Bij gelegenheid van Victoria's begrafenisDovnload 2.18 Mb.
Pagina29/31
Datum22.07.2016
Grootte2.18 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Het diner en de voorstelling gingen te Zandvoort in het Grote Badhuis toch door,omdat er bevredigende berichten omtrent Henri van Eeghen gekomen waren. Ik kon niet gaan,omdat ik weer darmpijn gekregen had.

De hitte en de droogte in geheel Europa bleven aanhouden,de bladeren en het ooft verschroeiden aan de bomen,de rivieren liepen leeg,de vis stierf,boten konden niet varen,honderden mensen stierven ten gevolge van een zonnesteek of bezweken door de hitte. Daarby kwamen ongehoorde stakingen van zeelieden,sjouwers,schuitvoerders in Nederland,België en Engeland, waar het ooft en de groenten lagen te rotten. Mond-en klauwzeer maakten dat de melk duurder werd en hier en daar heerste de cholera en in Java de pest.

Donderdag 27 Juli vertrokken de Koningin en de Prins naar Brussel, waar zy zeer gevierd werden,maar weer veel te kort bleven.

Frank vertrok 28 Juli naar Leysin. Het jongste kind van Otto en Lotje kreeg de mazelen,die ook by Alexander van Lennep heerste,op grond waarvan ik hem niet bezocht. Hy had een huis in de Stcfbergstraat gehuurd.

De receptie in Ipenrode op Zaterdag 29 Juli woonde ik om de pijn, die my kwelde,noch 's middags,noch 's avonds by en evenmin de bootpartij, welke Charles Enschedé naar Nieuwersluis gaf,die van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts duurde.

7

Op Donderdag 3 Aug. zegende Max het huwelijk in van Louis en To en sprak naar aanleiding van Jes.54:10,Bergen zullen wijken enz.

De oud-Minister Jan de Marez 0yens,met zijn vrouw in Beieren reizende, had de onvoorzichtigheid alleen zonder gids een wandeling in de bergen te gaan maken en viel in een 100 Meter diepe bergkloof dood neer, waar men hem eerst na 8 dagen vruchteloos zoeken,vond liggen.

Volgens Duitse weerkundigen zal de hitte tot October voortduren.

ilio!

Er is een ogenblik geweest dat men weer voor een oorlog tussen Frankrijk en Duitsland vreesde,omdat nu Frankrijk ^ezig is in Marokko de baas te spelen,Duitsland wel mee roven wil of een stuk van de Congo in de plaats wil hebben.

Op Max's 52ste verjaardag lunchte ik by hem met Flora en gaf hy my de journalen van Anna van Loon mee,die zy van haar jeugd tot haar dood in het Frans gehouden heeft. Ik excerpeerde er uit al wat Lore betrof en las met ontroering hoe de goede lieve Anna enkel en alleen voor anderen leefde,voor Tane,wat haar verboden liaison met Boucher betreft,voor Hen- riette en Agnes om hen voor Insinger en Beels te behouden,voor Ceejet, toen deze erg aan het malen was,voor de kinderen Elout,die onhandelbaar waren en voor onze kinderen.

De Roomse Kerk schrijft gebeden uit om regen,maar onze Synode doet niets en onze predikanten bidden er niet om,omdat zy het weer mooi vinden.

Te Heemstede stierf P.H.Hugenholtz,stichter der Vrije Gemeente,een ultra modern man,aet.77,en te Scheveningen ontsliep in zijn villa de niet ongelovige grote schilder Jozef Israëls,aet.87.

In Engeland staakten de spoorbeambten en seinwachters. Overal zijn bosbranden en worden de mensen door zonnesteken gedood. Zelfs de kerkorgels zijn verdroogd en doen geen dienst.

Op 19 Aug. kreeg ik het bezoek van Tijssen met vrouw en dochtertjes. Zy heeft een lelijke hoest en geeft bloed op. 't Is de schuld van die aartstiran Knottnerus,die hem uit Gent naar het ongezonde Hansweert over- plaatate.

lo/io 2 Daisy van Loon engageerde zich met Jaapie Röell. Daisy's ouders

waren er zeer blij mee,omdat een roomse van Ogtrop haar het hof maakte en zy hem zeer aangenaam vond.

Dinsdag 29 Aug. zegende Max te Renswoude het huwelijk in van de gewezen hofdame Henriette,dochter van Jan Taets van Amerongen en Louise van Eeghen,met Mr.J.C.de Bruyn van Melis-en Mariekerke. Tekst Hebr.8:5.

De vrouw van Robbie van Lennep kwam my haar oudste dochter Miesje (Minette Adrienne) presenteren,een mooi meisje,intieme vriendin van Daisy van Loon.

Flora Röell bezocht my. Zy had te Bergen gelogeerd in het Pension der meisjes van Gheel Gildemeester,die totaal ongelovig zijn en zelfs met de godsdienst spotten.Ter gelegenheid van de 3iste verjaardag van de Koningin werden Fred. van Bylandt "benoemd tot Commandeur en Pélerin tot ridder in de Orde v.d. Ned.Leeuw en Ds.Barbas tot ridder in de Oranje Nassau.

Frank verhuurde het huis in de Krullelaan te Zeist gemeubeld aan Jaap van Weede en liet het behangen en opschilderen. Dr.Rollier achtte het gewenst dat Sylvia ook in Leysin bleef overwinteren. Er is hoop dat Erics been niet stijf zal blijven.

Geourende de Tentzendmg ging Flora er c?cs avonds geregeld heen. Zy hoorde een afgescheiden predikant jammeren en om vergiffenis smeken omdat hy zich had laten overhalen in de Tent op te treden, terwijl de Hartog^, niet minder bekrompen,van de kansel verklaarde dat hy beloofd had er voor te bidden,maar dit met tegenzin deed.

Caroline bracht Hansje by Melle Pasche te la Tour (Vevey) in de kost, en Sylvia werd 4 Sept. te Lausanne door Dr.Dufour van het scheelzien geopereerd, dat gezegend afliep. Caroline bezocht Miek,maar Melle Bader vertoonde zich niet, evenmin zagen Max,Ëm en Mauk haar.

Dinsdag 5 Sept. vertrokken Max en Em met Ankie om deze te Lausanne op school te brengen by Melle Taeger.

ülga van Eeghen zond my op mijn verzoek weer ƒ 250,- voor Mevrouw W. Max las het Leven van Mevr. Bosboom Toussaint door Dyserinck,dat zeer onbeduidend is,daar haar domme man de brieven,die Beets,da Costa,Hasebroek en Papa haar schreven,na haar dood verbrand heeft.

Mary,dochter van Jan Luden en Mathilde van der Vliet,engageerde zich met een Graaf van Limburg Stirum,een nonens,die by Max gecatechiseerd heeft.

Daar Dora's min geheel verlamd was,gelijk haar schoonzoon,die met Dora's soeur de lait getrouwd is,my schreef,zond ik haar geld.

Zondag 29 Üctober kreeg ik de visite van John van Lennep,die walgelijk dik geworden is en zijn vrouw Ida van Braam,die doof is. Zy hebben een kind,dat Waterloo heet,omdat het op de Waterloodag geboren is.

ik had aan Ds.van den Brink geschreven dat ik bezorgd was over het lot zijner dochters Marie en Bertha als hy overleea,dewijl zy nooit iets geleerd hadden. Louise was geborgen als diacones te Leiden. Hy antwoordde dat hy vertrouwde dat zy wel aan het hoofd van Inrichtingen zouden geplaatst woruen ! Nota bene,alsof zy daarvoor knap genoeg waren,terwijl Bertha een zieke voet heeft. Hy had nu met zijn 70ste jaar zijn emeritaat aangevraagd en in Apeldoorn een huis gehuurd voor ƒ 275,' -en 10 aandelen Amstercam a 100,- bespaard.

Woensdag 1 November verhuisde Dora van Bentveld naar de Wagenweg 82, terwijl van Praags zuster,de wed.van der Jagt uit Leiden,nog altyd gans alleen in zijn huis Koninginneweg 48 zat kou te lijden,op de schel en de telefoon paste,kookte,kamers deed enz. Een dag in de week kwam er een werkster,maar die kreeg de bof en toen verklaarde van Praag het huis besmet en mocht zijn zuster Dora niet bezoeken. Jan Willem en Caroline vroegen haar terstond te eten. Fanny volgde hjin voorbeeld om te tonen dat zy voor die besmetting niet bang waren,en wy allen vonden haar een verstandige vrouw. Terwijl zy by JW.en Caroline at,paste Marie Massing van 5-10-J- op het huis.

Herman Röell bezocht my en vertelde dat de 134 Burgemeesters van Noord-Holland aan van Tienhoven ieder een foto van zijn gemeente uit de oude tijd zouden aanbieden. Die van Amsterdam zou de Schreierstoren,(Vrou- wenverdriet) vertonen. Flora deed een kuur in Parijs in Thermes Urbains, werd gemasseerd en geëlectriseerd en maakte kennis met Madame Boegner- de Pressensé.

Italië zond een circulaire aan de Mogendheden dat het Tripoli geannexeerd had. C’est vendre la peau de 1'ours avant de l'avoir tué. De Mogendheden lachten er om en antwoordden niet op één na,die dankje zou zeggen zodra Italië Tripoli veroverd had,maar dat leek er niet naar,daar de Arabieren,die tegen Turkije in opstand waren,nu meehielpen en de Italianen overal klop kregen.

Ik maakte kennis met Mevrouw Besier Clercq,die whisten kwam.

Op 10 November reeo ik met JW. Caroline en Dora te 3-J- naar Dunewalde om Em met haar 52ste verjaardag te feliciteren. De arme ziel lag al sinds weken te bed met stijve,pijnlijke benen en zeer gezwollen,zeer pijnlijke handen. Ik gaf haar namens Miek ƒ 10,-voor het Doorgangshuis en zelf ƒ 25- en van lieverlede klommen de giften.De volgende dag ging ik de jarige Moolenaar geluk wensen en toonde hy my de Bijbelsche voorwerpen,die hy van oude pakkisten vervaardigd had, een joods huis,de Joppepoort,een stuk muur,enz.

Zondag 26 Nov. stierf Mr.Joh.Enschedé,vader van To,aet.60,aan dezelfde operatie,welke van Praags vader,die 17 jaar ouder is,perfect doorstond.

Maandag 27 Nov.keerde Cornelia uit Sluis terug en Woensdag 29 Nov. verliet ik Fanny,na 8 weken van haar grote gastvrijheid genoten te hebben. Ik vond thuis een aardig miniatuurblakertje,door Cornelia uit Sluis meegebracht. Fanny had door Brakel in de roef een vulkacheltje laten zetten om,door de deur open te laten,het trappenhuis te verwarmen,en nu zond zy my een anthracietdrager voor die kachel en 6 fijne peren.

De leden en oud-leden der Prov.Staten boden aan Mr.van Tienhoven, die als Gouverneur der Provincie is afgetreden,aquarellen aan naar stadsgezichten en landschappen in Noord-Holland,door G.Haga,oud-leerling der Bijksacademie v.Beeldende Kunsten,vervaardigd.

Op St.Nicolaasavond kreeg ik van Dora en van Praag "I will maintain" door Marjorie Bowen,van Cornelia borstplaat en vijgen,van Marie Massing druiven en een doosje voor poudre de riz. Cornelia kreeg van my een bontje. De volgende avond werd by JW. feest gevierd,die by alle cadeaux verzen gevoegd had.

Op 8 Dec.werd Cornelia 39 en zeer gevierd,want vijf mijner kinderen gaven haar zilveren theelepeltjes,ik een theezeefje en een suikerschepje, en voor het geld van haar moeder en Geschwister kocht zy een suikerpot met zilveren hengsel.

Op 11 Dec.kwamen Louise en Christiaan my vertellen,wat ik al by geruchte had gehoord,dat Roelof op een getrouwde vrouw verliefd geworden was,van Dicky genoeg had en reeds afzonderlijk was gaan wonen. Louise en Christiaan (Kikkie) erkenden beiden dat op Dicky niets te zeggen viel en dit erkende ook Roelof. De getrouwde vrouw wil vel scheiden,maar haar man weigerde.

Donderdag 21 Dec. vertrok David met Constance en Wilfried naar Leysin, en de volgende dag vertrokken JW. en Caroline met Dolf de Rochemont naar Hoenderloo. David zou eerst een paar dagen te Vevey logeren om Hansje te zien.

Nadat het budget van Oorlog was aangenomen,stelde Kuyper in overleg met de Min.van Marine Wentholt Vrijdag voor om de post voor het nieuwe pantserschip terug te nemen,en eerst na het reces weer op de begroting te brengen. Dit vond de Minister goed en daarop ging de Kamer uiteen en kon Frank Zaterdag 23 Dec.,dus één dag na Constance ook naar Leysin vertrekken, waar het dooide,zodat er van wintersport geen kwestie was.

Zondag 17 Dec.hoorde ik Montijn over Jes.61:1-3 preken en Zondag 24 Dec.Creutzberg over Openb.3:15-22,de brief aan de Laodicenzen.

Dinsdag 2de Kerstdag vertrok Fanny naar ZUrich. Ankie was voor de vacantie overgekomen,maar Sophie Dedel moest te Lausanne blijven.

19 11

EINDEANNO - 1912

h \$1 Zatercag 6 Januati werd ik 82. De eerste visite bracht my Willem Röell uit Amsterdam,die my drie brieven overhandigde,welke mijn vader op 5 en 23 Januari en op 5 Juli 1831 aan zijn vader,Oom Hdndrik Röell,geschreven had,toen deze als flankeur der Amsterd.schutterij te 's Hertogenbosch in bl<53 garnizoen lag. De tweede brief exndigt aldus:

Eer zal de Groote Turk in Lapland schaatsen rijden,

Eer zal ik Rodenbach mijn heldenzangen wijden,

Eer zien wij 't breede Meir van Haarlem leeggepompt,

Eer gaan wij onder 't juk van held Stassart gekromd,

Eer zal men op 't Congres geen brabbeltaal meer hooren,

Eer wordt er uit een mug een olifant geboren,

Eer wordt door Engeland geen kulkoek meer verkocht,

I door Eer wordtfU als vriend de Potter opgezocht,

Eer zal bij 't Belgisch volk hun vroeger welvaart keeren,

Eer zullen zij tot VorSh Prins Frederik begeeren,

Eer zien wij dat zich Noord en Zuid in de armen stort,

Eer gij,mijn beste Hein,door mij vergeten wo^rdt.

Veel wat voor 81 jaar ondenkbaar was is toch gebeurd: Vóór de middag kreeg ik 13 visites,o.a.Louise en Kikkie,die my zeiden dat ook Dicky schuld had en nu toch scheiden zou. 's Middags van 3 tot 6 kwamen 22 gasten. Van de kinderen ontbfeaken Emilie,die te bed lag,Miek,Fanny,Constance en Frank Ó'/S’y en van de kleinkinderen Hansje,Carel en de drie van Frank. Fanny gaf my

een geelkoperen ketel op een drievoet.(Zy kwam pas Dinsdag 9 Jan.uit Zürich terug.j,Cornelia een theekopje,Marie Massing een koperen theetrommeltje,

Miek een Almanak de Gotha,waarin de portretten van de lelijke Koning en de mooie Koningin van Spanje en de Regent van Beieren. Max en Em gaven my Nieuwe Geschiedkundige Opstellen van de Beaufort,Jan Willem en Caroline voetkussens,Dora en van Praag een thermometer en cartes,Geesje een nestje met tulpen,Norman en Bea losse bloemen,de meisjes van Lotje begonia's,

Anna Prins een mand met cyclamen en Louise witte seringen. Behalve de kinderen en kleinkinderen kwamen van der Meulen,maar die ontving ik niet,omdat Louise kwam,3ofie v.L. met Annie Broos,Louis van Otto,Sannie en Jettie Dólleman,Herman Röell en van Meeteren. Caroline schonk thee,leende een trekpot en kopjes en gebruikte Cornelia's zilveren lepeltjes.

Ik kreeg vele brieven,o.a. van Marie Hartsen,Miek,Fanny,Constance, Wilfried,Sylvia en Eric,Hansje,die een postzegeldoosje met door haar geklopt er op en door haar gememoreerde preken van Posthumus Meyjes en Creutz- / _berg zond.

Woensdag 24 Jan.bezocht ik met Jan Willem Saartje Heuvelink,die aan bronchitis leed. Even nadat wy vertrokken waren stierf zy,na 41 jaar getrouwd geweest te zijn,bijna 71 jaar oud. Max sprak in het sterfhuis.Allen tezamen zonden wy een krans. Heuvelink ging kort daarna by zijn zoon Willem te Heemstede inwonen.

Jan Willem verontrustte ons opnieuw door ten gevolge van gevatte kou te gaan hoesten en opgeven en roos in het aangezicht te krijgen. Cécile Comandi vertrok in het eind van Januari met een familie uit Neuchatel naar het eiland ïénérifle,een der Canarische eilanden.

Saterdag 10 Febr. werd Henrick S.80 jaren en gaven 90 neven en nichten hem een wagentje om er mee in en over de duinen te rijden en een door Gre- vensteek vervaardigde caligraphische opdracht met onze handtekeningen.

Het denkbeelü was van David v.Lennep uitgegaan en Ernst bood 's middags het cadeau aan. De jubilaris gaf 's avonds te 6f by Zomerdijk Bussink te Amsterdam een diner aan 65 neven en nichten,42 van Lennep en 23 van Eeghens en Huidekoper.

b /8b De gasten waren,ongeveer zoals wy aanzaten: Sofie rechts van Henrick,

dan ik,Cor Beels,Eduard Rahusen (ook 80),Miesje v.L. Henri Deutz v.L.,Sam v.L.,Mevrouw Steenberg-Wolterbeek,Madelon,Dirksen,Ida,vrouw van John,Max, Cateau,Robbie,Noes Honig,Truitje Huidekoper,Akkie,Mevr.Wolterbeek,Frits, zoon van Sofie v.L.,Juffrouw Huidekoper,Nellie,dochter van Wolterbeek,een mooi meisje,Henkv.L.,zoon van Sofie,Henriette v.L.,Karei,Betsy,vrouw van Sam,Lex Seels,Bella v.L.-Backer.Elize,vrouw van Adolf,Mevr.Dirksen,Broos, Joh.Huidekoper,Ds.Chris v.Eeghen.

Links van Henrick: Marie van Eeghen,Jacob.v.L.,Anna Prins,Jan Gunning, Annie Broos,Willem Dedel,Mevr.v.Eeghen-Heldring,Ab.Honig,Anna v.L.-Homan,Adolf,Byl,Irene,en haar broers Willem en Louis,Kees,Loukie,Chr.van Eeghen, Betsy,vrouw van Sam,Otto,To van Eeghen,David,Anna v.Eeghen,dochter van Willem met de speknek en Louise den Tex.

Prachtig menu,maar voor my alleen soep,een stukje tong en compote met een glas Victoriawater. Afwezig waren Warner en Jetje,Hyke,Piet en Cécile van Sofie,die in Java zijn,Mien Dedel en een my onbekende W.van Eeghen.

é/$S

Aan het dessert las ik mijn 300 regels lang gedicht op Leyduin voor. Daarna spraken Wolterbeek,Ds.Chris van Eeghen,Jan Gunning,Ernst van Lennep, die op de drie 80-jarigen dronk,waarvoor Eduard Rahusen bedankte,en op Lize van Lennep-Sillem,die die dag ook jarig was en 42 werd. Karei en David v.L. eindigden in beeldige dichtmaat.

Inmiddels waren enige jongens en meisjes gekomen o.a.Mauk en Carel, Willem,Ida en Wilhelmina Gunning,Kinnie van Otto,2 mooie dochters van Adolf Olga 22 en Adèle 19,twee zeer lelijke,grimassen trekkende dochters van Ernst,Louise en Mina,22 en 19,en Miesje van Robbie,19,maar geen van Akkie en Karei.

Terwijl gerookt werd,ontruimde men de eetzaal van de tafels en het tapijt en besteeg de muziek de estrade en toen werd van 10-11-j gedanst, ook door de getrouwden,Deutz v.L.en Bella,John en Ida,Otto en Lotje en Sofie en amuseeraen my de figuren in de quadrilles en de Schotse wals.

Ik rammelde van de honger en kreeg gelukkig nog een croquette.

Henrick was spoedig vertrokken en Max al dadelijk na het diner. Toen wy aan tafel gingen ontbraken een 12-tal gasten,o.a.Max,David en Bella en anderen,die uit Haarlem moesten komen,omdat zy evenals ik tegenspoed met de tram hadden gehad. Tegen 11-J- besteeg ik mijn zolderkamer langs een onmogelijke trap en daarna een hoge bedstee,maar onlangs het donzen bed sliep ik goed.

Zondag 11 Febr.stond ik om 10 uur op,ontbeet beneden in de voorkamer, waar ik de Nea.Kerkbode las,maar het zó koud kreeg dat ik te lly naar het huis van Karei liep,die ik met 3 meisjes aantrof,Nellie oud 18,Saartje, oud 16,petekind van mijn zuster Hartsen,en het jongste Louise en zijn enige zoon Karei,bijna 11 jaar. Wy lunchten en toen telefoneerde Karei

om een atax (Amsterd.taximeter) om ons naar het Station- —

te rijden,maar toen het voorkwam,bleek het te laat te zijn om de trein van 1,26 te halen. Wy wilden namelijk naar de receptie van Saartje Blom.

Karei besloot toen per atax naar Hilversum te rijden,wat hy al meer gedaan had,omdat Anna's moeder Homans er woont,maar de chauffeur zeide, dat hy in dat geval meer benzine moest laden. Wy wachtten dus en reden toen (Nellie ging ook mee) door de Plantage,de Watergraafsmeer,via Weesp,Naarden en Bussum naar Hilversum,waar wy niet zonder moeite Sonnenheerdt vonden.

De Bruid was beaming; Ada en Dolly,22 en 19,wezen my de cadeaux. Mevrouw Cramerus had de couverts gegeven en de ouders Blom een vleugel, de grootmoeder Louise een zilveren koffiekan. Otte toonde my het prachtige huis. Er is een groot terrein by met moestuin en garage voor de twee auto's De knecht is de Duitser,die in Zandvoort by Frank diende. Het was er vol, ik sprak met Jacqueline Tindal en Helene,die dik geworden is,Willem Six, Marie Schwartz,die niets veranderd is en my vertelde dat Wiete ^ Lohman 13 kinderen heeft,Willem Röell,Anna Blaauw,Willem Dedel en Ernst en Adèle Labouchere met hun dochters. Otte Blom was juist,na in Hamburg en Londen geweest te zijn,compagnon van zijn vader geworden.1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina