Binnenvaart City Atrium Vooruitgangstraat 56 Lokaal  6A03 1210 Brussel InfoDovnload 14.54 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte14.54 Kb.Binnenvaart

City Atrium

Vooruitgangstraat 56

Lokaal  6A031210 Brussel
Info

Viviane De Leeuw

Tel. : 02/277 31 44e-mail : viviane.deleeuw@mobilit.fgov.beAanvraag voor een vergunning tot toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren

Dossier nr. A


Enkel in te vullen door natuurlijke personen
I. Inlichtingen m.b.t. de natuurlijke persoon, de aanvrager:

A1. Naam:

A2. Voornamen:

A3. Nationaliteit:

A4. Geboorteplaats: A5. Geboortedatum:

Woonplaats volgens de identiteitskaart :

A6. Straat en Nr.:

A7. Postcode: A8. Gemeente: A9. Land:

Briefadres:

A10. Straat en Nr.

A11. Postcode: A12. Gemeente: A13. Land:

A14. Telefoonnummer:

A15. Ondernemingsnummer:

A16. Wenst de briefwisseling te verkrijgen in het (aanduiden wat van toepassing is)

1. □ Nederlands

2. □ FransII. Inlichtingen m.b.t. de schepen geëxploiteerd door de aanvrager:

A17. Naam van de schepen A18. Naam en adres van de eigenaars van de schepen:

1.

2.


3.

A19. Nr. Meetbrief Officieel nr. A20. Nr. verklaring inzake het behoren tot de Rijnvaart of de Belgische vloot:

1.

2.


3.

III. Inlichtingen m.b.t. de vereiste van vakbekwaamheid:

De vakbekwaamheid wordt aangetoond door (enkel in vullen indien verschillend van de aanvrager):

A21. Naam:

A22. Voornamen:A23. Geboorteplaats: A24. Geboortedatum:

Documenten te voegen bij de aanvraag:

  1. Een afschrift recto-verso van de identiteitskaart voor de personen met de Belgische nationaliteit of een afschrift van een verblijfskaart of een attest van immatriculatie voor de onderdanen van een andere EU-lidstaat:
    - van de aanvrager en
    - van de persoon die zal optreden als vakbekwame (enkel indien verschillend van de aanvrager);

  2. Een afschrift van het getuigschrift van vakbekwaamheid afgeleverd in België of in een andere EU-lidstaat in uivoering van de richtlijn 87/540/EEG;

  3. Een afschrift van een eigendomsakte of een afschrift van een geregistreerde exploitatieovereenkomst van een binnenschip.

Datum van de aanvraag: Handtekening van de aanvrager:


www.mobilit.belgium.be

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina