Da’s toch handig dat internetDovnload 20.74 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte20.74 Kb.

Begeleidende nota voor de lesgever.

bij een voordracht

Da’s toch handig dat internet”

Voorafgaandelijk
De doelgroep van de campagne wordt gevormd door 65-plussers die vandaag nog echte digibeten zijn – senioren dus zonder enige kennis van of ervaring met computer, internet en de hele digitale technologie.

Waarschijnlijk hebben zij het al moeilijk met al de knoppen op de zapper van het tv-toestel en op de GSM hebben de kleinkinderen een aantal sneltoetsen aangebracht. Ook de maandelijkse prijs voor internet en bovenal de complexiteit van computers zijn voor velen een grote drempel.


De grote uitdaging is om die mensen warm te maken voor de digitale wereld. Het wordt dus zaak om het onderwerp zo aan te brengen dat geïnteresseerden de door een lesgever aangeboden uitleg begrijpen en dan voor zichzelf kunnen uitmaken of dit hun interesseert.
Een aantal onder hen krijgt misschien voor de eerste keer in 50 jaar formeel les waarbij ze een uur geconcentreerd moeten luisteren. De hoeveelheid “leerstof” die senioren kunnen verwerken is echter vrij beperkt. Eens die limiet bereikt, wordt de rest niet meer verwerkt en ook niet onthouden.

Het komt er vooral op aan om de senioren de leuke kant van het internet te tonen. Daarom moet tijdens de voordracht complexe uitleg vermeden worden. Voorbeeld: de structuur van een internetadres en het feit dat alle internetadressen uniek zijn, is op dit ogenblik totaal niet relevant. Het zal de senioren zelfs eerder afschrikken dan hen te helpen. Het wordt wel kort vermeld maar moet niet uitgebreid aan bod komen.


Het onderwerp wordt als voordracht gegeven, dus zonder computers en dan kunnen de senioren natuurlijk niet zelf eens proberen hoe zo een muis werkt. Anderzijds kan het mensen afschrikken als ze opdrachten moeten uitvoeren aan een computer.
Een voordracht duurt ongeveer een uur, dan volgt een break met een drankje, waarna er nog een halfuurtje tijd is voor vragen en afronden.
Het is ook aangeraden om er geen droge luistervoordracht van te maken maar om de sessie zo interactief mogelijk te maken: gooi zeker bij aanvang gerust wat vragen in de zaal om het ijs te breken. Hoe meer de senioren los komen, hoe meer vragen er zullen komen. De lesgever moet dan trachten zoveel mogelijk de vragen te beantwoorden, gebruik makend van het internet, Google, Wikipedia, Facebook, . . .
Indien beschikbaar, kunnen een paar websites misschien ook op een tablet getoond worden. Een tablet is ook goedkoper dan een pc en bovendien gemakkelijk handelbaar. Dat is voor senioren zeker belangrijk. Werken met een aanraakscherm is ook heel anders dan met een computermuis. Voor heel wat senioren met stramme vingers, is leren werken met een muis immers een nachtmerrie.

Bezoek websites die aansluiten bij de leefwereld van de senioren. Vraag je af wat hen boeit en waarmee zij bezig zijn


Bereid de voordracht zodanig voor dat Engelse termen zo veel als mogelijk vermeden worden.
N
1
og dit: Als de senioren vandaag een nieuwe computer aankopen, staat daar Windows 8.1 op, dus wordt de voordracht ook best gegeven met dit besturingssysteem.
Nota’s bij de PowerPoint
Bij het begin van de voordracht wordt er best even gepolst naar de kennis en ervaring van de deelnemers. Het is belangrijk om te weten of er enkel digibeten aanwezig zijn of ook senioren die al vertrouwd zijn met internet en hopen nog wat bij te leren.

Dia 2: Je kan de voordracht beginnen met hierover een vraag in de zaal te gooien en hopelijk kan dat al wat het ijs breken en komen de deelnemers al direct los.

Dia 3: internetten is vergelijkbaar met telefoneren. Alleen zijn het nu niet de mensen die met elkaar praten, maar wel computers.

Na dia 3 wordt de PowerPoint verlaten en moet de lesgever op haar/zijn pc zelf verbinding maken met het internet om de werking ervan uit te leggen en een aantal sites te tonen.


Een afdruk van de PPT is dan handig als leidraad voor de lesgever voor het verder verloop van de voordracht.

Dia 4 en 5: de werking van het internet wordt beperkt tot het strikte minimum zodat de senior toch kan verstaan wat er gebeurt zonder overladen te worden met informatie die voor deze les niet absoluut noodzakelijk is.

Dia 6: de eerste site die getoond wordt is die van de gemeente waar de les doorgaat.
Er worden een aantal diensten getoond die voor iedereen nuttig zijn.

De website van de bibliotheek in de gemeente mag zeker niet vergeten worden. Wel moet er ook hier rekening gehouden worden met wat 65-plussers interesseert.
De auteurs en titels van de boeken in de PPT zijn speciaal hiervoor gekozen.

In alle bibliotheken staan er in de leeszaal een paar pc’s waarop iedereen kan internetten. Meestal is dat gratis. Dikwijls is er ook gratis WiFi, wat dan handig is voor smartphone en tabletgebruikers.

Dia 7: portaalsites zijn nuttig voor beginners omdat zij gemakkelijk toegang verlenen tot een divers gamma aan websites.

De buienradar is een heel populaire website waarvan we toch enkel de basis tonen, niet alle links. Dat is veel te verwarrend.

Dia 8: Google moet uiteraard getoond worden.
De dienst 1700 van de Vlaamse Overheid is een ander mooi voorbeeld.

Je kan ook aan het publiek een onderwerp vragen waarover ze iets meer willen weten.

Dia 9: een YouTube-filmpje tonen is altijd leuk.

D


2
ia 10: uit ervaring weten we dat e-mail voor senioren heel erg moeilijk is.
Als het enigszins mogelijk is, is het best om Windows Live Mail op de pc te gebruiken.
Gmail en Hotmail/Outlook.com bevatten veel te veel dingen die niet rechtstreeks met mail te maken hebben en die zorgen enkel voor verwarring. Die websites veranderen ook te dikwijls.

Een ontvangen mail openen. Zorg er voor dat er ook een mail met bijlage (leuke foto) beschikbaar is in Postvak In.

Dan een nieuwe mail aanmaken, een foto bijvoegen en versturen. Na verzenden is die m
3
ail terug te vinden bij Verzonden Mails. Eventueel kan dat fotootje eerst van het internet geplukt worden (Google Afbeeldingen).

Dia 11: om Skype te tonen tijdens de voordracht moet je wel de nodige voorzieningen treffen. Ofwel spreek je af met een kennis dat je die skypt tijdens de voordracht, ofwel skype je tussen twee pc’s of tussen een pc en een tablet in de les. In het laatste geval wel opletten dat het geluid niet gaat rondfluiten.

Dia 12: Streetview vinden cursisten altijd leuk. Wel best op voorhand even nakijken dat het leslokaal aan een ‘blauwe straat’ ligt. In landelijke gebieden kan dat soms tegenvallen.

Dia 13: bij de senioren is Patience het meest geliefde computerspel. Wel zien dat het spel op de pc of tablet staat. Op tablet zoek je in de Store naar ‘Solitaire’.

Dia2: hoeveel dit alles kost, is voor de senioren zeer belangrijk.
Die maandelijkse kost voor internet kan voor een aantal senioren zelfs blokkerend zijn.
Prijzen van pc’s en tablets kan je tonen bij Vanden Borre, Mediamarkt, Makro, . . .

Internet is een ander paar mouwen:  • De meeste senioren hebben een ‘pack’ met ‘TV + Vaste telefoon’. Het pack uitbreiden naar ‘TV + Vaste telefoon + Internet’ is vrij duur. En dan moet er thuis gesleuteld worden aan de installatie.

  • De pack laten wat hij is en ineens ‘mobiel internet’ nemen is goedkoper en vergt geen aanpassing thuis. Enkel een 3G Simkaartje kopen en in tablet of pc steken. Indien een ‘USB-dongle’ vereist is, moet die wel samen met het Simkaartje aangekocht worden van dezelfde provider.

De prijzen van internet veranderen regelmatig. Op 1/1/2014 is de mobiele King Surf van Telenet voor € 5 per maand het goedkoopste met 500 MB per maand.
Boven 500 MB in een maand is de extra kost 3 Eurocent per MB.

Dia 14: uiteraard zijn er nog heel veel interessante internetsites, maar het heeft geen zin om digibeten te overladen. Het is telkens ter plaatse afwegen of het publiek nog wat meer wil en aankan.


Evaluatie: op het einde van de voordracht kan je kort een mondelinge evaluatie doen door te vragen of de deelnemers nu een ander beeld hebben van het internet, misschien gaan nadenken over een aankoop. Als er een paar zijn die de stap willen zetten was de voordracht een succes.

Veel senioren die ‘niet al te veel letters gegeten hebben’ vinden een schriftelijke evaluatie heel moeilijk en vullen dan maar overal het maximum in om de lesgever tevreden te stellen. Eigenlijk ben je daar als lesgever weinig mee.


Bij hogere niveaus van techniciteit zoals labels maken, fietsroutes of Facebook, is een evaluatie op papier wel zinvol.

Indien er nog vragen zijn, kunnen die steeds verstuurd worden naar coordinator@snvl.be .

Een seintje met je ervaring na gebruik is altijd welkom. We leren van mekaar.

Vriendelijke groeten van alle lesgevers van Seniornet Vlaanderen. Succes gewenst.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina