Cultuurraad p/a Cultuurdienst – Kaaiplein 34 9220 HammeDovnload 18.39 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte18.39 Kb.

Cultuurraad p/a Cultuurdienst – Kaaiplein 34 9220 Hamme

tel. 052-47 56 01 - fax 052-47 56 09 - e-mail: cultuur@hamme.be

rechthoek 2rechthoek 1 Algemene Vergadering 10.03.2014


Aanwezig: zie lijst in bijlage
Verontschuldigd: zie lijst in bijlage

1. Welkom

Voorzitter Marc Van Havere heet alle aanwezigen welkom en kondigt Stefanie Audenaert, coördinator van de erfgoedcel Land Van Dendermonde aan die een infosessie geeft over de werking van de erfgoedcel en het aandeel voor Hamme.2. Uiteenzetting Stefanie Audenaert over de werking van de erfgoedcel Land Van Dendermonde

In bijlage kan u de PowerPoint terugvinden die door Stefanie werd getoond tijdens de algemene vergadering.3. Uitleendienst: toelichting reglement

De uitleendienst van de gemeente Hamme is zeer gekend bij de vele verenigingen in Hamme. Vanaf 1 januari 2014 telt er een nieuw reglement. Deze aanpassing is er gekomen nadat er nood was aan een boost en aangezien de gemeentelijke diensten van start dienden te gaan met een nieuw informaticaprogramma namelijk Recreatex. Via dit programma zal het in de toekomst gemakkelijker zijn om materiaal te ontlenen (bv. online). Verschillende diensten, waaronder de financiële dienst, en betrokkenen hebben zich over het gebruiksreglement gebogen. Zo zijn er aanpassingen betreffende de waarborgen. Vanaf nu zal iedere vereniging ook een retributie dienen te betalen. Het gebruiks- & retributiereglement en het aanvraagformulier kan teruggevonden worden op de website van Hamme. Deze regelementen werden goedgekeurd op de gemeenteraad van december 2013, buiten het audiovisueel gedeelte. Dit werd pas in februari 2014 goedgekeurd. Ondertussen is het startschot wel al gegeven en is alles op punt om op de nieuwe manier materiaal te ontlenen. Het cultureel centrum heeft nog steeds de piano en twee geluidsinstallaties (met micro’s) tot hun beschikking. Het aanvragen van het materiaal kan niet meer gebeuren via het cultureel centrum. De aanvrager moet zich richten tot de uitvoeringsdiensten. Zij kunnen het materiaal ook steeds brengen en terug ophalen. Afspraken hierover dient met hen gemaakt te worden.

Vraag: Fotoclub Moedoka leent voor hun tentoonstellingen steeds de stoffen, beklede panelen. Deze staan niet op de lijst. Zij moeten dit nagaan bij de uitvoeringsdiensten.

4. ‘Stel je even voor…’: gesprek met de verenigingen Neos Hamme, Filatelieclub, Fotoclub Moedoka en De Stemband

Er zal bij de volgende open algemene vergadering een kort gesprek worden gehouden met telkens vier verenigingen.1. Hamse Filatelieclub: Zij zijn sinds 2013 een koninklijke vereniging door hun vijftigjarig bestaan. De filatelieclub verzamelt postzegels en brieven. Maar onderzoekt ook de postgeschiedenis. Zij beoefenen ook eerder maxi-filatelie, wat betekent dat hun vereniging zich met meer bezighoudt dan enkel en alleen verzamelen. Brieven en postzegels volgen de algemene ontwikkeling van de mensheid mee op. Zo kunnen zij heel wat vertellen over de geschiedenis van een land. Deze achtergrond ontrafelen zij via postzegels. Nu zijn postzegels allemaal zelfklevers. Deze werden ontwikkeld voor het gemak van de mens, maar een filatelist is daar niet gelukkig mee. Nu worden de zegels uitgeknipt. Een postzegels is op zijn mooist wanneer hij niet is afgestempeld.
De filatelieclub komt om de twee weken in het lokaal van de jachtclub aan het Kaaiplein samen. Dit op zondag tussen 10u00 en 12u00. In Hamme zijn er maar zeer weinig ruimtes die gepast zijn. Zij hebben ongeveer 80 leden, waarvan er 30 zeker om de twee weken samenkomen. Voor 7 euro betaal je een heel jaar lidgeld. Jaarlijks brengen zij ook een eigen postzegel uit.

2. Neos Hamme: Zij zijn ontstaan in 1998 als netwerk voor ondernemende senioren. Hun lokaal is Durmedroom. Zij komen met de leden twee keer per maand samen. Dit via diverse activiteiten gericht op senioren. Neos is zeker een sociaal culturele vereniging. Hun activiteiten bestaan uit voordrachten, dagreizen, fietsen (elke tweede donderdag van de maand), enz. Hun doel is om de komende jaren het bestuur te verjongen. Zij zitten op dit moment rond de 100 leden waardoor zij een actief programma kunnen aanbieden. Zij staan open voor alle senioren.

3. Fotoclub Moedoka: Zij bestaan 47 jaar en zijn ooit begonnen met analoge foto’s en het ontwikkelen er van in de donkere kamer. Ongeveer 15 jaar geleden was er de overschakeling van de analoge camera naar de digitale camera. Op dit moment moet een fotoclub ook meer en meer gaan inzetten op het bewerken van foto’s. De fotoclub kiest er voor om kleinschalig te blijven. Voor hen is 12 leden het maximum. Op dit moment zijn zij met 9 waaronder twee vrouwen. Zelf organiseren ze geen wedstrijden. Zij nemen wel deel aan wedstrijden van de Oost-Vlaamse unie voor fotografen. Jaarlijks hebben ze ook hun eigen salon in de Vrede in Moerzeke. Daarnaast werken ze lokaal heel hard samen met diverse partners. Hun fotoclub heeft een zeer goed gevulde agenda. In mei nemen zij deel aan de week van de amateurkunsten en zullen zij foto’s van bedrijven tentoonstellen in een industriële omgeving.


4. De Stemband: Zij zijn een pop & showkoor, ontstaan in 2012. Zij brengen hedendaagse, lichte muziek dit in combinatie met dansen. Een zeer moeilijke uitdaging om zang en dans te combineren. Maar met behulp van een goede dirigent lukt dit wel. Dit jaar doen ook zij mee aan de week van de amateurkunsten. Iedereen is welkom. Elk nieuw lid mag drie keer komen proberen. Zij zijn een groep vol jonge mensen tussen 12 en 60 jaar. Met andere woorden: zij zijn jong van hart en geest. Elke dinsdag repeteren zijn in de zaal Rico’s tussen half 8 en half 10. Naast hun deelname aan de week van de amateurkunsten zijn ze ook te bewonderen tijdens Hamme Zingt en op hun jaarlijks concert in december (dit jaar zelfs twee dagen).

5. Projecten cultuurraad:

1. Vormingplus: In het najaar organiseert de cultuurraad voor de eerste keer enkele vormingen, dit in samenwerking met Vormingplus. Deze vormingen zijn gericht op verenigingen. Zowel culturele verenigingen, als verenigingen uit een andere sector zijn welkom (bv. sportverenigingen).
Dit zijn de voorlopige opties op vormingen:
- Verzekering & aansprakelijkheid: les van 2,5 uur
- Werven van nieuwe vrijwilligers: dit zal gespreid worden over twee avonden
- De vrijwilligerswet: 1 avond

Zodra de data bekend zijn en welke vormingen zullen doorgaan in Hamme, worden de cultuurverenigingen aangesproken. Indien er tips zijn voor andere vormingen in de toekomst, mogen deze altijd worden doorgespeeld.2. Week van de amateurkunsten: Op zaterdag 3 (tussen 13u00 en 18u00) en zondag 4 mei (tussen 10u00 en 18u00) is het opnieuw week van de amateurkunsten in Hamme. Na de verschillende deelgemeenten te hebben bezocht, trekken we richting industriepark het Zwaarveld. Samen met de bedrijven worden twee dagen lang diverse plaatselijke culturele verenigingen, amateurkunstenaars en andere partners in de schijnwerpers gezet. Dit jaar gaat week van de amateurkunsten door on de titel ‘Kunst_bedrijven’. De sterkte dit jaar ligt in de intensieve samenwerking tussen de deelnemers en het enthousiasme van de deelnemende bedrijven. Via dit project trachten we in Hamme ontmoeting te stimuleren tussen onverwachte en verrassende partners. Het programmaboekje is vanaf begin april te vinden op diverse openbare plaatsen (CC Jan Tervaert, Gemeentehuis Hamme, Academie Hamme en filialen van de bibliotheek). De promotie zal vanaf april ook in het straatbeeld van Hamme te zien zijn.

3. 50 jaar migratie: project Quo Vadis en Erfgoeddag: Van zaterdag12 april tot en met zondag 27 april organiseren de werkgroep erfgoed en de cultuurraad Hamme het tentoonstellingsconcept ‘Quo Vadis’. Dit project wordt georganiseerd in kader van een oproep door minister Schauvliege omtrent 50 jaar migratiegeschiedenis in Vlaanderen. Diverse verenigingen werken samen. De bezoeker onderneemt zelf een migratie langsheen een route uitgestippeld doorheen het centrum. Langsheen het parcours versmelten de opeenvolgende ruimtelijke installaties tot één betekenis. Vanuit verschillende invalshoeken proberen we het doel te bereiken bij de bezoeker om vragen te stellen over vrijheid, zelfverdediging en rechtvaardigheid. In dit project werken we ook samen met kunstenaar Mark Swysen. Hij is internationaal zeer bekend.

4. Museum Van Bogaert- Wauters: 'Getuigen uit der prehistorie ' De Steentijd ': De tentoonstelling bevat diverse artefacten uit de prehistorie, geselecteerd uit de rijke verzameling van het museum. Topstukken die nooit eerder thematisch werden tentoongesteld. De presentatie focust zich op de uniciteit van de objecten uit het steentijdperk, afkomstig uit de Durme - en Schelderegio. Didactische panelen begeleiden de bezoeker in woord en beeld doorheen de tentoonstelling.
Open telkens op zaterdag en zondag tussen 14u00 en 18u00. Dit in de periode van 23 maart tot en met 4 mei en van 7 juni tot en met 26 oktober.

5. Cultuurtour: In 2014 organiseert de Cultuurraad opnieuw een “Culturele tour“ in Hamme. Dit voor de zesde keer. De Cultuurtour heeft als doel de bevolking op een speelse manier kennis te laten maken met het culturele leven van Hamme. De volgende gezellige etappes vinden plaats tijdens de week van de amateurkunsten op 3 en 4 mei, de braderij op 27 juni, jaarmarkt op 22 september en tijdens het Boekenweekend op 18 en 19 oktober. Om onze zesde jaargang extra in de verf te zetten, worden er ook meerdere prijzen weggeschonken. Verenigingen die prijzen willen schenken zoals een inkomkaart, kunnen hiervoor altijd terecht bij voorzitter Marc Van Havere.

6. Taal om beeld: Dagelijks worden we overspoeld door een arsenaal aan beelden dat voor een overgroot deel onze kijk op de wereld bepaalt. Feit is evenwel dat taal en beeld in deze samenhang perfect op elkaar inspelen. Voer voor de communicatiewetenschapper, maar ook de kunstenaar is niet ongevoelig voor dit gegeven. Van de hiëroglyfen, de kleitabletten en de Oosterse kalligrafie over de middeleeuwse getijdenboeken tot de stripverhalen, de tatoo en de teken-taal-beeldiconografie van de eigentijdse kunstenaar, steeds zijn tekens, cijfers, symbolen, letters, tekstfragmenten – dus taal – opgenomen geworden in het beeld. Dit gegeven vormt het uitgangspunt van een groots opgezet tentoonstellingsconcept van de Cultuurraad Hamme, gepland voor oktober 2014. Onder de noemer Taal om beeld wordt een forum voor de lokale kunstenaar vrijgemaakt, welke discipline hij/zij ook hanteert. De link tussen beeld en taal dient evenwel beklemtoond te worden.

7. Week van de Smaak: Dit jaar loopt de week van de smaak van 13 tot en met 24 november. Duurzame voeding staat centraal in dit verhaal. Hoe kunnen we zorg dragen voor het eten? De week van de smaak legt de focus op de zee en zijn voedsel, het voedsel uit de moestuin, eten van heel dichtbij, water van de kraan, koken met restjes en voedsel bewaren. Ook voor de scholen organiseren zij een uniek concept namelijk de voedselwacht. Activiteiten kunnen tot eind juni worden doorgegeven aan de organisatie van de week van de smaak.

8. Open Monumentendag: Op zondag 14 september viert Vlaanderen de 26ste editie van Open Monumentendag. Met ‘Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst’ als invalshoek stelt Open Monumentendag het erfgoed zelf in de schijnwerpers. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in voorbeeldige herbestemmingen, mooie restauraties, onbekend en onbemind erfgoed, archeologie van de bovenste plank… Kortom, alles waar erfgoed en de zorg ervoor vandaag de dag om draait. Open Monumentendag wil dit graag aan iedereen tonen en keert zo terug naar de basis: het draagvlak voor erfgoed bij publiek en overheid vergroten. Ook Hamme zal opnieuw een programma uitwerken.

9. Website, ICT & uitnodiging voor deelname aan bestuursvergaderingen: Er wordt bekeken om een nieuwsbrief te ontwerpen. Tips over deze nieuwsbrief zijn altijd welkom! Op die manier proberen we Hamme dichter bij de verenigingen te brengen. Het is van belang dat zij kennis maken met de werkingen en de activiteiten die Hamme rijk is.
De cultuurraad heeft met het bestuur maandelijks zijn vergaderingen. De cultuurverenigingen zijn hier ook op welkom met vragen. Vooraleer nieuwe leden de goedkeuring van hun lidmaatschap ontvangen, worden zij uitgenodigd op deze bestuursvergaderingen.

10. Varia: Activiteiten in kader van wereldoorlog I kunnen worden doorgegeven aan toerisme@hamme.be
Cultuur op de markt gaat dit jaar ook door op 27 juni (tijdens de braderij). Eind maart sluiten wij de inschrijvingen. Op 3 april is er om 20u00 een vergadering met de verenigingen die wensen te deelnemen aan cultuur op de markt.

Verslag: Sophie De Winter 

 
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina