Blok 3: borst hoestDovnload 263.26 Kb.
Pagina1/4
Datum27.08.2016
Grootte263.26 Kb.
  1   2   3   4
BLOK 3.3: BORST


 1. Hoest
 • Hoestmechanisme:
  diepe inspiratie  sluiten van glottis  relaxatie van diafragma  spiercontractie tegen gesloten glottis  vernauwing van trachea door positieve intrathoracale druk  openen van glottis  snelle luchtstroom door trachea ( veroorzaakt door grote drukgradiënt tussen luchtwegen en buitenlucht en door vernauwde trachea )  eliminatie van slijm en corpora aliena

  • hoest als defensieve reflex: opbouw van reflexboog:

   • afferente banen: receptorne in sensorische takken van nn. trigeminus, glossopharyngeus, laryngeus superior, vagus

   • efferente banen: n. laryngeus recurrens en ruggemergzenuwen

 • Ten eerste is het belangrijk te vragen hoe lang het hoesten al duurt en of het al eerder voorgekomen is: nieuw ontstane hoest dat niet langer dan 4 weken duurt is acuut, hoest langer dan 4 weken of recidiverend is chronisch

  • epidemiologisch gezien zijn de belangrijkste oorzaken van chronisch hoesten:

   • aandoeningen van de bovenste luchtwegen  post-nasal drip

   • gastro-oesofageale reflux

   • obstructieve longaandoeningen

  • denk bij acute hoest met koorts aan een pneumonie ( vooral in geval van locaal gedempte percussie met bronchiaal ademgeruis )

 • Vervolgens is het handig om te vragen naar het al of niet ophoesten van sputum  onderscheid productieve en niet-productieve hoest; daarnaast is het aspect van het sputum van belang:

  • groen sputum duidt op ontsteking ( kleur veroorzaakt door myeloperoxidase uit granulocyten ); let erop dat groen sputum dus niet alleen bij infecties past

   • in geval van grote hoeveelheden groen sputum ( vaak met bloed ) dat onwelriekend is  denk aan bronchiëctasieën

  • bruin-rode ( roestkleurig ) sputum = sputum rufum  pneumokokkenpneumonie

 • Op grond van anamnese en lichamelijk onderzoek kan je aardig snel erachter komen waar het probleem zit:

  • bovenste luchtwegen:

   • neusklachten

   • tranende ogen

   • sinusklachten

   • niezen

  • bronchiaalboom

   • benauwdheid

   • piepende ademhaling

   • (vesiculair) ademgeruis met verlengd expirium

   • (vnl. expiratoire) rhonchi

   • (vnl. inspiratoire stridor)  (vrij grote) obstructie  haastige spoed is hier wel goed

  • longparenchym

   • koorts

   • benauwdheid

   • crepitaties

  • pleura

   • pleuritische pijn ( scherpe pijn, vastzittend aan ademhaling, vaak kortademigheid door pijn )

   • pleurawrijven

 • Obstructieve longaandoeningen: 2 ziekten, nl. astma en COPD ( chronic obstructive pulmonary disease ); belangrijkste verschil: pathogenese en klachten bij astma zijn reversibel, bij COPD niet; volgens Harrison is er bij astma meestal sprake van recidiverende hoest en bij COPD van chronische hoest; dit is echter lang niet altijd zo

 • COPD:

  • epidemiologie: zeer frequent, vooral bij mannen ouder dan 40 jaar

  • pathogenese: chronische ontsteking van de luchtwegen, longparenchym en pulmonaire vaatbedden  infiltraat van macrofagen, CD8+ Tc-cellen en neutrofielen met secretie van mediatoren ( o.a. TNF,
   IL-8, LTB4 ); ontsteking veroorzaakt door blootstelling aan geïnhaleerde deeltjes/gassen

   • naast ontsteking speelt, vooral bij chronisch emfyseem, een relatieve verhoging van proteïnasen t.o.v. antiproteïnasen een belangrijke rol

   • pathogenetische factoren:

    • roken

    • luchtvervuiling

    • werk  blootstelling aan bepaalde chemicaliën

    • genetische/familiaire factoren, vnl. bekend bij 1-antitrypsine-deficiëntie ( tekort aan bepaalde antiproteïnase  proteolytische enzymen krijgen de overhand  vooral bij chronisch emfyseem )

  • kliniek

   • ten eerste de classificatie

Stadium

Beschrijving

Kenmerken

0

risicogroep

  • chronische symptomen (productieve hoest)

  • normale spirometrie
I

milde COPD

  • FEV1/VC < 70%

  • FEV1  80%

  • met/zonder chronische symptomen

II

matige COPD

  • FEV1/VC < 70%

  • IIA: 50%  FEV1 < 80%
   IIB: 30%  FEV1 < 50%

  • met/zonder chronische symptomen

III

ernstige COPD

  • FEV1/VC < 70%

  • FEV1 < 30%

  • FEV1 < 50% met respiratoir falen of tekenen van rechtszijdige decompensatio cordis (cor pulmonale)
   • denk aan COPD bij aanwezigheid van meer dan 1 van de volgende factoren:

    • chronisch hoesten ( meestal alleen overdag )

    • chronisch sputum erbij

    • dyspnoe:

     • progressief

     • persisterend

     • beschreven als “moeite met ademhalen”

     • zowel dyspneu d’effort als de repos

     • verergering bij luchtweginfecties

    • blootstelling aan risicofactoren:

     • tabakrook

     • chemicaliën op het werk

     • luchtvervuiling

   • COPD: 2 ziektebeelden:

    • chronische bronchitis: klinisch gedefinieerd als productieve hoest op de meeste dagen van minstens 3 maanden gedurende minstens 2 opeenvolgende jaren  diagnose vrij gemakkelijk op basis van anamnese te stellen

     • meestal sprake van toenemende dyspneu d’effort

     • vaak ook acute exacerbaties:

      • perioden met toegenomen sputumproductie ( vaak ook groener ) en koorts

      • betrokken microörganismen meestal Haemophilus influenzae en Streptococcus pneumoniae

     • lichamelijk onderzoek:

      • inspectie: normaal

      • percussie: normaal (sonoor)

      • auscultatie: vesiculair ademgeruis met verlengd expirium en diffuus expiratoire rhonchi (vnl. laagfrequent)

    • chronisch emfyseem: abnormale volumetoename van alveolaire ruimte door afbraak van alveoliare wanden ( verlies van elasticiteit  “slappe” long  luchtwegen collaberen heel makkelijk  vnl. bemoeilijkte expiratie )

     • vaak al lange tijd dyspnoe waar dan later hoest bij komt; acute exacerbaties ( zoals bij chronische bronchitis ) komen minder vaak voor

     • ernstig emfyseem  pursed lips breathing  hoge druk in de luchtwegen  luchtwegen collaberen moeilijker  makkelijker ademhalen

     • lichamelijk onderzoek:

      • inspectie: tonvormige thorax ( hyperinflatiestand )

      • percussie: beiderzijds hypersonoor

      • auscultatie: verzwakt ademgeruis met verlengd expirium

  • diagnostiek

   • longfunctie-onderzoek: bepalen FEV1, VC en FEV1/VC-ratio ( zie tabel COPD-classificatie )  aantonen ( mate van ) obstructie

   • reversibiliteitstest: toedienen van bronchodilatoren ( en als dat negatief is, corticosteroïden ) en weer longfunctie bepalen  COPD is niet reversibel; de belangrijkste bronchodilatoren die gebruikt worden bij zulk onderzoek zijn:

    • 2-agonisten, b.v. salbutamol, salmeterol, terbutaline

    • anticholinergica, vnl. ipratropium

   • X-thorax: let op hyperinflatie ( afplatting diafragmakoepels )

    • let ook op hypertrofie van het rechter hart  dit kan wijzen op de ontwikkeling van een zgn. cor pulmonale ( belangrijke complicatie van obstructieve longaandoeningen )

   • COPD op jonge leeftijd ( < 45 jaar ): 1-antitrypsine meten

   • RAST-test: ter uitsluiting van allergisch astma

  • beleid bij COPD bestaat uit een aantal onderdelen:
  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina