Curriculum vitae naam : jegers voornamen : Marc Marcel Louis Geboorteplaats : Antwerpen Geboortedatum : 18 mei 1956 Werkadres : vub faculteit esp vakgroep Micro-economie van de profit- en non-profitsector (mice)Dovnload 395.3 Kb.
Pagina1/5
Datum25.07.2016
Grootte395.3 Kb.
  1   2   3   4   5
CURRICULUM VITAE
Naam : JEGERS

Voornamen : Marc Marcel Louis

Geboorteplaats : Antwerpen

Geboortedatum : 18 mei 1956
Werkadres : VUB

Faculteit ESP

Vakgroep Micro-economie van de profit- en non-profitsector (MICE)

1050 Brussel

Pleinlaan 2

tel. : 02/629 21 13

fax : 02/629 20 60

e-mail : Marc.Jegers@vub.ac.be
_________________________________________________________________
STUDIES
Middelbaar Onderwijs : Koninklijk Atheneum Berchem, Latijn-Wiskunde, 84%, 1974
Universitair : RUCA Handelsingenieur 1e kan. grote ond., 1975

RUCA Handelsingenieur 2e kan. grote ond., 1976

RUCA Handelsingenieur 1e jr./gr. grote o., 1977

RUCA Handelsingenieur 2e jr./gr. grootste o., 1978

RUCA Handelsingenieur 3e jr./gr. grootste o., 1979

RUCA Aggregatie HSO, grote onderscheiding , 1979


RUCA Certificaat "Programmeertaal met toepassing op economische en administratieve problemen", 1977
RUCA vrije cursus "Bijzondere methoden in de toegepaste wiskunde", 1978
VUB Bijzondere licentie Statistiek Operationeel Onderzoek en Econometrie

Specialisaties : Statistiek en Econometrie, grote onderscheiding, 1982


RUG Doctoraat in de Economische Wetenschappen, grootste onderscheiding, 1987
Hoger niet-universitair : Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium, Antwerpen :

Notenleer, 1e prijs, 1971

Harmonie, 1e prijs, 1974

Contrapunt, 1e prijs, 1979

Fuga, 2e prijs, 1980
Kunstonderwijs (avond) : Gemeentelijke Muziekacademie Berchem :

Orgel, Regeringsmedaille, 91%, 1978.TEWERKSTELLING
1.10.1974 - 30.9.1977 : Tijdelijk benoemd als leraar Harmonie aan de Gem. Muziekacademie te Wilrijk

1974-1975 : 2,5 uur/week

1975-1976 : 6,5 uur/week

1976-1977 : 7 uur/week (tot 31.3.1977)

1977 : 2 uur/week (tot 30.9.1977)
1.10.1979 - 30.9.1980 : Aspirant NFWO, Dienst Bedrijfsbeheer, Prof. Dr. E. Vanlommel, RUCA
1.10.1980 - 28.10.1981 : Legerdienst

Pelotoncommandant in Opleidingscentrum van het Logistiek Centrum van de Land-

macht Heverlee (Olt. Res.)
4.11.1981 - 2.12.1981 : Eerste wederoproeping van korte duur
29.10.1981 - 31.10.1984 : Verderzetting mandaat NFWO
1.9.1981 - 30.7.1988 : Lesgever wiskunde in Tweede Kansonderwijs Mechelen (vorming voor

volwassenen op secundair niveau) (onbezoldigd), 4 uur/week, vanaf 86-87 : 2 uur/week


3.9.1984 - 31.8.1988 : Docent Management, Hoger Instituut voor Sociaal en Kultureel Werk, Brus-

sel (15 uur/jaar, 3e jaar Maatschappelijk Adviseur)


1.11.1984 - 31.3.1985 : CIM doctoral fellowship, Dienst Bedrijfsbeheer, Prof. Dr. E. Vanlommel, RUCA
1.4.1985 - 31.7.1987 : Assistent, Dienst Bedrijfsbeheer, Prof. Dr. E. Vanlommel, RUCA (oefenin-

gen en ondersteuning voor de vakken "Financieel Beheer", "Beheerscontrole"

en "Industriële Economie")
1.8.1987 - 30.9.1989 : e.a. assistent
1.9.1988 - 30.9.1989 : Begeleider Open Universiteit, cursussen "Wiskunde in het bedrijf I" en

"Funkties en differentiaalrekening"


1.10.1988 - 30.9.1989 : Deeltijds docent VUB (40%): Inleiding tot het management (vanaf 1998/1999 : Management, tot 2005-2006, in 2007-2008 als plaatsvervanger) (6 SP, 2 reeksen), Boekhouden met inbegrip van analyse der jaarrekeningen (9 SP, 2 reeksen; vanaf 2002-2003 Elementen van boekhouden (6 SP, 2 reeksen), vanaf 2010-2011 Algemeen Boekhouden en Kostprijsberekening), en Analyse van de jaarrekening (3 SP, 2 reeksen), vervangen vanaf 2004-2005 door Financieel Management (inclusief Financiële Analyse), tot 2009-2010) (6 SP, 2 reeksen), Budgettering (30u+30u) (tot en met academiejaar 1996/1997)
1.10.1989 - 31.5.1996 : Hoofddocent VUB : tevens belast met: Financieel Beheer (tot en met academiejaar 1996/1997) (30u+30u) en Financiële rapportering en beheer van de gezondheidsinstellingen (7 SP) Vanaf 2008-2009 Financiële rapportering van gezondheidsinstellingen en Financieel management van gezondheidsinstellingen.

1.9.1989 - 31.12.1995 : Docent Vesalius College (VUB) : belast met het vak EC322-3 (Corporate

Finance, tot 1993), ECN344-3 (Advanced Managerial Accounting, 1994), ECN391-C

(Senior Seminar Finance, 1995)


1.10.1989 - 30.9.1990 : Tijdelijk deeltijds docent KUL : Inleiding tot de bedrijfseconomie (30u.,

2de kan.TEW) en Algemene bedrijfseconomie (60u., 1ste lic. HI)


1.6.1996 – 31.5.2000 : Hoogleraar VUB, vanaf academiejaar 1997/1998 eveneens belast met de op-

leidingsonderdelen Economische analyse van de onderneming (6 SP) en, tot 2002, bijhorend werkcollege (30u), Bedrijfseconomische analyse van non-profit organisaties (6 SP, vanaf 2010-2011 Bedrijfseconomie van non-profit organisaties), Management en marketing voor agogen (5 SP). Vanaf 2001-2002 eveneens belast met de Seminars Economic analysis of competition policy en Financial and social disclosure (Master European Integration and Development) (18 SP).


1.10.1997 - 31/11/2008 : deeltijds hoofddocent RUCA (vanaf 2003 UA), vanaf 1/10/2001 deeltijds hoogleraar, en vanaf 1/1/2008 buitengewoon hoogleraar, tot 2003 belast met het opleidingsonderdeel Industriële Economie (30u, 1ste en 2de lic. TEW), vanaf 2003 met Theory of the Firm en Informational Asymmetries and Agency Theory (doctoraatsopleiding, beide 12u), vanaf 2008-2009 gecombineerd in Advanced Theory of the Firm. In 2007-2008 eveneens belast met Management Accounting and Control (UAMS).
1.6.2000 - : gewoon hoogleraar VUB. Als plaatsvervanger (2003-2004) belast met Organisatie van de

gezondheidszorg : België (39u, kandidaturen Medisch-Sociale Wetenschappen). Tevens belast met Economische Analyse van Mededinging en Mededingingsbeleid (vanaf 2010-2011 Mededinging en Mededingingsbeleid).


1.10.2000 -2005 : deeltijds gastprofessor UFSIA (vanaf 2003 UA), belast met het opleidingsonderdeel Financial en Management Accounting (cotitulariaat, GAS Cultuurmanagement)
1.10.2002- : eveneens belast met Gezondheidseconomie (10u+5u; Interuniversitair GGS Specialist 30.9.2003 Beheer Gezondheidsgegevens).

PRIJZEN EN BEURZEN
Wetenschappelijk :


  1. Prijs Edgard Castelijn (1978-1979) vanwege de Stichting E. Castelijn en C. Jussiant, voor eindverhandeling

"Evolutie van de organisatie en de marktmacht van de aanbieders op de markt van kerkorgels in België,

voorafgegaan door een uiteenzetting over de fysische en technische grondslagen van de orgelbouw"


2) NFWO-aspirant (1979). Verlengd in 1981


  1. Tweejaarlijkse prijs van de Vereniging voor Economie (1983) (met W. Buijink) voor ongepubliceerd werk :

"The quality of a new source of financial accounting data in Belgium : an exploratory analysis"
4) CIM doctoral fellow (1984)
Andere :
1) Laureaat wedstrijd Pro Civitate 1978, afdeling orgel, 2de prijs (80%)
PUBLICATIES
1. Boeken en uitgebreide studies


    1. JEGERS M., onder leiding van Prof. Dr. C. Van Herbruggen, Economic report on the Belgian pipe organ industry,

with a theoretical introduction on organ pipe acoustics. Tekst opgenomen in "Archive Collection of the Organ Historical Society" (USA),1980

1.2. JEGERS M., Intrasectoriële resultatendifferentiatie, sectorieel risico en ondernemingsrisico : proeve tot verfij-ning van de meting en evaluatie der onderlinge verbanden. Doctoraal proefschrift, RUG, 1987

    1. DE GREEF E. (Cursusteamleider), Basiscursus wiskunde voor de humane wetenschappen.

Medeverantwoordelijke eindredactie en auteur van de leereenheden Som- en produktteken

Combinatieleer I, Combinatieleer II en 3 herhalingseenheden. Open Universiteit (VlIR), Acco, Leuven, 1989

1.4. JEGERS M., HOUTMAN C., Boekhouden en financiële analyse voor ziekenhuizen. Kortrijk, UGA, 1990

1.5. THEUNISSE H., JEGERS M., Elementen van boekhouden en analyse van jaarrekeningen. Brussel, VUB-Press,

1991

1.6. THEUNISSE H., JEGERS M., Elementen van boekhouden en analyse van jaarrekeningen. Brussel, VUB-Press,2de volledig herwerkte editie, 1994

1.7. JEGERS M., MOENAERT R., VERBEKE A., Begrippen van management: strategische planning en organisatie.

Brussel, VUB-Press, 1994

1.8. DESPONTIN M., JEGERS M. (eds.), De sociale zekerheid verzekerd ? Referaten van het 22ste Vlaams

Wetenschappelijk Economisch Congres, VUB-Press, 1995

1.9. JEGERS M., HOUTMAN C., Boekhouden en financiële analyse voor ziekenhuizen. Kortrijk, UGA, tweede

volledige herwerkte versie, 1996

1.10. DESPONTIN M., JEGERS M. (eds.), De sociale zekerheid verzekerd ? Toespraken, commentaren en

geselecteerde papers van het 22ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, VUB-Press, 1996

1.11. BALLY F., VAN HEDDEGEM I., JEGERS M., VERHOEVEN J., De werking van participatieraden en lokaleschoolraden : een evaluatie in het basis- en secundair onderwijs. Leuven, Garant, 1996

1.12. VERHOEVEN J., JEGERS M., VAN HEDDEGEM I., Participatieraden en lokale schoolraden in Vlaanderen :de eerste jaren. Leuven, Garant, 1997

1.13. DE PELSMACKER P., JEGERS M. (eds.), Management voor een levenskunstenaar : liber amicorum EmileVanlommel. Leuven, Garant, 1997

1.14. THEUNISSE H., JEGERS M., Elementen van boekhouden en analyse van jaarrekeningen. Brussel, VUB-Press,

3de editie, 1997

1.15. JEGERS M., LAPSLEY I. (eds.), Accountability in non-profit organisations. Special Issue of Financial Accountability and Management, 14,3,1998

1.16. JEGERS M., MOENAERT R., VERBEKE A., Begrippen van management. Brussel, VUB-Press, 2de herziene uitgave, 1998

1.17. JEGERS M., Economische analyse van de onderneming. Brussel, VUB-press, 2000

1.18. JEGERS M., LAPSLEY I. (eds.), Accounting and management in the third sector. Special Issue of Financial Accountability and Management, 17,1,2001

1.19. DE GRAEVE D., GILLES W., JEGERS M., KESTELOOT K., Zorgbekostigingssystemen in zes Europese landen. Special Issue of Acta Hospitalia, 41,1,2001

1.20. JEGERS M., HOUTMAN C., Boekhouden en financiële analyse voor ziekenhuizen. Kortrijk, UGA, derde

volledige herwerkte versie, 2001

1.21. THEUNISSE H., JEGERS M., Elementen van boekhouden en analyse van jaarrekeningen. Brussel, VUB-Press,

4de editie, 2001

1.22. JEGERS M., MOENAERT R., VERBEKE A., Begrippen van management. Brussel, VUB-Press, 3de herziene uitgave, 2002

1.23. JEGERS M., LAPSLEY I. (eds.), The 21st century challenge : manging charitable entities as business entreprises. Special issue of Financial Accountability and Management, 19,3,2003

1.24. HELMIG B., JEGERS M., LAPSLEY I., TAYLOR R. (eds.), Managing nonprofit organizations. Special issue of Voluntas, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 15,2,2004

1.25. JEGERS M., HOUTMAN C., Boekhouden en financiële analyse voor ziekenhuizen. Kortrijk, UGA, vierde

volledige herwerkte versie, 2005

1.26. HELMIG B., HYNDMAN N., JEGERS M., LAPSLEY I. (eds.), On the challenges of managing the third sector. Special isssue of Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen (Journal for Public and Nonprofit Services), Special Issue 34, 2006.

1.27. JEGERS M., THEUNISSE H., Elementen van boekhouden en analyse van jaarrekeningen. Brussel, VUB-Press,

5de editie, 2007

1.28. JEGERS M., HOUTMAN C., Boekhouden en financiële analyse voor ziekenhuizen. Kortrijk, UGA, vijfde

volledige herwerkte versie, 2007

1.29. JEGERS M., Managerial economics of non-profit organizations. London, Routledge, 2008

1.30. HELMIG B., JEGERS M., LAPSLEY I., PANOZZO F. (eds.), Charities, the recurring questions. Special issue of Financial Accountability and Management, 25,1,2009

1.31. JEGERS M., HOUTMAN C., Boekhouden en financiële analyse voor ziekenhuizen. Kortrijk, UGA, zesde

volledige herwerkte versie, 2009

1.32.Glorieux I., Heyman R., Jegers M., Taelman M., Van Dorsselaer Y., Wie herkanst? Profiel, leerroutes en beweegredenen van de deelnemers aan het Tweedekansonderwijs en de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, Antwerpen, Garant Uitgevers, 2009.

1.33. JEGERS M., Economische analyse van de onderneming. Brussel, VUB-press, tweede editie, 2010

1.34. ANGELE-HALGAND N., HELMIG B., JEGERS M., LAPSLEY I. (eds.), Managing non-profit organisations, Focus issue of the European Management Journal, 28,6,2010.

1.35. JEGERS M., Managerial economics of non-profit organizations. Brussel, VUB-press, tweede editie, 2011.


2. Wetenschappelijke artikels, bijdragen
2.1. MEEUSEN W., JEGERS M., On the number of k-cliques in a graph with a given number of higher order cliques.

in : HANSEN P., DE WERRA D.( eds.), Regards sur la théorie des graphes, Lausanne, Presses

polytechniques Romandes, 1980 (samenvatting van en aanvulling op 3.1.)

2.2. JEGERS M., BUIJINK W., Evaluatie gegevens verspreid door de Balanscentrale. Maandschrift Accountancy enBedrijfskunde, 2, 7, 1982 (samenvatting van 2.3.)

2.3. JEGERS M., BUIJINK W., De jaarrekeningen op magneetband verspreid door de Balanscentrale : een

kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Kwartaalschrift Accountancy en Bedrijfskunde , 8, 1, 1983

2.4. BUIJINK W., JEGERS M., VANLOMMEL E., Industrieel-economisch onderzoek : recente ontwikkelingen.Maandschrift Economie, 47, 6, 1983

2.5. AERTS W., BUIJINK W., JEGERS M., Cash-flow en reële kasstromen: een repliek. Maandschrift Accountancyen Bedrijfskunde , 3, 7, 1983

2.6. JEGERS M., BUIJINK W., De jaarrekeningen op magneetband verspreid door de Balanscentrale :

verduidelijkingen. Kwartaalschrift Accountancy en Bedrijfskunde ,8, 2, 1983

2.7. JEGERS M., BUIJINK W., De kwaliteit van een nieuwe bron van financiële en boekhoudkundige gegevens in

België : een verkennend onderzoek. Tijdschrift voor Economie en Management , 29, 4, 1984

2.8. BUIJINK W., JEGERS M., De kwaliteit van de jaarrekeningen : nieuwe resultaten. Maandschrift Accountancy enBedrijfskunde , 4, 5, 1984

2.9. JEGERS M., Estimating the internal rate of return from published financial statements : a comment. Journal ofBusiness Finance and Accounting, 12, 4, 1985

2.10. JEGERS M., BUIJINK W., La qualité d'une nouvelle source de données financières et comptables en Belgique :

une enquête prospective. La Vie au Bureau , 1985, 4 (vertaling van 2.7.)

2.11. VANLOMMEL E., JEGERS M., Evolutie van de industriële concentratie in België. Economisch en SociaalTijdschrift , 39, 5, 1985

2.12. BUIJINK W., JEGERS M., Cross-sectional distributional properties of financial ratios in Belgian manufacturing

industries : aggregation effects and persistence over time. Journal of Business Finance and Accounting , 13,

3, 1986


2.13. BUIJINK W., JEGERS M., VANLOMMEL E., Ondernemingsgroei als stochastisch proces : een onderzoek naar

de wet van het proportioneel effect, België 1977-1982. Tijdschrift voor Economie en Management , 31, 1,

1986 (aangepaste versie van 5.4.)

2.14. JEGERS M., Le concept d'intérêts cumulés : nécessaire ou suffisant ? Economies et Sociétés, série Sciences deGestion , 20, 12, 1986

2.15. JEGERS M., BUIJINK W., De doorlichting van openbaar te maken jaarrekeningen in België : een beschouwing

naar aanleiding van gebreken in gedeponeerde jaarrekeningen in België in de periode 1977-1983. Tijdschrift voor Accountants en Boekhouders , 11, 3, 1987

2.16. DE PELSMACKER P., DE RIDDER R., JEGERS M., The power growth curve revisited : a comment on J.C.

Tanner's car ownership growth model. Belgian Journal of Operations Research, Statistics and Computer

Science , 28, 1, 1988

2.17. DE PELSMACKER P., JEGERS M., Regionale motoriseringsgraadverschillen en het verzadigingsniveau van het

wagenbezit in België. Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, 24, 1, 1988

2.18. JEGERS M., Industriële economie : ontstaan en ontwikkeling. In : MEEUSEN W. (ed.), Liber Amicorum Prof. Dr.G. Vandewalle. Antwerpen, Kluwer, 1988

2.19. JEGERS M., MEEUSEN W., On the number of k-cliques in a graph with n vertices and one clique of smaller

size. Simon Stevin, A Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics , 63, 3-4, 1989

2.20. JEGERS M., On the detection of strategic groups and the relation between their occurrence and industry

profitability. Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali , 36, 6, 1989

2.20b. JEGERS M., On the relation of the occurrence of strategic groups in an industry and its profitability.

Gedeeltelijke overname van 2.20 in : DAEMS H., THOMAS H. (eds.), Strategic groups, strategic moves and performance. Pergamon Press, 1994

2.21. JEGERS M., BUIJINK W., The reliability of financial accounting data bases : some Belgian evidence. The

International Journal of Accounting : Education and Research , 23, 1, 1987

2.22. BUIJINK W., JEGERS M., Accounting rates of return : comment. American Economic Review (1.795) , 79, 1, 1989

2.22b. Overname van 2.22 in : STARK A.W. (ed), The cash recovery rate approach to the estimation of economic

performance. New York, Garland, 1990

2.23. DE PELSMACKER P., HOFMAN A., JEGERS M., De Belgische reklamebestedingen in de jaren '80.Kwartaalschrift voor Accountancy en Bedrijfskunde , 13, 4, 1988

2.24. JEGERS M., The risk-return relation at the firm and industry level : an empirical analysis using Belgian

accounting data. Applied Economics (0.213) , 21, 7, 1989

2.25. JEGERS M., The price-cost margin - internal rate of return relation : a contribution to an eternal dispute.Metro-economica (International Review of Economics) , 39, 3, 1988

2.26. ASSELBERGH G., JEGERS M., DE PELSMACKER P., Een evaluatie van financieringsalternatieven voor

gemeentelijke infrastructuurwerken. De Gemeente , 64, 10, 1989

2.27. JEGERS M., Prospect theory and the risk-return relation : some Belgian evidence. Academy of ManagementJournal(2.375) , 34, 1,1991

2.28. DE PELSMACKER P., JEGERS M., Onafhankelijke ondernemingskarakteristieken : een benadering op basis van

Belgische financiële - en reklamegegevens. Tijdschrift voor Accountants en Boekhouders , 14 ,1, 1990

2.29. JEGERS M., DE PELSMACKER P., The optimal level of advertising, considering advertising as an investment

in goodwill. Economicko-Matematicky Obzor , 26, 2,1990

2.30. HOUTMAN C., JEGERS M., De boekhoudwetgeving voor ziekenhuizen : tussen droom en daad .... VlaamsTijdschrift voor Gezondheidsrecht , 11,4,1991

2.31. HOUTMAN C., JEGERS M., Coherentietesten op de gegevens uit de jaarrekening van ziekenhuizen.Kwartaalschrift voor Accountancy en Bedrijfskunde , 16,3,1991

2.32. DE PELSMACKER P., JEGERS M., Independent characteristics of the firm : a factor-analytic approach using

Belgian accounting and advertising data. Belgian Journal of Operations Research, Statistics and Computer

Science , 34,3-4,1991

2.33. JEGERS M., Coherente vermogensstroomanalyse op basis van de jaarrekening van ondernemingen : een voorstel.Kwartaalschrift voor Accountancy en Bedrijfskunde, 16,4,1991

2.34. DE PELSMACKER P., JEGERS M., PROOST J., Explaining advertising intensity at the firm level : the Belgian

case. Revue d'Economie Industrielle, 60,2,1992

2.35. JEGERS M., Al schrijft men zijn artikels nog zo snel, de wetgever achterhaalt ze wel. Coherente

vermogensstroomanalyse : aanpassingen aan het KB 30/12/1991. Kwartaalschrift voor Accountancy en

Bedrijfskunde, 17,2,1992

2.36. JEGERS M., De kwaliteit van de Belgische jaarrekeningen, of hoe men klaarblijkelijk niet afdwingbare wetten

door nieuwe wetten poogt af te dwingen. Tijdschrift voor Accountants en Boekhouders , 16,3,1992

2.37. SMOLDERS C., JEGERS M., Bestaansredenen voor non-profitorganisaties : een literatuuroverzicht.Maandschrift Economie, 57,2,1993

2.38. BETTONVILLE H., JEGERS M., VUCHELEN J., De formele kwaliteit van de jaarrekeningen van de grootste

Belgische ondernemingen : 1977-1989. Kwartaalschrift voor Accountancy en Bedrijfskunde, 20,1,1995

2.39. JEGERS M., Methodological limitations of Porter's three generic strategies framework, in : RUGMAN A.,

VERBEKE A. (eds.), Research in global strategic management : beyond Porter. Greenwich, JAI-Press, 1993

2.40. VANDERHAEGEN K., JEGERS M., Measurement of the internal rate of return of a firm : an empirical

comparison of accounting based methods. Finnish Journal of Business Economics,1,1993

2.41. BETTONVILLE H., JEGERS M., VUCHELEN J., De effecten op korte en lange termijn van het Cooreman-luik

van de aandelenwet op de financiële structuur van de Belgische ondernemingen. Cahiers Economiques de

Bruxelles, 138,2,1993

2.42. HOUTMAN C., JEGERS M., De boekhoudwetgeving voor ziekenhuizen : wat splinters verwijderd, de balk blijft

zitten. Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 13,5,1993

2.43. JEGERS M., HOUTMAN C., Accounting theory and compliance to accounting regulations : the case of hospitals.Financial Accountability and Management ,9,4,1993

2.44. JEGERS M., Are diamonds forever ? Een empirische industrieel-economische kijk op regionale competitiviteit.

In : De onderneming en de dynamiek van de economische orde, referatenboek 21ste Vlaams Wetenschappelijk

Economisch Congres, Antwerpen, Vereniging voor Economie, 1993

2.45. GHEYLE D., JEGERS M., MATTHIJS P., Kostenvergelijking tussen twee vormen van nierfunctievervangende

therapie : continue ambulante peritoneale dialyse en centrumhemodialyse. Tijdschrift voor Geneeskunde ,

50,12,1994

2.46. JEGERS M., HOUTMAN C., Kwaliteit van de ziekenhuisjaarrekeningen : een empirische evaluatie. Tijdschriftvoor Accountants en Boekhouders, 18,4,1994

2.47.JEGERS M., VUCHELEN J., WEETS V., Aandelenwet 1982 : positief voor werkgelegenheid. NieuwsbriefSteunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming , 4,2-3,1994

2.48. SMOLDERS C., JEGERS M., Factoren van beleidsvoerend vermogen van scholen in het algemeen secundair

gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2, 1994-1995

2.49. WEETS V., JEGERS M., VUCHELEN J., Het Cooreman-gedeelte van de aandelenwet : lange-termijninvloed

op de investeringen. Economisch en Sociaal Tijdschrift,49,3,1995

2.50. JEGERS M., Are diamonds forever? An industrial-economics perspective. In : Rugman A.M., Van den Broeck

J., Verbeke A. (eds.), Research in global strategic management : Beyond the diamond, Greenwich, JAI Press,

1995. Herwerkte en vertaalde versie van 2.44

2.51. MUS F., JEGERS M., De kostprijs van allogene beenmergtransplantaties : een empirische multi-center studie.

Tijdschrift voor Geneeskunde, 52,22,1996

2.52. BAEKELANDT V., JEGERS M., VAN DEN BERGH M., METS T., De kostprijs van de afhankelijkheid bij

thuiswonende bejaarden. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid , 38,2,1996

2.52b.BAEKELANDT V., JEGERS M., VAN DEN BERGH M., METS T., Le prix de revient de la dependance des

personnes agées vivant chez elles. Revue Belge de Securité Sociale,38,2,1996

2.52c. BAEKELANDT V., VAN DEN BERGH M., JEGERS M., METS T., De afhankelijkheidsverzekering : raming van de kostprijs van de afhankelijkheid bij thuiswonende bejaarden. In : BAEYENS J.P. (ed.), Gerontologie en geriatrie, Leuven, Garant, 1996

2.53. DELOOF M., JEGERS M., Trade credit, product quality, and intragroup trade : some European evidence.

Financial Management (1.205), 25,3,1996

2.54. JEGERS M., Budgeting and cost accounting in European Intensive Care Units : a note. Financial Accountabilityand Management, 12,4,1996

2.55. JEGERS M., REIS MIRANDA D., Resource management in the Intensive Care Unit. In : WEBB A., SHAPIRO

M.J., SINGER M., SUTER P. (eds.), Oxford textbook of critical care, Oxford, Oxford University Press, 1999

2.56. SMOLDERS C., JEGERS M., In search of a waterproof test to detect supplier induced demand : a survey of

remaining empirical caveats. Journal d'Economie Médicale, 14,7-8,1996

2.57. DESPONTIN M., JEGERS M., Inleiding. In : DESPONTIN M., JEGERS M. (eds.), o.c., 1996

2.58. JEGERS M., Synthesereferaat. In : DESPONTIN M., JEGERS M. (eds.), o.c., 1996

2.59. JEGERS M., Portfolio theory and nonprofit financial stability : a comment and extension. Nonprofit andVoluntary Sector Quarterly (.234), 26,1,1997

2.60. WEETS V., JEGERS M., Are the Big Six big in Belgium ? European Accounting Review, 6,4,1997

2.61. JEGERS M., Cost accounting in intensive care units : beneficial for management and research (invited editorial).

Intensive Care Medicine (2.098), 23,6,1997

2.62. DE PELSMACKER P., JEGERS M., Emile Vanlommel en de universiteit. Een poging tot synthese. In DE

PELSMACKER P., JEGERS M. (eds.), o.c., 1997

2.63. JEGERS M., Kritische rentabiliteit en ondersteunbare groei : twee vlaggen, één lading. In : DE PELSMACKER

P., JEGERS M. (eds.), o.c., 1997

2.64. VAN HEDDEGEM I., VERHOEVEN J., JEGERS M., Participatieraden en lokale schoolraden : werking van de

raden. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 5, 1996-1997

2.65. REIS MIRANDA D., SCHAUFELI W.B., VAN ROSSUM W., SANDERS G., JEGERS M., McA

LEDINGHAM I., Intensive care units in de landen van de Europese Gemeenschap. Medisch Contact,

Weekblad van de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst, 52,29-30, 1997

2.66. AERTS W., JEGERS M., De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden : onbekend en onbemind ? BelgischTijdschrift voor Sociale Zekerheid, 39,3-4,1997

2.66b. AERTS W., JEGERS M., L’allocation pour l’aide aux personnes agées : inconnue et impopulaire ? Revue Belge de Sécurité Sociale, 39,3-4,1997

2.67. VAN BALEN H., JEGERS M., De kostprijs van de afvalbehandeling in het ziekenhuis : een case study.

L'Hôpital Belge-het Belgisch Ziekenhuis, 4,1997

2.68. JEGERS M., Substudy Finances, in REIS MIRANDA D., RYAN D.W., SCHAUFELI W.B., FIDLER V. (eds.),Organisation and Management of Intensive Care : a prospective study in 12 European countries, Berlin,

Springer Verlag, 1998

2.69. JEGERS M., LAPSLEY I., Accounting in the world of strange organisations (foreword). Financial Accountability and Management, 14,3,1998

2.70. JEGERS M., A generalized expression for the sustainable growth rate. Rivista Internazionale de Science Economiche e Commerciali, 46,1,1999

2.71. DELOOF M., JEGERS M., Trade credit, corporate groups and the financing of Belgian firms. Journal of Business Finance and Accounting, 26,7-8,1999

2.72. JEGERS M., Aspecten van de afhankelijkheidsverzekering, in : VAN HAEGENDOREN M., DE CLERCK G., ROWIE A., NIELANDT B. (eds.), Oudere vrouwen, Brussel, NVR, 1999

2.73. JEGERS M., GOEDEE M., MENTENS C., PEPERMANS R., GHM et financement des réanimations en Belgique, in : GUIDET B., MISSET B., Collection d’anesthésiologie et de réanimation : PMSI et réanimation, Paris, Masson, 2000

2.74. MENTENS C., PEPERMANS R., GOEDEE M., JEGERS M., BUELENS A., FLION I., Managerial behaviour in Intensive Care Units in Europe : a qualitative analysis, in : PEPERMANS R., FLION I., ARDTS J.C., JANSEN R.G. (eds.), Managerial behaviour : empirical studies on management development and socialisation. Leuven, Acco, 1999

2.75. DE JAEGHER K., JEGERS M., A model of physician behaviour with demand inducement, Journal of Health Economics (1.923), 19,2,2000

2.76. JEGERS M., DE GRAEVE D., Effecten van eigen betalingen in de gezondheidszorg op de vraag naar medische zorg : een inleiding. TSG, Tijdschrift voor Gezondheidheidswetenschappen, 77,7,1999

2.77. REIS MIRANDA D., JEGERS M., Cost-effectiveness in the ICU, in : GULLO A. (ed.), Anaesthesia, intensive care and emergency medicine, Proceedings of the 14th postgraduate course in critical care medicine, Berlin, Springer Verlag, 1999

2.78. BURCHARDI H., JEGERS M., GOEDEE M., LEITITIS J., Benchmarking in the ICU: the measurement of costs and outcome to analyse efficiency and efficacy, in SIBBALD W., BION J. (eds.), Evaluating critical care : using health services research to improve quality, Heidelberg, Springer Verlag, 2000

2.79. REIS MIRANDA D., SCHAUFELI W., VAN ROSSUM W., SANDERS G., JEGERS M., PEPERMANS R., NOOIJ G.J., De Euricus-projecten, Nederlands Tijdschrift voor Intensive Care, 15,1,2000

2.80. JEGERS M., Subsidies als instrument van een maatschappelijke politiek : economische analyse van non-profit organisaties, in VRIJENS M., NOTTEBOOM T., HAEZENDONCK E. (eds.), Toegepaste economie : beleid en beheer in een imperfecte wereld. Liber Amicorum prof. Michel van Hecke, Brussel, Politeia, 2000

2.81. DE GRAEVE D., JEGERS M., Financiële verantwoordelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Economisch en Sociaal Tijdschrift, 54,2,2000

2.82. DE JAEGHER K. , JEGERS M., The physician-patient relationship as a game of strategic information transmission. Health Economics (1.966), 10,7,2001

2.83. WEETS V., JEGERS M., An analysis of financial statement coherence and audit firm quality differences. Tijdschrift voor Economie en Management, 45,3,2000

2.84. PEPERMANS R., MENTENS C., GOEDEE M., JEGERS M., VAN ROY K., Differences in managerial behaviour between head nurses and medical directors in intensive care units in Europe. International Journal of Health Planning and Management (0.472), 16,4,2001

2.85. JEGERS M., LAPSLEY I., Making sense of non-profit organisations (foreword). Financial Accountability and Management, 17,1,2001

2.86. GILLES W., KESTELOOT K., DE GRAEVE D., JEGERS M., Nederland, Acta Hospitalia, 41,1,2001

2.87. KESTELOOT K., GILLES W., JEGERS M., DE GRAEVE D., Duitsland, Acta Hospitalia, 41,1,2001

2.88. VAN PELT A., GILLES W., KESTELOOT K., DE GRAEVE D., JEGERS M., Het Verenigd Koninkrijk, Acta Hospitalia, 41,1,2001

2.89. JEGERS M., KESTELOOT K., GILLES W., VAN PELT A., DE GRAEVE D., Zweden, Acta Hospitalia, 41,1,2001

2.90. HERMANN I., DE GRAEVE D., GILLES W., JEGERS M., KESTELOOT K., Frankrijk, Acta Hospitalia, 41,1,2001

2.91. DE GRAEVE D., HERMANN I., KESTELOOT K., JEGERS M., GILLES W., Zwitserland, Acta Hospitalia, 41,1,2001

2.92. JEGERS M., KESTELOOT K., DE GRAEVE D., GILLES W., A typology for provider payment systems in health care, Health Policy (0.918), 60,3,2002

2.93. JEGERS M., De relevantie van ‘accounting theory’ voor non-profitorganisaties. In : AERTS W., DEWEIRDT E. (eds.), Accountancy in beweging : liber amicorum prof. dr. Hilda Theunisse. Leuven, Garant, 2001

2.94. GOEDEE M., JEGERS M., PEPERMANS R., MENTENS C., Cost calculation and budgeting : the effect of a training session on the skills of medical directors and head nurses in European intensive care units. Journal of European Industrial Training, 26,5,2002.

2.95. DE GRAEVE D., JEGERS M., VAN OURTI T., De invloed van de eigen betaling door de patiënt op de toegang tot de medische zorg : het economische denkkader. In : VAN LIMBERGHEN G., SALOMEZ K. (eds.), Sociale grondrechten als bakens voor een vernieuwd sociaal recht. Liber amicorum professor Maxime Stroobant. Gent, Mys & Breesch, 2001.

2.96. DE GRAEVE D., GILLES W., KESTELOOT K., JEGERS M., Measuring the impact of hospital payment systems on health care objectives. In : KYRIOPOULOS J., BEAZOGLOU T., HEFFLEY D. (eds.), Health economics in the new era (proc.). Athens, Exandas, 2001.

2.97. GILLES W., KESTELOOT K., DE GRAEVE D., JEGERS M., Classifying provider payment systems in health care. In : KYRIOPOULOS J., BEAZOGLOU T., HEFFLEY D. (eds.), Health economics in the new era (proc.). Athens, Exandas, 2001.

2.98. JEGERS M., EDBROOKE D., HIBBERT C., CHALFIN D., BURCHARDI H., Definitions and methods of cost assessment : an intensivist’s guide. Intensive Care Medicine (2.098), 28,6,2002.

2.99. JEGERS M., The economics of non profit accounting and auditing : suggestions for a research agenda. Annals of Public and Cooperative Economics, 73,3,2002.

2.100. BUYSSCHAERT A., DELOOF M., JEGERS M., Equity sales in Belgian corporate groups : expropriation of minority shareholders ? A clinical study. Journal of Corporate Finance : contracting, governance and organization (0.538), 10,1,2004.

2.101. BOYTSUN A., BOSTYN F., JEGERS M., The capital structure of Polish companies. In : BOSTYN F., BOYTSUN A. (eds.), Ownership and privatisation in Poland : governance implications of Poland’s accession to the European Union. Antwerpen, Garant, 2002.

2.102. BUYSSCHAERT A., DELOOF M., JEGERS M., Corporate governance: de Belgische situatie in het licht van de economische theorie. Maandschrift Accountancy en Bedrijfskunde, 23,4,2003.

2.103. JEGERS M., The sustainable growth rate for non-profit organisations : the effect of efficiency, profitability and capital structure. Financial Accountability and Management, 19,4,2003.

2.104. JEGERS M., LAPSLEY I., The 21st century challenge : managing charitable entities as business entreprises (foreword). Financial Accountability and Management, 19,3,2003.

2.105. HELMIG B., JEGERS M., LAPSLEY I., Challenges in managing nonprofit organizations: A research overview. Voluntas, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 15,2,2004.

2.106. DU BOIS C., CAERS R., JEGERS M., SCHEPERS C., DE GIETER S., PEPERMANS R., Objectives of non-profit organisations: a 'managerial economics' perspective. Zeitschrift für öffentliche und Gemeinwirtschaftliche Unternehmen (Journal for Public and Nonprofit Services), 27,3,2004.

2.107. BUYSSCHAERT A., DELOOF M., JEGERS M., Ondernemingsgroepen en interne kapitaalmarkten : een literatuuroverzicht. Tijdschrift voor Economie en Management, 50,2,2005.

2.108. DU BOIS C., CAERS R., JEGERS M., SCHEPERS C., DE GIETER S., PEPERMANS R., Agency problems and unrelated business income of non-profit organisations : an empirical analysis. Applied Economics (0.200), 36,20,2004.

2.109. LOIX E., PEPERMANS R., MENTENS C., GOEDEE M., JEGERS M., Orientation towards finances: development of a measurement scale. Journal of Behavioral Finance, 6,4,2005.

2.110. SCHEPERS C., DE GIETER S., PEPERMANS R., DU BOIS C., CAERS R., JEGERS M., How are employees of the non-profit sector motivated ? A research need. Nonprofit Management and Leadership, 16,2,2005.

2.111. DE PELSMACKER P., MULLER M.-L., VIVIERS W., SAAYMAN A., CUYVERS L., JEGERS M., Competitive Intelligence practices of South African and Belgian exporters. Marketing Intelligence & Planning, 23,6-7,2005.

2.112. CHAVDA A., JEGERS M., The effects of leniency programs and fines on cartel stability. Metro-economica (International Review of Economics), 58,2,2007.

2.113. JEGERS M., A meta-national perspective on accounting and auditing in nonprofit organizations: The literature interpreted in a principal-agent framework. In : GREGORIOU G.N., GABER M. (eds.), International accounting: Standards, regulations, financial reporting, Oxford, Elsevier, 2006.

2.114. CAERS R., DU BOIS C., JEGERS M., DE GIETER S., SCHEPERS C., PEPERMANS R., Principal-agent relationships on the stewardship-agency axis. Nonprofit Management and Leadership, 17,1,2006.

2.115. JEGERS M., VERSCHUEREN I., On the capital structure of non-profit organisations : An empirical study for Californian organisations. Financial Accountability and Management, 22,4,2006.

2.116. DE GIETER S., DE COOMAN R., PEPERMANS R., CAERS R., DU BOIS C., JEGERS M., Dimensionality of the Pay Satisfaction Questionnaire: a validation study in Belgium. PsychologicalReports (0.341), 98,2006.

2.117. DE GIETER S., DE COOMAN R., PEPERMANS R., CAERS R., DU BOIS C., JEGERS M., Identifying nurses' rewards: a qualitative categorization study in Belgium. Human Resources for Health, 4,15,2006.

2.118. HELMIG B., HYNDMAN N., JEGERS M., LAPSLEY I., On the challenges of managing the third sector-foreword. Special isssue of Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen (Journal for Public and Nonprofit Services), HELMIG B., HYNDMAN N., JEGERS M., LAPSLEY I. (eds.), On the challenges of managing the third sector. Special isssue of Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen (Journal for Public and Nonprofit Services), Special Issue 34, 2006.

2.119. DU BOIS C., CAERS R., JEGERS M., DE COOMAN R., DE GIETER S., PEPERMANS R., The non-profit board: a concise review of the empirical literature. Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen (Journal for Public and Nonprofit Services), 30,1,2007.

2.120. DE COOMAN R., DE GIETER S., PEPERMANS R., DU BOIS C., CAERS R., JEGERS M., Freshman in nursing: job motives and work values of a generation, Journal of Nursing Management,16,1,2008.

2.121. JEGERS M., JUNG K., KIM B., The difference between measuring internal funds allocations in groups and in diversified firms. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 10,3,2007

2.122. DE COOMAN R., DE GIETER S., PEPERMANS R., DU BOIS C., CAERS R., JEGERS M., Graduate teacher motivation for choosing a job in education. International Journal of Educational and Vocational Guidance, 7,2,2007.

2.123. JEGERS M., Boekhoudkeuzes in non-profit organisaties. In: CLAESSENS E., JORISSEN A. (eds.), Liber amicorum ter ere van het pre-emeritaat van Carl Reyns, Universitas, Antwerpen, 2007

2.124. Caers R., Du Bois C., Jegers M., De Gieter S., De Cooman R., Pepermans R., A micro-economic perspective on manager selection in nonprofit organizations, European Journal of Operational Research (1.096), 192,1,2009.

2.125. Caers R., Du Bois C., Jegers M., De Gieter S., De Cooman R., Pepermans R., Measuring community nurses' job satisfaction: literature review. Journal of Advanced Nursing (1.324), 62,5,2008.

2.126. CUYVERS L., DUMONT M., VIVIERS W., DE PELSMACKER P., MULLER M.-L., JEGERS M., SAAYMAN A., Export intensity and the Competitive Intelligence of exporting companies: evidence from Belgium and South Africa. South African Journal of Economic and Business Management Sciences (0.114), 11,1,2008.

2.127. MARTINEZ FERNÁNDES B., HASHI I., JEGERS M., The implementation of the European Commission’s Merger Regulation 2004: an empirical analysis. Journal of Competition Law and Economics, 4,3,2008.

2.128. JEGERS M., The economic analysis of non-profit organisations’ management. In OSBORNE S.P. (ed.), The third sector in Europe: prospects and challenges. London, Routledge, 2008.

2.129. DU BOIS C., CAERS R., JEGERS M., DE COOMAN R., DE GIETER S., PEPERMANS R, The link between board composition and board objectives : an empirical analysis on Flemish non-profit school boards. Managerial and Decision Economics, 30,3,2009.

2.130. De Gieter, S., De Cooman, R., Pepermans, R., Jegers, M., Manage through rewards, not only through pay: establishing the Psychological Reward Satisfaction Questionnaire (PReSS). In Vartiainen M., Antoni C., Baeten X., HAKONEN N., Lucas R., THIERRY H. (eds.), Reward management: facts and trends in Europe. Lengerich, Pabst Science Publishers, 2008.

2.131. SAAYMAN A., PIENAAR J., DE PELSMACKER P., VIVIERS W., CUYVERS L., MULLER M.-L., JEGERS M., Competitive intelligence: construct exploration, validation and equivalence, Aslib Porceedings (0.413), 60,4,2008.

2.132. JEGERS M., Applying cost minimization techniques to hospitals: a comment. European Journal of Operational Research (1.096), 197,2,2009.

2.133. BUYSSCHAERT A., DELOOF M., JEGERS M., ROMMENS A., Is group affiliation profitable in developed countries? Belgian evidence. Corporate Governance: an international review (1.590), 16,6,2008.

2.134. JEGERS M., Modelling the effect of tighter accounting standards an earnings management: an Ewert-Wagenhofer inspired approach. Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting, 8, 2010.

2.135. De Cooman R., De Gieter S., Pepermans R., Hermans S., Du Bois C., Caers R., Jegers M., Testing socialization and attraction-selection-attrition hypotheses, Journal of Vocational Behavior (2.148), 74,1,2009.

2.136. De Cooman R., De Gieter S., Pepermans R., Jegers M., VAN ACKER F., Development and validation of the Work Effort Scale, European Journal of Psychological Assessment (1.262), 25,4,2009.

2.137. BONGA J., JEGERS M., Graphical disclosures by charities: clarification or distortion? The case of the Netherlands. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 14,3,2009.

2.138. JEGERS M., 'Corporate' governance in nonprofit organizations: a non-technical review of the economic literature, Nonprofit Management and Leadership, 20,2,2009.

2.139. Du Bois, C., Caers, R., Jegers, M., De Cooman, R., De Gieter, S., Pepermans, R., Agency problems between board and manager: a discrete choice experiment in Flemish non-profit schools, Nonprofit Management and Leadership, 20,2,2009.

2.140. HELMIG B., JEGERS M., LAPSLEY I., PANOZZO F., Charities, the recurring questions,in: HELMIG B., JEGERS M., LAPSLEY I., PANOZZO F. (eds.), Charities, the recurring questions. Special issue of Financial Accountability and Management, 25,1,2009.

2.141. DE COOMAN R., DE GIETER S., PEPERMANS R., JEGERS M., A cross-sector comparison of motivation-related concepts in for-profit and not-for-profit service organizations, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (0.701), 40,2,2011.

2.142. JEGERS M., On the capital structure of non-profit organisations: a replication and extension with Belgian data, Financial Accountability and Management, 27,1,2011.

2.143. DE GIETER S., DE COOMAN R., PEPERMANS R., JEGERS M., The Psychological Reward Satisfaction Scale: developing and psychometric testing two refined subscales for nurses, Journal of Advanced Nursing (1.654), 66,4,2010.

2.144. JEGERS M, The effect of board-manager agency conflicts on non-profit organisations’ earnings and cost allocation manipulations, Accounting and Business Research (0.359), 40,5,2010.

2.145. JEGERS M., Donors and non-profit organisations’ accounting manipulations: an overview of the literature. Irish Accounting Review, 17,1,2011.

2.146. BUTS C., JEGERS M., JORIS T., Determinants of the European Commission's state aid decisions, Journal of Industry, Competition and Trade, 11,4,2011.

2.147. JEGERS M., Financing constraints in nonprofit organisations: a 'Tirolean' approach, Journal of Corporate Finance (1.628), 17,3,2011.

2.148. ANGELE-HALGAND N., HELMIG B., JEGERS M., LAPSLEY I., Current research in non-profit organisations’ management, in: ANGELE-HALGAND N., HELMIG B., JEGERS M., LAPSLEY I (eds.), Managing non-profit organisations, Focus issue of the European Management Journa, 28,6,2010.

2.149. WELLENS L., JEGERS M., Beneficiaries' participation in nonprofit organizations: a theory-based approach, Public Money & Management(0.433), 31,3,2011.

2.150. De Gieter, S., De Cooman, R., HOFMANS , J., Pepermans, R., Jegers, M., Pay level satisfaction and psychological reward satisfaction as mediators of the organizational justice - turnover intention relationship, International Studies of Management and Organization, 42,1,2012.

2.151. AMINOVA M., JEGERS M., Informal structures and governance processes in transition economies: the case of Uzbekistan, International Journal of Public Administration, 34,9,2011.

2.152. VAN PUYVELDE S. Caers R., Du Bois C., Jegers M., The governance of nonprofit organizations: integrating agency theory with stakeholder and stewardship theories, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly(0.648), 41,3,2012.

2.153. GLORIEUX I., HEYMAN R., JEGERS M., TAELMAN M., Zelfstudie of terug naar school? Keuze tussen de examencommissie en het tweedekansonderwijs in Vlaanderen. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 5, 2010-2011.

2.154. BUTS C., DU BOIS C., HEYNDELS B., JEGERS M., Socio-economic determinants of success at the Summer Paralympics. Journal of Sports Economics (0.718), 14,2,2013.

2.155. HUYBRECHTS G., WILLEMS J., JEGERS M., BIDEE J., VANTILBORGH T., PEPERMANS R., Signaling managerial objectives to elicit volunteer effort, in PETROSYAN L.A., ZENKEVICH N.A. (eds.), Contributions to game theory and management (vol. IV), SpbU, Sint Petersburg, 2011.

2.156. Glorieux I., Heyman R., Jegers M., Taelman M., Profiles of participants in alternative systems for obtaining secondary diplomas. International Journal of Lifelong Education, 30,6,2011.

2.157. Vantilborgh T., Bidee J., Pepermans R., Willems J., HUYBRECHTS G., Jegers M , A new deal for NPO governance and management: Implications for volunteers using psychological contract theory. Voluntas, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (0.560), 22,4,2011.

2.158. Vantilborgh T., Bidee J., Pepermans R., Willems J., HUYBRECHTS G., Jegers M , Volunteers’ psychological contracts: Extending traditional views. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (0.899), 41,6,2012.

2.159. JEGERS M., BUTS C, State aid and between-country competition in an economic union: a microeconomic analysis. In DUMONT M., RAYG G. (eds.), International business, not as usual, Liber Amicorum Ludo Cuyvers, Garant, Antwerpen, 2011.

2.160. WILLEMS J., JEGERS M., Analyzing board-director networks as small worlds: theory and applications. In ERREYGERS G., VERMEIRE M. (ed.), Macroeconomics and beyond, Liber Amicorum Wim Meeusen, Garant, Antwerpen, 2011.

2.161. BUTS C., JEGERS M., A note on 'State aid' and concentration: the case of Belgium, European Competition Journal, 8,1,2012.

2.162. BUTS C., JEGERS M., The effect of subsidies on consumer’s surplus. In: Proceedings of Advances in Bussiness Related Scientific Research Conference, Koper, Edukator, 2012, and Advances in Business-Related Scientific Research Journal, accepted.

2.163. Bidee J., Vantilborgh T., Pepermans R., HUYBRECHTS G., Willems J., Jegers M., HOFMANS J., Autonomous motivation stimulates volunteers' work effort: a Self-Determination Theory approach to volunteerism, Voluntas, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (0.560), 24,1,2013.

2.164. Willems, J., Huybrechts, G., Jegers, M., Vantilborgh, T., BIDEE, J., Pepermans, R., Volunteer decisions (not) to leave: Reasons to quit versus functional motives to stay. Human Relations (1.701), 65,7,2012.

2.165. JEGERS , M., Do nonprofit organisations manage earnings? An empirical study. Voluntas, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (0.560), accepted.

2.166. Willems, J., Huybrechts, G., Jegers, M., WEIJTERS B.,Vantilborgh, T., BIDEE, J., Pepermans, R., Nonprofit governance quality: concept and measurement. Journal of Social Service Research (0.545) , accepted.

2.167. REIS MIRANDA D., JEGERS M., Monitoring costs in the ICU: a search for a pertinent methodology, Acta Anaesthesiologica Scandinavica (2.188), 56,9,2012.

2.168. BUTS C., JEGERS M., The effect of 'State aid' on market shares: an empirical investigation in an EU Member State, Journal of Industry, Competition and Trade, 13,1,2013.

2.169. BUTS C., JEGERS M., The effect of subsidising firms on voting behaviour, European Journal of Government and Economics, 1,1,2012.

2.170. VAN PUYVELDE S. Caers R., Du Bois C., Jegers M., Agency problems between managers and employees in nonprofit organizations: a discrete choice experiment, Nonprofit Management and Leadership (0.449), 24,1,2013.

2.171. Vantilborgh T., Bidee J., Pepermans R., Willems J., HUYBRECHTS G., Jegers M., Revisiting the relationship between personality and psychological contacts: a moderated mediation model explaining volunteer performance, Social Service Review (0.721), accepted.

2.172. Vantilborgh T., Bidee J., Pepermans R., Willems J., HUYBRECHTS G., Jegers M., From ‘getting’ to ‘giving’: exploring age-related differences in perceptions of and reactions to psychological contract balance. European Journal of Work and Organizational Psychology(1.962), accepted.

2.173. Vantilborgh T., Bidee J., Pepermans R., Willems J., HUYBRECHTS G., Jegers M., Effects of ideological and relational psychological contract breach and fulfillment on volunteers’ work effort, European Journal of Work and Organizational Psychology(1.962), accepted.

2.174. WILLEMS J., JEGERS M., Social movement structures in relation to goals and forms of action: an exploratory model, Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research, 3,2,2012.

2.175. HUYBRECHTS, G., WILLEMS, J., JEGERS, M., BIDEE, J., VANTILBORGH, T., R. PEPERMANS, Impact of volunteers on the mission (drift) of a nonprofit organization, In: G. von SCHNURBEIN, and D. WIEDERKEHR and H. AMMANN (eds.), Freiwilligenarbeit zwischen Freiheit und Professionalisierung (Volunteering between Freedom and Professionalisation), Seismo Verlag, In print.

2.176. WELLENS L., JEGERS M., Effective governance in nonprofit organizations: a literature based multiple stakeholder approach., European Management Journal (0.795), accepted.

2.177. BUTS C., JORIS T., JEGERS M., State aid policy in the EU member states: it’s a different game they play, European State Aid Law Quarterly, 12,2,2013.

2.178. BUTS C., JEGERS M., The short and mid-term employment effects of subsidies, European State Aid Law Quarterly, forthcoming.
  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina