Bijzonder bestek


ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE MARKTDovnload 0.68 Mb.
Pagina2/15
Datum21.08.2016
Grootte0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE MARKT

  1. Voorwerp van de opdracht

   1. Algemeen kader


Reeds gedurende enkele jaren is de Stafdienst ICT van de FOD Financiën bezig met het rationaliseren van zijn infrastructuur met als doel het beheer ervan te vergemakkelijken.Er werd eind 2003 beslist om een centrale Windows Architectuur op te zetten waarin alle applicaties, die onder het Windows besturingssysteem draaien, zouden ondergebracht worden.


In het vijfjarig informatica investeringsplan heeft de FOD Financiën verschillende nieuwe projecten voorzien, het betreft voornamelijk bureauticaprojecten, zoals Enterprise System Management, Patch Management, Active Directory, gecentraliseerde opslag- (backup) en Anti-virus omgeving,
Voor deze markten die leveringen van informatica-applicaties inhouden, werd in de respectievelijke bijzondere bestekken bepaald dat het uitvoeringsplatform geen deel uitmaakte van de aanbesteding, maar dat deze ter beschikking van de Aannemer gesteld zou worden door de FOD Financïen. In respectievelijk 2004, 2005,en 2007 werden drie bestekken gelanceerd om x86 servers aan te schaffen.
Met het oog op het verbeteren van de veiligheid en de beschikbaarheid van zijn diensten is de FOD Financiën momenteel bezig een Disaster Recovery Site (DRS) aan het inrichten. Deze belangrijke wijziging in zijn infrastructuur is een tevens een gelegenheid om het park van bestaande x86 servers te consolideren.
Niettegenstaande consolidatie één van de hoofdmotieven is van dit lastenboek, dient er toch rekening gehouden te worden met de bestaande architectuur van Financiën. De compatibiliteit met de verschillende andere projecten is dus even belangrijk, met name de integratie met de SAN, met het backup-systeem en met de monitoring.
In het kader van dit bijzonder bestek wenst de FOD Financiën dan ook platformen met bijhorende software en diensten aan te schaffen waarvan kan verwacht worden dat ze gemeenschappelijke karakteristieken bezitten om al deze projecten te kunnen ondersteunen.
   1. Doel van de opdracht

   2. Globale visie


Doel van de opdracht is een centrale, hoofdzakelijk geconsolideerde, Virtuele Infrastructuur op basis van een x86 platform verder uit te bouwen. Die infrastructuur is gelocaliseerd in het North Galaxy complex en de Disaster Recovery Site te Anderlecht. De virtualisatiesoftware van VMware is de standaard van de FOD Financïen. Via Virtualisatietechnieken (VMWARE) werd een virtueel datacenter opgebouwd. De voorgestelde architectuur moet hoge beschikbaarheid (HA) , disaster recovery (DR) en multi-OS ondersteuning toelaten. De aangeboden oplossing moet maximaal geïntegreerd en gekoppeld worden met de bestaande omgeving van de FOD Financiën (Zie bijlage G).

Volgende logische componenten in de architectuur zijn te onderscheiden : • Servercomponent

 • Interconnectiecomponent ( hoofdzakelijk geleverd in het kader van het TelaNoga project)

 • Storagecomponent (“Corporate” SAN geleverd in het kader van het Atlas project)

 • Backup- en restorecomponent ( centraal gedeelte geleverd in het kader van het Atlas project)

 • Roll-out component

 • Beheer- en Monitoringcomponent (te integreren met de HP Openview omgeving)


   1. Overzicht van het project

Op basis van de inschrijvingen op dit bijzonder bestek wenst de FOD Financïen :

 • De virtuele infrastructuur op basis van het x86 platform verder uit te breiden dit in samenwerking met de verschillende Aannemers van de diverse projecten;

 • Een standaard platform te realiseren;

 • Een betere benutting van de reeds aanwezige x86 capaciteit te realiseren;

 • De aanvullende specifieke software aanschaffen voor het uitvoeren van het gecentraliseerd beheer en het beheer van op afstand van de voorgestelde architectuur;

 • Van de diensten genieten met betrekking tot de installatie, de configuratie, de inwerkingstelling, en het operationeel houden van de genoemde hardware en software, naast de nodige opleiding;

 • De aanzet geven tot de consolidatie van bestaande en toekomstige servers en applicaties;

 • Het onderhoud van het platform en de architectuur verzekeren.

 • Opleiding Systeemingenieurs   1. Loten


De opdracht is onderverdeeld in 1 lot

Lot 1 : x86-2010 platform ; dit lot dekt de levering van de servercomponent met bijhorend chassis , 19 inch racks met toebehoren, de interconnectiecomponent, de beheer- en monitoringomgeving met bijhorende softwareprogramma’s (configuratie, beheer, bewaking) die aan de betreffende hardware zijn gekoppeld en tevens de bijbehorende diensten (garantie, onderhoud, consultancy, assistentie en opleidingen). Bovendien moet de leverancier van dit lot tijdelijk ook prestaties uitvoeren in het kader van de dagelijkse exploitatie van het x86-2010 platform.

Elke inschrijver aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het lot waarvoor hij een offerte indient.

De inschrijvers zijn gehouden op straffe van nietigheid van hun inschrijving, een offerte in te dienen voor het geheel van de uitrustingen zoals hieronder (Deel 3) beschreven, dus inclusief alle opties en gevraagde diensten voor de loten waarvoor ze inschrijven.

De aangeboden uitrustingen moeten van een gekend internationaal merk zijn en minstens op Europees niveau worden gecommercialiseerd. De versie van de aangeboden software dient reeds officieel op de markt gebracht te zijn.

   1. Posten per lot en minimale hoeveelheden

    1. Posten lot 1


Post 1 : Servercomponent

Post 2: 19 inch racks met toeboren( inclusief chassis voor de blades)

Post 3: Interconnectiecomponent

Post 4 : Beheer- en Monitoring, en roll out component

Post 5 : Backup- restorecomponent

Post 6 : Diensten en Onderhoud

Post 7: Opties

    1. Minimale hoeveelheden


Zie tabel

Minimale hoeveelheden


Onderstaande tabel geeft een summier overzicht van de minimale hoeveelheden die zullen besteld worden voor het hoofdbestanddelen van de aanbesteding. De maximale hoeveelheden zijn een schatting en verbinden de Administratie niet tot afname van een dergelijk aantal.
Lot 1Omschrijving

Minimale hoeveelheid

Geschatte Maximale hoeveelheid

Opmerkingen

Servermodule A

8

20
Servermodule B

32

60
Racks

Te bepalen door de constructeur

Te bepalen door de constructeur
Chassis blades

Te bepalen door de constructeur

Te bepalen door de constructeur
Lan interconnectie

Te bepalen door de constructeur in functie van de technische specificaties van de servermodules

Te bepalen door de constructeur in functie van de technische specificaties van de servermodules
SAN interconnectie

Te bepalen door de constructeur in functie van de technische specificaties van de servermodules

Te bepalen door de constructeur in functie van de technische specificaties van de servermodules
Beheer- en Monitoring, en roll out component

1

2

Beheer en monitoring maximale hoeveelheid fysische servers, roll-out maximale hoeveelheid fysische servers

Backup-Restore component

1 (zonder DR)

2 (met DR)

Backup-restorecomponent(architectuur) maximale hoeveelheid fysische servers

Diensten (#dagen)

250

300

Alle verschillende diensten over de 4 jaar in totaal

Cursussen

2

2

   1. Voorstel van de offerte


De Inschrijver zal op basis van de minimale en maximale hoeveelheid een totaal voorstel formuleren, inclusief de bijhorende bladearchitectuur.

Hij zal tevens rekening houden dat de configuratie symmetrisch verdeeld dient te worden over de site North Galaxy en de Disaster Recovery Site te Anderlecht.De aandacht wordt echter getrokken op volgend aspect :

Quasi alle type B servermodules met 4 CPU zullen gebruikt worden voor de virtualisatie. Er is een aanbeveling van de firma VMWARE om maximaal 6 tot 8 hosts (fysische servers) in een cluster op te nemen. Het is aan de Inschrijver om zijn offerte hierop te optimaliseren.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina