Betreft: Typelessen op schoolDovnload 7.8 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte7.8 Kb.
, <12 september 2009>

Betreft: Typelessen op school

Geachte ouder/verzorger,

Leren typen is voor kinderen net zo belangrijk als leren schrijven. We gaan daarom typelessen organiseren op vrijdagmiddag, als onderdeel van de activiteitenmiddag. Voor een periode van 10 weken zal er in groepjes van tien kinderen geoefend worden.

We leren de kinderen te typen volgens het tienvingersysteem blindtypen. Na tien weken is de gemiddelde snelheid zo’n 90 aanslagen per minuut. Er kan een vervolgcursus worden gevolgd. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een cursus waarin de snelheid wordt verhoogd naar gemiddeld 120 aanslagen per minuut. U kunt ook kiezen voor een cursus waarin de basisvaardigheden van het tekstverwerken worden aangeboden. Tijdens de cursus geven we daarover meer informatie.

Om een goed resultaat te bereiken moet er regelmatig (en ook thuis) geoefend worden. Dat kan met het programma Type-Basic. Het programma moet op een Windows-computer geïnstalleerd worden zodat de kinderen het huiswerk kunnen maken. Ook is er een internetverbinding nodig. Dan kan het programma Type-Basic geregistreerd worden en kunnen de resultaten via internet opgeslagen en opgevraagd worden.

De kinderen moeten ook huiswerk maken, minstens drie keer per week, zo’n 30 minuten per keer. Aan de ouders/verzorgers wordt gevraagd daarop toe te zien. Wanneer de resultaten op internet zijn opgeslagen, kan de begeleider onder andere zien wanneer er geoefend is en hoe lang. Dat maakt de controle makkelijk.

Na afloop van de typecursus wordt er een <typediploma of certificaat> uitgereikt. De eerste les is op vrijdag <10 januari>. In totaal zijn er tien lessen.

Normaal kost een typecursus tussen de 125 en 400 euro. Maar omdat de school het organiseert, komen die kosten te vervallen. Wel moet het typeprogramma en het boekje met de typelessen aangeschaft worden, zodat er ook thuis geoefend kan worden. De kosten daarvan bedragen <22,50> euro. Die kosten moeten we helaas doorberekenen. (Heeft u meer kinderen dan kunnen die hetzelfde programma gebruiken.)

U kunt uw kind aanmelden via het bijgevoegde aanmeldingsformulier. We verzoeken u, tegelijk met de aanmelding, een bedrag van <22,50> euro mee te geven voor het programma en het boekje.

Met vriendelijke groet,

Aanmeldingsformulier typelessen

Naam: …………………………………………..

Groep …………………………………………..

wil graag deelnemen aan de typelessen die op vrijdagmiddag worden georganiseerd.Hierbij treft u een bedrag van <22,50> euro aan voor het programma en het boekje.

Handtekening ouder/verzorger

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina