Beoordelingsformulieren Dossiers globalisering : Dossier 1: SchuldenlastDovnload 95.21 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte95.21 Kb.
Beoordelingsformulieren Dossiers globalisering :

Dossier 1: Schuldenlast:
Essentiële knooppunten blootgelegd: /10
Hoe komen de ontwikkelingslanden aan hun gigantische schuldenberg?

Wat zijn de gevolgen ervan?

Welke argumenten zijn er voor en tegen het kwijtschelden van die schulden?

Technische- en sleutelbegrippen uit dossier 1: ‘Schuldenlast’: /10
oliecrisis,

IMF,


Wereldbank,

IBRD,


HIPC,

inflatie,

intrestvoeten,

OPEC-landen,

SAPs,

UNO,


UNDP,

sanering van de openbare financiën,

liberalisering van de economie,

CAO,


NGO,

ILO,


devaluatie,

neokolonialisme,

bilateraal,

multilateraal.Overzichtelijk: 0 1 2 3

Samenhangend: 0 1 2 3

Relevantie gegevens: 0 1 2 3

Mate van aflezen: 0 1 2 3

Duidelijke uitleg bij technische begrippen: 0 1 2 3

Achtergrondkennis: 0 1 2 3

Kadering: 0 1 2 3

Gemotiveerd (versus verveeld) voorgebracht: 0 1 2 3

Houdt aandacht van de klas: 0 1 2 3

techniciteit vs vereenvoudiging: 0 1 2 3

Totaal: /50Nota’s, bedenkingen en motieven:
Beoordelingsformulieren Dossiers globalisering :

Dossier 2: Olie:
Essentiële knooppunten blootgelegd: /10
Olie: Het belang van olie, conflicten rond olie en macht en misbruik van en door oliemultinationals.
Technische- en sleutelbegrippen uit dossier 2: ‘Olie’:


Ogoni,

Ken Saro Wiwa,

MNO,

OPEC,


corruptie,

boycotten,

Abacha,

UNPO,


MOSOP,

groene marketing,

lobbyisten.


Overzichtelijk: 0 1 2 3

Samenhangend: 0 1 2 3

Relevantie gegevens: 0 1 2 3

Mate van aflezen: 0 1 2 3

Duidelijke uitleg bij technische begrippen: 0 1 2 3

Achtergrondkennis: 0 1 2 3

Kadering: 0 1 2 3

Gemotiveerd (versus verveeld) voorgebracht: 0 1 2 3

Houdt aandacht van de klas: 0 1 2 3

techniciteit vs vereenvoudiging: 0 1 2 3

Totaal: /50Nota’s, bedenkingen en motieven:

Beoordelingsformulieren Dossiers globalisering :

Dossier 3: De beurs:
Essentiële knooppunten blootgelegd: /10
Speculatie op voedingswaren en op munten, de gevolgen ervan en mogelijkheden tot remediëring.
Technische- en sleutelbegrippen uit dossier 3: ‘beurs aan banden: keurmerken en tobintax’:


tussenhandelaars,

export,


toegevoegde waarde,

productieprijs,

consumptieprijs,

speculatie,

beurs,

duurzaamheid,keurmerk

tobintax,

wisselmarkten

onstabiele wisselkoersen,

kapitaalvlucht,

ATTAC


Spahn-tax,

Bretton-Woods,

vlottende wisselkoers,

vaste wisselkoers,

delocalisatie,

grensoverschrijdende politieke samenwerking.


Overzichtelijk: 0 1 2 3

Samenhangend: 0 1 2 3

Relevantie gegevens: 0 1 2 3

Mate van aflezen: 0 1 2 3

Duidelijke uitleg bij technische begrippen: 0 1 2 3

Achtergrondkennis: 0 1 2 3

Kadering: 0 1 2 3

Gemotiveerd (versus verveeld) voorgebracht: 0 1 2 3

Houdt aandacht van de klas: 0 1 2 3

techniciteit vs vereenvoudiging: 0 1 2 3

Totaal: /50Nota’s, bedenkingen en motieven:

Beoordelingsformulieren Dossiers globalisering :

Dossier 4: Landbouw:
Essentiële knooppunten blootgelegd: /10
De gevolgen van het landbouwbeleid van de vorige eeuw: automatisering en liberalisering van de markt veroorzaken milieuvervuiling, armoede in het Zuiden , de dood van een stiel in het Westen en vervreemding van de consument.
Technische- en sleutelbegrippen uit dossier 4: ‘Landbouw’:


WTO,

GATT,


marktmonopolies,

import,


export,

subsidie,

quota,

voedseldumping,protectionisme,

mestoverschotten,

overproductie,

tussenhandel,

voedingindustrie en –multinationals,

productiebeheersing,

prijsondersteuning,

hormonen,

antibiotica,

boerenbond,

massaproductie,

biotechnologie en genetische manipulatie,

Monsanto,

meststoffen en onkruid- en insektenverdelgers,

terminatorgen,

agro-chemische industrie,

dioxine,

PCB,


vervreemding van de producten,

gekke koeienziekte,

varkenspest,

mond- en klauwzeer,

biologische landbouw.

Overzichtelijk: 0 1 2 3

Samenhangend: 0 1 2 3

Relevantie gegevens: 0 1 2 3


Mate van aflezen: 0 1 2 3

Duidelijke uitleg bij technische begrippen: 0 1 2 3

Achtergrondkennis: 0 1 2 3

Kadering: 0 1 2 3

Gemotiveerd (versus verveeld) voorgebracht: 0 1 2 3

Houdt aandacht van de klas: 0 1 2 3

techniciteit vs vereenvoudiging: 0 1 2 3
Totaal: /50

Nota’s, bedenkingen en motieven:

Beoordelingsformulieren Dossiers globalisering :

Dossier 5: Waanzin op de weg:
Essentiële knooppunten blootgelegd: /10
Waanzin op de weg: Over hoe de wegen dichtslibben, de CO2-uitstoot onhoudbaar worden en voedsel gestockeerd wordt onderweg. Absurde verhalen over varkens, tomaten en garnalen.

Technische- en sleutelbegrippen uit dossier 5: ‘Waanzin op de weg’:
energieverbruik,

luchtvervuiling,

kosten voor de maatschappij,

nadelen van exportteelt,

nadelen van importteelt,

regionale groentes,

biodiversiteit,

monocultuur,

concurrentie,

schaalvergroting,

grootgrutters,

bulk,


pulp,

voedselkwaliteit,

conservering,

voedselcontrole,

koopkracht, ,

ruimtelijke ordening,

vervoersmanagement,

vervoersongelijkheid,

bereikbaarheid,

moordend verkeer,

externe kosten,

verkeersbelasting.


Overzichtelijk: 0 1 2 3

Samenhangend: 0 1 2 3

Relevantie gegevens: 0 1 2 3

Mate van aflezen: 0 1 2 3

Duidelijke uitleg bij technische begrippen: 0 1 2 3

Achtergrondkennis: 0 1 2 3

Kadering: 0 1 2 3

Gemotiveerd (versus verveeld) voorgebracht: 0 1 2 3

Houdt aandacht van de klas: 0 1 2 3

techniciteit vs vereenvoudiging: 0 1 2 3

Totaal: /50Nota’s, bedenkingen en motieven:


Beoordelingsformulieren Dossiers globalisering :

Dossier 6: Mundiale politieke instellingen :
Essentiële knooppunten blootgelegd: /10
Mundiale Politieke Instellingen: We zetten de organisaties op een rijtje die een zware verantwoordelijkheid dragen in wat er misloopt met de globalisering: de wereldbank, het IMF, de G8, GATT, WTO en GATS.

Wie zetelt er?

Hoe zijn ze ontstaan?

Hoe democratisch zijn ze?

Wat willen ze doen?

Wat doen ze?

Wat hebben ze misdaan?
Technische- en sleutelbegrippen uit dossier 6:
IMF,

Wereldbank,

G8,

GATT,


WTO,

GATS.
Overzichtelijk: 0 1 2 3

Samenhangend: 0 1 2 3

Relevantie gegevens: 0 1 2 3


Mate van aflezen: 0 1 2 3

Duidelijke uitleg bij technische begrippen: 0 1 2 3

Achtergrondkennis: 0 1 2 3

Kadering: 0 1 2 3

Gemotiveerd (versus verveeld) voorgebracht: 0 1 2 3

Houdt aandacht van de klas: 0 1 2 3

techniciteit vs vereenvoudiging: 0 1 2 3

Totaal: /50Nota’s, bedenkingen en motieven:
Beoordelingsformulieren Dossiers globalisering :

Dossier 7: Migratie:
Essentiële knooppunten blootgelegd: /10
Migratie: oorzaken en gevolgen:
Een beeld van de oorzaken en dynamieken van legale en illegale immigratie,

leven en gevoelens van allochtone jongeren en reacties vanuit de autochtone gelederen.

Technische- en sleutelbegrippen uit dossier 7:


migratiedynamiek,

migratiebevorderende en

–remmende factoren,

stijgend migratiepotentieel,

illegale migratie,

uitgeprocedeerde,

gedoogde,

verblijfsstrategieën,

uitwijzingsbeleid,

duale samenleving,

transfers,

sociale ontbindingsprocessen en vreemdelingenhaat,

assimilatie en integratie,

pendelmigranten,

gettovorming,

tewerkstelling en integratie,

racisme,

sociale klasse,

onveiligheidsgevoel,

geglobaliseerde identiteit,

concentrische identiteit.

Overzichtelijk: 0 1 2 3

Samenhangend: 0 1 2 3

Relevantie gegevens: 0 1 2 3


Mate van aflezen: 0 1 2 3

Duidelijke uitleg bij technische begrippen: 0 1 2 3

Achtergrondkennis: 0 1 2 3

Kadering: 0 1 2 3

Gemotiveerd (versus verveeld) voorgebracht: 0 1 2 3

Houdt aandacht van de klas: 0 1 2 3

techniciteit vs vereenvoudiging: 0 1 2 3
Totaal: /50
Nota’s, bedenkingen en motieven:

Beoordelingsformulieren Dossiers globalisering :

Dossier 8: Waar naartoe:

Essentiële knooppunten blootgelegd: /10


Waar naartoe?: Een bonte mengeling van denkstromingen en kritiek op manieren van denken en instellingen.
Technische- en sleutelbegrippen uit dossier 8: ‘Waar naartoe?’:


De derde weg: sociaal-democratie,

neoliberalisme,

staat,

burgermaatschappij,consumentengroepen,

zuilen,


publiek debat,

vrijhandelszones en overheidsinspraak,

supranationale normen,

privatisering,

globale bourgeoisie

sociale uitbuiting,

de maakbaarheidsgedachte,

planning,

de kloof tussen Noord en Zuid,

het marktmechanisme,

vermogensbelasting,

de actieve welvaartsstaat,

Kruythof,

Coolsaet,

Amartya Sen,

armoedeprobleem,

bevolkingsexplosie,

corruptie,

rechtstaat,

anders-globalisten,

eco-krijgers,

peoples global action,

zapatisten,

reclaim the streets,

zwart blok,

treehuggers,

wereldsociaal forum,

Noreena Hertz,

kapitalisme,

welvaartsherverdeling,

internationaal bestuur,

Verenigde Naties,

Naomi Klein,

morele ambivalentie van bedrijven,

World Economic Forum,

Porte Allegre,

Participatieve democratie,

sociale tegenmacht,

duurzaamheid,

sociaal middenveld,

fexibilisering,

deregulering,

duurzame ontwikkeling,

subsidiariteit,

gedeeld kapitalisme,

geïnformeerde deelname,

werknemersparticipatie,

delokalisatie,

Fukuyama,

cultuurbotsing:

extreem nationalisme en religieus fundamentalisme,

global village,

kleinschalige gedecentraliseerde projecten,

probleem van een wereldregering met democratische legitimiteit,

postkapitalistisch tijdperk,

kenniswerkers,

dienstverleners,

Taylor(isme),

pensioenfondskapitalisme

dienstenmaatschappij,

zelfbedieningseconomie,

breuklijn conservatisme-vernieuwing,

Rerum Novarum,

vakbonden,

sociale zekerheid,

vermarkting van de politiek.Overzichtelijk: 0 1 2 3

Samenhangend: 0 1 2 3

Relevantie gegevens: 0 1 2 3


Mate van aflezen: 0 1 2 3

Duidelijke uitleg bij technische begrippen: 0 1 2 3

Achtergrondkennis: 0 1 2 3

Kadering: 0 1 2 3

Gemotiveerd (versus verveeld) voorgebracht: 0 1 2 3

Houdt aandacht van de klas: 0 1 2 3

techniciteit vs vereenvoudiging: 0 1 2 3
Totaal: /50


Nota’s, bedenkingen en motieven:

Beoordelingsformulieren Dossiers globalisering :

Dossier 9: Concrete alternatieven:
Essentiële knooppunten blootgelegd: /10
Concrete alternatieven: Een reeks activiteiten en alternatieven, al dan niet effectief of realiseerbaar (op korte termijn). De reeks kan gerust aangevuld worden, o.a. door initiatieven en suggesties uit vorige dossiers.

Technische- en sleutelbegrippen uit dossier 9: ‘Concrete alternatieven’:
domestique logica,

civique logica,

voedselteams,

World Development report,

groupement,

bewustmaking (b.v. Greenpeace),

plan-Yperman,

Marshallplan tegen terrorisme,

agenda 21,

duurzame ontwikkeling,

LETS,

Grameen Bank,G77,

alternatieve energie,

herwaardering van de natuur,

entomologie,

de sociale economie,

composteerbare verpakkingen,internationale conventies en drukkingsgroepen en hun campagnes (b.v. FIAN, Wereldsolidariteit, Vredeseilanden, Oxfam, Greenpeace),
Overzichtelijk: 0 1 2 3

Samenhangend: 0 1 2 3

Relevantie gegevens: 0 1 2 3
Mate van aflezen: 0 1 2 3

Duidelijke uitleg bij technische begrippen: 0 1 2 3

Achtergrondkennis: 0 1 2 3

Kadering: 0 1 2 3

Gemotiveerd (versus verveeld) voorgebracht: 0 1 2 3

Houdt aandacht van de klas: 0 1 2 3

techniciteit vs vereenvoudiging: 0 1 2 3

Totaal: /50Nota’s, bedenkingen en motieven:

Beoordelingsformulieren Dossiers globalisering :

Dossier 10: Ethisch beleggen:
Essentiële knooppunten blootgelegd: /10
Ethisch beleggen: Het gaat hier ook om een alternatief dat de ziekte bij de wortels tracht aan te pakken: de stimulans bij uitstek tot groei en concurrentie: rente.

Technische- en sleutelbegrippen uit dossier 10: ‘ethisch beleggen’:
krekelsparen,

de vier generaties,

ethibel,

alternatieve banken,

alternatieve investeringsinstrumenten,

van landbouweconomie naar markteconomie,

woeker,

staatsschuld met rente,

speculatierente,

Islamitisch bankieren.


Overzichtelijk: 0 1 2 3

Samenhangend: 0 1 2 3

Relevantie gegevens: 0 1 2 3


Mate van aflezen: 0 1 2 3

Duidelijke uitleg bij technische begrippen: 0 1 2 3

Achtergrondkennis: 0 1 2 3

Kadering: 0 1 2 3

Gemotiveerd (versus verveeld) voorgebracht: 0 1 2 3

Houdt aandacht van de klas: 0 1 2 3

techniciteit vs vereenvoudiging: 0 1 2 3

Totaal: /50Nota’s, bedenkingen en motieven:

Beoordelingsformulieren Dossiers globalisering :

Dossier 3 bis: Arbeid:
Essentiële knooppunten blootgelegd: /10

Overzichtelijk: 0 1 2 3

Samenhangend: 0 1 2 3

Relevantie gegevens: 0 1 2 3

Mate van aflezen: 0 1 2 3

Duidelijke uitleg bij technische begrippen: 0 1 2 3

Achtergrondkennis: 0 1 2 3

Kadering: 0 1 2 3

Gemotiveerd (versus verveeld) voorgebracht: 0 1 2 3

Houdt aandacht van de klas: 0 1 2 3

techniciteit vs vereenvoudiging: 0 1 2 3

Totaal: /50Nota’s, bedenkingen en motieven:

Beoordelingsformulieren Dossiers globalisering :

Dossier 3 tris: Water:
Essentiële knooppunten blootgelegd: /10

Overzichtelijk: 0 1 2 3

Samenhangend: 0 1 2 3

Relevantie gegevens: 0 1 2 3

Mate van aflezen: 0 1 2 3

Duidelijke uitleg bij technische begrippen: 0 1 2 3

Achtergrondkennis: 0 1 2 3

Kadering: 0 1 2 3

Gemotiveerd (versus verveeld) voorgebracht: 0 1 2 3

Houdt aandacht van de klas: 0 1 2 3

techniciteit vs vereenvoudiging: 0 1 2 3

Totaal: /50Nota’s, bedenkingen en motieven:


Beoordelingsformulieren Dossiers globalisering :

Dossier 10 bis: Duurzaam ondernemen:
Essentiële knooppunten blootgelegd: /10

Overzichtelijk: 0 1 2 3

Samenhangend: 0 1 2 3

Relevantie gegevens: 0 1 2 3

Mate van aflezen: 0 1 2 3

Duidelijke uitleg bij technische begrippen: 0 1 2 3

Achtergrondkennis: 0 1 2 3

Kadering: 0 1 2 3

Gemotiveerd (versus verveeld) voorgebracht: 0 1 2 3

Houdt aandacht van de klas: 0 1 2 3

techniciteit vs vereenvoudiging: 0 1 2 3

Totaal: /50Nota’s, bedenkingen en motieven:


Beoordelingsformulieren Dossiers globalisering :

Dossier 11: De mens:
Essentiële knooppunten blootgelegd: /10

Overzichtelijk: 0 1 2 3

Samenhangend: 0 1 2 3

Relevantie gegevens: 0 1 2 3

Mate van aflezen: 0 1 2 3

Duidelijke uitleg bij technische begrippen: 0 1 2 3

Achtergrondkennis: 0 1 2 3

Kadering: 0 1 2 3

Gemotiveerd (versus verveeld) voorgebracht: 0 1 2 3

Houdt aandacht van de klas: 0 1 2 3

techniciteit vs vereenvoudiging: 0 1 2 3

Totaal: /50Nota’s, bedenkingen en motieven:

Beoordelingsformulieren Dossiers globalisering :

Dossier 4 bis: Genetische manipulatie en patenten:
Essentiële knooppunten blootgelegd: /10

Overzichtelijk: 0 1 2 3

Samenhangend: 0 1 2 3

Relevantie gegevens: 0 1 2 3

Mate van aflezen: 0 1 2 3

Duidelijke uitleg bij technische begrippen: 0 1 2 3

Achtergrondkennis: 0 1 2 3

Kadering: 0 1 2 3

Gemotiveerd (versus verveeld) voorgebracht: 0 1 2 3

Houdt aandacht van de klas: 0 1 2 3

techniciteit vs vereenvoudiging: 0 1 2 3

Totaal: /50Nota’s, bedenkingen en motieven:

Beoordelingsformulieren Dossiers globalisering :

Dossier 1 bis: Gezondheid:
Essentiële knooppunten blootgelegd: /10

Overzichtelijk: 0 1 2 3

Samenhangend: 0 1 2 3

Relevantie gegevens: 0 1 2 3

Mate van aflezen: 0 1 2 3

Duidelijke uitleg bij technische begrippen: 0 1 2 3

Achtergrondkennis: 0 1 2 3

Kadering: 0 1 2 3

Gemotiveerd (versus verveeld) voorgebracht: 0 1 2 3

Houdt aandacht van de klas: 0 1 2 3

techniciteit vs vereenvoudiging: 0 1 2 3

Totaal: /50Nota’s, bedenkingen en motieven:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina