Centre d'accueil de jour «Chez Elles»Dovnload 18.79 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte18.79 Kb.
Centre d'accueil de jour « Chez Elles »

 

Le nombre de femmes sans abri a sensiblement augmenté au cours des cinq dernières années, elles représentent plus de 30% de la population des sans abri, et pourtant il n'existe aucune structure d'accueil de jour destinée exclusivement aux femmes et adaptée à leurs besoin spécifiques. Raison pour laquelle nous avons pris l'initiative d'utiliser le bâtiment appartenant au CPAS de la ville de Bruxelles, où les femmes pourraient s'exprimer librement sur leurs besoins, et envisager des solutions adaptées à leur réalité. Ces locaux seront destinés à permettre aux femmes en errance de se (re)poser, d'avoir des conditions d'hygiène respectant leur intimité, de retrouver un peu de sécurité … de retrouver un peu de dignité humaine. Etre une femme sans-abri, que cela signifie-t-il? C'est un quotidien qui s'articule autour d'un mode de survie, c'est  s'accommoder à des conditions d'hygiène déplorables et plus encore : c'est s'exposer à des agressions, vols, viols et maladie de tout genre … c'est une lutte continuelle dans un espace dominé par les hommes, un espace marqué par un rapport de force et beaucoup de violence.

L'immeuble occupé se compose de trois étages: le rez-de-chaussée et le premier étage seront affectés à l'accueil de jour pour femmes. Le deuxième étage pourra être rénové pour en faire un logement social.

 

Concrètent, le centre d'accueil de jour

 

        serait un point de repère pour les femmes sans abri  

        fera le relai avec les asiles de nuit, c'est-à-dire ouvrira de 8h à 18h : il n'existe aucune structure ouverte le matin au moment où les sans abri sont priés de quitter les centres d'hébergement d'urgence), et sera un moment de repos d'un quotidien marqué par l'insécurité et la violence.

 

        offrira des douches gratuites : il n'existe pour ainsi dire aucune structure qui offre des douches gratuites séparées à Bruxelles 

 

        offrira un dépôt et des consignes : il y a une pénurie de consignes pour les personnes sans abri à Bruxelles, les femmes sont obligées de garder leurs documents sur elles et très souvent les égarent, ce qui est à l'origine des complications dans les procédure administratives et judiciaires, sans parler des agression pour leur voler les objets qu'elles portent sur elles. 

         Offrira une écoute et un accompagnement social.

 

        Un magasin de 2ème main (en collaboration avec le CPAS de la ville de Bruxelles qui avait comme projet, comme la période hivernale arrivait, d'utiliser les lieux pour un magasin de deuxième main).   

Pour montrer votre soutien à notre projet, nous vous demandons de retourner cette lettre à l’adresse suivante ou par e-mail avec votre signature et éventuellement un mot de soutien.

Cordialement,

 

Id Miloud RimAssistante sociale « Chez Elles »

Rue de Flandre 100

1000 Bruxelles

idmiloudrim@hotmail.com

 

Je, soussigné(e), …………………………………………………………………….., soutiens l’ouverture de l’accueil de jour pour femmes Chez Elles/Bij Haar.Signature :

Dagopvang voor dakloze vrouwen « Bij Haar »

 

 In de laatste vijf jaar is het aantal dakloze vrouwen gevoelig gestegen: momenteel vertegenwoordigen zij 30 procent van de dakloze bevolking in Brussel. Nochtans bestaat er geen enkele dagopvang die exclusief gericht is op vrouwen en hun specifieke noden. Juist daarom hebben we het initiatief genomen om gebruik te maken van het OCMW-gebouw in de Vlaamsesteenweg 100, 1000 Brussel om daaraan tegemoet te komen, om een plaats aan te bieden waar de vrouwen in een ongedwongen omgeving hun noden kunnen bespreken, en waar op adequate wijze naar aangepaste oplossingen kan gezocht worden. Waar de dolende vrouw kan rusten, maar waar ook hun intimiteit en veiligheid gerespecteerd worden, en waar er adequate hygiënische voorzieningen aanwezig zijn. Kortom, waar er plaats is voor hun menselijke waardigheid.

Want wat betekent het om een dakloze vrouw te zijn? Het is een dagelijkse strijd die zich uit door het overleven in een wereld van agressie, diefstal, ziekte en slechte hygiënische voorzieningen. Een continue strijd in een wereld die nog steeds gedomineerd wordt door mannen, in een omgeving die gekleurd wordt door agressie en geweld.

Het bezet gebouw telt drie verdiepingen: het gelijkvloers en de eerste verdieping zullen een dagopvang voor vrouwen worden, de tweede verdieping kan bestemd worden als sociale woning.

 Concreet zou de dagopvang een plaats worden waar:

 

        de dakloze vrouw rust kan vinden buiten de dagelijkse realiteit van geweld en onzekerheid. 

        Die de brug maakt met de nachtopvang door open te zijn van 8 tot 18u. Momenteel bestaat geen enkele structuur in Brussel waar daklozen terecht kunnen nadat zij de nachtelijke crisisopvang moeten verlaten.

 

        Gratis douches aangeboden worden. Momenteel bestaat in Brussel geen enkele plaats waar gratis en gescheiden douches aanwezig zijn. 

        Bewaarplaatsen aanwezig zijn: momenteel is een enorm tekort aan bewaarplaatsen waar mensen kleren, documenten en waardevolle spullen in veiligheid kunnen achterlaten. Dit gebrek zorgt niet alleen voor een grote angst voor diefstal, het verplicht mensen ook om hun documenten op zich te houden. Beschadiging en verlies van deze laatste vormen dan ook aanleiding voor complicaties in administratieve en juridische procedures

 

         Een luisterend oor en een sociale begeleiding aanwezig zullen zijn. 

        Tweedehandskleren zullen aangeboden worden (dit komt overeen met de oorspronkelijke bedoelingen inzake het winterplan van het OCMW van Brussel, en op dit niveau zou een samenwerking kunnen voorzien worden.)

 

Momenteel vragen wij U dit project te steunen door deze brief terug te zenden via e-mail of naar onderstaand adres met Uw handtekening en eventueel een woordje van steun.

 

Hoogachtend, 

Rim Id Miloud

Maatschappelijk werkster « Bij Haar »

Vlaamsesteenweg 100

1000 Brussel

idmiloudrim@hotmail.com

Ik, ondergetekende, ……………………………………………………………, steun de opening van het inloophuis voor vrouwen Chez Elles/Bij Haar.Handtekening :
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina