Betreft: AanmaningDovnload 6.57 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte6.57 Kb.
[BEDRIJFSNAAM DEBITEUR]

[ADRES]


[POSTCODE + PLAATS]

Betreft: Aanmaning

Ons kenmerk: [UW KENMERK]

Uw kenmerk: [KENMERK DEBITEUR]

Datum: [XX-XX-XXXX]

Geachte heer/mevrouw,


Tot op heden blijft u in gebreke met de betaling van de onderstaande factuur waarvan de betalingstermijn inmiddels ruimschoots is verstreken:
Factuurnummer Factuurdatum Vervaldatum Bedrag
[XXXXXXX] [XX-XX-XXXX] [XX-XX-XXXX] [EUR XXXX,XX]
Voor deze factuur is u eerder al een betalingsherinnering gezonden. Desondanks is betaling nadien uitgebleven.
Vriendelijk doch dringend verzoek ik u alsnog zorg te dragen voor betaling. Uw betaling dient uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van deze brief te zijn bijgeschreven. Betaling dient plaats te vinden op IBAN rekeningnummer [NL XX RABO XXXX XXXX XX] ten name van [UW REKENINGNAAM] te [UW VESTIGINGSPLAATS] onder vermelding van bovenvermeld factuurnummer.
Indien tijdige betaling onverhoopt uitblijft, zie ik mijzelf helaas genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven aan [NAAM INCASSOBUREAU]. In dat geval zal tevens aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten. Vooralsnog verwacht ik dat het zover niet hoeft te komen en dat u alsnog aan uw financiƫle verplichtingen zult voldoen.
Teneinde ervan verzekerd te zijn dat u deze brief ontvangt, verzend ik deze brief zowel per post als per e-mail.
Mocht de betaling inmiddels hebben plaatsgevonden, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.
Hoogachtend,
..............
[UW HANDTEKENING EN NAAM]
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina