Code BeschrijvingDovnload 49.9 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte49.9 Kb.

Versie 2004/1 Bijlage 13 : Code aard van de dag /
Code

Beschrijving

Vanaf

Tot

1

Dagen gedekt door loon met RSZ bijdragen, met uitzondering van de hieronder vermelde dagen

1/01/1900

1/01/9999

2.1

Gewaarborgd dagloon wegens arbeidsongeschiktheid

1/01/1900

1/01/9999

2.2

Gewaarborgd dagloon wegens een andere reden dan arbeidsongeschiktheid

1/01/1900

1/01/9999

2.3

Afwezigheid eerste dag wegens slecht weer - bouwbedrijf

1/01/1900

1/01/9999

2.4

Gewaarborgd loon eerste week

1/01/1900

1/01/9999

2.5

Gewaarborgd loon tweede week

1/01/1900

1/01/9999

2.6

Gewaarborgd maandloon

1/01/1900

1/01/9999

2.7

Arbeidsongeschiktheidsuitkering C.A.O. 12bis/13bis

1/01/1900

1/01/9999

2.8

Carensdag

1/01/1900

1/01/9999

3.1

Wettelijke vakantie

1/01/1900

1/01/9999

3.2

Bijkomende vakantie

1/01/1900

1/01/9999

3.3

Vakantie krachtens algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst

1/01/1900

1/01/9999

3.4

Jeugdvakantie

1/01/1900

1/01/9999

4

Vervangingsdagen van feestdagen.

1/01/1900

1/01/9999

5.1

Tijdelijke werkloosheid ingevolge gebrek aan werk wegens economische redenen

1/01/1900

1/01/9999

5.10

Tijdelijke werkloosheid in geval van ontslag van een beschermde werknemer

1/01/1900

1/01/9999

5.2

Tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer

1/01/1900

1/01/9999

5.3

Tijdelijke werkloosheid ingevolge technische stoornis

1/01/1900

1/01/9999

5.4

Tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht

1/01/1900

1/01/9999

5.5

Tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht om medische redenen

1/01/1900

1/01/9999

5.6

Tijdelijke werkloosheid ingevolge collectieve sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie

1/01/1900

1/01/9999

5.7

Tijdelijke werkloosheid ingevolge collectieve sluiting van de onderneming wegens vakantie krachtens een algemeen bindend verklaarde CAO

1/01/1900

1/01/9999

5.8

Tijdelijke werkloosheid ingevolge collectieve sluiting van de onderneming wegens inhaalrust in het kader van arbeidsduurvermindering

1/01/1900

1/01/9999

5.9

Tijdelijke werkloosheid ingevolge staking of lock-out

1/01/1900

1/01/9999

6.1

Arbeidsongeschiktheid met arbeidsongevallenvergoeding in toepassing van artikel 54 van de arbeidsongevallenwet

1/01/1900

1/01/9999

6.2

Elke afwezigheid zonder loon wegens ziekte en ongeval, arbeidsongeschiktheid ingevolge profylactisch verlof

1/01/1900

1/01/9999

6.3

Aangepaste arbeid met loonverlies in het kader van een arbeidsongeschiktheid, aangepaste arbeid met loonverlies als maatregel voor moederschapsbescherming

1/01/1900

1/01/9999

6.4

Volledige werkverwijdering als maatregel voor moederschapsbescherming, moederschapsrust, vaderschapsverlof bedoeld in de arbeidswet van 16 maart 1971

1/01/1900

1/01/9999

6.5

Afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid waarvoor het gewaarborgd loon niet betaald wordt wegens tijdelijke werkloosheid

1/01/1900

1/01/9999

6.6

Afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid waarvoor het gewaarborgd loon niet betaald wordt ingevolge wederinstorting

1/01/1900

1/01/9999

6.7

Afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid waarvoor het gewaarborgd loon niet betaald wordt wegens collectief jaarlijks verlof

1/01/1900

1/01/9999

6.8

Afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid waarvoor het gewaarborgd loon niet betaald wordt wegens redenen toe te schrijven aan de werknemer ( bijvoorbeeld ongewettigde afwezigheid of weigering zich te onderwerpen aan de controle )

1/01/1900

1/01/9999

6.9

Afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid waarvoor het gewaarborgd loon niet betaald wordt wegens een onvoldoende anci├źnniteit

1/01/1900

1/01/9999

6.10

Vaderschapsverlof bedoeld in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en in de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomsten wegens dienst op binnenschepen (alleen de dagen ten laste van de sector "uitkering"), adoptieverlof (alleen de dagen ten laste van de sector "uitkering"), borstvoedingspauze

1/01/1900

1/01/9999

7

Afwezigheid of verlof zonder wedde

1/01/1900

1/01/9999De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina