België heeft voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel orlistat sandoz 60 mg. Dit verplichte plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaaktDovnload 73.16 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte73.16 Kb.

Vers. 3.0 –Mei 2012

België heeft voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel ORLISTAT Sandoz 60 mg. Dit verplichte plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van ORLISTAT Sandoz 60 mg te waarborgen (RMA versie december 2011).
NIET gebruiken bij zwangerschap

+ NIET gebruiken bij borstvoeding


ORLISTAT Sandoz 60 mg capsules, hard
Educatieve brochure

voor de patiënt
ORLISTAT Sandoz 60 mg wordt gebruikt voor gewichtsverlies

bij volwassenen van 18 jaar en ouder die te veel wegen

en die een body mass index (BMI) van 28 of hoger hebben.

(controleer met de bijgevoegde tabel)

 1. moet gebruikt worden samen met DIEET dat minder calorieën en vetten bevat
 1. mag NIET gebruikt worden als:
 • U jonger bent dan 18 jaar

 • U zwanger bent of borstvoeding geeft

 • U ciclosporine (bijv. na orgaantransplantatie) inneemt

 • U warfarine (of andere bloedverdunners) inneemt

 • U allergisch bent aan ORLISTAT of voor één van de andere bestanddelen

 • U lijdt aan cholestase (waarbij de galstroom uit de lever geblokkeerd is)

 • U lijdt aan problemen met voedselopname (chronisch malabsorptiesyndroom)Dit geneesmiddel mag NIET langer dan 6 maanden worden ingenomen !
Startdatum: .. / .. / .... (dag/maand/jaar)

Dit informatiemateriaal bevat NIET alle informatie;voor de volledige informatie:

LEES aandachtig de bijsluiter (in de verpakking en ook raadpleegbaar op www.fagg.be) vooraleer ORLISTAT Sandoz 60 mg te gebruiken

Doel van deze educatieve brochure (RMA of risicobeperking):

De informatie in de patiëntenbrochure van dit geneesmiddel maakt deel uit van het Belgisch risicobeheerprogramma, dat voorlichtingsmateriaal beschikbaar stelt aan patiënten.

Dit verplichte plan voor risicobeperking is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van ORLISTAT Sandoz 60 mg te waarborgen en moet in België volgende belangrijke onderdelen bevatten:


 • een geschikt dieet

 • passende inname van ORLISTAT Sandoz 60 mg

 • evenals de mogelijke bijwerkingen

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Maar gebruik het zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat. 1. Waarvoor wordt ORLISTAT Sandoz 60 mg gebruikt?

ORLISTAT Sandoz 60 mg wordt gebruikt voor gewichtsverlies bij volwassenen van 18 jaar en ouder die te veel wegen en die een body mass index (BMI) van 28 of hoger hebben.ORLISTAT Sandoz 60 mg moet worden gebruikt samen met een dieet

dat minder calorieën en minder vetten bevat

De BMI is een manier om na te gaan of u een gezond gewicht hebt dan wel overgewicht voor uw lengte. De onderstaande kaart zal u helpen om na te gaan of u een BMI van 28 of hoger heeft.Zoek uw lengte op de kaart. Als u minder weegt dan het gewicht dat voor uw lengte wordt getoond, mag u ORLISTAT Sandoz 60 mg niet innemen.


Lengte

Gewicht

1,50 m

63 kg

1,55 m

67,25 kg

1,60 m

71,75 kg

1,65 m

76,25 kg

1,70 m

81 kg

1,75 m

85,75 kg

1,80 m

90,75 kg

1,85 m

95,75 kg

1,90 m

101 kg
 1. Wanneer mag u ORLISTAT Sandoz 60 mg niet gebruiken?
 • U bent jonger dan 18

 • U bent zwanger of geeft borstvoeding

 • U neemt ciclosporine in, dat wordt gebruikt na orgaantransplantatie, bij ernstige reumatoïde artritis en sommige ernstige huidaandoeningen

 • U neemt warfarine in of andere geneesmiddelen die worden gebruikt om het bloed te verdunnen

 • U bent allergisch (hypersensitief) voor ORLISTAT of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

 • U hebt cholestase (toestand waarbij de galstroom uit de lever geblokkeerd is)

 • U hebt problemen met het absorberen van voedsel (chronisch malabsorptiesyndroom) gediagnosticeerd door een arts.


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met ORLISTAT Sandoz 60 mg.
Als u suikerziekte hebt. Licht uw arts in omdat die misschien uw antidiabeticum zal moeten aanpassen.

Als u een nierziekte hebt. Licht uw arts in voor u ORLISTAT Sandoz 60 mg inneemt, als u problemen hebt met uw nieren. Het gebruik van ORLISTAT kan gepaard gaan met nierstenen bij patiënten met een chronische nierziekte.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
ORLISTAT Sandoz 60 mg kan invloed hebben op sommige geneesmiddelen die u moet innemen.
Gebruikt u naast ORLISTAT Sandoz 60 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Neem ORLISTAT Sandoz 60 mg niet in samen met deze geneesmiddelen

 • ciclosporine: ciclosporine wordt gebruikt na orgaantransplantatie, bij ernstige reumatoïde artritis en sommige ernstige huidaandoeningen.

 • warfarine of andere geneesmiddelen die worden gebruikt om het bloed te verdunnen.


De orale contraceptieve pil en ORLISTAT Sandoz 60 mg

De orale contraceptieve pil kan minder doeltreffend zijn als u ernstige diarree krijgt. Gebruik een extra voorbehoedsmiddel als u ernstige diarree krijgt.


Voorbeelden van extra, niet-hormonale contraceptieve middelen:

 • mannencondoom met spermicide (zaaddodend) middel

OF vrouwencondoom met spermicide (zaaddodend) middel

 • diafragme (pessarium occlusivum) met spermicide (zaaddodend) middel

 • Siliconencapje (cervicale cap) met spermicide (zaaddodend) middel

 • IUD: intra-uterine device of (koperhoudend) spiraaltje

Verplichte inname van multivitamines (éénmaal per dag)

U moet elke dag 1 multivitamine innemen. ORLISTAT Sandoz 60 mg kan de hoeveelheid van bepaalde vitamines die door uw lichaam wordt opgenomen, verlagen. Het multivitamine moet de vitamines A, D, E en K bevatten. U moet het multivitamine innemen bij het slapengaan, als u geen ORLISTAT Sandoz 60 mg inneemt, om ervoor te zorgen dat de vitamines worden geabsorbeerd.
Preferentieel laat u 2 uur tussen de inname van Orlistat en de multivitamine om een optimale vitamineopname te garanderen.
Spreek met uw arts of apotheker voor inname van ORLISTAT Sandoz 60 mg als u de volgende middelen inneemt


 • amiodaron, wordt gebruikt voor hartritmeproblemen;

 • acarbose, wordt gebruikt bij diabetes;

 • een geneesmiddel voor de schildklier (levothyroxine) omdat het nodig kan zijn uw dosering aan te passen en uw geneesmiddelen op verschillende uren van de dag in te nemen. Het is aangewezen minstens vier uur te laten tussen de innames van ORLISTAT Sandoz 60 mg;

 • een geneesmiddel tegen epilepsie; eventuele veranderingen van de frequentie en de ernst van uw aanvallen moeten worden besproken met uw arts. ORLISTAT Sandoz 60 mg kan een anti-epileptische behandeling verstoren door de opname van anti-apileptica te verminderen, waardoor stuipen kunnen optreden.


Licht uw arts of apotheker bij inname van ORLISTAT Sandoz 60 mg in

 • als u een geneesmiddel tegen hoge bloeddruk inneemt, omdat het nodig kan zijn uw dosering aan te passen;

 • als u een geneesmiddel tegen hoge cholesterol inneemt, omdat het nodig kan zijn uw dosering aan te passen.

Indien uw overgewicht veroorzaakt door biologische problemen, zoals hypothyroïdisme, dient dit eerst behandeld te worden vooraleer te starten met ORLISTAT Sandoz 60 mg.
Waarop moet u letten met eten en drinken?

ORLISTAT Sandoz 60 mg moet worden gebruikt samen met een dieet dat minder calorieën en minder vetten bevat. Probeer dat dieet te starten voor u met de behandeling begint. Voor informatie over hoe u de hoeveelheid calorieën en vetten bepaalt, zie Aanvullende nuttige informatie in rubriek 6.

Neem ORLISTAT Sandoz 60 mg in bij de maaltijden. Dat betekent gewoonlijk één capsule bij het ontbijt, het middagmaal en het avondmaal.Als u een maaltijd overslaat of als uw maaltijd geen vet bevat, neemt u geen capsule in. ORLISTAT Sandoz 60 mg werkt niet tenzij er wat vet in het eten zit.

Als u een vetrijke maaltijd eet, mag u niet meer dan de aanbevolen dosering innemen. Inname van de capsule met een maaltijd die te veel vet bevat, kan de kans op aan de voeding gerelateerde behandelingseffecten verhogen (zie rubriek 4). Stel alles in het werk om vetrijke maaltijden te mijden tijdens de inname van ORLISTAT Sandoz 60 mg.
Heeft u teveel Orlistat Sandoz 60 mg ingenomen?

Neem niet meer dan 3 capsules per dag in.

→ Als u teveel capsules inneemt, moet u ZO SNEL MOGELIJK contact opnemen met een arts

Wanneer u teveel van Orlistat Sandoz heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Zwangerschap en borstvoeding (contra-indicaties)
Neem ORLISTAT Sandoz 60 mg niet in

als u zwanger bent of borstvoeding geeft.


3. Hoe neemt u ORLISTAT Sandoz 60 mg in?
3.1 Voorbereiding van de vermagering
1. Kies uw startdatum

Kies op voorhand de dag waarop u gaat starten met het innemen van de capsules. Voor u start met de inname van de capsules, begint u uw caloriearm en vetarm dieet en geeft u uw lichaam enkele dagen de tijd om zich aan te passen aan uw nieuwe eetgewoontes. Schrijf wat u eet op in een voedseldagboek. Een voedseldagboek is doeltreffend omdat het u bewust kan maken van wat u eet en hoeveel u eet en omdat het u een basis kan geven om veranderingen aan te brengen.2. Bepaal hoeveel u wil vermageren

Bedenk hoeveel gewicht u wil verliezen en bepaal dan een streefgewicht. Een realistische doelstelling is 5% tot 10% van uw startgewicht verliezen. De hoeveelheid gewicht die u verliest, kan variëren van week tot week. U moet proberen geleidelijk en gestaag te vermageren met ongeveer 0,5 kg (1 pond) per week.3. Bepaal uw streefwaarden voor de hoeveelheid calorieën en vetten

Om u te helpen de nagestreefde vermagering te realiseren, moet u twee dagelijkse streefwaarden bepalen, één voor de hoeveelheid calorieën en één voor de hoeveelheid vetten. Voor meer advies zie Aanvullende nuttige informatie in rubriek 6.


3.2 Inname van ORLISTAT Sandoz 60 mg: Volwassen van 18 jaar en ouder

 • Neem één capsule driemaal per dag in.

 • Neem ORLISTAT Sandoz 60 mg in bij de maaltijden. Dat betekent gewoonlijk één capsule bij het ontbijt, het middagmaal en het avondmaal. Zorg ervoor dat uw drie hoofdmaaltijden evenwichtig zijn en minder calorieën en vetten bevatten.

 • Als u een maaltijd overslaat of als uw maaltijd geen vet bevat, neemt u geen capsule in. ORLISTAT Sandoz 60 mg werkt niet tenzij er wat vet in het eten zit.

 • Neem ORLISTAT Sandoz 60 mg in net voor, tijdens of tot één uur na de maaltijden.

 • Slik de capsule in haar geheel door met water.

 • Neem niet meer dan 3 capsules per dag in.

 • Eet vetarme maaltijden om de kansen op aan de voeding gerelateerde behandelingseffecten te verlagen (zie rubriek 4).

 • Probeer fysiek actiever te zijn voor u start met de inname van de capsules. Lichamelijke activiteit is een belangrijk onderdeel van een vermageringsprogramma. Controleer met uw arts als u hiervoor niet aan sport deed.

 • Blijf actief terwijl u ORLISTAT Sandoz 60 mg inneemt en nadat u de inname ervan stopzet.


Hoelang moet ORLISTAT Sandoz 60 mg worden ingenomen

 • ORLISTAT Sandoz 60 mg mag niet langer dan zes maanden worden ingenomen.

 • Als u geen gewicht verliest na inname van ORLISTAT Sandoz 60 mg gedurende 12 weken, moet u naar uw arts of apotheker gaan voor advies.
  Misschien moet u de inname van ORLISTAT Sandoz 60 mg stopzetten.

 • Een succesvol gewichtsverlies betekent niet louter anders eten gedurende korte tijd voor u weer overschakelt op uw oude gewoontes. Mensen die vermageren en het gewichtsverlies behouden, passen hun levenswijze aan: ze veranderen wat ze eten en hoe actief ze zijn.


Heeft u teveel Orlistat Sandoz 60 mg ingenomen?

Neem niet meer dan 3 capsules per dag in.

→ Als u teveel capsules inneemt, moet u ZO SNEL MOGELIJK contact opnemen met een arts

Wanneer u teveel van Orlistat Sandoz heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten ORLISTAT Sandoz 60 mg in te nemen?

Als u een capsule vergeet in te nemen: • Als het minder dan een uur geleden is sinds uw laatste hoofdmaaltijd, neemt u de gemiste capsule in.

 • Als het meer dan een uur geleden is sinds uw laatste hoofdmaaltijd, neemt u de gemiste capsule niet in. Wacht en neem de volgende capsule zoals gebruikelijk in bij uw volgende hoofdmaaltijd.


4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ORLISTAT Sandoz 60 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De meeste bijwerkingen van ORLISTAT Sandoz 60 mg (bijvoorbeeld wind met of zonder olieachtig verlies, plotselinge of frequentere stoelgang en zachte stoelgang) worden veroorzaakt door de manier waarop het werkt (zie rubriek 1). Eet minder vet om deze aan de voeding gerelateerde behandelingseffecten tegen te gaan.

Deze dieetgerelateerde bijverschijnselen ontstaan gewoonlijk vooral in het begin van de behandeling, mogelijk omdat u uw dieetgewoontes nog niet hebt veranderd en het percentage vet in uw dieet nog niet hebt verminderd.


Ernstige bijwerkingen (het is niet bekend hoe vaak die bijwerkingen optreden)
Ernstige allergische reacties • tekenen van een ernstige allergische reactie zijn: ernstige ademhalingsmoeilijkheden, zweten, huiduitslag, jeuk, gezwollen gezicht, snelle hartslag, collaps.

 • Zet de inname van de capsules stop.

Vraag ONMIDDELLIJK medische hulp (uw arts of het dichtsbijzijnde ziekenhuis)!


Andere ernstige bijwerkingen

 • bloedverlies uit de aars (endeldarm)

 • diverticulitis (ontsteking van de dikke darm). Symptomen kunnen zijn lage buikpijn, vooral links, mogelijk met koorts en verstopping.

 • pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier). Symptomen kunnen zijn hevige buikpijn, die soms uitstraalt naar de rug, mogelijk met koorts, misselijkheid en braken.

 • blaarvorming van de huid (met inbegrip van blaren die openbarsten)

 • hevige maagpijn veroorzaakt door galstenen

 • hepatitis (ontsteking van de lever). Symptomen kunnen zijn gele huid en ogen, jeuk, maagpijn en een gevoelige lever.

Zet de inname van de capsules stop.

Licht uw arts in als u deze bijwerkingen krijgt.
Bijwerkingen die zeer vaak optreden (treden op bij meer dan 1 op de 10 mensen)

 • wind (winderigheid) met of zonder olieachtig verlies

 • plotselinge stoelgang

 • vettige of olieachtige stoelgang

 • zachte stoelgang.

 • Licht uw arts of apotheker in als een van deze bijwerkingen ernstig of hinderlijk wordt.


Bijwerkingen die vaak optreden (treden op bij tot 1 op de 10 mensen)

 • maagpijn (buikpijn)

 • incontinentie (stoelgang)

 • lopende/vloeibare stoelgang

 • frequentere stoelgang

 • angst

 • Licht uw arts of apotheker in als een van deze bijwerkingen ernstig of hinderlijk wordt.


Effecten die worden gezien bij bloedtests (het is niet bekend hoe vaak die effecten optreden)

 • stijging van de concentraties van bepaalde leverenzymen

 • effecten op de bloedstolling bij mensen die warfarine of andere bloedverdunnende geneesmiddelen (anticoagulantia) innemen

 • Vertel uw arts dat u ORLISTAT Sandoz 60 mg inneemt als u een bloedonderzoek moet ondergaan.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Aan de voeding gerelateerde behandelingseffecten opvangen

De frequentste bijwerkingen worden veroorzaakt door de manier waarop de capsules werken, en worden veroorzaakt door het verlies van een gedeelte van het vet uit uw lichaam. Dergelijke effecten treden doorgaans op in de eerste weken van het gebruik van de capsules, voor u hebt geleerd hoe u de hoeveelheid vet in uw voeding moet verminderen. Dergelijke aan de voeding gerelateerde behandelingseffecten kunnen een signaal zijn dat u meer vet hebt gegeten dan u mocht.

U kunt leren de impact van aan de voeding gerelateerde behandelingseffecten te verminderen door deze richtlijnen te volgen:


 • Begin uw vetarm dieet enkele dagen of zelfs een week voor u de capsules begint in te nemen.

 • Controleer hoeveel vet uw favoriete voedingsmiddelen bevatten, en hoe groot uw porties zijn. Als u zichzelf vertrouwd maakt met porties, is de kans kleiner dat u per ongeluk de nagestreefde hoeveelheid vetten overschrijdt.

 • Verdeel de toegestane hoeveelheid vet gelijkmatig over de maaltijden van de dag. “Spaar” de toegestane hoeveelheid vet en calorieën niet op voor een maaltijd of nagerecht met veel vet, bijvoorbeeld in de vorm van een vetrijke hoofdmaaltijd of een calorie- en vetrijk dessert, zoals u misschien hebt gedaan bij andere vermageringsprogramma’s.

 • De meeste gebruikers die deze effecten krijgen, stellen vast dat ze ze kunnen tegengaan en controleren door hun voeding aan te passen.

 • Het is erg belangrijk dat u tijdens een behandeling met ORLISTAT de juiste hoeveelheid vet inneemt. Enerzijds moet u minder vet eten om de eerder vermelde bijwerkingen te voorkomen. Anderzijds is een bepaald percentage vet essentieel voor de absorptie van belangrijke vitamines. Daarom moet u het percentage vet verminderen tot ongeveer 15 g per maaltijd (bij een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid calorieën van 1.400 kcal).

Maak u geen zorgen als u deze problemen niet vertoont. Dat betekent niet dat de capsules niet werken.Aanvullende informatie
Risico van overgewicht

Overgewicht zal invloed hebben op uw gezondheid en zal uw risico op ontwikkeling van ernstige gezondheidsproblemen verhogen zoals: • hoge bloeddruk

 • suikerziekte

 • hartziekte

 • beroerte

 • bepaalde vormen van kanker

 • artrose

Spreek met uw arts over uw risico op ontwikkeling van deze aandoeningen.
Belang van vermageren

Vermageren en het gewichtsverlies behouden, bijvoorbeeld door uw voeding te verbeteren en meer lichaamsbeweging te nemen, kan helpen om het risico op ernstige gezondheidsproblemen te verlagen en kan uw gezondheid helpen verbeteren.


Nuttige tips voor uw dieet en de nagestreefde hoeveelheid calorieën en vet bij inname van ORLISTAT Sandoz

ORLISTAT Sandoz moet worden gebruikt samen met een dieet dat minder calorieën en vetten bevat. De capsules werken door te voorkomen dat een gedeelte van het vet dat u eet, wordt geabsorbeerd, maar u mag nog altijd van alle belangrijke voedselgroepen eten.


Hoewel u zich moet concentreren op de calorieën en het vet dat u eet, is het belangrijk een evenwichtige voeding te hebben. U moet maaltijden kiezen die verschillende voedingsstoffen bevatten, en u moet leren gezond te eten op lange termijn.
Het belang van het streefaantal calorieën en vetten begrijpen

Calorieën zijn een maat van de energie die uw lichaam nodig heeft. Ze worden soms kilocalorieën of kcal genoemd. Energie kan ook worden uitgedrukt in kilojoule, die ook staan vermeld op de voedseletiketten. • Het streefaantal calorieën is het maximum aantal calorieën dat u per dag eet. Zie de kaart verder in deze rubriek.

 • Uw streefhoeveelheid van vetten is de maximale hoeveelheid vet dat u bij elke maaltijd eet. De kaart met de streefhoeveelheid van vetten vindt u na de onderstaande informatie over het bepalen van het streefaantal calorieën.

 • Het is essentieel de streefhoeveelheid van vetten te controleren gezien de wijze waarop de capsules werken. Inname van ORLISTAT Sandoz betekent dat uw lichaam meer vet zal uitscheiden en het dus moeilijk kan hebben als u evenveel vet eet als voordien. Door u te houden aan de streefhoeveelheid van vetten, zult u maximaal kunnen vermageren en het risico op aan de voeding gerelateerde behandelingseffecten verminderen.

 • U moet proberen om geleidelijk en gestaag te vermageren. Ongeveer 0,5 kg (1 pond) per week vermageren is ideaal.


Hoe bepaalt u het streefaantal calorieën

De onderstaande tabel geeft een streefaantal calorieën dat ongeveer 500 calorieën per dag lager is dan wat uw lichaam nodig heeft om uw huidige gewicht te handhaven. Per week betekent dat 3.500 calorieën minder, ongeveer het aantal calorieën dat in 0,5 kg (1 pond) vet zit.


Het streefaantal calorieën alleen moet u in staat stellen om geleidelijk en gestaag te vermageren met ongeveer 0,5 kg (1 pond) per week, zonder dat u zich gefrustreerd of hongerig voelt.
Het wordt niet aanbevolen minder dan 1.200 calorieën per dag te eten.
U moet uw activiteitsniveau kennen om uw streefaantal calorieën te bepalen. Hoe actiever u bent, des te hoger is het streefaantal calorieën.


 • “Geringe activiteit” betekent dat u weinig of niet dagelijks wandelt, trappen loopt, tuiniert of een andere fysieke activiteit hebt.

 • “Matige activiteit” betekent dat u ongeveer 150 calorieën per dag verbrandt bij lichamelijke activiteit, bijvoorbeeld drie kilometer wandelen, 30 tot 45 minuten tuinieren of twee kilometer rennen in 15 minuten. Selecteer het niveau dat het dichtst bij uw dagelijkse routine ligt. Als u niet zeker bent op welk niveau u zit, kiest u “geringe activiteit”.


Vrouwen


Geringe activiteit

lager dan 68,1 kg

1200 calorieën

68,1 kg tot 74,7 kg

1400 calorieën

74,8 kg tot 83,9 kg

1600 calorieën

84,0 kg en hoger

1800 calorieën

Matige activiteit

lager dan 61,2 kg

1400 calorieën

61,3 kg tot 65,7 kg

1600 calorieën

65,8 kg en hoger

1800 calorieën


Mannen


Geringe activiteit

lager dan 65,7 kg

1400 calorieën

65,8 kg tot 70,2 kg

1600 calorieën

70,3 kg en hoger

1800 calorieën

Matige activiteit

59,0 kg en hoger

1800 calorieën


Hoe bepaalt u de streefhoeveelheid vetten

De volgende tabel toont hoe u de hoeveelheid vetten kunt bepalen die u per dag mag eten op basis van de hoeveelheid calorieën. U moet drie maaltijden per dag eten. Als u bijvoorbeeld een streefaantal calorieën van 1.400 per dag hebt vastgelegd, bedraagt de maximumhoeveelheid vet die is toegestaan per maaltijd, 15 g. Om binnen de dagelijks toegestane hoeveelheid vet te blijven mogen snacks niet meer dan 3 g vet bevatten.
Hoeveelheid calorieën die u per dag mag eten

Maximale hoeveelheid vet die is toegestaan per maaltijd

Maximale hoeveelheid vet van snacks die is toegestaan per dag

1.200

12 g

3 g

1.400

15 g

3 g

1.600

17 g

3 g

1.800

19 g

3 g


Onthoud:


 • Houd het bij realistische streefwaarden voor calorieën en vet, omdat dit een goede manier is om het verkregen gewichtsverlies op lange termijn te handhaven

 • Schrijf wat u eet op in een voedseldagboek, met inbegrip van de hoeveelheid calorieën en vetten

 • Probeer meer lichaamsbeweging te nemen voor u start met de inname van de capsules. Lichaamsbeweging is een belangrijk onderdeel van een vermageringsprogramma. Overleg eerst met uw arts als u voordien niet aan sport deed.

 • Blijf actief tijdens de inname van ORLISTAT Sandoz en nadat u de inname ervan stopzet.


Het ORLISTAT Sandoz 60 mg - vermageringsprogramma combineert de capsules met een eetplan en allerhande informatie om u te helpen begrijpen hoe u een dieet met minder calorieën en vetten moet eten, en richtlijnen om actiever te worden.


Extra info:Enkele aandachtspunten voor een dieet samen met ORLISTAT Sandoz 60 mg:

Dit geneesmiddel mag niet langer dan 6 maanden worden ingenomen!
Startdatum: .. / .. / .... (dag/maand/jaar)


 • Gebruik het geneesmiddel zoals voorgeschreven

 • Ga voor een geleidelijk en constant gewichtsverlies

 • Pas uw voeding- en bewegingsgewoonten aan in positieve zin

 • Houd een voedingsdagboek

 • Ontwikkel een dagdagelijkse routine

 • Volhouden!
Vertel uw (huis)arts of apotheker dat u ORLISTAT Sandoz 60 mg gebruikt!

Vertel uw arts of apotheker als u daarnaast nog andere geneesmiddelen gebruikt, zelfs als het geneesmiddelen waarvoor u geen voorschrift nodig hebt.
Vooraleer u ORLISTAT Sandoz 60 mg begint in te nemen: lees deze brochure en de bijsluiter (in de verpakking) of vraag advies aan uw arts of apotheker!


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina