Belgian Westhoek Classic 2013 Particulier reglementDovnload 19.96 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte19.96 Kb.
Belgian Westhoek Classic 2013

Particulier reglement
De Belgian Westhoek Classic 2013 wordt ingericht door Autoclub Medina Bornem vzw.(ACMB)

op zaterdag 5 oktober 2013 en zal plaatsvinden te Deerlijk.

Naast de Belgian Westhoek Classic wordt ook nog een nevenwedstrijd georganiseerd,

genaamd “BWC Touring categorie”.

Deze cluborganisatie, met promotioneel karakter, heeft de goedkeuring van PAK (Provinciaal AutosportKomitee) Oost Vlaanderen en komt in aanmerking voor het provinciaal kampioenschap – Rittensport/Classic.

De overige PAK ‘s beslissen zelf of zij de proef opnemen voor hun provinciaal kampioenschap.

Beide wedstrijden komen niet in aanmerking voor het VAS-kampioenschap 2013.

A. PROGRAMMA

Timing


01 - 05 - 2013 20u00 Opening van de inschrijvingen

01 - 06 - 2013 20u00 Verschijning van het particulier reglement

01 - 09 - 2013 23u59 Sluiting van de inschrijvingen & einde van de betalingstermijn

30 - 09 - 2013 20u00 Bekendmaking startnummers & publiekspunten

05 - 10 - 2013 08u00 Opening van het secretariaat

Eetkaffee De Linde, Vichtesteenweg 280 te 8540 Deerlijk

08u30 Aanvang administratieve controle

10u30 Sluiting administratieve controle

10u45 Affichering van de lijst “Deelnemers toegelaten tot de start”.

11u01 Start van de eerste wagen

21u46 Voorziene aankomst eerste deelnemer

23u59 PrijsuitreikingUitslagen

Officiële uitslag 15 minuten na aankomst laatste deelnemer.

Definitief officiële uitslag 30 minuten na officiële uitslag.
Permanentie

Voor de wedstrijd: Bjorn Vanoverschelde, Schoendalestraat 97, 8793 Sint-Eloois-Vijve, tel. 056/60 62 57

Opdenakker Rudy, Seringenlaan 7, 2880 Bornem, tel. 03/889 55 60

Tijdens de wedstrijd: Eetkaffee De Linde, Vichtesteenweg 280, 8540 Deerlijk, 0494/41 77 00B. ORGANISATIE

De Belgian Westhoek Classic 2013 wordt verreden in de volgende klassen

- Klasse 1: Old Timers Voertuigen ingeschreven vóór 1 januari 1985

- Klasse 2: Young timers Voertuigen ingeschreven tussen 1 januari 1985 en 31 december 1997

- Klasse 3: Toer Timers Voertuigen ingeschreven vanaf 1 januari 1998

Indien er in een bepaalde klasse minder dan drie voertuigen gestart zijn zullen ze bij de jongere klasse ingedeeld worden.Art. 1.2 Inrichtende club

Autoclub Medina Bornem vzw

Lokaal: ’t Land van Bornem, Kardinaal Cardijnplein te 2880 Bornem

Voorzitter: Opdenakker Rudiger

Ondervoorzitter: Vanoverschelde Bjorn

Art. 1.3 Officials van de wedstrijd (Wedstrijdleiding)


Wedstrijdleider Opdenakker Rudy licentie 2013/001

Adjunct wedstrijdleider Vanoverschelde Jens licentie 2013/258

Secretaris van de wedstrijd Vanoverschelde Bjorn licentie 2013/002

Relatie deelnemers Vanoverschelde Bjorn licentie 2013/002College van sportcommissarissen


Voorzitter van het college Malengier Marnik licentie 127

Lid Rambour Peter licentie 138


C. BIJZONDERE BEPALINGEN
Art. 2 Omschrijving van de rit

De wedstrijd bestaat erin om een geheim parcours te rijden met strafbepalingen op de openbare weg. De wedstrijd bedraagt maximaal 300 kilometer, inclusief verbindingstrajecten, uitgestippeld op goed berijdbare wegen waarvan 97% op verharde ondergrond. De wedstrijd wordt ingedeeld in drie etappes.

De maximum gemiddelde snelheid van de wedstrijd zal niet hoger liggen dan 36 kilometer per uur.
Navigatiesystemen

- Bol-pijl met en zonder afstanden, al dan niet gestyleerd

- Ingetekende lijn

- Eenvoudige pijlenrit

- Eenvoudige puntenrit

- Eenvoudige blinde lijn met herkenningspunten

- Alle kaarten zijn op schaal 1/10 000, 1/20 000 of 1/25 000.

- Er wordt tijdens de rit geen gebruik gemaakt van “keercontroles”.

- Voor de start van de wedstrijd kan bij de “relatie deelnemers” uitleg gevraagd worden omtrent de gebruikte

navigatiesystemen.

De door de organisator van de wedstrijd zo nauwkeurig mogelijk opgemeten afstanden en de vermelde rijtijden zijn bindend voor alle deelnemers.

De deelnemers nemen, door het tekenen van de vrijwaringsclausule, er kennis van dat de rit op Belgisch & Frans grondgebied verreden wordt.


Ademtester

Vanaf 1 juli moet elke auto, op Frans grondgebied, verplicht, minstens twee ademtesters aan boord hebben.

(met zo'n tester kan de bestuurder zelf nagaan of hij meer dan 0,5 promille alcohol in zijn bloed heeft).

De wedstrijd bevat een aantal kilometer parcours op Frans grondgebied en dusdanig dienen de deelnemers deze ademtesters (wettelijk verplicht) aan boord te hebben.Art. 3 Inschrijvingen

De aanvraag tot deelname moet volledig ingevuld en verstuurd worden via het webformulier dat zich op www.belgianwesthoekclassic.be bevindt en dit vóór 01 – 09 - 2013 om 23u59. Maximaal 95 teams (verdeeld over beide categorieën) worden toegelaten tot de start. Prioriteit zal verleend worden aan de teams dewelke in orde zijn inzake betalingscondities (zie art 4).Art. 4 Inschrijvingsrecht, verzekeringsbijdrage

Het inschrijvingsrecht bedraagt € 40 / team (een surplus van 40 € / team wordt verrekend bij het nemen van het maaltijdpakket). De betaling moet gebeuren door middel van overschrijving op rekening van: Belgian Westhoek Classic, nummer 001-4527284-79 met vermelding “inschrijving Belgian Westhoek Classic + naam bestuurder en navigator” voor 1 september 2013. Na deze datum worden geen betalingen meer aanvaard. Niet-betalers worden geschrapt van de voorlopige deelnemerslijst. Enkel VAS- en ASAF vergunninghouders worden toegelaten.(geen Nat. Vergunningen)

Een persoonlijke dagtoelating kan bekomen worden, mits voorlegging van een identiteitsbewijs aan de inschrijvingstafel en kost 15,00 EUR per persoon.

Verzekeringsmaatschappij: AXA INDUSTRIES NV - polisnummer 700.558.685 5/2013
Art. 8 Tijden en tussenstanden / officieel uithangbord

Het uithangbord bevindt zich in het wedstrijdcentrum.

Tussentijdse klassementen kunnen geafficheerd worden op de tankstop en/of regroups.


Art. 12 Prijzen en bekers


Van de wedstrijd wordt één algemeen klassement opgemaakt.

Uit dit algemeen klassement worden volgende deelklassementen opgesteld, ingeval van minimum 3 teams per klasse.

- Klassement voor de Old Timers, de Young Timers, Toer Timers.

Er zullen trofeeën voorzien worden voor:  • Voor het eerste team in het algemeen klassement (piloot en navigator)

  • Voor de drie eerste teams per klasse

  • Wisselbeker voor algemeen winnaar Belgian Westhoek Classic 2013

De prijsuitreiking zal plaatsvinden volgens de timing in de startlocatie .

Art. 13 Nevenwedstrijd


Aansluitend op de manche van de Belgian Westhoek Classic 2013 wordt een “BWC-Touring-categorie” georganiseerd,

(bedoeld als instapcategorie voor teams zonder ervaring).

Zij dienen tevens in orde te zijn met de VAS voorschriften. (vergunning/dagtoelating)

Ook deze teams scoren geen punten voor het VAS-Classic, noch voor het PAK-Classic kampioenschapArt. 14 Varia

Dit particulier reglement is gebaseerd op het sportreglement VAS Classics.

Voor het volledige reglement; zie VAS sportreglementen 2013, aanvullende reglementen rittensport,

officiële mededelingen en het reglementenboek BWC 2013.


Bijzonder wedstrijdreglement goedgekeurd op 04.05.2013 onder het nummer B.W.2013.019.0405door Jos Goessens voor de VAS Sportcommissie. Aantal blz. : 3.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina