Datum: 31 augustus 2015Dovnload 8.01 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte8.01 Kb.

Schriftelijke vragen aan het college/de burgemeester
Datum: 31 augustus 2015


Aan de voorzitter van de raad.


Steller vragen: Monique Lamers


Onderwerp: opvang vluchtelingen


Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

In de pers is te lezen dat het kabinet gemeenten oproept om extra bedden en huizen beschikbaar te stellen voor vluchtelingen.


1 Hoe reageert het college van Voorschoten op deze oproep?

2 Heeft de minister het college direct benaderd? Zo ja, wat was het antwoord van het college hierop?

2 Hoeveel woningen heeft Voorschoten nu beschikbaar voor vluchtelingen?

3 Hoeveel woningen zal Voorschoten voor hen zoeken? Waar?

4 Idem voor bedden voor vluchtelingen.

5. Heeft het college onderzocht of ’t Hofflants Huys beschikbaar is voor de opvang van vluchtelingen?

Zo ja, wat is daarvan de uitkomst? Zo nee, is het college bereid dit te gaan doen?

6 Hoeveel plaatsen op de scholen zijn beschikbaar voor kinderen die zijn gevlucht?

7 Hoeveel budget heeft het college gereserveerd voor de opvang van vluchtelingen?

8 Is dit toereikend voor deze taak?9 Zijn er voldoende vrijwilligers om de vluchtelingen op te vangen?
Ondertekening en naam,
Monique Lamers
namens GroenLinks.
Wijze van indienen schriftelijke vragen:

De vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend. (…) (artikel 37, tweede lid van het Reglement van orde.)
: sites -> default -> files -> downloads -> newsarticle
downloads -> Officiële lijst van de Belgische vissersvaartuigen
downloads -> Concept Notulen Algemene Leden Vergadering van de afdeling Delft
downloads -> Adres Infosessie Kantoor Datum Uur
downloads -> Systeem belcotax
downloads -> Versie Datum
downloads -> Fod mobiliteit en Vervoer dg duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
downloads -> Model van bericht voor de bekendmaking voorzien door artikel 11, §1 en §2 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013
newsarticle -> Inbreng GroenLinks Quotumwet Eerste Kamer 24 maart 2015
newsarticle -> Initiatiefwetsvoorstel Bergkamp, van Ark, Yücel, van Dijk en Klaver Annuleren enkele feitconstructie in de awgb plenaire behandeling 3 maart 2015 Inbreng GroenLinks Margreet de Boer
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina