Beleidslijnen cervixcarcinoomDovnload 16.62 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte16.62 Kb.
BELEIDSLIJNEN CERVIXCARCINOOM


 1. Staging (FIGO)

Stadium 0 Carcinoma in situ, CIN graad III
Stadium I De tumor is beperkt tot de uterus

IA Invasieve tumor alleen microscopisch vast te stellen. Alle macroscopisch zichtbare letsels zijn IB letsels zelfs als ze al zijn ze slechts oppervlakkig invasief. De invasiediepte wordt gemeten vanaf de basis van het epitheel. Invasie van vaatstructuren verandert het stadium niet.

IA1 Stromale invasie niet dieper dan 3 en niet breder dan 7 mm

IA2 Stromale invasie dieper dan 3 mm doch niet meer dan 5 mm en niet breder dan 7 mm


IB Klinisch zichtbare letsels beperkt tot de cervix en preklinische kankers

groter dan IA
IB1 Zichtbaar letsel niet groter dan 4 cm
IB2 Zichtbaar letsel groter dan 4 cm

Stadium II Tumorale uitbreiding buiten de baarmoederdoch niet tot de bekkenwand of tot het onderste derde van de vagina.

IIA Geen invasie van de parametria

IIB Parametriale invasie


Stadium III Uitbreiding naar de bekkenwand. Bij V.O. EN R.O. is er geen tumorvrije marge naar de bekkenwand. Invasie van het distale derde van de vagina. Hydronefrose of uitgeschakelde nier.

IIIA Invasie van distale derde van de vagina, zonder uitbreiding tot de bekkenwand.

IIB Uitbreiding naar de bekkenwand of/en hydronefrose of afunctionele nier.
Stadium IV Uitbreiding buiten het bekken of met biopsie bewezen invasie van de

blaas of rectummucosa (oedeem allen is onvoldoende om van stadium

IV te spreken).

IVA Uitbreiding naar organen in de omgeving

IVB Aantasting op afstand


 1. Observatie

Anamnese en K.O

Bloedname: hematologie, stolling, ionogram, lever- en nierfunctie.

Biopsie

Conisatie zo nodigZo stadium >= IB1: RX Thorax, Ct abdomen bekken, IVP

Zo stadium >= IB2: onderzoek onder narcose, cysto- en rectoscopie, PET scan.
 1. Behandeling

Stadium IA1:

- HRT


- Bij cone biopsie met negatieve sectivlakken: follow-up zo patiënte inoperabel is of nog kinderwensheeft

StadiumIA2:

- HRT en pelviene lymfeklierdissectie of

- Bekkenbestraling + brachytherapie tot 75-80 Gy.

Stadium 1B1 en stadium IIA (<=4cm)

- HRT en pelviene lymfeklierdissectie of

- Bekkenbestraling + brachytherapie tot 80-85 Gy.

Stadium IB2 en stadium IIA (>4cm)

- HRT en pelviene lymfeklierdissectie of

- Bekkenbestraling met concomitante cisplatinum chemotherapie + brachytherapie tot > 85 Gy. of

- Bekkenbestraling met concomitante cisplatinum chemotherapie + brachytherapie tot 75-80 Gy. gevolgd door adjuvante HRT


Adjuvante behandeling na heelkunde:

 • Positieve bekken klieren

 • Positieve parametria

 • Positieve vaginale marge

Pelvische radiotherapie met bij voorkeur concommitante cisplatinum chemo.

Bij positieve vaginale marge is brachytherapie aangewezen.

- Para-aortische klieraantasting:

Uitbreiding bestralingsveld naar para-aortische lyfeklieren


Stadia IIB, III, IVA:

 • Bekkenbestraling met concomitante cisplatinum chemotherapie + brachytherapie tot > 85 Gy.


Toevallige vondst van cervixcarcinoom bij HRT:

 • Observatie (cfr. supra)

 • Pelvische bestraling (met concomitante cisplatinum chemotherapie bij hogere stadia)+ brachytherapie of

 • Parametrectomie + lymfeklierdissectie met anvullende bestraling in functie van de APO bevindingen (zeker bij N+, positieve marges of parametria)
 1. Follow-Up

K.O. + Pap: Eerste jaar om de 3 maanden

Tweede jaar om de 4 maanden

Derde to vijfde jaar om de 6 maanden, dan jaarlijks.

Bloedname om de 6 maanden

RX thorax, Ct abdomen: jaarlijks


 1. Pelvisch recidief

Zonder voorafgaande bestraling

Curatieve radiotherapie met chemotherapie (cisplatinum) en eventeel brachytherapie.Na voorafgaande bestraling

Pelvische exenteratie zo mogelijk

Bij kleine letsels (<2 cm): radicale HRT

Anders chemotherapie of

palliatieve zorgen


 1. Recidief op afstand

Geïsoleerd recidief:

Overweeg metastasectomie of RT van adenopathieen of

Chemotherapie of

Palliatieve zorgenMultipele recidieven:

Chemotherapie of

Palliatieve zorgen

Bron NCCN 1-2005


MOH ZOL-MZNL-ZMKVersie 5.2006


Goedgekeurd MCO 9 mei 2006De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina