Curriculum vitae name : jegers



Dovnload 171.36 Kb.
Pagina1/3
Datum25.07.2016
Grootte171.36 Kb.
  1   2   3
CURRICULUM VITAE
Name : JEGERS

First names : Marc Marcel Louis

Birth date : May 18, 1956
Address : Vrije Universiteit Brussel

Faculty of Economic, Social, and Political Sciences

Department : Applied Economics

Pleinlaan 2

B-1050 Brussels

Belgium
Telephone : 02/629 21 13 or 629 21 68

Fax : 02/629 20 60

e-mail : Marc.Jegers@vub.ac.be
DEGREES
Commercial engineer (State University, Antwerp), 1979, Summa cum laude
Master in Statistics, Econometrics and Operations Research (Free University of Brussels), Magna cum laude, 1982
Doctor Economicus (State University, Gent), 1987, Summa cum laude
POSITION
Professor of management, managerial economics, management of non profit organisations, accounting, hospital accounting and financial management of hospitals at the Free University, Brussels
PUBLICATIONS
1. Books
1.1. JEGERS M.,Economic report on the Belgian pipe organ industry, with a theoretical introduction on organ pipe

acoustics. "Archive Collection of the Organ Historical Society" (USA), 1980.

  1. JEGERS M., Intrasectorële resultatendifferentiatie, sectorieel risico en ondernemingsrisico : proeve tot verfijning

van de meting en evaluatie der onderlinge verbanden (Measurement of intra industry profit differences).

Doctoral dissertation, 1987.



  1. JEGERS M., HOUTMAN C., Boekhouden en financiële analyse voor ziekenhuizen (Accounting and financial

analysis for hospitals). Kortrijk, UGA, 1991; 2nd edition 1995, 3rd edition 2001, 4th edition 2005, 5th edition 2007, 6th edition 2009.

  1. JEGERS M., THEUNISSE H., Elementen van boekhouden en analyse van jaarrekeningen (Accounting and

financial statement analysis). Brussel, VUB-Press, 1991, 2nd edition 1994, 3rd edition 1997, 4th edition 2001, 5th edition 2007.

  1. JEGERS M., MOENAERT R., VERBEKE A., Begrippen van management : strategische planning en organisatie

(Aspects of management : strategic planning and organisation), VUB-Press, 1994, 2nd edition 1998, 3rd edition 2002.

  1. DESPONTIN M., JEGERS M. (eds.), De sociale zekerheid verzekerd ? (Is the system of social security secured ?)

VUB-Press, 1995.

  1. DESPONTIN M., JEGERS M. (eds.), De sociale zekerheid verzekerd ? Speeches, comments and selected papers

of the 22ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, VUB-Press, 1996.

  1. BALLY F., VAN HEDDEGEM I., JEGERS M., VERHOEVEN J., De werking van participatieraden en lokale

schoolraden : een evaluatie in het basis- en secundair onderwijs (The functioning of local school boards in

primary and secundary schools). Leuven, Garant, 1996.

  1. VERHOEVEN J., JEGERS M., VAN HEDDEGEM I., Participatieraden en lokale schoolraden in Vlaanderen :

de eerste jaren (The first years of local school boards in Flanders). Leuven, Garant, 1997.

1.10. DE PELSMACKER P., JEGERS M. (eds.), Management voor een levenskunstenaar (Management for an



artist of life) : liber amicorum Emile Vanlommel. Leuven, Garant, 1997

1.11. JEGERS M., LAPSLEY I. (eds.), Accountability in non-profit organisations. Special Issue of Financial Accountability and Management, 14,3 1998.

1.12. JEGERS M., Economische analyse van de onderneming (The theory of the firm). Brussel, VUB-press, 2000, 2nd edition 2010.

1.13. JEGERS M., LAPSLEY I. (eds.), Accounting and management in the third sector. Special Issue of Financial Accountability and Management, 17,1,2001.

1.14. DE GRAEVE D., GILLES W., JEGERS M., KESTELOOT K., Zorgbekostigingssystemen in zes Europese landen (Health care financing in six European countries). Special Issue of Acta Hospitalia, 41,1,2001

1.15. JEGERS M., LAPSLEY I. (eds.), The 21st century challenge : manging charitable entities as business entreprises. Special issue of Financial Accountability and Management, 19,3,2003.

1.16. HELMIG B., JEGERS M., LAPSLEY I., TAYLOR R. (eds.), Managing nonprofit organizations. Special issue of Voluntas, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 15,2,2004.

1.17. HELMIG B., HYNDMAN N., JEGERS M., LAPSLEY I. (eds.), On the challenges of managing the third sector. Special isssue of Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen (Journal for Public and Nonprofit Services), Special Issue 34, 2006.

1.18. JEGERS M., Managerial economics of non-profit organizations. London, Routledge, 2008, 2nd edition 2011, Brussel, VUBpress.

1.19. HELMIG B., JEGERS M., LAPSLEY I., PANOZZO F. (eds.), Charities, the recurring questions. Special issue of Financial Accountability and Management, 25,1,2009.

1.20.Glorieux I., Heyman R., Jegers M., Taelman M., Van Dorsselaer Y., Wie herkanst? Profiel, leerroutes en beweegredenen van de deelnemers aan het Tweedekansonderwijs en de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap (Socio-economic profiles of adult secundary education students in Flanders), Antwerpen, Garant Uitgevers, 2009.

1.21. ANGELE-HALGAND N., HELMIG B., JEGERS M., LAPSLEY I. (eds.), Managing non-profit organisations, Focus issue of the European Management Journal, 28,6,2010.

1.22. HELMIG B., JEGERS M., LAPSLEY I., ROBBINS G. (eds.), Third Sector challenges, Special issue of Public Management Review, 15, 7, 2013.
2. Refereed articles, contributions to scientific books
2.1. MEEUSEN W., JEGERS M., On the number of k-cliques in a graph with a given number of higher order cliques.

in : HANSEN P., DE WERRA D., eds., Regards sur la théorie des graphes, Lausanne, Presses polytechniques

Romandes, 1980

2.2. JEGERS M., BUIJINK W., Evaluatie gegevens verspreid door de Balanscentrale (Evaluation of the quality of

Belgian accounting data bases). Maandschrift Accountancy en Bedrijfskunde , 2, 7, 1982

2.3. JEGERS M., BUIJINK W., De jaarrekeningen op magneetband verspreid door de Balanscentrale : een

kwantitatieve en kwalitatieve analyse (A futher analysis of the quality of accounting databases).

Kwartaalschrift Accountancy en Bedrijfskunde , 8, 1, 1983

2.4. BUIJINK W., JEGERS M., VANLOMMEL E., Industrieel-economisch onderzoek : recente ontwikkelingen

(Recent developments in industrial economics). Maandschrift Economie , 47, 6, 1983

2.5. AERTS W., BUIJINK W., JEGERS M., Cash-flow en reële kasstromen: een repliek (Cash flow and cash streams :

a reply). Maandschrift Accountancy en Bedrijfskunde , 3, 7, 1983

2.6. JEGERS M., BUIJINK W., De jaarrekeningen op magneetband verspreid door de Balanscentrale :

verduidelijkingen (Accounting data collected by the Belgian National Bank). Kwartaalschrift

Accountancy en Bedrijfskunde, 8, 2, 1983

2.7. JEGERS M., BUIJINK W., De kwaliteit van een nieuwe bron van financiële en boekhoudkundige gegevens in

België : een verkennend onderzoek (Empirical evaluation of accounting data: an exploratory evaluation).

Tijdschrift voor Economie en Management, 29, 4, 1984

2.8. BUIJINK W., JEGERS M., De kwaliteit van de jaarrekeningen : nieuwe resultaten (New results on accounting data

quality). Maandschrift Accountancy en Bedrijfskunde, 4, 5, 1984

2.9. JEGERS M., Estimating the internal rate of return from published financial statements : a comment. Journal of



Business Finance and Accounting , 12, 4, 1985

2.10. JEGERS M., BUIJINK W., La qualité d'une nouvelle source de données financières et comptables en Belgique :

une enquête prospective. La Vie au Bureau , 1985, 4

2.11. VANLOMMEL E., JEGERS M., Evolutie van de industriële concentratie in België (The evolution of industrial

concentration in Belgium). Economisch en Sociaal Tijdschrift, 39, 5, 1985

2.12. BUIJINK W., JEGERS M., Cross-sectional distributional properties of financial ratios in Belgian manufacturing

industries : aggregation effects and persistence over time. Journal of Business Finance and Accounting , 13, 3,

1986


2.13. BUIJINK W., JEGERS M., VANLOMMEL E., Ondernemingsgroei als stochastisch proces : een onderzoek naar

de wet van het proportioneel effect, België 1977-1982 (Gibrat's law : an empirical application for Belgium).



Tijdschrift voor Economie en Management, 31, 1, 1986

2.14. JEGERS M., Le concept d'intérêts cumulés : nécessaire ou suffisant ? Economies et Sociétés, série Sciences de



Gestion, 20, 12, 1986

2.15. JEGERS M., BUIJINK W., De doorlichting van openbaar te maken jaarrekeningen in België : een beschouwing

naar aanleiding van gebreken in gedeponeerde jaarrekeningen in België in de periode 1977-1983 (Some

reflections with regard to issues of compliance with accounting regulations). Tijdschrift voor Accountants en



Boekhouders, 11, 3, 1987

2.16. DE PELSMACKER P., DE RIDDER R., JEGERS M., The power growth curve revisited : a comment on J.C.

Tanner's car ownership growth model. Belgian Journal of Operations Research, Statistics and Computer

Science, 28, 1, 1988

2.17. DE PELSMACKER P., JEGERS M., Regionale motoriseringsgraad verschillen en het verzadigingsniveau van

het wagenbezit in België (Saturation in car demand in Belgium). Tijdschrift voor Vervoerswetenschap , 24, 1,

1988


2.18. JEGERS M., Industriële economie : ontstaan en ontwikkeling. (A short history of industrial economics). In :

MEEUSEN W. (ed.), Liber Amicorum Prof. Dr. G. Vandewalle ,Antwerpen, Kluwer, 1988

2.19. JEGERS M., MEEUSEN W., On the number of k-cliques in a graph with n vertices and one clique of smaller

size. Simon Stevin, A Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics, 63, 3-4, 1989

2.20. JEGERS M., On the detection of strategic groups and the relation between their occurrence and industry

profitability. Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, 36, 6, 1989

2.21. JEGERS M., BUIJINK W., The reliability of financial accounting data bases : some Belgian evidence.

International Journal of Accounting : Education and Research, 23, 1, 1987

2.22. BUIJINK W., JEGERS M., Accounting rates of return : comment. American Economic Review (1.795), 79, 1989

2.22b. Reprint of 2.22 in : STARK A.W. (ed), The cash recovery rate approach to the estimation of economic

performance. New York, Garland, 1990

2.23. DE PELSMACKER P., HOFMAN A., JEGERS M., De Belgische reklamebestedingen in de jaren '80 (Expenses

for advertising in Belgium). Kwartaalschrift voor Accountancy en Bedrijfskunde, 13, 4, 1988

2.24. JEGERS M., The risk-return relation at the firm and industry level : an empirical analysis using Belgian ac-

counting data. Applied Economics (0.213), 21, 7, 1989

2.25. JEGERS M., The price-cost margin - internal rate of return relation : a contribution to an eternal dispute.

Metroeconomica (International Review of Economics), 39, 3, 1988

2.26. ASSELBERGH G., JEGERS M., DE PELSMACKER P., Een evaluatie van financieringsalternatieven voor

gemeentelijke infrastructuurwerken (Analysis of local investments). De Gemeente, 64, 10, 1989

2.27. JEGERS M., Prospect theory and the risk-return relation : some Belgian evidence. Academy of Management



Journal (2.375) , 34, 1,1991

2.28. DE PELSMACKER P., JEGERS M., Onafhankelijke ondernemingskarakteristieken : een benadering op basis van

Belgische financiële - en reklamegegevens (A factor-analytic analysis of financial and advertising ratios).

Tijdschrift voor Accountants en Boekhouders , 14 ,1, 1990

2.29. JEGERS M., DE PELSMACKER P., The optimal level of advertising, considering advertising as an investment

in goodwill. Economicko-Matematicky Obzor , 26, 2, 1990

2.30. HOUTMAN C., JEGERS M., De boekhoudwetgeving voor ziekenhuizen : tussen droom en daad .... (Hospital

accounting regulation in Belgium) ,Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 11,4,1991

2.31. HOUTMAN C., JEGERS M., Coherentietesten op de gegevens uit de jaarrekening van ziekenhuizen (Tests on the

quality of hospital annual accounts). Kwartaalschrift voor Accountancy en Bedrijfskunde, 16,3,1991

2.32. DE PELSMACKER P., JEGERS M., Independent characteristics of the firm : a factor-analytic approach using

Belgian accounting and advertising data. Belgian Journal of Operations Research, Statistics and Computer

Science, 31,3-4,1991

2.33. JEGERS M., Coherente vermogensstroomanalyse op basis van de jaarrekening van ondernemingen : een voorstel

(Funds flow statements based on Belgian annual accounts). Kwartaalschrift voor Accountancy en

Bedrijfskunde , 16,4,1991

2.34. DE PELSMACKER P., JEGERS M., PROOST J., Explaining advertising intensity at the firm level : the Belgian

case. Revue d'Economie Industrielle, 60,2,1992

2.35. JEGERS M., Al schrijft men zijn artikels nog zo snel, de wetgever achterhaalt ze wel. Coherente

vermogensstroomanalyse : aanpassingen aan het KB 30/12/1991 (A new version of the funds flow statement

calculation). Kwartaalschrift voor Accountancy en Bedrijfskunde, 17,2,1992

2.36. JEGERS M., De kwaliteit van de Belgische jaarrekeningen, of hoe men klaarblijkelijk niet afdwingbare wetten

door nieuwe wetten poogt af te dwingen (Review of research on accounting data quality). Tijdschrift voor



Accountants en Boekhouders , 16,3,1992

2.37. SMOLDERS C., JEGERS M., Bestaansredenen voor non-profitorganisaties : een literatuuroverzicht (A review on

the emergence of NPO). Maandschrift Economie, 57,2,1993

2.38. BETTONVILLE H., JEGERS M., VUCHELEN J., De formele kwaliteit van de jaarrekeningen van de grootste

Belgische ondernemingen : 1977-1989 (New results on accounting data quality). Kwartaalschrift

Accountancy en Bedrijfskunde , 20,1,1995

2.39. JEGERS M., Methodological limitations of Porter's three generic strategies framework, in : RUGMAN A.,

VERBEKE A. (eds.), Research in global strategic management : beyond Porter. Greenwich, JAI-Press, 1993

2.40. VANDERHAEGEN K., JEGERS M., Measurement of the internal rate of return of a firm : an empirical

comparison of accounting based methods. Finnish Journal of Business Economics, 1, 1993

2.41. BETTONVILLE H., JEGERS M., VUCHELEN J., De effecten op korte en lange termijn van het Cooreman-luik

van de aandelenwet op de financiële structuur van de Belgische ondernemingen (The effects on financial

structure of fiscal measures). Cahiers Economiques, 138,2,1993

2.42. HOUTMAN C., JEGERS M., De boekhoudwetgeving voor ziekenhuizen : wat splinters verwijderd, de balk blijft

zitten (A comment on changes in hospital accounting law). Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht ,

13,5,1993

2.43. JEGERS M., HOUTMAN C., Accounting theory and compliance to accounting regulations : the case of hospitals.



Financial Accountability and Management , 9,4,1993

2.44. JEGERS M., Are diamonds forever ? Een empirische industrieel-economische kijk op regionale competitiviteit

(The competitiveness of regions : an industrial-economic perspective). In : De onderneming en de dynamiek

van de economische orde, referatenboek 21ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Antwerpen,

Vereniging voor Economie, 1993

2.45. GHEYLE D., JEGERS M., MATTHIJS P., Kostenvergelijking tussen twee vormen van nierfunctievervangende

therapie : continue ambulante peritoneale dialyse en centrumhemodialyse (Comparison of costs and revenues

of renal disease therapies). Tijdschrift voor Geneeskunde, 50,12,1994

2.46. JEGERS M., HOUTMAN C., Kwaliteit van de ziekenhuisjaarrekeningen : een empirische evaluatie.(Quality of

hospital annual accounts : an empirical evaluation), Tijdschrift voor Accountants en Boekhouders , 18,4,1994

2.47. JEGERS M., VUCHELEN J., WEETS V., Aandelenwet 1982 : positief voor werkgelegenheid (Fiscal measures

of the Belgian government (1982) prove to be beneficial for employment). Nieuwsbrief Steunpunt

Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming (HIVA), 4,2-3,1994

2.48. SMOLDERS C., JEGERS M., Factoren van beleidsvoerend vermogen van scholen in het algemeen secundair

gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen (Management in Flemish high schools). Tijdschrift voor

Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 1994-1995,2

2.49. WEETS V., JEGERS M., VUCHELEN J., De lange termijn invloed van het Cooreman-luik van de aandelenwet

op de investeringen. (Long term effects on investments of equity enhancing fiscal measures), Economisch en

Sociaal Tijdschrift, 49,3,1995

2.50. JEGERS M., Are diamonds forever? An industrial-economics perspective. In : Rugman A.M., Van den Broeck

J., Verbeke A.(eds.), Research in global strategic management : Beyond the diamond, Greenwich, JAI Press,

1995. Revised vesion of 2.44

2.51. MUS F., JEGERS M., De kostprijs van allogene beenmergtransplantaties : een empirische multi-center studie

(The cost of allogeneic bone marrow transplantations : a multi centre study). Tijdschrift voor Geneeskunde ,

52,22,1996

2.52. BAEKELANDT V., JEGERS M., VAN DEN BERGH M., METS T., De kostprijs van de afhankelijkheid bij

thuiswonende bejaarden (The cost of a dependency insurance for retired persons living at home). Belgisch

Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 38,2,1996

2.52b.BAEKELANDT V., JEGERS M., VAN DEN BERGH M., METS T., Le prix de revient de la dependance des

personnes agées vivant chez elles. Revue Belge de Securité Sociale, 38,2,1996

2.53. DELOOF M., JEGERS M., Trade credit, product quality, and intragroup trade : some European evidence.



Financial Management : Journal of the Financial Management Association (1.205) , 25,3,1996

2.54. JEGERS M., Budgeting and cost accounting in European Intensive Care Units : a note. Financial Accountability



and Management, 12,4,1996

2.55. JEGERS M., REIS MIRANDA D., Resource management in the Intensive Care Unit. In : WEBB A., SHAPIRO

M.J., SINGER M., SUTER P. (eds.), Oxford textbook of critical care, Oxford, Oxford University Press, 1999

2.56. SMOLDERS C., JEGERS M., In search of a waterproof test to detect supplier induced demand : a survey of

remaining empirical caveats. Journal d'Economie Médicale, 14,7-8,1996

2.57. DESPONTIN M. JEGERS M., Inleiding (Introduction). In : DESPONTIN M., JEGERS M. (eds.), o.c., 1996

2.58. JEGERS M., Synthesereferaat (Conclusions of the Congress papers). In : DESPONTIN M., JEGERS M. (eds.),

o.c., 1996

2.59. JEGERS M., Portfolio theory and nonprofit financial stability : a comment and extension. Nonprofit and

Voluntary Sector Quarterly (.234), 26,1,1997

2.60. WEETS V., JEGERS M., Are the Big Six big in Belgium ? European Accounting Review, 6,4,1997

2.61. JEGERS M., Cost accounting in intensive care units : beneficial for management and research (invited editorial).

Intensive Care Medicine (2.098), 23,6,1997

2.62. DE PELSMACKER P., JEGERS M., Emile Vanlommel en de universiteit. Een poging tot synthese. In DE

PELSMACKER P., JEGERS M. (eds.), o.c., 1997

2.63. JEGERS M., Kritische rentabiliteit en ondersteunbare groei : twee vlaggen, één lading (Critical profitability and

sustainable growth : two sides of the same medal). In DE PELSMACKER P., JEGERS M. (eds.), o.c., 1997

2.64. VAN HEDDEGEM I., VERHOEVEN J., JEGERS M., Participatieraden en lokale schoolraden : werking van de

raden (The functioning of local school councils). Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 5,

1996-1997

2.65. REIS MIRANDA D., SCHAUFELI W.B., VAN ROSSUM W., SANDERS G., JEGERS M.,

McA LEDINGHAM I., Intensive care units in de landen van de Europese Gemeenschap (Intensive care units

in the member states of the European Union). Medisch Contact, Weekblad van de Nederlandse Maatschappij

ter Bevordering der Geneeskunst, 52,29-30, 1997

2.66. AERTS W., JEGERS M., De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden : onbekend en onbemind ? (The unknown

subsidy for the support of elderly people), Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 39,3-4,1997

2.66b. AERTS W., JEGERS M., L’allocation pour l’aide aux personnes agées : inconnue et impopulaire ? Revue belge de Sécurité Sociale, 39,3-4,1997

2.67. VAN BALEN H., JEGERS M., De kostprijs van de afvalbehandeling in het ziekenhuis : een case study (The cost

of hospital waste treatment : a case study). L'Hôpital Belge-het Belgisch Ziekenhuis, 4,1997

2.68. JEGERS M., Substudy Finances, in REIS MIRANDA D., RYAN D.W., SCHAUFELI W.B., FIDLER V. (eds.),

Organisation and Management of Intensive Care : a prospective study in 12 European countries, Berlin,

Springer Verlag, 1998

2.69. JEGERS M., LAPSLEY I., Accounting in the world of strange organisations (foreword). Financial Accountability and Management, 14,3,1998

2.70. JEGERS M., A generalized expression for the sustainable growth rate. Rivista Internazionale de Science economiche e commerciali, 46,1,1999

2.71. DELOOF M., JEGERS M., Trade credit, corporate groups and the financing of Belgian firms. Journal of Business Finance and Accounting, 26,7-8,1999

2.72. JEGERS M., Aspecten van de afhankelijkheidsverzekering (Aspects of dependency insurances), in VAN HAEGENDOREN M., DE CLERCK G., ROWIE A., NIELANDT B. (eds.), Oudere vrouwen, Brussel, NVR, 1999

2.73. JEGERS M., GOEDEE M., MENTENS C., PEPERMANS R., GHM et financement des réanimations en Belgique (DRGs and ICU-financing in Belgium), in : GUIDET B., MISSET B., Collection d’anesthésiologie et de réanimation : PMSI et réanimation, Paris, Masson, 2000

2.74. MENTENS C., PEPERMANS R., GOEDEE M., JEGERS M., BUELENS A., FLION I., Managerial behaviour in Intensive Care Units in Europe : a qualitative analysis, in : PEPERMANS R., FLION I., ARDTS J.C., JANSEN R.G. (eds.), Managerial behaviour : empirical studies on management development and socialisation. Leuven, Acco, 1999

2.75. DE JAEGHER K., JEGERS M., A model of physician behaviour with demand inducement, Journal of Health Economics (1.923), 19,2,2000

2.76. JEGERS M., DE GRAEVE D., Effecten van eigen betalingen in de gezondheidszorg op de vraag naar medische zorg : een inleiding (The effect of copayments on health care demand : an introduction). TSG, Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 77,7,1999

2.77. REIS MIRANDA D., JEGERS M., Cost-effectiveness in the ICU, in GULLO A. (ed.), Anaesthesia, intensive care and emergency medicine, Proceedings of the 14th postgraduate course in critical care medicine, Berlin, Springer Verlag, 1999

2.78. BURCHARDI H., JEGERS M., GOEDEE M., LEITITIS J., Benchmarking in the ICU: the measurement of costs and outcome to analyse efficiency and efficacy, in SIBBALD W., BION J. (eds.), Evaluating critical care : using health services research to improve quality, Heidelberg, Springer Verlag, 2000

2.79. REIS MIRANDA D., SCHAUFELI W., VAN ROSSUM W., SANDERS G., JEGERS M., PEPERMANS R., NOOIJ G.J., De Euricus-projecten (The Euricus projects), Nederlands Tijdschrift voor Intensive Care, 15,1,2000

2.80. JEGERS M., Subsidies als instrument van een maatschappelijke politiek : economische analyse van non-profit organisaties (Economic analysis of subsidies for non profit organisations), in VRIJENS M., NOTTEBOOM T., HAEZENDONCK E. (eds.), Toegepaste economie : beleid en beheer in een imperfecte wereld. Liber Amicorum prof. Michel van Hecke, Brussel, Politeia, 2000

2.81. DE GRAEVE D., JEGERS M., Financiële verantwoordelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg (Financial responsibility and health care accesibility). Economisch en Sociaal Tijdschrift, 54,2,2000

2.82. DE JAEGHER K. , JEGERS M., The physician-patient relationship as a game of strategic information transmission. Health Economics (1.966), 10,7,2001

2.83. WEETS V., JEGERS M., An analysis of financial statement coherence and audit firm quality differences. Tijdschrift voor Economie en Management, 45,3,2000

2.84. PEPERMANS R., MENTENS C., GOEDEE M., JEGERS M., VAN ROY K., Differences in managerial behaviour between head nurses and medical directors in intensive care units in Europe. International Journal of Health Planning and Management (0.472),16,2001

2.85. JEGERS M., LAPSLEY I., Making sense of non-profit organisations (foreword). Financial Accountability and Management, 17,1,2001

2.86. GILLES W., KESTELOOT K., DE GRAEVE D., JEGERS M., Nederland (the Netherlands), Acta Hospitalia, 41,1,2001

2.87. KESTELOOT K., GILLES W., JEGERS M., DE GRAEVE D., Duitsland (Germany), Acta Hospitalia, 41,1,2001

2.88. VAN PELT A., GILLES W., KESTELOOT K., DE GRAEVE D., JEGERS M., Het Verenigd Koninkrijk (The United Kingdom), Acta Hospitalia, 41,1,2001

2.89. JEGERS M., KESTELOOT K., GILLES W., VAN PELT A., DE GRAEVE D., Zweden (Sweden), Acta Hospitalia, 41,1,2001

2.90. HERMANN I., DE GRAEVE D., GILLES W., JEGERS M., KESTELOOT K., Frankrijk (France), Acta Hospitalia, 41,1,2001

2.91. DE GRAEVE D., HERMANN I., KESTELOOT K., JEGERS M., GILLES W., Zwitserland (Switserland), Acta Hospitalia, 41,1,2001

2.92. JEGERS M., KESTELOOT K., DE GRAEVE D., GILLES W., A typology for provider payment systems in health care, Health Policy (0.918), 60,3,2002

2.93. JEGERS M., De relevantie van ‘accounting theory’ voor non-profitorganisaties (The relevance of ‘accounting theory’ for non-profit organisations). In : AERTS W., DEWEIRDT E. (eds.), Accountancy in beweging : liber amicorum prof. dr. Hilda Theunisse. Leuven, Garant, 2001

2.94. GOEDEE M., JEGERS M., PEPERMANS R., MENTENS C., Cost calculation and budgeting : the effect of a training session on the skills of medical directors and head nurses in European intensive care units. Journal of European Industrial Training, 26,5,2002

2.95. DE GRAEVE D., JEGERS M., VAN OURTI T., De invloed van de eigen betaling door de patiënt op de toegang tot de medische zorg : het economische denkkader (The effect of copayments on the accessibility of health care : the economic framework). In : VAN LIMBERGHEN G., SALOMEZ K. (eds.), Sociale grondrechten als bakens voor een vernieuwd sociaal recht. Liber amicorum professor Maxime Stroobant. Gent, Mys & Breesch, 2001.

2.96. DE GRAEVE D., GILLES W., KESTELOOT K., JEGERS M., Measuring the impact of hospital payment systems on health care objectives. In : KYRIOPOULOS J., BEAZOGLOU T., HEFFLEY D. (eds.), Health economics in the new era (proc.). Athens, Exandas, 2001.

2.97. GILLES W., KESTELOOT K., DE GRAEVE D., JEGERS M., Classifying provider payment systems in health care. In : KYRIOPOULOS J., BEAZOGLOU T., HEFFLEY D. (eds.), Health economics in the new era (proc.). Athens, Exandas, 2001.

2.98. JEGERS M., EDBROOKE D., HIBBERT C., CHALFIN D., BURCHARDI H., Definitions and methods of cost assessment : an intensivist’s guide. Intensive Care Medicine (2.098), 28,6,2002.

2.99. JEGERS M., The economics of non profit accounting and auditing : suggestions for a research agenda. Annals of Public and Cooperative Economics, 73,3,2002.

2.100. BUYSSCHAERT A., DELOOF M., JEGERS M., Equity sales in Belgian corporate groups : expropriation of minority shareholders ? A clinical study. Journal of Corporate Finance : contracting, governance and organization (0.538), 10,1,2004.

2.101. BOYTSUN A., BOSTYN F., JEGERS M., The capital structure of Polish companies. In : BOSTYN F., BOYTSUN A. (eds.), Ownership and privatisation in Poland : governance implications of Poland’s accession to the European Union. Antwerpen, Garant, 2002.

2.102. BUYSSCHAERT A., DELOOF M., JEGERS M., Corporate governance: de Belgische situatie in het licht van de economische theorie (Corporate governance : the Belgian situation and economic theory). Maandschrift Accountancy en Bedrijfskunde, 23,4,2003.

2.103. JEGERS M., The sustainable growth rate for non-profit organisations : the effect of efficiency, profitability and capital structure. Financial Accountability and Management, 19,4,2003.

2.104. JEGERS M., LAPSLEY I., The 21st century challenge : managing charitable entities as business entreprises (foreword). Financial Accountability and Management, 19,3,2003

2.105. HELMIG B., JEGERS M., LAPSLEY I., Challenges in managing nonprofit organizations: A research overview. Voluntas, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 15,2,2004

2.106. DU BOIS C., CAERS R., JEGERS M., SCHEPERS C., DE GIETER S., PEPERMANS R., Objectives of non-profit organisations: a 'managerial economics' perspective. Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen (Journal for Public and Nonprofit Services), 27,3,2004

2.107. BUYSSCHAERT A., DELOOF M., JEGERS M., Ondernemingsgroepen en interne kapitaalmarkten : een literatuuroverzicht (Business groups and internal capital markets: a literature review). Tijdschrift voor Economie en Management, 50,2,2005

2.108. DU BOIS C., CAERS R., JEGERS M., SCHEPERS C., DE GIETER S., PEPERMANS R., Agency problems and unrelated business income of non-profit organisations : an empirical analysis. Applied Economics (0.200), 36,20,2004

2.109. LOIX E., PEPERMANS R., MENTENS C., GOEDEE M., JEGERS M., Orientation towards finances: development of a measurement scale. Journal of Behavioral Finance, 6,4,2005

2.110. SCHEPERS C., DE GIETER S., PEPERMANS R., DU BOIS C., CAERS R., JEGERS M., How are employees of the non-profit sector motivated ? A research need. Nonprofit Management and Leadership, 16,2,2005

2.111. DE PELSMACKER P., MULLER M.-L., VIVIERS W., SAAYMAN A., CUYVERS L., JEGERS M., Competitive Intelligence practices of South African and Belgian exporters. Marketing Intelligence & Planning, 23,6-7,2005

2.112. CHAVDA A., JEGERS M., The effects of leniency programs and fines on cartel stability. Metro-economica (International Review of Economics), 58,2,2007

2.113. JEGERS M., A meta-national perspective on accounting and auditing in nonprofit organizations: The literature interpreted in a principal-agent framework. In : GREGORIOU G.N., GABER M. (eds.), International accounting: Standards, regulations, financial reporting, Oxford, Elsevier, 2006

2.114. CAERS R., DU BOIS C., JEGERS M., DE GIETER S., SCHEPERS C., PEPERMANS R., Principal-agent relationships on the stewardship-agency axis. Nonprofit Management and Leadership, 17,1,2006

2.115. JEGERS M., VERSCHUEREN I., On the capital structure of non-profit organisations : An empirical study for Californian organisations. Financial Accountability and Management, 22,4,2006

2.116. DE GIETER S., DE COOMAN R., PEPERMANS R., CAERS R., DU BOIS C., JEGERS M., Dimensionality of the Pay Satisfaction Questionnaire: a validation study in Belgium. PsychologicalReports (0.341), 98,2006

2.117. DE GIETER S., DE COOMAN R., PEPERMANS R., CAERS R., DU BOIS C., JEGERS M., Identifying nurses' rewards: a qualitative categorization study in Belgium. Human Resources for Health, 4,15,2006

2.118. HELMIG B., HYNDMAN N., JEGERS M., LAPSLEY I., On the challenges of managing the third sector-foreword. Special isssue of Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen (Journal for Public and Nonprofit Services HELMIG B., HYNDMAN N., JEGERS M., LAPSLEY I. (eds.), On the challenges of managing the third sector. Special isssue of Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen (Journal for Public and Nonprofit Services), Special Issue 34, 2006

2.119. DU BOIS C., CAERS R., JEGERS M., DE COOMAN R., DE GIETER S., PEPERMANS R., The non-profit board: a concise review of the empirical literature. Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen (Journal for Public and Nonprofit Services), 30,1,2007

2.120. DE COOMAN R., DE GIETER S., PEPERMANS R., DU BOIS C., CAERS R., JEGERS M., Freshman in nursing: job motives and work values of a generation, Journal of Nursing Management, 16,1,2008

2.121. JEGERS M., JUNG K., KIM B., The difference between measuring internal funds allocations in groups and in diversified firms. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 10,3,2007

2.122. DE COOMAN R., DE GIETER S., PEPERMANS R., DU BOIS C., CAERS R., JEGERS M., Graduate teacher motivation for choosing a job in education. International Journal of Educational and Vocational Guidance, 7,2,2007

2.123. JEGERS M., Boekhoudkeuzes in non-profit organisaties (Accounting choices in nonprofit organizations). In: CLAESSENS E., JORISSEN A. (eds.), Liber amicorum ter ere van het pre-emeritaat van Carl Reyns, Universitas, Antwerpen, 2007

2.124. Caers R., Du Bois C., Jegers M., De Gieter S., De Cooman R., Pepermans R., A micro-economic perspective on manager selection in nonprofit organizations, European Journal of Operational Research (1.096), 192,1,2009.

2.125. Caers R., Du Bois C., Jegers M., De Gieter S., De Cooman R., Pepermans R., Measuring community nurses' job satisfaction: literature review. Journal of Advanced Nursing (1.324), 62,5,2008.

2.126. CUYVERS L., DUMONT M., VIVIERS W., DE PELSMACKER P., MULLER M.-L., JEGERS M., SAAYMAN A., Export intensity and the Competitive Intelligence of exporting companies: evidence from Belgium and South Africa. South African Journal of Economic and Business Management Sciences (0.114), 11,1,2008.

2.127. MARTINEZ FERNÁNDES B., HASHI I., JEGERS M., The implementation of the European Commission’s Merger Regulation 2004: an empirical analysis. Journal of Competition Law and Economics, 4,3,2008.

2.128. JEGERS M., The economic analysis of non-profit organisations’ management. In OSBORNE S.P. (ed.), The third sector in Europe: prospects and challenges. London, Routledge, 2008.

2.129. DU BOIS C., CAERS R., JEGERS M., DE COOMAN R., DE GIETER S., PEPERMANS R, The link between board composition and board objectives : an empirical analysis on Flemish non-profit school boards. Managerial and Decision Economics, 30,3,2009.

2.130. De Gieter, S., De Cooman, R., Pepermans, R., Jegers, M., Manage through rewards, not only through pay: establishing the Psychological Reward Satisfaction Questionnaire (PReSS). In Vartiainen M., Antoni C., Baeten X., HAKONEN N., Lucas R., THIERRY H. (eds.), Reward management: facts and trends in Europe. Lengerich, Pabst Science Publishers, 2008.

2.131. SAAYMAN A., PIENAAR J., DE PELSMACKER P., VIVIERS W., CUYVERS L., MULLER M.-L., JEGERS M., Competitive intelligence: construct exploration, validation and equivalence, Aslib Porceedings Porceedings (0.413), 60,4,2008.

2.132. JEGERS M., Applying cost minimization techniques to hospitals: a comment. European Journal of Operational Research (1.096), 197,2,2009.

2.133. BUYSSCHAERT A., DELOOF M., JEGERS M., ROMMENS A., Is group affiliation profitable in developed countries? Belgian evidence. Corporate Governance: an InternationalRreview (1.590), 16,6,2008.

2.134. JEGERS M., Modelling the effect of tighter accounting standards an earnings management: an Ewert-Wagenhofer inspired approach. Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting, 8, 2010.

2.135. De Cooman R., De Gieter S., Pepermans R., Hermans S., Du Bois C., Caers R., Jegers M., Testing socialization and attraction-selection-attrition hypotheses, Journal of Vocational Behavior (2.148), 74,1,2009.

2.136. De Cooman R., De Gieter S., Pepermans R., Jegers M., VAN ACKER F., Development and validation of the Work Effort Scale, European Journal of Psychological Assessment (1.262), 25,4,2009.

2.137. BONGA J., JEGERS M., Graphical disclosures by charities: clarification or distortion? The case of the Netherlands. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 14,3,2009.

2.138. JEGERS M., 'Corporate' governance in nonprofit organizations: a non-technical review of the economic literature, Nonprofit Management and Leadership, 20,2,2009.

2.139. Du Bois, C., Caers, R., Jegers, M., De Cooman, R., De Gieter, S., Pepermans, R., Agency problems between board and manager: a discrete choice experiment in Flemish non-profit schools, Nonprofit Management and Leadership, 20,2,2009.

2.140. HELMIG B., JEGERS M., LAPSLEY I., PANOZZO F., Charities, the recurring questions,in: HELMIG B., JEGERS M., LAPSLEY I., PANOZZO F. (eds.), Charities, the recurring questions. Special issue of Financial Accountability and Management, 25,1,2009.

2.141. DE COOMAN R., DE GIETER S., PEPERMANS R., JEGERS M., A cross-sector comparison of motivation-related concepts in for-profit and not-for-profit service organizations, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (0.701), 40,2,2011.

2.142. JEGERS M., On the capital structure of non-profit organisations: a replication and extension with Belgian data, Financial Accountability and Management, 27,1,2011.

2.143. DE GIETER S., DE COOMAN R., PEPERMANS R., JEGERS M., The Psychological Reward Satisfaction Scale: developing and psychometric testing two refined subscales for nurses, Journal of Advanced Nursing (1.654), 66, 4, 2010.

2.144. JEGERS M, The effect of board-manager agency conflicts on non-profit organisations’ earnings and cost allocation manipulations, Accounting and Business Research (0.359), 40,5,2010.

2.145. JEGERS M., Donors and non-profit organisations’ accounting manipulations: an overview of the literature.Irish Accounting Review, 17,1,2011.

2.146. BUTS C., JEGERS M., JORIS T., Determinants of the European Commission's state aid decisions, Journal of Industry, Competition and Trade, 11,4,2011.

2.147. JEGERS M., Financing constraints in nonprofit organisations: a 'Tirolean' approach, Journal of Corporate Finance (1.628), 17,3,2011.

2.148. ANGELE-HALGAND N., HELMIG B., JEGERS M., LAPSLEY I., Current research in non-profit organisations’ management, in: ANGELE-HALGAND N., HELMIG B., JEGERS M., LAPSLEY I (eds.), Managing non-profit organisations, Focus issue of the European Management Journal (impactfactor to be determined in 2011), 28,6,2010.

2.149. WELLENS L., JEGERS M., Beneficiaries' participation in nonprofit organizations: a theory-based approach, Public Money & Management(0.433), 31,3,2011.

2.150. De Gieter, S., De Cooman, R., HOFMANS , J., Pepermans, R., Jegers, M., Pay level satisfaction and psychological reward satisfaction as mediators of the organizational justice - turnover intention relationship, International Studies of Management and Organization, 42,1,2012.

2.151. AMINOVA M., JEGERS M., Informal structures and governance processes in transition economies: the case of Uzbekistan, International Journal of Public Administration, 34,9,2011.

2.152. VAN PUYVELDE S. Caers R., Du Bois C., Jegers M., The governance of nonprofit organizations: integrating agency theory with stakeholder and stewardship theories, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly(0.648), 41,3,2012.

2.153. GLORIEUX I., HEYMAN R., JEGERS M., TAELMAN M., Zelfstudie of terug naar school? Keuze tussen de examencommissie en het tweedekansonderwijs in Vlaanderen [Obtaining a secundary degree as an adult: autonomous learning or second chance schools?]. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 5, 2010-2011.

2.154. BUTS C., DU BOIS C., HEYNDELS B., JEGERS M., Socio-economic determinants of success at the Summer Paralympics. Journal of Sports Economics (0.718), 14,2,2013.

2.155. HUYBRECHTS G., WILLEMS J., JEGERS M., BIDEE J., VANTILBORGH T., PEPERMANS R., Signaling managerial objectives to elicit volunteer effort, in PETROSYAN L.A., ZENKEVICH N.A. (eds.), Contributions to game theory and management (vol. IV), SpbU, Sint Petersburg, 2011.

2.156. Glorieux I., Heyman R., Jegers M., Taelman M., Profiles of participants in alternative systems for obtaining secondary diplomas. International Journal of Lifelong Education, 30,6,2011.

2.157. Vantilborgh, T., Bidee, J., Pepermans, R., Willems, J., HUYBRECHTS, G., Jegers, M , A new deal for NPO governance and management: Implications for volunteers using psychological contract theory. Voluntas, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (0.560), 22,4,2011.

2.158. Vantilborgh, T., Bidee, J., Pepermans, R., Willems, J., HUYBRECHTS, G., Jegers, M , Volunteers’ psychological contracts: Extending traditional views. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (0.899), 41,6,2012.

2.159. JEGERS M., BUTS C, State aid and between-country competition in an economic union: a microeconomic analysis. In DUMONT M., RAYG G. (eds.), International business, not as usual, Liber Amicorum Ludo Cuyvers, Garant, Antwerpen, 2011.

2.160. WILLEMS J., JEGERS M., Analyzing board-director networks as small worlds: theory and applications. In ERREYGERS G., VERMEIRE M. (ed.), Macroeconomics and beyond, Liber Amicorum Wim Meeusen, Garant, Antwerpen, 2011.

2.161. BUTS C., JEGERS M., A note on 'State aid' and concentration: the case of Belgium, European Competition Journal, 8,1,2012.

2.162. BUTS C., JEGERS M., The effect of subsidies on consumer’s surplus. In: Proceedings of Advances in Bussiness Related Scientific Research Conference, Koper, Edukator, 2012, and and Advances in Business-Related Scientific Research Journal, accepted.

2.163. Bidee J., Vantilborgh T., Pepermans R., HUYBRECHTS G., Willems J., Jegers M., HOFMANS J., Autonomous motivation stimulates volunteers' work effort: a Self-Determination Theory approach to volunteerism, Voluntas, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 24,1,2013.

2.164. Willems, J., Huybrechts, G., Jegers, M., Vantilborgh, T., BIDEE, J., Pepermans, R., Volunteer decisions (not) to leave: Reasons to quit versus functional motives to stay. Human Relations (1.701), accepted.

2.165. JEGERS , M., Do nonprofit organisations manage earnings? An empirical study. Voluntas, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (0.881), 24,4,2013.

2.166. Willems, J., Huybrechts, G., Jegers, M., WEIJTERS B.,Vantilborgh, T., BIDEE, J., Pepermans, R., Nonprofit governance quality: concept and measurement. Journal of Social Service Research (0.545), 65,7,2012.

3.167. REIS MIRANDA D., JEGERS M., Monitoring costs in the ICU: a search for a pertinent methodology, Acta Anaesthesiologica Scandinavica (2.188), 56,9,2012.

2.168. BUTS C., JEGERS M., The effect of 'State aid' on market shares: an empirical investigation in an EU Member State, Journal of Industry, Competition and Trade, 13,1,2013.

2.169. BUTS C., JEGERS M., The effect of subsidising firms on voting behaviour, European Journal of Government and Economics, 1,1,2012.

2.170. VAN PUYVELDE S. Caers R., Du Bois C., Jegers M., Agency problems between managers and employees in nonprofit organizations: a discrete choice experiment, Nonprofit Management and Leadership (0.449), 24,1,2013.

2.171. Vantilborgh T., Bidee J., Pepermans R., Willems J., HUYBRECHTS G., Jegers M., Revisiting the relationship between personality and psychological contacts: a moderated mediation model explaining volunteer performance, Social Service Review (0.721), accepted.

2.172. Vantilborgh T., Bidee J., Pepermans R., Willems J., HUYBRECHTS G., Jegers M., From ‘getting’ to ‘giving’: exploring age-related differences in perceptions of and reactions to psychological contract balance. European Journal of Work and Organizational Psychology(1.962), accepted.

2.173. Vantilborgh T., Bidee J., Pepermans R., Willems J., HUYBRECHTS G., Jegers M., Effects of ideological and relational psychological contract breach and fulfillment on volunteers’ work effort, European Journal of Work and Organizational Psychology(1.962), accepted.

2.174. WILLEMS J., JEGERS M., Social movement structures in relation to goals and forms of action: an exploratory model, Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research, 3,2,2012.

2.175. HUYBRECHTS, G., WILLEMS, J., JEGERS, M., BIDEE, J., VANTILBORGH, T., R. PEPERMANS, Impact of volunteers on the mission (drift) of a nonprofit organization, In: G. von SCHNURBEIN, and D. WIEDERKEHR and H. AMMANN (eds.), Freiwilligenarbeit zwischen Freiheit und Professionalisierung (Volunteering between Freedom and Professionalisation), Seismo Verlag, In print.

2.176. WELLENS L., JEGERS M., Effective governance in nonprofit organizations: a literature based multiple stakeholder approach., European Management Journal (0.795), accepted.

2.177. BUTS C., JORIS T., JEGERS M., State aid policy in the EU member states: it’s a different game they play, European State Aid Law Quarterly, 12,2,2013.

2.178. BUTS C., JEGERS M., The short and mid-term employment effects of subsidies, European State Aid Law Quarterly, forthcoming.

2.179. JEGERS M., Marxists and accountants: bien étonnés de se trouver ensemble. Metroeconomica (0.279), forthcoming.


: sites -> default -> files -> uploads
uploads -> Verslag maatschappelijke stage. Door Tessa Schraven 2Va
uploads -> Curriculum vitae naam : jegers voornamen : Marc Marcel Louis Geboorteplaats : Antwerpen Geboortedatum : 18 mei 1956 Werkadres : vub faculteit esp vakgroep Micro-economie van de profit- en non-profitsector (mice)
uploads -> Betaalbare rijbewijskeuringen voor 70-plussers Inhoudsopgave
uploads -> Curriculum vitae name : jegers
uploads -> 28 januari 1993. Ministerieel besluit betreffende de temperatuurcontrole van diepvriesprodukten
uploads -> Inhoudstafel table des matières
uploads -> Melding van de verandering van eigenaar van zonnepanelen 1 L 5H-01-100916
uploads -> Proces-verbaal overleg kwaliteitsprikkel in tariefmethodologie met distributienetbeheerders
uploads -> Document history
uploads -> Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 Brussel


  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina