Beleidsplan stichting lichte en levende muziek (llm)Dovnload 9.77 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte9.77 Kb.
BELEIDSPLAN STICHTING LICHTE EN LEVENDE MUZIEK (LLM)
1. Doel van de stichting
De stichting heeft ten doel het (doen) bevorderen, mogelijk maken en uitvoeren, van de levende lichte muziek voor orkesten in Nederland en daarbuiten in het algemeen, en het te Hilversum gevestigde Metropole Orkest in het bijzonder.
Het Metropole Orkest heeft een rijke geschiedenis. Het orkest is opgericht in 1945 met als doel om jazz en pop op hoog niveau uit te voeren. Daarvoor werden musici uit geheel Europa gerekruteerd en werd een fris en uitdagend muzikaal concept ontwikkeld. In de afgelopen 65 jaar produceerde het Metropole Orkest meer dan 150 albums en werkte het mee aan duizenden radio- en tv-uitzendingen. Het orkest speelde met grootheden uit jazz, wereldmuziek en pop, onder wie Vicente Amigo, Brian Eno, Ella Fitzgerald, Stan Getz, Astrud Gilberto, Dizzy Gillespie, Hank Jones, Pat Metheny, The Swingle Singers, Gino Vannelli, Steve Vai, Dino Saluzzi, Sezen Aksu, Within Temptation, Antony & The Johnsons, C-mon & Kypski en Moke. Door het aangaan van avontuurlijke samenwerkingsverbanden en het inschakelen van nieuwe arrangeurs en componisten is het Metropole Orkest veelzijdiger dan ooit. De recente optredens op Pinkpop, Lowlands, Noorderslag, de 3FM Awards en de Week van het Metropole, met onder anderen Ed Kowalczyk, Jacqueline Govaert, Moke, Dio en dance-duo Basement Jaxx hebben het orkest inmiddels ook bij een jong publiek bekend en geliefd gemaakt. 
Het Metropole Orkest werd geleid door achtereenvolgens Dolf van der Linden, Rogier van Otterloo en Dick Bakker en won onder meer een Gouden Harp en een Zilveren Reiss Microfoon. In 1995 begon de samenwerking met componist en dirigent Vince Mendoza. In 2005 werd hij benoemd tot chef-dirigent. Mendoza dirigeerde het orkest in concerten, festivals en studio-opnamen en schreef vele arrangementen. Uit zijn wijdvertakte netwerk werden artiesten van uiteenlopende pluimage benaderd. Afgelopen seizoenen resulteerde dat in de samenwerking met onder anderen Elvis Costello, Herbie Hancock, The Brecker Brothers, Silje Nergaard, John Scofield, Ivan Lins en Paquito d'Rivera. Onder de leiding van Vince Mendoza heeft het orkest twee grammy’s gewonnen, in 2009 en 2011.


  2. Betekenis voor het Nederlandse cultuurlandschap

  Nederland kent een veelzijdig aanbod aan culturele instellingen. Echter zijn veel muzikale instellingen te vinden in het klassieke circuit. Het doel van de stichting is daarom het bevorderen van instellingen die lichte muziek verzorgen, opdat deze een gelijkwaardige positie als andere instellingen in kunnen nemen in het Nederlandse cultuurlandschap. Het Metropole Orkest is in dit opzicht vooraanstaand. Producties zijn gericht op alle publieksdoelgroepen, en er wordt altijd het hoogst mogelijke kwalitatieve niveau nagestreefd.

  3. Werkzaamheden stichtingDe stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het (blijven) organiseren van activiteiten, concerten en uitvoeringen; het distribueren en verkopen van levende lichte muziek; en het vastleggen, beheren en bescherming van intellectuele eigendomsrechten in en buiten rechte met betrekking tot vorenstaande. Als startpunt van activiteiten van de stichting wordt de aandacht gevestigd op het Metropole Orkest. Het betreft hier een gevestigd orkest dat diep is geworteld in het Nederlandse cultuurlandschap, een groot bereik heeft, een divers en breed aanbod heeft en flexibel is in het verzorgen van activiteiten, concerten en uitvoeringen. Het orkest is dé Nederlandse ambassadeur van levende lichte muziek, het ligt dan ook voor de hand om de doelen van de stichting te bevorderen door dit orkest te steunen.

  De stichting overlegt minimaal twee maal per jaar om te komen tot het opzetten en uitvoeren van activiteiten die in het verlengde liggen van het doel van de stichting. Concreet betekent dit dat er verschillende commissies ingesteld zullen worden die zich met de

  (deel-)doelstellingen bezig zullen houden. Omdat de stichting nog bezig is om haar activiteiten te ontplooien, zal pas in de loop van 2012 helder worden hoe en door wie concrete activiteiten uitgevoerd worden.

  4. Fondsenwerving en vermogen


De stichting zal zich inspannen om fondsen, subsidies, donaties en sponsorgelden te verwerven ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen. Verder zullen er inkomsten van door de stichting georganiseerde activiteiten worden gegenereerd, zoals door cd-verkoop en recettes. In de loop van 2012 zullen er, in samenspraak met het stichtingsbestuur en betrokken muzikanten, concrete plannen ontwikkeld worden. Op dit moment is het bestuur in gesprek met potentiële sponsors.


De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de stichting. Het vermogen van de stichting wordt duurzaam belegd bij één of meerdere Nederlandse banken. In de twee maal per jaar te houden bestuursvergaderingen wordt de portefeuille en het rendement besproken en wordt bekeken of het bestuur aan de hand van de aan het bestuur verstrekte adviezen wijzigingen in de portefeuille door dient te voeren. Het vermogen wordt uitsluitend/nagenoeg uitsluitend besteed ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Het stamvermogen wordt zoveel mogelijk in stand gehouden, het rendement wordt uitgekeerd en zal besteed worden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina