Cbbs nieuwsbrief 23 augustus 2005Dovnload 12.18 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte12.18 Kb.CBBS NIEUWSBRIEF 23 augustus 2005

Geachte relatie,In het kader van de vele veranderingen in de sociale en fiscale regelgeving per 1 januari 2006 zullen wij u regelmatig door middel van nieuwsbrieven op de hoogte houden.
WALVIS


Het kan u nauwelijks ontgaan zijn dat er per 1 januari 2006 een belangrijke wijziging in de afdrachtmethode van sociale premies en loonheffing gaat plaatsvinden.
Voor de loonadministratie betekent dit het volgende:

1) Er komt één systeem van premieafdracht

2) Het zogenaamde “dagloonsysteem” in de loonberekening wordt gewijzigd.
In deze brief gaan we in op de eerste wijziging, de gecombineerde loonaangifte.
In de loonaangifte 2006 worden de sociale premies en de loonheffing voortaan in één aangifte opgenomen. Wat betekent dit nu eigenlijk voor u?
Periodieke loonopgave (PLO)

Op dit moment zijn er al bedrijfstakken (bouwnijverheid, schilders, stukadoors etc. ) die hun sociale premies “periodiek” met behulp van een vierwekelijkse of maandelijkse loonopgave aan het UWV afdragen. Andere bedrijfstakken hanteren nog de bekende “voorschotnota’s”.


Deze laatstgenoemde “voorschotmethode” komt per 1 januari te vervallen. In feite wordt dus de thans gehanteerde methode van de PLO naar het UWV samengevoegd met het gangbare aangifte systeem van de loonheffing naar de Belastingdienst.
U zou de loonopgave kunnen vergelijken met het verzenden van jaaropgaven, maar dan elke vierweken of elke maand.
Dit lijkt niet direct op een vereenvoudiging van het systeem, maar onze ervaring met het elektronisch verzenden van Periodieke Loonopgaven heeft ons geleerd, dat er met een beetje discipline en een goed automatiseringssysteem wel degelijk voordelen te behalen zijn.

Het hanteren van voorschotberekeningen met naverrekening (en BOETE bij afwijkingen >5%!) is ook niet alles.


Aangifte loonheffing voortaan ook via het CBBS

Door het insturen van bovengenoemde Periodieke Loonopgave “ontstaat” als het ware vanzelf de aangifte loonheffing. Indien u nu de aangifte ZELF invult, komt dit dus te vervallen. Als uw accountant het invullen van de aangifte voor u verzorgt, komt dat eveneens te vervallen. Uw accountant zal u wellicht hierover ook informeren. Omdat wij grote aantallen aangiften tegelijk zullen insturen, zal afwikkeling via CBBS u per saldo waarschijnlijk een kostenbesparing opleveren.Verrassingen uitsluiten

Het is belangrijk dat u zich per 1 januari 2006 niet laat verrassen. Daarom geven wij u hierbij alvast enkele tips waarover u vóór 1 januari al nagedacht dient te hebben.


Tip 1; U verloont per vierweken en uw aangifte tijdvak voor de loonheffing is per maand of

per kwartaal. Vanaf 1 januari dient het verloningstijdvak gelijk te zijn aan het aangifte

tijdvak. Wij adviseren u het aangifte tijdvak aan te passen aan het verloningstijdvak.

Dus bij verloning per vierweken, gaat u ook aangifte loonheffing doen per vierweken.

Op dit moment bestaat die mogelijkheid nog niet, maar aangifte per vierweken wordt

per 1 januari 2006 ook mogelijk.


Tip 2; U verloont uw kantoorpersoneel per maand en uw productiepersoneel per week of per

vierweken. Uw aangifte loonheffing is per maand.

Per 1 januari kunt u niet uw productiepersoneel en uw kantoorpersoneel in één

maandaangifte samenvoegen, immers: verloningstijdvak moet gelijk zijn aan

aangiftetijdvak. (Uitzondering: Aangifte per week bestaat niet. In dit geval is het saldo

van vier losse weekverloningen gelijk aan één vierweken aangifte).

U staat dus voor de keuze: Dan wel uw kantoorpersoneel per vierweken, dan wel

uw productiepersoneel per maand verlonen. (met name dat laatste is vanwege

bedrijfstak eigen regelingen NIET ALTIJD mogelijk!) In dat geval is het wijzigen van

BEIDE systemen in “vierwekelijks” ook een oplossing.

Tot slot is er nog een DERDE optie: U kunt een tweede “administratieve eenheid”

vormen voor uw productiepersoneel en vervolgens gescheiden aangifte gaan doen,

mits de loonadministratie eveneens gescheiden wordt gevoerd.
Tip 3; Uw DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) wordt in een aparte “privé holding”

verloond. De verloning èn de aangifte zijn beiden per kwartaal. Vanaf 1 januari kan dit

NIET MEER en dient u deze administratie ook per maand of per vierweken te voeren.

(wist u dat u uw aparte DGA BV bij CBBS tegen een speciaal salarisservice tarief

kunt laten verwerken?)
Wij kunnen ons voorstellen dat u bij het lezen van deze tips niet direct weet hoe te handelen.

Uiteraard zullen wij ons in deze materie nog verder verdiepen en u in de loop van dit jaar

voorzien van nadere informatie. Bovendien zullen wij al onze relaties de gelegenheid bieden om zich door middel van cursusbijeenkomsten voor het eind van het jaar diepgaand te laten informeren.
Heeft u nu al brandende vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op, onze helpdesk is u graag van dienst.
Met vriendelijke groet,

CBBS


A.B. van den Berge

DirecteurDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina