Christen netwerken rond het werk in Nederland en BelgiëDovnload 154.57 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte154.57 Kb.

Christen netwerken rond het werk in Nederland en BelgiëVerantwoordelijkheid: de hier genoemde bedrijven zijn zelden formeel betrokken bij de bedrijfs-/pauzebidstonden; het gaat vrijwel steeds om een particulier initiatief van werknemers in hun eigen (pauze)tijd, en/of gewoon bij iemand thuis.
Verzameladressen: enkele vermeldingen betreffen meerdere verschillende bidstondgroepen, soms verspreid over het hele land, nl.

Gemeente Rotterdam, KPN, Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium, Nederlandse Spoorwegen (NS), Philips, Rabobank Nederland en TU Delft: elk 2 kringen; ProRail met 3 kringen; Rijkswaterstaat met 4 kringen; TopTech met 5 kringen; NCOK met 6 kringen; HCF met 19 kringen en CBMC met 90 kringen.


T.o.v. de vorige versie (begin 2009 versie 1.0) zijn er begin jan. 2010 (versie 1.0) de volgende mutaties:

Vervallen: FASOS Werving & Selectie, Almelo

Nieuw: Er zijn in 2009 14 nieuwe bidstondgroepen aangemeld, resulterend in per saldo 13 nieuwe vermeldingen: Aatop, Barneveld/ Hardinxveld-Giessendam/ Veenendaal/ Zwolle; Bedrijventerrein De Wetering (Two Visions), Utrecht; Black Box Logistics, Almere; CBS, Den Haag;  Christelijke Hogeschool Ede, Ede; Geja Werkprojecten, Aalsmeer; Gemeente Franekeradeel, Franeker; Gemeente Putten; Johannus Orgelbouw, Ede; KPN, Amersfoort; GustoMSC, Schiedam; Pon, Leusden; Schwalb International People, Almere; Simed International, Utrecht; Stichting Warande (Locatie Heerewegen), Zeist.

Er zijn in 2009 12 nieuwe vermeldingen van Christen netwerken: bij Coaches: ConnectCollectief, bij Communicatie: Vereniging van communicatiemedewerkers in christelijke organisaties (CPC Netwerk), bij Ecologie: Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede (B), bij Geestelijke gezondheidszorg: Evangelisch Landelijk Initiatief voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg ELIAGG, stichting  gereformeerde geestelijke gezondheidszorg Eleos, bij Installateurs: Nederlands Christen Installateurs Beraad (NCIB), bij Jonge christen-professionals: Jonge Professionals Alpha in Utrecht, bij Literatuur: Impact Netwerk Klassiekers, bij Onderwijs: GeReformeerd IdentiteitsPlatform (GRIP), bij Politiek: IMPACT Netwerk Politiek Debat, bij Voedingsbranche: Christian Food Society  en bij Zakenmensen en Bedrijfsleven: IMPACT Netwerk van Zaken.Gewijzigd: diverse namen en/of vestigingsplaatsen van bedrijven, contactpersonen, telefoonnummers en E-mailadressen zijn gewijzigd.

Internetadres: www.bedrijfsgebed.nl, daar vindt u onder meer de actuele lijst met Bedrijfs-/pauzebidstonden en Christen netwerken in Nederland en België. Voor Duitsland zie www.firmengebet.de, voor Engeland zie www.christiansatwork.org.uk, voor Frankrijk www.levangelisation.com/partenaires/gbe/gbe.htm en voor Zwitserland zie www.christsein-im-beruf.ch.
Christen netwerken:

 1. Christen agrariërs: Contact Christen Agrariërs (CCA), www.cca-nederland.nl

 2. Christen ambtenaren: sector Ambtenaren (RMU) en www.rijksgebed.nl.

 3. Christen antropologen: ForumC (voorheen ICS) Christen ANTropologen Netwerk (CANT), www.cant.nl

 4. Christen Begrafenisondernemers: Op Doorreis, www.opdoorreis.nl;

 5. Christenen in de Bouwnijverheid sector Bouwnijverheid (RMU),

 6. Christen coaches: netwerk Christen Coaches www.christencoaches.nl, ConnectCollectief www.connectcollectief.nl.

 7. Christenen en Communicatie: Vereniging van communicatiemedewerkers in christelijke organisaties CPC netwerk

 8. Christenen en Conflicthantering netwerk Vredestichters www.vredestichters.nl,

 9. Christen consultants: Impact Netwerk voor Consultants, www.impactnetwerk.nl bij 'consultants'

 10. Christenen en ecologie: Christelijk Ecologisch Netwerk (CEN) www.cenet.nl en Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede (B) www.rechtvaardigheidenvrede.be

 11. Christenen en Economie: Platform Economos (RMU),

 12. Christenen en ethiek: Instituut voor CultuurEthiek, http://topshare.che.nl/public/asp/frmpublicpage.asp?NodeID=80181 en Lindeboom Instituut, www.lindeboominstituut.nl; lectoraat Ethiek van de Zorg www.zegonline.nl/lectoraten bij Ethiek van de Zorg

 13. Christenen en filosofie: Reformatorische Wijsbegeerte www.christelijkefilosofie.nl

 14. Christenen in de geestelijke gezondheidszorg: Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten www.cvppp.nl, Evangelisch Landelijk Initiatief voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg ELIAGG.nl, stichting gereformeerde geestelijke gezondheidszorg Eleos.nl

 15. Christenen in de gezondheidszorg: Christian Medical Fellowship-Nederland, www.cmf-nederland.nl, Federatie Evangelische Zorg-Organisaties www.feozorg.nl, Focaris www.focaris.nl, Gezondheidszorg & Welzijn 'het Richtsnoer' (RMU), Healthcare Christian Fellowship Nederland (HCF) met 19 kringen, www.hcfnederland.nl, Nederlands Artsenverbond (NAV), www.artsenverbond.nl, Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) www.npvzorg.nl en Reliëf, www.relief.nl.

 16. Christenen in Handel & Dienstverlening: Handel & Dienstverlening (RMU),

 17. Christen historici: Vereniging van Christen-Historici (VCH), www.christenhistorici.nl

 18. Christen hulpverlening: Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH) www.nvvch.nl

 19. Christenen in de ICT: Impact Netwerk van ICT-professionals, www.impactnetwerk.nl bij ICTers

 20. Christenen in Industrie, Vervoer & Grafici: Industrie, Vervoer & Grafici (RMU)

 21. Christen installateurs: Nederlands Christen Installateurs Beraad (NCIB) www.ncib.nl

 22. Christen juristen: ForumC (voorheen ICS) Christen-Juristennetwerk, www.juristennetwerk.nl, juristenvereniging Pro Vita (JPV) www.provita.nl en sector Politie & Justitie (RMU) .

 23. Christen kindertherapeuten: Netwerk Christen Kinder Therapeuten www.netwerkchristenkindertherapeuten.nl

 24. Christenen en kunst en cultuur: ForumC (voorheen ICS) Rookmaaker Kunst- en Cultuurkring, www.icsnet.nl bij netwerken/rookmaaker en Continental Art Centre www.christianartists.org

 25. Christenen en literatuur: Christelijk Literair Overleg (CLO), Impact Netwerk Klassiekers www.impactnetwerk.nl bij netwerken/ Klassiekers, www.chroom.net en ForumC (voorheen ICS) literatuurkring Leeuwarden, www.icsnet.nl-->netwerken-->literatuurkring

 26. Christenen in de luchtvaart: Fellowship of Christian Airline Personnel (FCAP), http://home.tiscali.nl/fcapamsterdam/

 27. Christenen in maatschappelijk werk: ForumC (voorheen ICS) Netwerk van Maatschappelijk Werkers www.icsnet.nl bij netwerken/mwdordrecht en www.icsnet.nl bij netwerken/mwamersfoort

 28. Christenen in management: Leidraad, www.leidraadvandaag.nl en Instituut voor Christelijk Leiderschap (IVCL) www.ivcl.nl

 29. Christenen in marketing: Impact Netwerk van Marketing Professionals, www.impactnetwerk.nl bij netwerken/ Marketing professionals

 30. Christen militairen: de Nederlandse Christenmilitairen OntmoetingsKring 'Cornelius' (NCOK) heeft 6 gebedskringen, www.ncok.nl, zie ook www.rijksgebed.nl --> Defensie

 31. Christenen in de natuurwetenschap: ForumC (voorheen ICS) Netwerk van Christen-Natuurwetenschappers, www.icsnet.nl bij netwerken/natuurwetenschappers

 32. Christenen in het onderwijs: GeReformeerd IdentiteitsPlatform (GRIP) www.identiteitsplatform.nl, Impact Netwerk van Christen-Onderwijzers in Amsterdam, www.impactnetwerk.nl bij netwerken/ leerkrachten, Lectoraat Morele vorming (Gereformeerde Hogeschool) (www.lectoraatmorelevorming.nl) en Lectoraat Onderwijs en Identiteit (Driestar educatief) (www.lectoren.nl/index.cfm?t=lector&lid=225) en OUDERS & COO www.ouders.net.

 33. Christenen in ontwikkelingssamenwerking: ForumC netwerk Ontwikkelingssamenwerking www.forumc.nl bij netwerken en Prisma

 34. Christen pedagogen: ForumC (voorheen ICS) netwerk van Christen-Pedagogen (NCP), www.forumc.nl bij netwerken/pedagogen, Lectoraat Pedagogiek en didactiek van het exemplarisch onderwijs (Driestar educatief) (www.exemplarischonderwijs.nl)

 35. Christenen en politiek: IMPACT Netwerk Politiek Debat www.impactnetwerk.nl bij netwerken/ Politiek Debat

 36. Christen politiemensen: Landelijk Netwerk voor Christen Politieambtenaren (LNCP), www.lncp.nl en sector Politie & Justitie (RMU)

 37. Jonge christen-professionals: durftedromen.nl www.durftedromen.nl; in Den Haag: Impact Netwerk Den Haag, www.impactnetwerk.nl bij netwerken/ Impact Den Haag; in Rotterdam www.impactnetwerk.nl bij netwerken/ Impact Rotterdam; in Utrecht: Impact Netwerk Utrecht, www.impactnetwerk.nl bij netwerken/ Impact Utrecht, Jonge Professionals Alpha in Utrecht (http://young-professional.alphautrecht.nl/), LifeNet-Equip (www.lifenetnavigators.nl/equip.html) en RMU Jong Ondernemend (www.rmu.org/index.php?paginaID=190).

 38. Christenen in de recreatiebranche: Vriendenkring christelijke recreatieondernemers, www.vcr.nu

 39. Christenen in de samenleving: www.gidsnetwerk.nl, Lectoraat samenlevingsvraagstukken (Gereformeerde Hogeschool) (www.lectoraatsamenlevingsvraagstukken.nl) en Lectoraat Gemeenteopbouw (Christelijke Hogeschool Ede) (www.lectoren.nl/index.cfm?t=lector&lid=256)

 40. Christenen en sociale zaken: Stichting Christelijk-Sociaal Congres www.stichting-csc.nl en Lectoraat Sociale innovatie (Christelijke Hogeschool Ede) (www.lectoren.nl/index.cfm?t=lector&lid=255)

 41. Christenen in de spoorwegbranche: Nederlands Netwerk voor Christenen in de spoorbranche, www.spoorchristenen.nl

 42. Christenen in de sport: www.athletesinaction.nl en www.sportswitnesses.nl

 43. Christenen in de voedingsbranche: Christian Food Society www.christianfoodsociety.nl en Voedsel & Groen (RMU)

 44. Christenen als werkgever of werknemer: Christennetwerk GMV, www.gmv.nl en Reformatorisch Maatschappelijke Unie RMU, www.rmu.org

 45. Christenen en wetenschap: Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap (GWG) www.gwg.nl, Thijmgenootschap www.thijmgenootschap.nl, en Truth or Dare, www.truth-or-dare.nl en Veritas Nederland www.veritasforum.eu/nederland

 46. Christen zakenmensen: Andere Zaken www.anderezaken.nl, Christian Business & Management Committees (CBMC) Nederland met 75 kringen www.cbmc.nl bij 'In de Regio' --> Contact, Crown Companies Nederland www.crowncompanies.nl, Full Gospel Business Men’s Fellowship International (FGBMFI) Nederland www.fgbmfi.nl, IMPACT Netwerk van Zaken www.impactnetwerk.nl bij netwerken/ Zaken, Vereniging Bijbels Ondernemen (VBO) www.vbo.nu en Vereniging Reformatorisch getuigenis in het Commerciële Leven (VRCL), ook wel Reformatorische Zakenvereniging www.vrcl.nl.


Bedrijven en organisaties waar christenen een bedrijfsbidstond willen beginnen:

 1. AkzoNobel, Arnhem: Bertil Moraal, tel. 0316-8440585 (bertilm@upcmail.nl)

 2. Atos Origin, Groningen: Jan Volkert Dam, tel.nr. 088-2653564 (janvolkert.dam@atosorigin.com).

 3. DHV Eindhoven, Robbert Vroomen, tel. 06-45600578 (rvroomen@gmail.com)

 4. Getronics, Amsterdam/ Rotterdam: Kees de Voogd; tel. 087-7849400 (gtn.bidmee@live.nl)

 5. IBM, Amsterdam: Anco van der Kolk, tel. 020-3314088 (bedrbidibm@gmail.com)

 6. MEE Zuid Holland Zuid, Gorinchem: Herman Wieringa, tel. 0900-2020672 (herman.wieringa@meezhz.nl)

 7. Reed Business, Amsterdam: Bram Waagmeester, tel: 06-11043266 bwaagmeester@gmail.com

 8. ROC Midden Nederland, Veenendaal: Janneke Roor-Karssen, tel. 0318-527402 (roor@solcon.nl)

 9. Sluis Groep, Woerden: Rijk Verwoert, tel. 06-54706962 (rijksbusiness@solcon.nl)

 10. TNO, Apeldoorn/ Delft/ Den Haag/ Den Helder/ Eindhoven/ Enschede/ Groningen/ Helmond/ Hoofddorp/ Leiden/ Rijswijk/ Ypenburg/ Soesterberg/ Utrecht/ Zeist: Adrie Dumay, tel. 071-5181677 Adrie.Dumay@tno.nlBedrijven en organisaties met een geregistreerde bedrijfsbidstond, gesorteerd op bedrijfsnaam:

 1. Aarnoudse, Barendrecht: Nico Aarnoudse, tel. 0180-617822 (nico@aarnoudse.nl)

 2. Aatop, Barneveld/ Hardinxveld-Giessendam/ Veenendaal/ Zwolle: Aad Vermeulen, tel. 06- 26078637 a.vermeulen@aatop.nl

 3. ABN AMRO, Amsterdam Zuidoost: Wim van de Steege, tel. 020-3433061 (Wim.van.de.steege@nl.abnamro.com)

 4. Accolade Zorggroep, locatie De Wijngaard, Bosch en Duin: Joke de Leeuw, tel. 030-6973400 (jdeleeuw@accoladezorggroep.nl)

 5. Agis Zorgverzekeringen, Amersfoort: Abwin Luteijn, tel. 033-4455322 (a.luteijn@prolife.nl)

 6. Alcatel-Lucent, Hilversum: Tony Jurg, tel. 06-22213736 (tjurg@alcatel-lucent.com)

 7. Altra, Amsterdam: Riana Olusoga - Esseboom, tel. 020 - 5558381 (r.olusoga@altra.nl)

 8. Arbo Unie, Hilversum: Yvette Pauw, tel. 06-17130969 (Yvette.pauw@arbounie.nl)

 9. Arcadis, Amersfoort: Ewout Schouten, tel. 06-27062004 (W.M.Schouten@arcadis.nl). www.spoorchristenen.nl

 10. ASML, Veldhoven: Mark Zellenrath, tel. 040-2685198 (Mark.Zellenrath@asml.com)

 11. ASR Verzekeringen, Utrecht: Ronald Silanoe, tel. 030-2578698 (rsilanoe@casema.nl)

 12. Avery Dennison, Hazerswoude-Rijndijk: Rinus Vooijs, tel. 06-51487068 (Rinus.Vooijs@eu.averydennison.com)

 13. Bedrijvenpark, Pernis: Wim Ravesloot, tel. 010-4314579 (wim.ravesloot@shell.com)

 14. Bedrijventerrein De Wetering (Two Visions), Utrecht: Matthijs Schalk, tel. 030 2676737 matthijs@twovisions.nl

 15. Belastingdienst/CICT, Apeldoorn: Hans de Jong, tel. 06-21263705 (jcw.de.jong@belastingdienst.nl) www.rijksgebed.nl

 16. Benchmark Elektronics, Almelo: Piet Oraile, tel. 0546-535314 (piet.oraile@home.nl)

 17. Beter-uit Reizen, Alphen aan den Rijn: Jan van den Bosch, tel. 0172-484803 (jan.vandenbosch@beter-uit.nl)

 18. Black Box Logistics, Almere: Gerard Stufken, tel. 06–10321950 gerard@casabedia.nl

 19. Bouman GGZ, Rotterdam: Irene Ridderhof, tel. 06-53948991 (i.ridderhof@boumanggz.nl)

 20. Brandweer Delft - Rijswijk, Delft: Rene Quist, tel. 015-2578514 (rquist@delft.nl).

 21. BT, Amsterdam: Cores Ringringoeloe, tel.06-27521194 (cyrusvirustreasure@hotmail.com)

 22. CBS, Den Haag: Erik Hoogbruin, tel. 070-3374415 (ehbn@cbs.nl)

 23. Christelijke Hogeschool Ede, Ede: Benjamin Hoddenbagh, tel. 0318–696394 (gebed@che.nl)

 24. Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle: Jantien van Wageningen, tel. 038-4699441 (ja.van.wageningen@windesheim.nl)

 25. Christian Business & Management Committees (CBMC), Putten en Almelo/ Almere/ Amersfoort/ Amsterdam/ Andijk/ Apeldoorn/ Arnhem/ Barendrecht/ Barneveld/ Breukelen-Maarssen/ De Bilt/ Doetinchem/ Dokkum/ Doorn- Utrechtse Heuvelrug/ Drachten/ Dronten/ Ede/ Elburg/ Epe-Vaassen/ Ermelo/ Franeker/ Gorinchem, Gouda/ Hardenberg-Ommen/ Harderwijk/ Hardinxveld-Giessendam/ Haren/Heerenveen/ Heusden en Altena/ Hillegom/ Hilversum/ IJsselmuiden/ Kampen/ Kootwijkerbroek/ Krimpen aan de IJssel/ Leerdam/ Leeuwarden/ Loenen aan de Vecht/ Lunteren/ Meppel/ Moerkapelle/ Moorsele (B)/ Nijkerk/ Nunspeet/ Oldebroek/ Opheusden/ Oudewater/ Puttershoek/ Rotterdam/ Rijnsburg/ Sittard/ Ten Post/ Terschuur/ Tilburg/ Uden-Veghel/ Veenendaal/ Waddinxveen/ Wassenaar/ Westerhaar/ Woudenberg/ Zierikzee/ Zwolle: via Marjan Coppoolse, tel. 0341-356147 (info@cbmc.nl) www.cbmc.nl

 26. Com·wonen, Rotterdam: Rien Koert, tel. 010-8921816 (Rien.Koert@comwonen.nl)

 27. Corus (Hoogovens), IJmuiden: Robert van Veen, tel. 0251-494350 ( rob.van-veen@corusgroup.com)

 28. CrossRail Benelux, Deurne (B): Hanna Staessens, tel. 0(032-)485-778912 (hanna_staessens@yahoo.com) www.spoorchristenen.nl

 29. De Borg Zorg, Groningen: Gerko Rodenboog, 050-5776454 (g.rodenboog@deborgzorg.nl)

 30. DELTARES, Delft: Jan Uwland, tel. 015-2858782 (Jan.Uwland@Deltares.nl)

 31. De Nederlandsche Bank, Amsterdam: Ries de Kogel, tel. 020-5243634 (M.de.Kogel@dnb.nl)

 32. De Olijfboom, Genk (B): Jos Wagemans, tel. 0(032)89-323400 (jos.wagemans@olijfboom.org)

 33. Dienst Regelingen, Deventer:Carolien Ebbekink, tel. 0570-669918 (h.c.ebbekink@minlnv.nl) www.rijksgebed.nl

 34. Doornse apotheek, Doorn: Conja van Berkel, tel. 0343-415729 (conjavberkel@kabelfoon.nl)

 35. Dutch Space, Leiden: Mark Brooker, tel. 071-5245430 (m.brooker@dutchspace.nl)

 36. E-PLA, Ter Aar: Arjen Akerboom, tel. 0172-605300 (Arjen.Akerboom@e-pla.nl)

 37. Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Petten: Johan Kuipers, tel. 0224-564146 (kuipers@ecn.nl)

 38. Equens, Utrecht: Erwin Bovendorp, tel. 06-24593904 (erwinbovendorp@gmail.com)

 39. Erasmus Universiteit, Rotterdam (EUR): Henk de Vries, tel. 010-4082002 (hvries@rsm.nl) www.prayeur.nl

 40. Evangelische Omroep (EO), Hilversum: Sjerp Zeldenrust, tel. 035-6474753 (sjerp.zeldenrust@eo.nl)

 41. Exodus Nederland, Leiden: Jolanda van Wageningen 06-55872719 (j.vanwageningen@exodus.nl).

 42. Fellowship of Christian Airline Personnel (FCAP), Amsterdam: Henk van Klinken, tel. 036-5362572 (fcap.ams@tiscali.nl) http://home.tiscali.nl/fcapamsterdam

 43. Filadelfia Zorgverlening, Houten: Frans Izeboud, tel. 030-6374667 (info@filadelfia.nl)

 44. FloraHolland, Aalsmeer/ Naaldwijk/ Rijnsburg: Dick Vollmuller, tel. 0297-392220 (dick.vollmuller@vba.nl)

 45. Fluger, Eemnes: Jan Willem Gunnink, tel. 035-5337840 (jan.willem.gunnink@fluger.nl)

 46. Friesch Dagblad, Leeuwarden: Ruurd Walinga, tel. 058-2129029 (cabaret@waterinwijn.nl)

 47. Friesland Bank, Leeuwarden: Bart van de Vrie, tel. 058-2994557 (b.vandevrie@frieslandbank.nl)

 48. GasTerra, Groningen: Hans de Boer, tel. 050-3648764 (hans.de.boer@gasterra.nl)

 49. Gasunie, Groningen: Piet Paize, tel. 050-5212882 (p.paize@gasunie.nl)

 50. Geja Werkprojecten, Aalsmeer: Arjen Ravesloot, tel. 0297-366660 (aravesloot@gejagroep.nl)

 51. Gemeente Alphen aan den Rijn, Alphen aan den Rijn: Mariolein van Delft tel. 0172-465184 (mvdelft@alphenaandenrijn.nl)

 52. Gemeente Apeldoorn, Apeldoorn: Henk van den Berg, tel. 055-5801612, H.vandenberg@apeldoorn.nl

 53. Gemeente Barneveld, Barneveld: Arie Hamoen, tel. 0342-490494 (A.Hamoen@barneveld.nl)

 54. Gemeente Capelle aan den IJssel, Capelle aan den IJssel: Rinze Tuinier, tel. 010-2848516 (R.Tuinier@capelleaandenijssel.nl)

 55. Gemeente Den Haag, Den Haag: Emile Vriens, tel. 070-3533042 (e.m.p.a.vriens@bsd.denhaag.nl)

 56. Gemeente Dronten, Dronten: Egbert Veen, tel. 0321-315747 (e.veen@solcon.nl)

 57. Gemeente Ede, Ede: Laura Tanis, tel. 0318–680317 (laura.tanis@ede.nl)

 58. Gemeente Epe, Epe: Marjolein Streuper, tel. 06-50913939 (b.m.streuper@home.nl)

 59. Gemeente Ermelo, Ermelo: Adriaan Goudkuil, tel. 0341-567338 (a.goudkuil@ermelo.nl)

 60. Gemeente Franekeradeel, Franeker: Yme Zijlstra, tel. 06-21660991 (ymezijlstra@planet.nl)

 61. Gemeente Groningen, Groningen: Sebastiaan Top, tel. 050-367 8932 (j.s.top@roez.groningen.nl)

 62. Gemeente Harderwijk, Harderwijk: Jan Baron, tel. 0341-411255 (j.baron@harderwijk.nl)

 63. Gemeente Katwijk, Katwijk: Ina Varkevisser, tel. 071-4065304 (gebedsgroep@katwijk.nl)

 64. Gemeente Leerdam, Leerdam: Cathy Luhulima- Lichtenberg, tel. 0345-636280 (ccdluhulima@leerdam.nl)

 65. Gemeente Lelystad, Lelystad: Erik Westerink, tel. 0320-278487 (e.westerink@lelystad.nl)

 66. Gemeente Liesveld, Groot-Ammers: Jaap van Eeuwijk, tel. 0184-668662 (J.van.Eeuwijk@hetnet.nl)

 67. Gemeente Montfoort, Montfoort: Bert van Dijk, tel 0348-476406 (bvandijk@montfoort.nl)

 68. Gemeente Nieuwegein, Nieuwegein: Esther Blaauw, tel. 030-6071534 (e.blaauw@nieuwegein.nl)

 69. Gemeente Oud-Beijerland, Oud-Beijerland: Debby Dekkers, tel. 0186-646539 (d.dekkers@oud-beijerland.nl)

 70. Gemeente Oudewater, Oudewater: Leo Bos, tel. 0348-566938 (L.Bos@oudewater.nl)

 71. Gemeente Putten, Putten: Andre van Oort, tel. 0341-359665 (avoort@putten.nl)

 72. Gemeente Rotterdam, Rotterdam: Dick Oorebeek, tel: 010-4896064 (pd.oorebeek@gw.rotterdam.nl)

 73. Gemeente Spijkenisse, Spijkenisse: Huub Eschbach, tel. 0181-696481 (h.eschbach@spijkenisse.nl)

 74. Gemeente Vlaardingen, Vlaardingen: Hans Peter de Kloe, tel. 06-51798612 (hpdkl@hotmail.com)

 75. Gemeente Wageningen, Wageningen: Corine Zegelaar, tel. 0317-492513 (corine.zegelaar@wageningen.nl)

 76. Gemeente Zwolle, Zwolle: Theo Wolters, tel. 038-4982304 (ta.wolters@zwolle.nl)

 77. General Electric Plastics, Bergen op Zoom: Jorden Spijker, tel. 0164-293469 (jordenspijker@home.nl)

 78. GGZ Delfland, Delft: Janetta Boshuizen , tel. 015-2621079 (janettaboshuizen@gmail.com)

 79. Grafisch Lyceum Rotterdam, Rotterdam: Taco Boot, tel. 06-30727226, (boot@glr.nl)

 80. GustoMSC, Schiedam: Anneke Simons tel. 010-2320572 (anneke.simons@sbmoffshore.com)

 81. Healthcare Christian Fellowship Nederland (HCF), Voorthuizen en Almere/ Amsterdam/ Apeldoorn/ Enschede/ Ede/ Goes/ Groningen/ Heerde/ Hilversum/ Kloetinge/ Lelystad/ Meppel/ Nieuwegein/ Papendrecht/ Rotterdam/ Sliedrecht/ Wageningen/ Zaandam/ Zwolle: via Marlies Heuver, tel. 0525-651851 (d.j.heuver@hetnet.nl) www.hcfnederland.nl

 82. 's Heeren Loo/ Kwadrant, Ermelo: Jeanet van den Akker, tel. 0341-557003 (akker-schep@versatel.nl)

 83. High-Tech Campus, Eindhoven: Jacob Bakker, tel. 040-2729975 (Jacob.Bakker@nxp.com) www.campuschristianfellowship.nl

 84. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam: Saskia Groenhart, tel. 06-41712698 (saskiapaulin@hotmail.com)

 85. Hogeschool Rotterdam, Rotterdam: Thirsa Borsje, tel. 06-10363686 (hrogebedsgroep@hotmail.com) www.freewebs.com/hrogebedsgroep

 86. HomeCare, Rotterdam: Ella de Berg, tel. 010-2151496 (h.thuiszorg@chello.nl).

 87. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Houten: Koos van der Ree Doolaard, tel. 030-6345864 (reedoolaard.j@hdsr.nl)

 88. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam: Jan Lemkes, tel. 010-4537379 (j.lemkes@hhsk.nl)

 89. Hoofdproductschap Akkerbouw, Den Haag: Kees Lommers, tel. 070-3708454 (c.lommers@hpa.agro.nl)

 90. ING, Amsterdam/ Leeuwarden: Erwin van der Veen, tel. 06-27312219 (pray_ing2@yahoo.co.uk) http://pray-ing.net

 91. Inspectie Verkeer en Waterstaat (Luchtvaart), Hoofddorp: Hans Hekstra, tel. 023-5663000 (hans.hekstra@ivw.nl) www.rijksgebed.nl

 92. Inspectie Verkeer en Waterstaat (Rail), Utrecht: Krijn van Herwaarden, tel. 06-52354204 (kvherwaarden@casema.nl) www.spoorchristenen.nl www.rijksgebed.nl

 93. iSOFT Nederland, Leiden: Louis Dubbeldam, tel. 030-6015246 (louis.dubbeldam@isoft.nl)

 94. Johannus Orgelbouw, Ede: Marco Bouw, tel. 06-51269519 (mbouw@johannus.com)

 95. KEMA & NRG, Arnhem: Rudie Heling, tel. 026-3568576 (heling@nrg.eu)

 96. Kenteq, Hilversum: Wim Broekhuizen, tel. 035-7504321 (Wim.Broekhuizen@kenteq.nl)

 97. Kiwa, Apeldoorn: Peter Postma, tel. 055-5393233 (kiwapta@hotmail.com)

 98. Klaver Belasting- en Bedrijfsadviseurs, Hoorn: Piet Klaver, tel. 0229-272755 (piet@klaveradvies.nl)

 99. KLM-Cargo, Schiphol Centrum: Jack Meima, tel. 071-5173742 (jackmeima@filternet.nl)

 100. KPN, Amersfoort/ Den Haag: Carla Bernabela, tel. 070-3433833 (carla.bernabela-martherus@kpn.com)

 101. Leger des Heils Goodwillcentra, Amsterdam: Ine Wildschut, tel. 036-5327903 (i.wildschut@legerdesheils.nl)

 102. Lisman Vorkheftrucks, IJsselstein (U): Sandra Calmer, tel. 030-6884884 (s.calmer@lisman.nl)

 103. Machinefabriek Molendijk, Kaatsheuvel: Lianne Paulides, tel. 0416-272731 (l.paulides@home.nl)

 104. MiedemaHout, Leeuwarden: Andries Miedema, tel. 058-2888888 (andries.miedema@miedemahout.nl)

 105. Ministerie van Algemene Zaken, Den Haag: Gert Varkevisser (a.i.), tel. 070-3704584 (info@rijksgebed.nl) www.rijksgebed.nl

 106. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag: Gert Varkevisser (a.i.), tel. 070-3704584 (info@rijksgebed.nl) www.rijksgebed.nl

 107. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag: Frank Dodemont, tel. 070–3485735 (frank.dodemont@minbuza.nl) www.rijksgebed.nl

 108. Ministerie van Defensie, Den Haag: Gert Varkevisser (a.i.), tel. 070-3704584 (info@rijksgebed.nl) www.rijksgebed.nl www.ncok.nl

 109. Ministerie van Economische Zaken, Den Haag: Wouter Panneman, tel. 070-3797854 (W.W.Panneman@minez.nl) www.rijksgebed.nl

 110. Ministerie van Financiën, Den Haag: Eric Moor, tel. 0174-246055 (E.C.Moor@minfin.nl) www.rijksgebed.nl

 111. Ministerie van Justitie, Den Haag: Gert Varkevisser , tel. 070-3704584 (info@rijksgebed.nl) www.rijksgebed.nl

 112. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag: Piet. Tromp, tel: 070-3785072 (p.n.tromp@minlnv.nl) www.rijksgebed.nl

 113. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag: Jolanda Berendrecht, tel. 070-4123342 (j.m.berendrecht@minocw.nl) www.rijksgebed.nl

 114. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag: MaRieke Gerritsen, tel. 070-3335373 (gebedsgroepszw@gmail.com) www.rijksgebed.nl

 115. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag: Frank Smid: tel. 070-3276705 (f.smid@wolmail.nl) www.rijksgebed.nl

 116. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Den Haag: Alma van der Greft, tel. 070-3405695 (am.vd.greft@minvws.nl) www.rijksgebed.nl

 117. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Den Haag: Jan-Dirk van der Niet, tel. 070-3392584 (jan-dirk.vanderniet@minvrom.nl) www.rijksgebed.nl

 118. Mission & Relief Transport, Zevenhuizen: Max Veenstra, tel. 079-3203344 (max@mr-transport.nl)

 119. Movares , Utrecht: Hans ter Braak, tel. 030-6377293 (Hans.ter.Braak@movares.nl) www.spoorchristenen.nl

 120. Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium, Amsterdam/Marknesse: Joop Gooden, tel. 0521-510684 (Gooden@nlr.nl)

 121. Nationale-Nederlanden / ING-bank, Den Haag/Rotterdam: Alex Landman, tel 070-5138081 (alex.landman@nn.nl)

 122. Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), Assen: Jan Eikelboom, tel. 0592-363117 (Jan.Eikelboom@Shell.com)

 123. Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), Haarlem: Tineke Bol-Drieënhuizen, tel. 023-5146146 (TDrieenhuizen@bijbelgenootschap.nl)

 124. Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetings Kring "Cornelius" (NCOK), Amersfoort/ Breda/ Den Helder/ Doorn/ Garderen: Gijsbert Pellegrom, tel. 0184-684996 (g.pellegrom@ipol.nl) www.rijksgebed.nl www.ncok.nl

 125. NEM (Nederlandse Electro-Lasch Maatschappij), Hengelo: Frank de Groot, tel. 074-2773246 (FEdeGroot@home.nl)

 126. Nederlandse Spoorwegen (NS), Utrecht/ Heerlen: Derk van Dorth, tel. 030-2358567 (Derk.vanDorth@NS.NL) www.spoorchristenen.nl

 127. NXP, Nijmegen: Dick Goedhart, tel. 024-3533019 (Dick.Goedhart@nxp.com)

 128. Océ, Venlo: Johan Koning, tel 077-3593523 (johan.koning@oce.com)

 129. Parc Buitenhuizen, Velsen-Zuid: Monique Bakker, tel. 023-5383726 (info@parcbuitenhuizen.nl)

 130. Pensioenfonds PGGM, Zeist: Cora Rikken, tel. 026-4420435 (cora.rikken@pggm.nl)

 131. Pharmachemie, Haarlem: Kees Hulsbergen, tel. 0255-510686 (kemahulsb@quicknet.nl)

 132. Philips, Best/ Drachten (/Eindhoven): Paul van Loon, tel. 040-2764558 (Paul.van.Loon@philips.com)

 133. Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen: Alwin de Haas, tel. 0317-496641 (a.m.de.haas@minlnv.nl) www.rijksgebed.nl

 134. Politie Gouda, Gouda: Bert Busstra, tel. 06-46157207 (bbusstra@xs4all.nl) www.lncp.nl

 135. Pon, Leusden: Harry Dorenbos, tel.033-4949636 (H.Dorenbos@pon.nl)

 136. Proper, Haaksbergen: Eric Abbink, tel. 053-4288455 (eric.abbink@proper.nl)

 137. ProRail, Utrecht/ Eindhoven: Joop de Zwaan, tel. 0341-252000 (gj.dezwaan@filternet.nl) www.spoorchristenen.nl

 138. Provincie Fryslân, Leeuwarden: Klaas Kattouw, tel. 058-2925363 (k.kattouw@fryslan.nl)

 139. Provincie Limburg, Maastricht: Bert Tijssen, tel. 043-3897428 (l.tijssen@prvlimburg.nl)

 140. Provincie Zuid-Holland, Den Haag: Walter Eilbracht, tel. 078-6154049 (WA.Eilbracht@pzh.nl)

 141. Rabobank Nederland, Utrecht/ Zeist: Auke Stoelinga tel. 030-2166893 (A.Stoelinga@rn.rabobank.nl)

 142. Radine, Barneveld: Eelko van de Kuilen, tel. 0342-4789091 (ejape@hetnet.nl)

 143. ReventaCare, Stellendam: Ad de Wit, tel. 0187-497850 (ad.dewit@reventacare.nl)

 144. Rijksuniversiteit Groningen, Groningen: Gaaitzen de Vries, 050-3633802 (G.J.de.Vries@rug.nl) www.rijksgebed.nl

 145. Rijkswaterstaat, Arnhem/ Den Haag/ Middelburg/ Rotterdam: Frank Smid, tel. 070-3276705 (f.smid@wolmail.nl) www.rijksgebed.nl

 146. Schering-Plough (v/h Organon), Oss: Jan-Remt Mellema, tel. 0412-662140 (jan-remt.mellema@spcorp.com)

 147. Schwalb International People, Almere: David Schwalb, tel. 06-21583195 (d.schwalb@schwalbpeople.com)

 148. Scriptworx, Bergen op Zoom: Henk van Houten, tel. 0164-685497 (henk@scriptworx.nl)

 149. Service Dienst Werk (S.D.W.), Rotterdam: Gerard Boersma, tel. 010-4845750 (GKB@God-is-goed.nl)

 150. Shell Christian Fellowship, Rijswijk/ Den Haag (/ Pernis): Johan van Popta, tel. 070–4473193 (Johan.VanPopta@shell.com)

 151. Siemens Nederland, Den Haag: André Harkes, tel. 070-3331228 (Andre.Harkes@siemens.com)

 152. Simed International, Utrecht: Herman Olthaar,tel: 030-2652251 (h.olthaar@simed.com)

 153. Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen: Dave Bakker - du Plessis, tel. 06-51646076 (DBakkerduPlessis@svb.nl) www.rijksgebed.nl

 154. Stichting Ipse de Bruggen, Nootdorp: Peter van Baalen 06-51217101 (peter.van.baalen@ipsedebruggen.nl)

 155. Stichting Warande (Locatie Heerewegen), Zeist: Paul Robberse, tel. 06-25482140 (p.robberse@warandeweb.nl)

 156. Stork Fokker AESP, Papendrecht: Willem van Roon, tel. 06-20634865 (w.vanroon@chello.nl)

 157. Technische Universiteit Delft (TUD), Delft: Theo Woudstra, tel. 015-2786999 (T.Woudstra@tudelft.nl)

 158. Thatcher & Aalderink, Amersfoort: Ingrid Nagel, tel. 033-4655115 (ingrid.nagel@thatcher.nl)

 159. TNT Post, Groningen: Henk van der Veen, tel. 050-5861328 (henk.van.der.veen@tntpost.nl)

 160. Topografische Dienst Kadaster, Emmen: Bert Kroeze, tel. 0591-696367 (Bert.Kroeze@kadaster.nl) www.rijksgebed.nl

 161. TopTech, Delft/ Rijswijk/ Utrecht/ Rotterdam/ Zoetermeer/Deventer: Anton Niese, tel. 06-53178338 (anton.niese@toptech.nl)

 162. Trion, Kollum: Corrie Kootstra, tel. 0511-457199 (c.kootstra@trion-kollum.nl)

 163. Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag: Herman Verbrugge, tel. 070-3185565 (H.Verbrugge@tweedekamer.nl) www.rijksgebed.nl

 164. UMC Utrecht, Utrecht: Suzanne Flier, tel. 06-16010836 (S.Flier@umcutrecht.nl)

 165. Unie van Waterschappen, Den Haag: Reinier Romijn, tel. 070-3519729 (rromijn@uvw.nl)

 166. Unilever Research, Vlaardingen: Jan Klugkist, tel. 010-4605605 (Jan.Klugkist@unilever.com)

 167. Universiteit Maastricht, Maastricht: Gertrude van den Brink, tel. 06-16817376 (gertrude_86@hotmail.com)

 168. Universiteit Twente (UT), Enschede: Freek Bakker, tel. 06-41898585 (g.f.bakker@student.utwente.nl) (vanuit de Christelijke studentenverenigingen)

 169. Universiteit van Tilburg, Tilburg: Dick den Hertog, tel. 013-4662122 (D.denHertog@uvt.nl)

 170. Universiteit Utrecht, Utrecht: Jan Doorn, tel. 088-7551033 (j.j.doorn@umcutrecht.nl)

 171. Vakantiepark en Conferentiecentrum de Betteld, Zelhem: Gerhard Hobelman, tel. 0314-627200 (gerhard@betteld.nl)

 172. Vrije Universiteit (VU), Amsterdam: Peter Roelofsma, tel. 020-4446892 (phmp.roelofsma@fsw.vu.nl)

 173. Waternet, Amsterdam: Metske de Haan,, tel. 020-6086305 (metske.de.haan@waternet.nl)

 174. Waterschap Hollandse Delta, Ridderkerk: Gert-Jan Goelema, tel. 088-9743404 (g.goelema@wshd.nl)

 175. Waterschap Rivierenland, Tiel: Gert Boon, tel. 06-20661072 (g.boon@wsrl.nl)

 176. Werk is voor iedereen (St. Wivi), Bergen op Zoom: Bas Lokerse, tel. 06-40129668 (basimelda@gmail.com)

 177. Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), Utrecht: Heleen Karsten-Vos, tel. 030-6703788 gebedsgroep@hotmail.com

 178. Zorggroep Groningen/ Maartenshof, Groningen: Irma Toxopeus, tel. 050-3185674 (mhofirma@hotmail.com)

 179. Zorgkring Westland, ’s-Gravenzande: Noortje Gooskens, tel. 0174-419500 (N.Gooskens@pietervanforeest.nl)

De genoemde contactpersonen kunnen meer info verstrekken.Wie weet of er gebeden wordt bij de grote banken en (onderdelen van) concerns als AKZO NOBEL, DSM, of elders?

Nieuwe opgaven/wijzigingen en alle info: Maarten Pijnacker Hordijk, tel. 030-6371380 (na 18.00 uur).

stand per januari 2010 (versie 1.1) E-mailadres: info@bedrijfsgebed.nl, website: www.bedrijfsgebed.nl.

Op de website veel info over ‘christen zijn op je werk’ en specifiek de rol van gebed daarin, o.a. 3 informatieve artikelen Bidden op je werk? en Bidden voor je bedrijf als je baas niet wil en Helpt de kerk bij je werk?
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina