Bouw- en houtkunde derde graad tsoDovnload 0.58 Mb.
Pagina1/8
Datum24.08.2016
Grootte0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8bouw- en houtkunde

derde graad tso
LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

VVKSO – BRUSSEL D/2011/7841/030

(vervangt leerplan D/2002/0279/035 vanaf 1 september 2011)
Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Guimardstraat 1, 1040 BrusselVlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Guimardstraat 1, 1040 Brussel


Guimardstraat 1, 1040 Brussel


Inhoud

Inhoud 2

1 Uitgangspunten 4

2 Studierichtingsprofiel Bouw- en houtkunde 5

2.1 Situering 5

2.1 Situering 5

2.2 Instroom en beginsituatie 5

2.2 Instroom en beginsituatie 5

2.3 Logisch curriculum tso studiegebieden Bouw en Hout 6

2.3 Logisch curriculum tso studiegebieden Bouw en Hout 6

2.4 Uitstroom 6

2.4 Uitstroom 6

2.5 Vorming vertrekkend van een christelijk mensbeeld 6

2.5 Vorming vertrekkend van een christelijk mensbeeld 6

3 Structuur van het leerplan 8

3.1 Algemene doelstellingen 3de graad tso Bouw- en houtkunde 8

3.1 Algemene doelstellingen 3de graad tso Bouw- en houtkunde 8

3.2 Clustering van de leerplandoelen 8

3.2 Clustering van de leerplandoelen 8

4 Open en geïntegreerd leerplan 10

4.1 Een open leerplan 10

4.1 Een open leerplan 10

4.2 Een geïntegreerd leerplan 10

4.2 Een geïntegreerd leerplan 10

4.3 Relatie met de geïntegreerde proef (GIP) 10

4.3 Relatie met de geïntegreerde proef (GIP) 10

De leerplandoelstellingen en leerinhouden vormen de basis van de geïntegreerde proef. De betrokkenheid 10

van interne en externe juryleden en de integratie van algemene vakken vormen een belangrijke 10

meerwaarde bij de geïntegreerde proef. De GIP is van opbouw gelijkend op thema's en projecten, de 10

integratie kan breder zijn. 10

Zie ook www.vvkso.be onder lessentabellen > 3de graad > tso > 1ste en 2de leerjaar > Bouw- en houtkunde. 10

Aan deze lessentabel is een document i.v.m. de GIP gekoppeld. 10

5 Algemene pedagogisch-didactische wenken 11

5.1 Profiel van het lerarenteam 11

5.1 Profiel van het lerarenteam 11

5.2 Pedagogisch-didactische wenken 11

5.2 Pedagogisch-didactische wenken 11

5.3 Werkvormen 11

5.3 Werkvormen 11

5.4 Begrippenkader 12

5.4 Begrippenkader 12

6 Leerplandoelstellingen, leerinhouden en didactische wenken 13

6.1 Constructie, materialen, conceptueel ontwerpen en vormgeving 13

6.1 Constructie, materialen, conceptueel ontwerpen en vormgeving 13

6.2 Bouwmanagement 32

6.2 Bouwmanagement 32

6.3 Toegepaste wetenschappen 38

6.3 Toegepaste wetenschappen 38

7 Minimale materiële vereisten 54

7.1 Didactisch materiaal in het kader van veiligheid 54

7.1 Didactisch materiaal in het kader van veiligheid 54

7.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen bij werf-, bedrijfs- en atelierbezoeken 54

7.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen bij werf-, bedrijfs- en atelierbezoeken 54

7.3 Vaklokalen met vakmediatheek 55

7.3 Vaklokalen met vakmediatheek 55

7.4 Meetgereedschappen en schetsgerei 55

7.4 Meetgereedschappen en schetsgerei 55

7.5 Bouw- en houtmaterialen als didactisch materiaal 56

7.5 Bouw- en houtmaterialen als didactisch materiaal 56

8 Nuttige adressen 57
LESSENTABEL

Zie website VVKSO bij lessentabellen. 1. Uitgangspunten

 • In de tweede graad hebben de leerlingen zich vooral geconcentreerd op de details van bouwknopen van lage energie- en passiefprojecten, zowel bij projecten uitgevoerd in steen en beton, als bij houtbouw. Het is de bedoeling dat de leerlingen deze zelfstandig kunnen toepassen in de derde graad bij diverse projecten.

 • Door de enorm snelle evolutie binnen de bouwwereld wordt bij de uitvoering van dit leerplan uitsluitend geconcentreerd rond passiefprojecten en energieneutrale projecten.

 • Actualisering van nieuwe technologieën, normen, voorschriften en nieuwe inzichten.

 • Duidelijke profilering van de doorstroomrichting.

 • Door de wijze van formuleren dienen de leerplandoelstellingen, in combinatie met de algemene doelstellingen en de leerinhouden, het verwachte beheersingsniveau (elementair, basis, uitbreiding, verdieping) aan te geven.

 • De verticale samenhang met het leerplan van de tweede graad Bouw- en houtkunde.

 • We bevelen aan om het complementair gedeelte volledig voor te behouden aan wiskunde en de cluster “ constructie, materialen, conceptueel ontwerpen, vormgeving “.

 • Het integreren van tekenen in de aanverwante technisch theoretische vakken.

 1. Studierichtingsprofiel Bouw- en houtkunde

  1. Situering

Bouw- en houtkunde is een doorstromingsrichting waar sterk technisch inzicht en materialenkennis centraal staan.

Deze leerlingen moeten in staat zijn probleemoplossend te denken en handelen en dit in functie van duurzame

projectontwikkeling. De klemtonen liggen op conceptueel ontwerpen en op het uitvoeringsgericht uitwerken van

varianten.

Een goede wiskundige kennis is vereist. Een ruime basis toegepaste wetenschappen en talen wordt aangereikt.

Er is veel aandacht voor de nodige kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die vereist zijn om met succes

verdere bouw- of houtgerichte hogere studies (professionele bachelor en eventueel academische bachelor aangevuld met een master) te kunnen aanvangen.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de relatie met de uitvoerende praktijk.


Aangezien dit leerplan ontwikkeld is voor een doorstromingsrichting is dit niet in de eerste plaats gebaseerd op één specifieke beroepsprofiel. Het leerplan ‘Bouw- en houtkunde’ is wel gebaseerd op activiteiten, kennis, inzichten en vaardigheden die voorkomen in tal van bouw- en houtgerichte beroepsprofielen.

  1. Instroom en beginsituatie

De logische instroom komt uit het 2de leerjaar van de 2de graad Bouw- en houtkunde tso. Deze leerlingen hebben al kennis gemaakt met:

 • basisveiligheidsaspecten en regelgevingen;

 • basisprincipes rond duurzaam bouwen;

 • studie- en beroepskeuze;

 • kunststromingen;

 • het communicatief vaardig zijn,

 • het toepassing van kwaliteitscontrole en zelfevaluatie;

 • beroepsgerichte basisattituden;

 • basisconstructies en materialen;

 • bouwknopen bij bouw- en houtprojecten;

 • basisaspecten van organisatie en planning;

 • wetenschappelijke basisbegrippen;

 • probleemoplossend denken en handelen;

 • technisch tekenen, schetsen en een CAD-pakket.

Leerlingen uit een andere studierichting van de tweede graad tso of aso, die pas in de derde graad deze

studierichting aanvatten, hebben enkel kans op slagen, indien aangetoond wordt dat ze in voldoende mate

technisch ruimtelijk inzicht hebben en interesse vertonen om bouwkundige constructies probleemoplossend

te benaderen.

Wiskundige competenties zijn noodzakelijk.

Deze leerlingen hebben bovenstaande competenties niet bereikt en zullen extra inspanningen moeten

leveren, willen ze deze alsnog bereiken.  1. Logisch curriculum tso studiegebieden Bouw en Hout
   Hoger onderwijs


   Se-n-Se

   Hout constructie- en

   planningstechnieken   Bouw constructie- en

   planningstechnieken


   3de graad

   Houttechnieken

   Bouwtechnieken

   Bouw- en houtkunde

   2de graad

   Houttechnieken

   Bouwtechnieken

   Bouw- en houtkunde  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina