Bewonersplatform Abele Verslag vergadering oc d’Hoge Schole 3 december 2008 – 20 uur AanwezigDovnload 97.13 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte97.13 Kb.
Bewonersplatform Abele

Verslag vergadering

OC D’Hoge Schole

3 december 2008 – 20 uur

Aanwezig:
Bakeroot Monique, Boeraeve Martha, Canele Remi, Dehouk Marc, Maricau Maria, Clabau Annick, Deraedt Ghislain, Lesage Josianne, Desmyter Ignace, Helsen Kathy, Ingelaere Dirk, Lebbe Isabelle, Samyn Patrick, Samyn Martin, Huysentruyt Eveline, Verdonck Jeroen, Verdonck Marc, Vermeersch Pascal.
Verontschuldigd: Katrien Laga, Wannes Vandenaweele, wijkagent Martin Hardeman.


1Verwelkoming

2Antwoorden van schepencollege nav vergadering van 1 10 2008


VRAAGANTWOORD

Is het mogelijk om de ophaling van PMD zakken van het laatste deel van de Callicannesweg te doen via de dienstweg?

Deze vraag werd door de milieudienst overgemaakt aan de dienst huisvuil ophaling en wordt opgenomen in de planning: is ondertussen in orde.

De werkgroep van het voorstel ‘Abeleplein’ vraagt van de stad Poperinge toestemming om in functie van het ontwerpend onderzoek en de uitwerking van het voorstel van RUP, gebruik te mogen maken van volgend digitaal basismateriaal:


 • basiskaart met percelen en gebouwen

 • orthofoto

 • topografische plannen

 • atlas der buurtwegen

 • het gewestplan

 • gedetailleerde kaarten voor de watertoets

 • stratenatlas

 • digitaal hoogtemodel

 • afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur

 • goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen in- of palend aan het plangebied

 • biologische waarderingskaart

 • landschapsatlas

 • bodemkaart

 • ligging van Seveso bedrijven tot 2 km van het plangebied.

De meeste kaarten zijn al raadpleegbaar(via GISWEST of GIS Vlaanderen), doch het is aangewezen dat de stad haar toestemming geeft aan de werkgroep om gebruik te maken van deze kaarten.

Kaarten in 'vetjes' zijn niet onmiddelijk beschikbaar. voor deze kaarten vraagt de werkgroep of de kaarten digitaal- in GIS-omgeving kunnen worden bezorgd (opCD-rom).

Het plangebied waarvoor deze kaarten zullen gebruikt worden is in bijlage aangegeven.Overleg met schepencollege omtrent het voorstel van bewonersplatform Abele wordt gepland op vrijdag 5 december om 18u.30 in het stadhuis van Poperinge (Atlantiszaal).

3Goedkeuring van het verslag van 1 10 2008


Verslag wordt goedgekeurd.

4Verslag coördinatorenvergadering

4.1Dorp met Toekomst


In 2008 nam Haringe deel aan dit project. Dit deden ze onder het thema : Haringe klawiert en rewesiert
14 verenigingen dienden de aanvraag van het project in.

(!!! Belangrijk = samenwerking tss verenigingen !!!)

Hieronder vindt U een greep uit hun project


 • theaterwandeling

 • infopanelen op wandeltraject

 • tentoonstelling originele attributen

 • verhaal van Rik Sohier

 • rand-animatie wo jongleurs – draaiorgels huifkarren, kantklossen, volkspelen ….

Niet minder dan een 300-tal pers namen deel aan activiteiten wat zeker als een succes aanzien kan worden.

Het project van Haringe werd door de provincie geselecteerd, maar kwam in de Vlaamse Finale echter net iets tekort.

De winnaar van de Vlaamse Finale was Ellewijt met het project ‘stoel aan de deur’


In 2009 vindt de laatste editie plaats !!

We vragen ons af of dit niets voor Abele is ??

Als project kunnen we proberen om het sociaal klimaat van de Fransen en de Belgen te verbeteren door bijvoorbeeld een tafel in het midden van de straat te plaatsen om er eventueel een maaltijd te nuttigen, ….


 • huiswerk : even hierover nadenken

Info zie site : www.dorpmettoekomst.be


Brainstorm editie 2009: Abele
Samen met franse en nederlandstalige kant? Volgens enkele deelnemers van het bewonersplatform zouden de Fransen wel willen meewerken als ze persoonlijk aangesproken zouden worden (en het niet te veel kost)

Ontbijt? Groot gezelschapsspel? …

We laten het bezinken en beslissen volgende vergadering hoe het verder moet. Indien we beslissen mee te doen aan ‘ Dorp met Toekomst’, moet het project ingediend worden tegen 28 februari 2009. Het project moet volledig uitgewerkt zijn, dus, er moet dringend werk van gemaakt worden.
Verenigingen in Abele:Chiro Abele

Oldtimervrienden Abele

De Scheve Schreve

Den Abeel Vzw

Oudercomité

Soldatenbond Abele

Feestcomite Abele

Oudstrijdersbond Abele

’t Pensionaat Vzw

KVLV Abele-Watou

Parochieteam Abele

Unizo Abele afd. Yzerbode

Landelijke gilde Abele-Watou

Parochievrienden Abele

Uruhu Vzw

Okra Abele

De Queste

Zangkoor ‘Dageraad’

Er wordt binnen de week een brief verstuurd naar de Abeelse verenigingen. Pascal verstuurt maandag 8 december 2008 de uitnodigingen en roept de verantwoordelijken samen om te bekijken of er iets mogelijk is. Er moet zeker voor eindejaar een vergadering gepland worden.

Eventueel franse contactpersoon zijn Gerard Debruyne en eventueel Pierre Cordenier?


4.2Dorp in zicht: Reningelst


 • Dit is een onderzoek naar de leefbaarheid in het dorp ahv een enquête formulier

 • Deze enquêtelijst bestaat uit een standaard vragenlijst van ongeveer een 130 bladzijden met een 300 tal vragen. Deze omvatten onder andere volgende onderwerpen :

  • algemeen

  • woonsituatie en woonwensen

  • onderwijs en werk

  • transport en mobiliteit

  • veiligheid

  • commerciële voorzieningen

  • Openbare voorzieningen

  • Vrije tijd / verenigingsleven

  • Sport

  • Lokaal bestuur

  • Religieuze voorzieningen

  • Landschappen/landbouw/milieu

  • Toerisme

  • Sociaal leefklimaat

  • Dorpsidentiteit

  • ….

    • Het onderzoek wordt gedaan door en voor de bewoners van het dorp


    • Reningelst heeft deze enquête bewerkt en voorgelegd aan de bewoners

     • alle bewoners, ouder dan 12 jaar, werden gevraagd deze in te vullen

     • De bewerkte enquête bevatte 23 blz met 55 vragen over volgende onderwerpen :

      • algemeen

      • woonsituatie en woonwensen

      • woningmark

      • werk

      • transport & mobiliteit

      • openbaren voorzieningen

      • vrije tijd & verenigingsleven

      • sociaal leefklimaat

      • informatievoorziening

      • lokaal bestuur

      • landschappen/landbouw/milieu

      • Toerisme

      • Burgemeestervraag
     • Er werden 1260 persoonlijke vragenlijsten uitgedeeld

      • Deze werden persoonlijk afgegeven met uitleg waarom

      • Gedurende de week van 08/09/2008 werd ze uitgedeeld

      • En 2 weken later werd ze terug afgehaald

      • Een 15 medewerkers hebben zich hiervoor ingezet
     • Er werden maar liefst 1043 (ingevulde) persoonlijke vragenlijsten opgehaald

=> Dit resulteert in een respons van 82,77 % wat zeker als uitstekend mag beschouwd worden volgens alle leden van de bewonerplatforms, maar het bewonersplatform van Reningelst was daar niet tevreden mee. Als je weet dat de normale respons voor dergelijke enquêtes slechts 50 à 60 % is, …..

     • De duur van onderzoek tussen het opstarten en resultaat van de enquête moet gerekend worden op een 9 à 10 maanden
     • De resultaten worden door het bewonersplatform volop verwerkt en de inwoners zullen van de resultaten op de hoogte gehouden worden via open bewonersbijeenkomst. De resultaten zouden rond Januari - Februari bekend moeten zijn.
     • Wat gebeurt er met resultaat? De noden worden behandeld op bewonersplatform Reningelst.       • Is dit iets voor Abele ????

       • huiswerk : hier even over nadenken


Versie Abele:

Dit is misschien ook iets voor Abele, maar dan in een beknopter versie. Hiermee kunnen we misschien te weten komen wat echt leeft. Ook is het interessant om te weten waar de pijnpunten liggen.

Er wordt beslist om eerst te gaan voor het project ‘dorp met toekomst’ en daarna kunnen we de enquête terug op de agenda plaatsen.

.

4.3Vragen gesteld naar Schepencollege


Allereerst vraagt het schepencollege aan de bewonersplatforms om vragen concreter te stellen. Vele vragen worden te algemeen gesteld.
Er werd de opmerking gemaakt dat de leden van de bewonerplatforms ipv enkel schriftelijke antwoorden ook graag contact zouden hebben met ev. Burgemeester en bevoegde schepenen om problemen en vragen te bespreken.

Schepen Vanlerberghe stelde voor om tijdens de volgende vergadering van elk bewonersplatform 3 ergernissen of prangende/belangrijke vragen te bespreken. Deze vragen moeten vooraf ingediend worden zodat het Schepencollege zich hierop kan voorbereiden.

Deze vragenronde zou voorzien worden tijdens het coördinatorenoverleg van februari 2009 & maart 2009

Daarom : Welke 3 vragen willen wij stellen ? We wachten dit nog wat af, want volgens Katrien Laga zou Dhr. Vanlerberghe deze vragenronde uitgesteld hebben.4.4Begroting


Er worden 2 data voorzien waarop de coördinatoren van de bewonersplatforms uitleg zullen krijgen ivm begroting 2009

4.5Juni 2009


In juni 2009 komt er een evaluatie van de bewonersplatforms


5Project: Abelepleinplein


Toelichting door werkgroep o.l.v. Kathy Helsen
3 FASES

5.1Verkenningsfase


Het is de bedoeling om zicht krijgen op behoeften, visie en identiteit van Abele en hoe we dit kunnen als een troef kunnen uitspelen.

Alle verschillende scenario’s zouden tegen februari klaar zijn. Dit zou gepaard gaan met een infomoment voor Abelenaars (Dit zou plaats vinden op 11 februari 2009. Er wordt gevraagd hiervoor zoveel mogelijk reclame maken. De Abelenaars beslissen op dat moment in welke richting er verder gewerkt wordt) Op dat moment wordt herhaald wat juist de bedoeling van het project is, en wordt er uitgelegd wat voor mogelijkheden er zijn: parkeerplaatsen, garageboxen, woonproject, …?. Het is niet de bedoeling om 1 project te kiezen maar de discussie op gang te brengen van wat we nodig hebben in Abele.

Na het infomoment worden de scenario’s een maand uithangen op panelen in Abele. Hierbij krijgen de bewoners de kans om suggesties te geven. (Dit zou kunnen tot 15 maart 2009). Er werd voorgesteld om de panelen op 4 locaties te plaatsen : bij Kathy aan het venster, Onder poort van school in Abele, in de inkom van de kerk in Abele, in het vzw ’t Pensionaat (gedurende kaartweekend van Oldtimervrienden). Dit zijn enkel nog maar voorstellen. De werkgroep informeert hieromtrent nog verder.

Verder wordt er ook nog gesuggereerd om de panelen op één of meerdere locaties aan de Franse kant te plaatsen. Het probleem is evenwel dat de locatie toegankelijk moet zijn !

In plaats van 4 lokaties zouden 2 plaatsen die centraal liggen praktischer en haalbaarder zijn volgens het bewonersplatform.

5.2Ontwerpfase


Het is de bedoeling om op basis van reacties een goed voorstel uit te werken. Een eerste uitvoeringsplan zal opmaken worden waarvan er een inhoudelijke toelichting gegeven zal worden aan de steden Poperinge en Boeschepe. (dit zou voorzien worden rond half juni 2009).

Dan wordt er teruggekoppeld naar de inwoners van Abele.5.3Afwerking


Eind september 2009 zou het akkoord gevraagd worden aan alle actoren. Een voorstel van RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) zou ingediend worden bij de stad Poperinge omdat enkel de stad dit kan indienen.
Zijn er eventueel subsidies? Ja, maar deze hangen af van het project waarvoor gekozen zou worden
Misschien is er ook interesse van de erfgenamen van de huidige eigenaars om hiermee iets te doen. We kunnen enkel hopen dat het niet vroeger openbaar verkocht wordt dan dat ons project vordert. Mocht dit toch zo zijn, kunnen we de nieuwe eigenaars proberen te overtuigen van ons project.
Er wordt geprobeerd om een mooi voorstel uit te werken voor alle actoren. Zowel stad, abele, abelenaars, eigenaars, …

6Agendapunten Bewoners

6.1Vraag om info te geven aan nieuwe bewoners


Verwelkomingspakket voor nieuwe inwoners? (gewoon informatieblad)

De vraag kwam om nieuwe bewoners te informeren . Zo kun je de bewoners informatie te geven over het sociale, culturele, religieuze, .. leven in het dorp.


We kunnen eventueel vragen wat stad Poperinge wat zij voor nieuwe inwoners doen. Misschien kunnen zij ons eventueel ondersteunen.
Verder worden gedachten gewisseld om eventueel een doos te geven met kleine attentie waarmee de nieuwe Abelenaars tevreden zouden kunnen zijn en zo kennis kunnen maken met de mogelijkheden in Abele.

Indien iemand hierover een idee heeft, kunnen ze dat gerust doorgeven aan de coördinator van het bewonersplatform. Misschien kan dit geïntegreerd worden in het project ‘ Dorp met Toekomst’.7Overzicht 1 jaar bewonersplatform

7.1Overzicht van de gestelde vragen en antwoorden


Pascal heeft alle vragen aan schepencollege eens op een rij gezet en antwoorden hierop. Hieronder vindt U een beknopt overzicht

7.1.1Wildernis aan overkant van de kerk (13/02/08)

VRAAG : kan wat gedaan worden aan wildgroei ?


ANTW : er wordt brief opgestuurd aan eigenaars
RESULT : eigenaars maaien de wildgroei wat zodat

het toch wat properder is dan vroeger
 • Positief

OPMERKING :

Maaien blijven opvolgen, naar volgende jaren toe,

7.1.2Nieuwe stratewegel (13/02/08)

VRAAG 1 : kan dit regelmatiger gemaaid worden


ANTW : in seizoen om 3 weken gemaaid
RESULT : duur was langer dan beloofd (zie verder)

VRAAG 2 : kan nagegaan worden hoe breedt deze wegel moet

zijn ?
ANTW : moet 1,5 meter breed zijn en 800 m lang

Bewonersplatform kan vragen om wegel in

Oorspronkelijke staat te herstellen
RESULT : vraag werd niet expleciet gesteld

Opvolging 27/08/08 :    • 3-wekelijks onderhoud niet mogelijk, maar 4x/jaar

    • mogelijkheid om straatwegel in oorspronkelijke staat te herstellen wordt in schepencollege van 1/10 besproken

       • wat werd daar overeengekomen ??


Stratewegel: er werd brief gestuurd aan eigenaars om deze wegel in oorspronkelijke staat te herstellen: 1,50 meter breed. Oorspronkelijke staat is moeilijk te definiëren maar het is de bedoeling dat mensen te voet op hun gemak kunnen passeren, niet meer en niet minder: geen huifkarren, …

Hieruit kunnen we onze drie rechtstreekse vragen kiezen om te stellen op Coördinatorenoverleg in voorjaar 09.7.1.3Prijs ontmoetingscentrum (13/02/08)

VRAAG : herberekening van de tarieven


ANTW : niet de bedoeling om maaltijden in zaal aan te

moedigen


college is bereid af te stappen van eenvormig tarief en een nieuw tarief voor maaltijden te bepalen op basis van de oppervlakte van de zaal
RESULT : nog geen wijziging van prijzen ontvangen


 • vraag stellen of prijzen al herberekend zijn


Prijs ontmoetingscentrum: herberekening tarief? Prijzen in Abele en Krombeke blijven hetzelfde. Tarieven in Watou en Reningelst gaat omhoog.

Vraag stellen naar definitieve regeling.
VRAAG AAN SCHEPENCOLLEGE

Is het mogelijk om de definitieve prijsregeling van de verschillende OC’s te communiceren naar het bewonersplatform Abele?


7.1.4Uithangbord verslagen (13/02/08 + 26/03/08))

VRAAG : graag beschermd uithangbord aan OC d’Hoge schole voor het ophangen van verslagen


ANTW : college is bereid dit te doen. Zal hiervoor bestek voor aankoop

maken en prijsaanvraag uitschrijven


RESULT : nog geen vitrinekas


 • vraag stellen wanneer uithangbord er komtVRAAG AAN SCHEPENCOLLEGE

Wanneer komt het uithangbord aan OC D’Hoge Schole?7.1.5Ideeënbus:


VRAAG : Kan er een ideeënbus gehangen worden aan OC d’Hoge Schole?
ANTW : Ideeënbus wordt voorzien
RESULT : de ideeënbus hangt er

7.1.6Verkeersveiligheid (13/02/08)

VRAAG : kan verantwoordelijke mobiliteit uitleg geven rond

Mobiliteitsplan
ANTW : Burg. Dejaegher komt op 21 mei langs voor uitleg
RESULT : Burg. Dejaegher kwam langs en gaf de nodige uitleg


 • niet alles is ok, maar ondertussen zijn er toch

variabele signalistatieborden ’30 km’ gekomen: grote verbetering.
Er zou in 2010 een flitspaal komen te staan.

7.1.7Kinderopvang (26/03/08)

VRAAG : mogelijkheid kinderopvang op woe & vakanties


ANTW : kinderopvang in Abele is niet haalbaar, er is opvang

Kinderen mogen naar Watou

Kijken of kinderopvang gedurende vakanties mogelijk

Is in Watou


RESULT : geen
Bijkomende opmerkingen:

Er komen meer en meer kinderen naar de kinderopvang. Er werd enkele jaren geleden een enquête gehouden voor vraag naar kinderopvang.

Vragen aan juf Linda: vraag naar kinderopvang, enquêteresultaten? Pascal mailt naar juf Linda.

Opmerking:    • Hoeveel mensen gaan ergens naar school door een tekort aan kinderopvang?

    • Is het resultaat van de enquête conform de realiteit ? Er zijn zeker en vast ouders zijn die de vraag naar kinderopvang aangeduid zullen hebben, maar die nooit ervan gebruik zullen maken.

    • Er zijn 41 kinderen die gedomicilieerd zijn in Abele maar hier niet naar school gaan. Er zijn dus toch een groot aantal kinderen in Abele !

Conclusie: Naschoolse opvang zo goed mogelijk uitbouwen.7.1.8Colombarium (26/03/08)

VRAAG : is er vooruitgang in het plaatsen van een

Collombarium ?
ANTW : Bij gemeentebestuur Boeschepe zal navraag

gedaan worden


RESULT : Verslag 27/08/08 : schepen Notebaert en De Saegher zullen

toestand bekijken en overleg plegen met

Boeschepe


 • vragen of al meer info is

 • Melden dat dit ook een urneveld inhoudt, niet enkel collombarium


Vraag aan Schepencollege

Is er al een vooruitgang omtrent de zaak rond het collombarium op het kerkhof van Abele? Houdt dit ook een urneveld in?


7.1.9sticker ‘Deur Dicht’ ( 26/03/08)

VRAAG : kan sticker ‘deur dicht’ aan deur Oc gekleefd worden


ANTW : Dhr Kempinck bestelt stickers
RESULT : De klever is er niet !
Opm. : Alhoewel er eerst beloofd werd om een sticker te plaatsen, meende Dhr. Wemaere dat dit overbodig was. Dit zou kunnen leiden tot een doolhof van stickers en meldingen op de deur. Er wordt gerekend op het gezond verstand van de gebruikers van de zaal. Verenigingen kunnen zelf ook een blaadje aan de deuren hangen.

7.1.10sleutel kast uithangbord (26/03/08)

VRAAG : kan coördinator sleutel krijgen van OC

(werd verkeerd gesteld)

ANTW : is niet mogelijk


=> vraag herstellen wanneer uithangbord er is

7.1.11Hoever staat problematiek IBA (26/03/08)

VRAAG : kan iemand toelichting komen geven


ANTW : schepen De Saeger, Ir Claeys en Wally Dequit

komen uitleg geven


RESULT : op 18 juni heeft er hieromtrent een openbewonersvergadering

plaats gevonden
7.1.12Verkeerssituatie bebouwde kom (60 – 50 km) – (21/05/08)

VRAAG : kan gelijkvormigheid gebracht worden 50 & 60

km/uur in bebouwde kom
ANTW : Betrokken ambtenaar in zwangerschapsverlof.

Wordt in najaar 2008 bekeken en zodra dit behandeld wordt , worden we op de hoogte gebracht


RESULT : nog geen respons

=> misschien rappel sturen


VRAAG AAN SCHEPENCOLLEGE

Is er al vooruitgang in de vraag naar gelijkvormigheid van 50 & 60 km per uur in de bebouwde kom van Abele (cfr verslag BP Abele 21/05/08)?


7.1.13Onderhoud bocht Abelestationsstraat (21/05/08)

VRAAG : wie is verantw voor onderhoud


ANTW : is wegbermbeheer, wordt 2x per jaar gedaan

en geregeld verhard


RESULT : gracht is bijna helemaal dichtgereden
VRAAG AAN SCHEPENCOLLEGE

Is het mogelijk om het onderhoud in de bocht van Abelestationsstraat: ter hoogte van huisnummer 30A nog eens na te vragen bij wegbermbeheer? De gracht is er namelijk bijna dichtgereden. Het onderhoud valt daar ook nog wat tegen.7.1.14Zebrapad van Kommiezekot naar Bushalte (21/05/08)

VRAAG : kan zebrapad aangelegd worden ?


ANTW : wordt doorgegeven aan Wegen en Verkeer

En houden ons op de hoogte


RESULT : geen


 • vraag nog even herhalen ?

VRAAG AAN SCHEPENCOLLEGE

Kan er een stand van zaken gegeven worden omtrent de aanleg van het zebrapad ter hoogte van Café ’t Kommiezenkot naar de overkant van de weg, ongeveer voor bushokje (Abeelseweg). Cfr vraag verslag Bewonersplatform 21/05/08


7.1.15Lijnen voor parkeerplaatsen @ school ( 21/05/08)

VRAAG : kunnen er lijnen getrokken op parkeerplaats bij de school


ANTW : onmogelijk lijnen te trekken op de ondergrond

De haalbaarheid voor asfaltering wordt onderzocht en besproken bij de begroting van 2009
 • begroting afwachten ?7.1.16fietspad Trapistenweg ( 27/08/2008)

VRAAG : kan fietspad onderhouden worden tussen abele &

Watou, onkruid, …
ANTW : eind aug volledig geborsteld

Naast borstelen is onderhoud zeker nodig

Tech dienst zal proberen met eigen kraan

Werken uit te voeren, en indien nodig

Alternatieve oplossing zoeken
RESULT: Er is geen verandering zichtbaar


 • nogmaals vragen ? Dit kan eventueel 1 van de 3 directe vragen zijn?7.1.17Horloge kerktoeren ( 27/08/2008)


VRAAG : kan klok kerktoren opnieuw worden geïnstalleerd
ANTW : vraag wordt overgemaakt aan Boeschepe
RESULT : nog geen
Het resultaat wordt nog afgewacht.

7.1.18Overleg met Boeschepe ( 27/08/2008)


VRAAG : mogelijk om Boeschepe te informeren ivm

opstart bewonersplatform.


ANTW : Boeschepe liet weten dat zij beried zijn te komen

naar de vergaderingen van het bewonersplatform

indien de noodzaak zich voordoet.
RESULT : zijn gekomen naar vergadering van de werkgroep ‘abeleplein’

8 Opmerkingen over bewonersplatform door leden BP


 • Positief voor relatie dorp / stad: enkele vragen zijn beantwoord, andere niet.

 • Niet alles kan tegelijkertijd verwezenlijkt worden.

 • Iedereen krijgt de kans om iets naar voor te brengen, er mag niet teveel verwacht worden.

 • We moeten niet altijd projecten uitwerken die geld kosten.

 • Voor vele inwoners is het onduidelijk wie of wat het bewonersplatform nu juist is. Voor Dorp met Toekomst moeten we beroep doen op de verenigingen. Het bewonersplatform kan de tussenschakel/trekker/coördinator zijn tussen de verenigingen. Dorp met Toekomst kan een boost geven om alle verenigingen ertoe aan te zetten om samen voor één iets in te zetten.

 • Is naam bewonersplatform wel een goeie naam? Uiteindelijk is dit misschien een stuurgroep. Het is iets onbekends voor de modale inwoner en het leeft niet echt in Abele.

 • Het platform maakt contact mogelijk.

 • Misschien kunnen we de resultaten van 1 jaar bewonersplatform naar buiten brengen: nieuwe editie Abeelse Nieuws.

9Varia


 • GFT boxen: informatievergadering?

Er gingen 4 informatievergaderingen door. Wanneer start dit? De containers zouden verdeeld worden in december. De milieuraad zou hierover wat meer informatie verschaffen op hun afvalkalender. Rond GFT boxen kan info bekomen worden via milieuraad.

 • Ijzerbode : Hoe zit dat met de bedeling ?

De izerbode zou nu bedeeld worden via de Streekkrant. Verschillende inwoners ontvingen deze echter niet meer. Josianne informeert hieronmtrent bij drukkerij Schoonaert .

10Volgende vergadering


    • Dorp Met toekomst

Donderdag 18 december 2008 om 19u30

OC d’Hoge Schole
Vergadering met verenigingen    • Bewonersplatform

Woensdag 14 januari 2009 om 20u00

OC d’Hoge Schole
Voorbereidende vergadering nav Open Bewonersplatform van 11/02/2009


    • Open Bewonersvergadering

Woensdag 11 februari 2009 om 20u00OC d’Hoge Schole
SAMENVATTING VRAGEN AAN SCHEPENCOLLEGE:

 • Is het mogelijk om de definitieve prijsregeling van de verschillende OC’s te communiceren naar het bewonersplatform Abele?

 • Wanneer komt het uithangbord aan OC D’Hoge Schole?

 • Is er al een vooruitgang omtrent de zaak rond het collombarium op het kerkhof van Abele? Houdt dit ook een urneveld in?

 • Is er al vooruitgang in de vraag naar gelijkvormigheid van 50 & 60 km per uur in de bebouwde kom van Abele (cfr verslag BP Abele 21/05/08)?

 • Is het mogelijk om het onderhoud in de bocht van Abelestationsstraat: ter hoogte van huisnummer 30A nog eens na te vragen bij wegbermbeheer? De gracht is er namelijk bijna dichtgereden. Het onderhoud valt daar ook nog wat tegen.

 • Kan er een stand van zaken gegeven worden omtrent de aanleg van het zebrapad ter hoogte van Café ’t Kommiezenkot naar de overkant van de weg, ongeveer voor bushokje (Abeelseweg). Cfr vraag verslag Bewonersplatform 21/05/08

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina