Bijlage 7 Checklist werkoverleg verbeterenDovnload 28.94 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte28.94 Kb.
Bijlage 7 Checklist werkoverleg verbeteren

Met behulp van deze checklist kunnen overlegsituaties beoordeeld worden op effectiviteit en efficiëntie.


In orde

Kan beter

Niet van toepassing

1. Algemeen


 • Is het doel van het overleg duidelijk? • Zitten de juiste werknemers bij het overleg aan tafel?2. Vooraf


 • Zijn deelnemers eigenaar van agendapunten, dat wil zeggen: bereiden ze punten voor en lichten ze die waar nodig toe in het overleg? • Is er een duidelijke agenda met toelichting over doel en werkwijze van ieder agendapunt?

 • Bereiden deelnemers zich goed voor? • Zijn de deelnemers op tijd aanwezig? • Is de voorzitter/leidinggevende op tijd aanwezig? • Gaat het overleg tijdig van start? • Worden laatkomers aangesproken, zodat duidelijk is dat te laat komen niet gewenst is?3. Tijdens overleg


 • Nemen alle aanwezigen actief deel aan het overleg? • Luisteren deelnemers naar elkaar en laten ze elkaar uitspreken? • Bespreken de deelnemers afspraken uit het vorige werkoverleg? • Maken de deelnemers afspraken die duidelijk maken wie verant­woordelijk is voor welk actiepunt en wanneer dat moet zijn gerealiseerd? • Vinden er tijdens het overleg verstoringen plaats (mobiele telefoons of andere oproepen)? • Is er aan het einde voldoende ruimte voor een rondvraag, zodat deelnemers relevante punten die niet op de agenda stonden kort kunnen bespreken?4. Achteraf


 • Is er korte tijd na het overleg een verslag met actiepunten beschikbaar, zodat voor iedereen snel duidelijk is wat er moet gebeuren? • Geeft het verslag een juiste weergave van het overleg? • Worden actiepunten uitgevoerd?Deze checklist is beschikbaar gesteld door Ergo-balans, © Huub Pennock, 2008. Woningcorporaties kunnen deze checklijst (met bronvermelding) voor eigen gebruik inzetten.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina