Benodigdheden voor de presentatieDovnload 21.13 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte21.13 Kb.
Benodigdheden voor de presentatie
Inleiding

Al hele lange tijd worstelt men met het probleem wat betreft snelheidsovertreding. Verkeersmaatregelen als drempels, verkeersborden, reclamespotjes of meer geautomatiseerde systemen bieden maar een arme oplossing voor het probleem. Je hoeft automatische voertuiggeleiding niet meteen terug te laten slaan naar automatisch denkende computers en begrenzingssystemen. Snelheidsovertredingen heeft niets te maken met de auto, maar met de mens in de auto. Waarom zou je een systeem daar niet op baseren? Het is toch logischer meteen de oorzaak aan te pakken i.p.v. de dingen daar omheen. Daarom hebben wij ons onderzoek gebaseerd op de mens zelf. We hebben de oorzaken van hun gedrag onderzocht en een manier om te zorgen dat die oorzaken niets uitvoeren.


Al bestaande systemen zijn:

ACC → Advanced Cruise Control

Als er geen voorligger voor het ACC-voertuig is, laat het systeem de auto op de ingestelde streefsnelheid rijden. Als het systeem een voorligger ziet, wordt de snelheid van het voertuig aangepast totdat een ingestelde afstand tot de voorligger is bereikt. Wanneer de voorligger verdwijnt, versnelt het voertuig weer naar de streefsnelheid. Een systeem dat de snelheid van de auto aanpast aan de verkeersdichtheid op de weg.
ISA → Intelligent snelheidsadaptie.

Een systeem dat de bestuurder inlicht over de snelheidslimiet en zich automatisch aanpast bij snelheidsovertreding


ISA kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:

 • de bestuurder krijgt continu informatie over de geldende snelheidslimiet

 • de bestuurder krijgt een waarschuwing bij overschrijding van de ter plaatse geldende snelheidslimiet door middel van geluids- of lichtsignalen

 • het systeem grijpt automatisch in waardoor een overschrijding van de snelheidslimiet niet mogelijk is (via tegendruk van het gaspedaal of een beperking van de brandstoftoevoer).

AVG → Automatische Voertuig Geleiding

Een AVG biedt je de mogelijkheid om je bestemming makkelijk en veiliger langs de snelste weg te bereiken

GPS → Global Positioning System


Met behulp van GPS weet men door middel van satellieten precies de eigen locatie. En kan men met behulp van een kaart precies bepalen welke route ze moeten volgen om bij hun bestemming te komen. Ze kunnen immers precies de eigen locatie op de kaart aanwijzen of deze door GPS-software laten bepalen. 

Context Mapping: invloed van omgevingsfactoren op rijgedrag

Context mapping is een wetenschappelijk goedgekeurde manier om informatie te vergaren over de manier waarop mensen tegen dingen aankijken. Men kan namelijk direct vragen hoe iemand erover denkt en dan een eerlijk antwoord terugkijken, maar daarmee bereikt men geen nieuwe inzichten over het onderwerp. De mens geeft namelijk concreet antwoord op de vraag en houdt geen rekening met zijdelings aspecten relatief aan het onderwerp. Context mapping geeft een opdracht waardoor mensen onbewust handelen naar hun intuitie en gevoel, net als ze dat zouden doen in geval van de ondervraagde situatie.

In het geval van snelheidsovertreding lieten wij een autodagboek maken. In dit autodagboek werd men vrijblijvend geamuseerd zodat men dingen opschreef en plaatsjes plakte op een manier waarop je duidelijk kon zien hoe voor hen de verbanden lagen. Zo kwam uit ons onderzoek dat men bij de koudere minder felle kleuren zich rustiger voelde, en dat wijken waar gevaar dreigde of die dichtbebouwd waren minder aantrekkelijk zijn om het snelheidslimiet te overtreden. Daarnaast gaven 3 op de 4 bestuurders aan dat zij af en toe uit gewenning of onbewust harder rijden. Conclusie was dus: hoe de wijk eruitziet heeft wel degelijk invloed op het rijgedrag van de bestuurder.
Het apparaat

Ons onderzoek


Ons onderzoek was als volgt: Om te weten hoe je het rijgedrag van de bestuurder kan beïnvloeden, moet je eerst weten waarom de bestuurder op bepaalde plekken te hard rijdt. Om hier achter te komen moet je bij het derde onderbewustzijn zien te komen. Hiervoor hebben wij de manier ‘context mapping’ gebruikt. Dat houdt in: Je wilt doormiddel van bijvoorbeeld interviews en beeldvorming erachter komen waarom mensen dingen denken en doen zonder dat ze het je vertellen. Wij zelf zijn wel amateurs en hebben dus niet een optimaal resultaat van ons onderzoek kunnen bereiken. Maar dit is wel een globale idee.

Uit al bestaande onderzoeken is het volgende gebleken: • Onderzoeken beïnvloeding van kleuren:

Rood maakt agressief en staat voor snelheid

Geel staat voor kracht en laat je opletten, ook zorgt het voor eetlust.

Oranje staat voor beweging en kracht, het activeert je.

Blauw staat voor rust en koelte

Groen staat voor de natuur en is ook rustgevend

Bruin voelt vertrouwt, vriendelijk.

Nu ons eigen onderzoek.

We hebben een aantal proefpersonen een autodagboek meegegeven. Hierin schrijven ze algemene informatie (vragen waar we iets aan hebben en waar we niets aan hebben) en een dagboekje over hun rijgedrag 7 dagen lang. Wij konden hier meerder dingen uit concluderen.

Onze conclusies:


 • We vroegen onze proefpersonen wat een rustgevende kleur voor hun is. Hier kwam uit: 5 van de 14 kozen voor Blauw, 2 voor Bruin en 2 voor Groen. Wat ook al uit de bestaande onderzoeken kwam dus.

 • Ze rijden nooit te snel in woonwijken en natuurlijk straten met flitspalen.

 • Ze rijden wel te snel op open wegen, platteland, bijna onbebouwd.

 • Maar de meest duidelijke conclusie was wel, dat mensen haast nooit door hebben dat ze te snel rijden. Mensen gaan automatisch op lege onbewoonde wegen te hard rijden.

Hoe kunnen we het nou voorkomen dat mensen niet automatisch te hard gaan rijden?

Doormiddel van ons ontwikkelde apparaat:

Aan de hand van deze informatie bedachten wij dat door de persoon te waarschuwen bij de wijken met een hoog risicofactor we een groot deel van de wetovertreders konden reduceren naar een legale snelheid.

Het apparaat heeft verschillende mogelijkheden. Ten eerste, het apparaat neemt eerst de omgeving op en bepaald de risico van te snel rijden ervan, in geval van risico geeft het een melding aan de bestuurder. Het risico wordt berekent door eerder rijgedrag van de bestuurder. Naast basiskenmerken van een weg waar vaak te snel gereden wordt komt er ook een persoonlijke selectie van aspecten of bepaalde wijken waar de bestuurder regelmatig te snel rijdt. Per apparaat in de auto zal dit uniek zijn. In geval van snelheidsovertreding worden de omstandigdheden opgeslagen, zoals het soort wegdek, de weersomstandigdheden, het tijdstip en het uiterlijk van de wijk, oftewel hoeveel bomen er zijn en hoe dicht die dan op elkaar staan. Op die manier kunnen we de automobilisten die uit gewoonte te snel rijden makkelijker beperken. Immers een flitspaal opzetten in een wijk waar enkel een paar mensen te snel rijden is vrij onzinnig. Ten tweede wordt de snelheid gecontroleerd. Rijdt de bestuurder dan nog te snel krijgt deze 10 seconden om de snelheid terug te brengen. Gebeurt dit niet en rijdt de bestuurder dan nog te snel, wordt het doorgezonden naar een basisstation met unieke code van het apparaat (verschillend per auto) en wordt er een boete gestuurd.
De auto krijgt sensoren ingebouwd, het krijgt een computertje, het krijgt een ingebouwd waarschuwingsscherm en het krijgt een zender. We hadden het idee om ons systeem bij een gps systeem in te bouwen. Zo heb je een waarschuwingssysteem en een gps systeem in 1. Zodat ons systeem weet waar het is en wat de snelheidslimiet is.
Voordelen van het apparaat

Een groot voordeel van dit apparaat is dat mensen constant op hun snelheid worden gewezen. Uit ons onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagde personen te snel rijdt uit gewenning of omdat zij de snelheid vergeten, en dus niet omdat zij opzettelijk hun gaspedaal te ver intrappen. Deze mensen zijn juist de mensen die moeilijk te bereiken zijn met de reguliere snelheidsbeperkingen. Het kost veel geld en moeite om speciaal voor die paar mensen een verkeersbord of flitspaal ergens neer te zetten, ons apparaat valt dus eigenlijk te vergelijken met een mobiele flitspaal. Een waarschuwing is dus meestal genoeg.


Het is geheel milieuvriendelijk.

Nog een voordeel is dat het systeem zich aan ieder persoon aanpast. Bij aanschaf van het product worden er sensoren in de auto geplaatst, een verbinding naar dashbord en een apart station. In dit station kan een soort van uit de kluiten gewassen kilometerteller geplaatst. Op deze manier kan het apparaatje ook in andere auto’s geplaatst.Nadelen van het apparaat

We zijn bang dat het apparaat heel kwetsbaar is, hetzij door schade hetzij doordat een gebruiker het systeem manipuleert. De bestuurder moet immers mee willen werken aan het project, en dus bereid zijn om niet meer te snel te rijden. Nu kan er een wet komen die dit verplicht, maar dat ligt heel lastig.Nog een nadeel zijn de kosten die het installeren van zo’n systeem met zich meebrengt. Misschien kan de overheid een subsidie geven maar of dit genoeg zal zijn is dan nog de vraag.
Om te zorgen dat mensen nog minder automatisch te hard gaan rijden, is het veranderen van de infrastructuur natuurlijk het beste idee. Maar dat is natuurlijk moeilijk te realiseren. Kleine dingen zoals verandering in kleur, wat een enorme inpact zou moeten hebben volgens internetbronnen. Hier kunnen vraagtekens bij gezet worden.
Onze globale financiële verkenning:


3x Sensor (€ 200,-)

€600,-

1x Computer

€1000,-

1x Waarschuwingsscherm

€50.-

1x Zender

€50,-

Totaal

1700,-

Dit idee is iets waar mensen niet makkelijk zelf voor zullen kiezen. Daarom zou het verplicht gemaakt kunnen worden en het al standaard in een auto inbouwen. Je betaalt dat dus al bij het kopen van een auto.


Zwakke punten in ons onderzoek en verdere onderzoeksmogelijkheden.
Aangezien we op vrij korte termijn een groot plan moesten maken zijn we niet geslaagd in het maken van een waterdicht ontwerp. Er zitten vanzelfsprekend zwakke punten in ons onderzoek:

 • Het kleine onderzoekje met de autodagboeken en collages werd gedaan bij een te kleine groep, de resultaten zijn dan wel aanneembaar en logisch, maar zouden eigenlijk niet gezien mogen worden als feiten. Uitgebreider onderzoek zal dus op zijn plaats zijn bij volgende stappen.

 • Een exactere financiele begroting is nodig. Dit hebben wij simpelweg niet bereikt vanwege gebrek aan tijd.

 • Een onderzoek naar ontwikkeling van software en de toevoeging van deze op een GPS-systeem.

 • Een onderzoek naar de bereidwilligheid van mensen t.a.v. een soortgelijk systeem, ook een de reactie van mensen op een soortgelijke waarschuwing. Aangezien mensen sneller rijden uit gewenning namen wij aan dat zij langzamer zouden rijden bij een waarschuwing,maar dit is een hypothese.

 • Het feit dat we VWO 4 zijn belemmert bij het inleven in een automobilist.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina