Bij gelegenheid van Victoria's begrafenisDovnload 2.18 Mb.
Pagina27/31
Datum22.07.2016
Grootte2.18 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Frank en Constance bezochten 's avonds de soiree by de Kon.Moeder. Vrijdag 3 Maart kregen wy bezoek van Madelon van Lennep,die by Itje d'Yvoy- Patijn logeerde en o.a.vertelde dat de vrouw van haar broer George,schoon een dienstbode,heel lief is en trouw,en hun twee kinderen doddig.

/zV Vrijdags kegelde Frank met enige Kamerleden.

Zaterdag 4 Maart woonde ik in het Diac.Huis de lijkdienst voor Augusta Elout bij. Van Zuylen had last my te ll-j af te halen en deed dit dan ook, maar bracht my niet thuis en bezocht my later niet. De kerkzaal was donker, de gordijnen dicht,wat onnodig was,daar zy aan de tuinkant ligt. Ik kreeg een plaats naast de kist,tussen van Zuylen en een neef Cees Elout. Achter my zaten Max,Frank,$am van Eeghen,Willem van Loon en de zoon van Maurits Elout,officier. Vóór my zaten Schimmelpenninck,van Bylandt en Willem Nepveu.

De Directeur, Ds.Groeneweg las Openb.7:13-17 voor, sprak daar-na en liet Gez.260 zingen,maar daar het pikdonker was,konden zelfs zy,die de nieuwe bundel by zich hadden,niet mee zingen. De diaconessen,die geheel achter stonden,haduen meer licht. Vervolgens sprak Ds.Knottnerus,zonder dat het hem gevraagd was,en gaf hy Gez.269 op,dat ook niemand behalve Max van buiten kende.

De Kon.Moeder had Freule van de Poll gezonden om haar te vertegenwoordigen, de Burgemeester Sweerts de Landas Wyborgh was ook in de zaal, maar de Koningin gaf taal noch teken van deelneming. De vier Elouts waren aanwezig,zelfs Henriette. Na de dienst werd in een andere zaal bouillon gepresenteerd en daar van Zuylen my niet thuis bracht,moest ik alleen ^ naar huis lopen. Ik gleed een paar treden de hoge,steile,glad gewreven trap af,maar bleef in evenwicht. Op het kerkhof spraken de predikanten Gildemeester,Voorhoeve uit Amsterdam en de Burgemeester Sweerts. Eerst te 3 uur was alles afgelopen. Te 4? kwam Agnes van Loon my zien.

Zondag 5 Maart kwam Schimmelpenninck,Voorzitter der Eerste Kamer en vertelde hy my dat het in het Bestuur der Evangelisatie Verg.hommeles was,omdat Knottnerus zó de baas speelde dat von Weiler en Liesman (?) hun ontslag genomen hadden en Domela te zwak was. Schimmelpenninck had getracht te apaiseren,maar te vergeefs.

's Middags liep ik naar Lizzie Röell-v.L.,die haar jour had en by wie ik Sophie de Mol van Otterloo,Agnes Köell-Hoeufft,Freule van Heeckeren, Mevrouw de Vit,üe Advocaat de Brauw en het echtpaar de Millineu,Roemeens attaché,vond.

Maandag 6 Maait vierae üe Koningin haar koperen bruiloft en 's middags was er een aubade voor het Paleis,waar 1200 kinderen zongen.

(Hier vergist mijn Grootvader zich,want de Koningin is getrouwd op 7 Febr. 1901, zodat zy hier pas ruim 10 jaar getrouwd waren. Wel was het 12-^ jaar geleden dat zy op 6 Sept.1898 gekroond werd,)

Dora,die sinds 4 Maart te Tiel was,schreef my dat zy te bed moest liggen,Marianne allerliefst was en haar graphologie leerde en Juffouw 2.0 5wam haar op allerlei lekkere schotels onthaalde, zy mocht weinig lezen en schrijven. De prijs was ƒ 5,50 daags.

Donderdag 9 Maart bezocht ik met Constance Mevrouw de Beaufort-van Dedem,Grootmeesteres der Kon.Moeder,die haar ontvangdag had. De Heer en Mevrouw Zillesen-von Hemert presenteerden my hun dochter; ik sprak met Harte van Tecklenburg en Marvocordato,Roemeens gezant. Wy reden nog naar Dicky en Joan Röell,maar vonden hen niet.

Vrijdag 10 Maart reed ik met Constance naar de Malakkastraat,waar Sophie de Mol van Otterloo-Röell woont,die haar jour had ,en by wie Vincent Baud,Generaal titulair der Schutterij,Willemine Röell en twee even lelijke als saaie Freules van Hogendorp,dochters van Papa's vriend, achtereenvolgens binnenkwamen.Daarna reden wy naar Gratia Schimmelpenninck van der Oye,by wie alles even,, grand" was, een lakei in livrei en knechts in het zwart. Ik sprak er haar schoondochter,de vrouw van Alphert en de allersmakelijkste Renée Loten van Doelen Grothe-van Weede,dochter van Everard de "Weleerwaarde" en Freule de Mey van Streefkerk,die ik niet gezien had sedert ae dag der receptie op Hoevelaken,toen Gratia en Schimmelpenninck hun zilveren bruiloft vierden.

's Avonds reden Frank en Constance naar de muzieksoiree ten Hove, waar Mengelberg dirigeerde en Messchaert zong. De gasten moesten terstond gaan zitten maar stonden op toen de Vorstinnen binnenkwamen,die naar een andere zaal liepen en later vertrokKen zonder iemand aan te spreken.

LnJ Het nieuwe Wetsontwerp op de Successie werd 10 Maart met 56 tegen

22 stemmen aangenomen.

Ik wachtte de visites mede op van Mevrouw Melvill van Carnbee-Loudon, -e« Lou van Bylandt. Op 11 Maart aten Frank en Constance by Gratia met Lizzie, Agnes van Reigersberg Versluys enz en reden 's avonds naar de receptie fey Mevrouw van Hardenbroek,Grootmeesteres der Koningin.

Op Vrijdag 10 en Zaterdag 11 Maart werd te Dunewalde " Lastige Lieden" uitmuntend gespeeld door louter van Lenneps: de kinderen van Max,Bella en Otto. Zaterdag was het ter ere van Jufirouw Müllers 50ste verjaardag.

De costumes waren even onverbeterlijk als het spel.

Daar de Red.Ind.Import My liquideerde,keerde zy 71°% aan de Obligatie- houders uit en daar ik er vier had,zond Roelof my een cheque van ƒ 710,- op de firma Schill & Capadoce. Ik verloor dus slechts ƒ 290,-op die Obligaties en ƒ 1000,- op het aandeel dat ik genomen had.

Zondag 12 Maart tramde ik met Constance naar de Plaats,vonden Vincent Baud niet thuis,liepen naar het Voorhout,waar wy Adèle van Loon evenmin vonden,liepen naar een tram,die ons naar de Koningskade bracht,waar wy ook by Harte bot vingen,tramden naar de Jan van Massaustraat,maar belden te vergeefs by Hannie van Hardenbroek aan,evenals by Gerard Schimmelpenninck, oud-officier van Justitie te Utrecht in de Laan van Meerdervoort, die zijn ontslag had moeten nemen,omdat zijn twee zoons zich zo slecht gedroegen en een van hen failliet verklaard was. Ik kwam bezweet en dood- 2. <9 moe thuis en toen kwam Kikkie,die door Dr.van der Scheer goedgekeurd was toen hy naar Java vertrok,maar ten gevolge van malaria en huidziekte totaal vernield was,zodat hy niet alleen nooit meer aan sport mocht doen, maar er zelfs niet naar mocht kijken,daar zijn hart en longen te zwak geworden waren. Hy had nu kamers in Amsterdam.

Maandag 13 Maart kwam de beeldige Henriette Taets v.amerongen van Renswoude,hofdame,die een zoon van de Zwitserse neef Martin ideaal vindt, fris en smakelijk en geëngageerd met een lelijke Mr.de Bruyn,die by de firma Labouchere en Oyens óp kantoor is. Voorts kwam Adèle de Beaufort met .haar lelijke ma?r knappe dochters Aleida en Mia.

Mauk kwam eten en bracht een afschrift mee van Louis' verlanglijst, die ik aan Em had teruggezonden,maar die verloren of gestolen was.

Max schreef my dat de Bibliothecaris van Rotterdam G.van Rijn Het Leven van Beets schreef en gaarne inlichtingen kreeg omtrent diens zijn te Heemstede,weshalve hy my verzocht hem alles mee te delen wat ik my daarvan herinnerde. Ik catechiseerde by hem van 1840-'42 en ging toen naar de kostschool en ik schreef aan van Rijn een paar lange brieven.

Vereer bezocht ik Hortense van Amerongen-van de Poll,dochter van Oom Harmen en Hortense Pierson in de Laan Copes,80 jaar,die ik sedert mijn 17de jaar,toen wy op het Manpad logeerden,niet had teruggezien en die nu een krom oud vrouwtje geworden was,precies Overgrootmama van de ' Poll-Valckenier. Haar dochter is met de protestant van Suchtelen,adjudant van de Prins,getrouwd,maar heeft geen kinderen. Daarna vonden wy Renée Grothe thuis,die weer braaf lachte.

Frank en Constance aten by Roelof en Dicky met het echtpaar Venema en Rein en Hansje Mackay-Blaauw. Alles was er in applepy order.

Jan Willem was met David,wiens hart naar Clara Creutzberg trok,te Ymuiden geweest,had kou gevat en weer wondroos,zodat zijn gehele gezicht met ichtiol en collodium beschilderd en ook zijn goede oog aangetast was.

Dr,Waller Zeper behandelde hem.

Franks voorstel om de landbouwschool te Haarlem te plaatsen werd door de Tweede Kamer met 78 tegen 21 stemmen verworpen,terwijl Deventer gekozen werd. Volgens de Oprechte Haarlemmer had hy al zijn krachten ingespannen.Donderdag 16 Maart kwamen d'Yvoy,adv.gen.by de Hooge Raad met zijn vrouw Itje Patijn,die precies op Constance Witsen Elias gelijkt,Mevrouw van Asbeck-van Amerongen,Gratia,de Heren van Hoogstraten en van Rispen, leden der 2de Kamer,Abel Labouchere en zijn dochter Liek en Joost van Renswoude dineren. Ik zat tussen de weduwe van Asbeck,die zeer causant was,en Liek,die ik niet verstond en kreeg niets dan mijn karnemelk en mijn beschuit. Mevrouw van Asbeck's man is omgekomen door met zijn auto te Maastricht tegen een poort te rijden. Zy at van alles en vertelde dat ook zy een straatarme man kreeg en hem,evenals Lore my,allerlei geven kon dat hy niet bezat. Alle heren verschenen im Frack mit weisser Hinde,maar ik im Gehrock,daar ik mijn rok in Ha?riem gelaten had.

Lite

Lu z

Ik had by de schoenmaker en pedicure Muller schoenen laten maken, die op turftrappers geleken,veel te groot waren en toch ƒ 14,- kostten, zodat ik ze liet veranderen,en tevens pantoffels voor ƒ 7,50,die ook vrij lomp waren.

De Heer van Aalst,Directeur der Handel My,kocht de buitenplaats Scheybeek by Beverwijk voor ƒ 86.082,-.

Dora schreef op 17 Maart aan Cornelia dat zy dagelijks op Marianne's arm een wandelingetje maakte en de laatste nacht sliep zonder hartkloppingen. Al sinds lang sliep zy slecht.

Zaterdag 18 Maart speelde ik met Frank een uur biljart in de Witte Sociëteit. Aldaar zijn 8 biljarten,en men mag slechts één uur spelen voor 40 ets. Ik sprak er Kees Graafland. Corrie van Asch van Wijck en Hettie Drost kwamen eten.

Op 18 Maart,Dora's trouwdag,kreeg zy te Tiel bezoek van haar man en van horman,4 jaar oud,en werd op een grote taart onthaald. Zy was één pond zwas,r■{ (ho-aJt l)

Maandag 20 Maart dronk ik by de van Bylandts thee. Hy moest by Dr. Abr.Kuyper eten.

De volgende dag spoorde Frank naar Doorn om de rekeningen van Tane te betalen.

Marie schreef dat zy een ruit van de glazen deur der biljartkamer gebroken had. Ik schreef aan Engelenburg om die te maken.

Constance spoorde met Eric naar Haarlem om Dr.Westerman te spreken, daar de wond in het been zich maar niet sloot. Hy schreef zonnebaden voor, maar de zon schijnt in Nederland te weinig. Het bleef waaien en de wind was koud.

Creutzberg meldde my de geboorte van Anna Helene Elisabeth op 18 Maart. Woensdag 22 Maart liep ik met Constance naar de stallen der Koningin en wachtten wy de komst van het Prinsesje af. Zy zat niet op schoot, 's Middags werden wy bezocht door Gerard Schimmelpenninck en zijn vrouw. Hun beeldige dochter is de vrouw van van Welderen Rengers,Burgemeester van een dorp in Friesland,maar heeft geen kinderen. Later kwamen Joost van Renswouue,Mevrouw de la Bassecour Caan-van Hogendorp met een lelijke dochter en twee\als scouts verklede,mooie jongens van Asbeck.

Dora schreef dat zy te Tiel 3 pond was aangekomen,minder hartkloppingen en cauchemars had en room dronk, 's Middags toerde ik met Constance en Sylvia in Bylandts rytuig.

Ds.Molenaar en zijn vrouw kwamen met hun enig kind,een jongetje van 6 jaar,eten. 's Avonds bleek my dat hy geheel bevangen is door de afbrekende kritiek en dit op de catechisaties en bijbellezingen voor dames niet verzwijgt. Waarom blijft zo'n man dan predikant ? Ik vroeg later aan Constance of Wilfried by hem catechiseert,maar zy zeide dat zy dit niet zou toelaten. Aan de zondvloed,de geschiedenis van Jozef,het bezoek van de Heer en de twee engelen aan Abraham,aan de wonderen gelooft hy niet !

Op 25 Maart vielen nog vlokken sneeuw; het bleef vinnig koud. Smissaert, theol.student en Röell,techn.student te Delft,zoon van Röell-Hoeufft, kwamen 's avonds bijbellezing houden, 's Nachts stormde en regende het.

Cornelia Beels-van Lennep gaf my kennis van het engagement harer tweede dochter Willemine met Rudolf Matthes,die op het kantoor is van de Vos,in assurantiën.

Maandag 27 Maart met Constance thee gedronken by Jeanette Schimmelpenninck met Ada van Hoogstraten en Marie Wuytiers-Blaauw,die verfoeilijk lelijk is met druipende huilogen,bontgevlekte neus en hangwangen,maar even vrolijk is als Ada en beeldig bloemen schildert. Haar zuster Willemien, die een lief gezicht heeft,is dikwijls ten huwelijk gevraagd,maar wil

niet trouwen en is meest buitenslands en veel te Viesbaden,omdat zy veel lijdt aan jicht.Van Praag huurde Villa Sonnehoek onder Bentveld en droeg aan van Liemt op die te meubleren. Daar ik my niet prettig voelde,bleef ik 28 Maart in bed en bezorgde Constance my een harder hoofdkussen.

Mr.J.G.Patijn,Commissaris der Koningin in Zuid-Holland,stierf aet 75. Ada Blom vroeg my de 15de April haar zilveren bruiloft te komen bijwonen.

Zy zou my per auto van Haarlem laten afhalen en een logeerkamer geven, maar ik bedankte omdat ik dan in den Haag ben en te oud. Frank zocht een antiek blaadje by Reckman uit,dat ik als cadeau zond en dat zeer in de smaak viel. Frank zond een spiegel.

Ter ere van de Genestet wil men in Bloemendaal een bank plaatsen.

Daar voel ik niets voor.

Frank had voor my 12 lepels en vorken en 12 dessert idem in de fabriek van Gerritsen te Zeist laten maken als cadeau voor Louis en To en dit wilde ik per spoor verzenden,maar die maakte evenveel difficultateiten als van Gend en Loos,weshalve ik het pak door een man van de Volksbond naar Ipenrode liet brengen.

Woensdag 29 Maart at Frank als afgevaardigde van Haarlem by de Burgemeester Boreel. Gasten waren o.a.drie Hoofdofficieren,onder wie Majoor v.d.Capelle, Ds.Barbas en de Secretaris der Stad. Boreel had op Frank getoast, zooat Frank moest antwoorden. Te voren had hy de Haarl.Kookschool in de Schneevoogtstraat bezocht,die prachtig in orde is.

Donderdag 50 Maart keerden Cornelia en ik naar Haarlem terug en diezelfde dag kwam ook Dora uit Tiel weer thuis, 's Avonds kwam David zeggen dat Jan Willem nog niet uit mocht,van Meeteren en Louis en To kwamen bedanken. De volgende ochtend kwamen al aanstonds drie collectanten. Dora had slecht geslapen,zodat van Praag haar broom natron gaf.

lm

Ik had de laatste tijd gezwollen voeten,weshalve van Praag my ried die met een Idealbinde te omzwachtelen en verbood my te biljarten,waarop ik my zó had verheugd. Bvenmin moest ik veel lopen,veeleer de benen uitgestrekt houden,maar dan kon ik niet schrijven.

Te Rijswijk werd Maurits Cornelis van Hall,schoolkameraad van Frank, door zijn vrouw doodgeschoten. De psychiaters zullen haar wel weer gek verklaren.

Ik moest de temperatuur opnemen,maar die steeg niet hoger dan 54.6 of 54.9«Loomeyer onderzocht mijn urine,die een weinig eiwit bevatte.

Op 6 Maart was Kiewin Vinkhuyzen te Soerabaja van een tweede zoon bevallen.

Jetje Kok kwam my ƒ 60,- ter leen vragen,omdat haar krankzinnige zuster in Meerenberg gestorven was en haar vader wenste dat die te Olst zou begraven worden. Wat een dwaasheid !

Van Praags vader kreeg een hemorragia visicae en werd per automobiel naar het Diac.Huis te Haarlem vervoerd,waar Dr.Westerman hem opereerde. Hy bleef in leven ondanks zijn 84-jarige leeftijd.

Dora kwam my vragen of Marie Massing haar kon komen helpen,daar zy geen keukenmeid had en Juffr.de Wildt te oud was,terwijl Cateau zich afbeulde. Marie had er niets tegen.

Van Meeteren kwam my 's avonds de terugreis naar den Haag sterk ontraden om het afschuwelijk gure weder. Maar ik had nu eenmaal beloofd de volgende middag het diner by te wonen,waarop Hannie en Dicky ter mijner ere genodigd waren en zo vertrok ik dus 5 April met Cornelia per trein naar den Haag,waar wy voor de lunch arriveerden. Het was inderdaad infaam weer,een huilende Noordenwind,die over de vlakte gierde,sneeuw en scherpe kou. Cornelia nam haar wafelijzer mee. Ik vond mijn kamers goed verwarmd. Cornelia had halletjes voor de keuken meegebracht.

Te 7-5- ving het diner aan. De gasten waren Cesar Voute,advocaat en zijn vrouw geb.Plate,hannie van Hardenbroek zonder man,die als ordonnans van dienst was,van Rispen,lid der Kamer,zonder vrouw,Reigersberg Versluys, adjudant van H.M. en zijn vrouw Agnes,Roelof en Dicky en Aleida de Beaufort. De Voutes en Reigersbergen he.ééen geen kinderen.

Het was al die dagen fijn koud. Sinds '49 was het in April zó koud niet geweest. Zelfs in het houten gebouw der Bloemententoonstelling te Boskoop,waai hard gestookt werd,vroor het. De Koningin bezocht die en klaagde dat de verkeersmiddelen in die streek zo slecht waren. Jan Oyens was President. Volgens sommigen was de expositie nog mooier dan de Haar- lemsche.

Vrijdag 7 April kwamen Jan van Renswoude en zijn mooie dochter Hen- riette haar byzonder lelijke vrijer de Bruyn presenteren. De gustibus non est disputandum.Wilfried had een dag vacantie omdat zijn lerares Renkema,zuster van de Rector,te Utrecht cum laude promoveerde in de klassieke letteren. Tevens legde Mejuffrouw Croiset haar cand.examen in de Nederl.let teren met lof af.

Zaterdag 8 April kwamen Max en Em met Louis en To eten na To hier en daar gepresenteerd te hebben. Zy vonden niemand als Jacob van Amerongen en de Elouts,die haar een mooi zilveren blaadje gaven.

tny

1/35>

1/3

1

Maandag 10 April vertrok Constance met Eric naar Leysin sur Aigle in het Sanatorium les Frênes,nadat Constance met Dr.Rollier over Eric gecorrespondeerd had. Dr. Rollier vond zy niet,daar hy en vacance was; maar zijn plaatsvervanger zeide,na Eric onderzocht te hebben dat hy genezen zou,maar de laatste tijd niet had mogen lopen,gelijk Dr.Westerman had toegestaan. 't Is de zon die de wonden moet sluiten. Ma enige dagen werd Eric geradiografeerd en geconcludeerd dat het ene been stijf zou blijven.

Er lag nog veel sneeuw en er was nog weinig zon. Scheen zij,dan moest Eric spier naekt onder een beddelaken liggen en de zon op de wond laten schijnen,die dan ook al vrij spoedig een weinig kleiner werd. Er waren mensen en kinderen uit alle natiën,zelfs uit Argentinië en een Tartaar.

De kost was er goed,de Rolliers en pleegzusters gelovig,de predikant ook, de gemeenteveldwachter collecteerde in zijn pet.

Eric moest steeds liggen en verslond boeken. Misschien zou hy er een paar jaar moeten blijven. Er was een kind Pander uit den Haag,dat eerst na 7 jaren genezen was. Constance schreef elke dag en Frank stuurde haar de couranten.

Zondag 9 April kwam Hendrik Vogel onder geleide van Cornelis (de koetsier van Bantam) Frank vragen om een stuk weiland te mogen huren,maar Frank heeft er geen te begeven en ried hem naar Canada te gaan.

In Brussel stierf Aernout David van Lennep,zoon van Dik en Agnes Deutz,aet.47.1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina