commentaar” verdwenen.
 1. Op min of meer dezelfde manier is het commentaar op “passief spel” aangepast.

Niet veel echt nieuws maar een herschrijving van de reeds ingezette praktijk.


 1. Bijna zeker is het commentaar op “onderbreking door de tijdwaarnemer of gedelegeerde ingegeven door juridische zaken van de afgelopen tijd, waarbij tijdwaarnemers (onrechtmatig volgens de regels) straffen uitspraken, die door de scheidsrechters werden overgenomen en die (bij strafzaken) dus niet werden geaccepteerd. Een gedelegeerde is wel gerechtigd dit te doen. Daarom is dit nu expliciet beschreven.

Verdere wijzigingen/aanvullingen/verhelderingen:
 1. Het gedrag van de keeper, buiten (bij break-out) en binnen het doelgebied. (bij voor tegenstanders gevaarlijke acties) is nader gepreciseerd. Natuurlijk ook in regel 8, maar ook in

5:10 een bal die binnen het doelgebied richting speelveld rolt, mag niet met voet/onderbeen worden gespeeld door de keeper.
6:2c De scheidsrechters moeten niet “mierenneuken” als de verdediger toevallig de cirkel raakt bij verdedigende acties. Dat moet anders worden beoordeeld dan opzettelijk de cirkel betreden.
Wisselbankreglement:

 • alleen degenen, die op het wedstrijdformulier staan mogen daar verblijven

 • kleding (of volledig sportkleding of volledig civiele kleding is verplicht. Deze mag niet verwarrend zijn met die van de eigen spelers en met die van tegenpartij)

 • geen voorwerpen plaatsen voor de bank

 • de bank staat 3.50 van de middellijn en de coachingszone is beperkt tot het gebied voor en achter de bank. Hij mag daar alleen even buiten komen voor het geven van de groene kaart of kort contact met tafel. Hij mag niet buiten de coachingszone of met de groene kaart bij de tafel (blijven) staan. Buiten de coachingszone mag hij zijn team niet coachen.
Concept 1. Ton van Linder

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina