De opdracht luidt: Ontwerp, vervaardig en race / test een Pedal CarDovnload 37.98 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte37.98 Kb.

De Opdracht


 

De opdracht luidt:

Ontwerp, vervaardig en race / test een Pedal Car.

 

Je dient met je groep een Pedal Car te gaan ontwerpen. Tijdens het ontwerpen is het belangrijk om rekening te houden met een aantal zaken. Ten eerste dient het voertuig wat je gaat ontwerpen te voldoen aan de aan het voertuig reglement (zie onderzijde pagina).Ten tweede ga niet iets ontwerpen wat:

 • niet te realiseren is in 8 weken tijd

 • te duur;                                                     

 • te tijdrovend;                                           

 • enz…                                                        

Sla de ontwerp fase beslist niet over,

je hebt maar 8 weken de tijd en dus eigenlijk maar één echte kans om het goed te doen.

 

 


De technische opdracht


 

 • Geef een beschrijving van de aanpak en verantwoording van de gemaakte keuzes.                 

 • Maak werktuigbouwkundige tekeningen van te vervaardigen onderdelen.                                                                                               

 • Maak een werkvoorbereiding t.b.v. vervaardiging in de praktijkruimte (daar waar nodig).
 • Je zorgt voor de vervaardiging van de Pedal Car door je groep.                                                     

 • Ieder groepslid moet een rondje geracet hebben op het circuit.                                                     

 • Maak conclusies en aanbevelingen.                                                                                                         

 • Houdt een persoonlijk logboek bij.                                                                                                           

 • Aan het einde van het project houd je een evaluatie.         

Voertuigreglement Fietsen / Pedal Cars


 

Algemene bouwwijze van het voertuig:

Artikel 5.9.3

Het frame van fietsen mag:

a.       niet zodanig zijn vervormd,                                                                     

b.       geen zodanige breuken of scheuren vertonen,                                   

c.       niet zodanig door corrosie zijn aangetast,                                          

dat de stijfheid en sterkte ervan in gevaar worden gebracht.

 

 


Afmetingen en massa’s

Artikel 5.9.6

1.       Fietsen op twee wielen mogen niet breder zijn dan 0,75 meter.       

2.      Fietsen op meer dan twee wielen en fietsen met een zijspan wagen

mogen niet breder zijn dan 1,50 meter.                                             

 

 


Stuurinrichting

Artikel 5.9.29

1.        Fietsen moeten zijn voorzien van een deugdelijke stuurinrichting.                

2.      De voor de overbrenging van de stuurkrachten noodzakelijke onderdelen  

moeten deugdelijk zijn bevestigd.                                                                       

3.      De voorvork van fietsen mag geen zodanige breuken of scheuren vertonen

en niet zodanig door corrosie zijn aangetast, dat vervorming optreedt.

 

 


Reminrichting

Artikel 5.8.38

1.        Fietsen moeten zijn voorzien van een goed werkende rem.        

2.      Fietsen met uitsluitend velgremmen moeten zijn voorzien van

twee goed werkende afzonderlijke remmen,                            

waarmee twee wielen kunnen worden geremd.                       

 

Artikel 5.9.39Van fietsen op meer dan twee wielen en fietsen met zij- spanwagen moet de rem

of één van de remmen in aangezette toestand kunnen worden vastgezet,

tenzij een afzonderlijke vastzetinrichting aanwezig is.

 

 


Carrosserie

Artikel 5.9.46

De trappers van fietsen moeten deugdelijk zijn bevestigd

en zijn voorzien van een stroef oppervlak.

 

Artikel 5.9.48Fietsen mogen geen scherpe delen hebben die in geval van botsing

gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers kunnen opleveren.

 

 

Verlichtingen, lichtsignalen en reflecterende voorzieningenArtikel 5.9.51

1.        Fietsen op twee wielen moeten zijn voorzien van:                                           

a.   een niet-driehoekige rode reflector aan de achterzijde van het oertuig;

b.   witte of gele reflectoren aan de wielen;                                                             

c.   vier ambergele of gele reflectoren aan de trappers.                                      

2.      Fietsen op meer dan twee wielen moeten zijn voorzien van:                        

a.   een niet-driehoekige rode reflector aan de achterzijde van het voertuig;

b.   een naar voren gerichte witte reflector indien de fiets                                   

breder is dan 0,75 meter en is voorzien van een voorwiel;                      

c.   witte of gele reflectoren aan de wielen;                                                              

d.   vier ambergele of gele reflectoren aan de trappers.                                       

 

Artikel 5.9.52Zijspanwagens, verbonden aan een fiets, moeten zijn voorzien van:

a.       een niet-driehoekige rode reflector aan de achterzijde van het voertuig;

b.       een witte of gele reflector aan het wiel.                                                                

 

Artikel 5.9.541.        De rode reflector moet zijn aangebracht:                                                            

a.   Bij fietsen met één achterwiel tussen de bagagedrager en het spatbord,

dan wel bij afwezigheid van een bagagedrager op het spatbord           

op een hoogte van niet minder dan 0,35 meter en niet meer dan         

0,90 meter boven het wegdek, dan wel onder het zadel;                         

b.   Bij fietsen met twee achterwielen aan de uiterste linkerzijde,                    

op een hoogte van niet minder dan 0,35 meter                                         

en niet meer dan 0,90 meter boen het wegdek;                                        

c.   Bij zijspanwagens aan de uiterste buitenzijde,                                               

op een hoogte van niet minder dan 0,35 meter                                         

en niet meer dan 0,90 meter.                                                                         

2.      De in artikel 5.9.51, tweede lid, onderdeel b,                                                  

genoemde witte retorreflector moet zijn aangebracht                            

aan de uiterste linkerzijde van het voertuig.                                               

3.      De witte of gele reflectoren aan de wielen moeten de omtrek van het wiel

volgen en op of zo dicht mogelijk bij de velg zijn aangebracht,              

zodanig dat zij aan beide zijkanten van het voertuig zichtbaar zijn.   

 

Artikel 5.9.551.        De in de artikelen 5.9.51 en 5.9.52 bedoelde reflectoren               

mogen niet zijn afgeschermd.                                                            

2.      De in artikel 5.9.51 en 5.9.52 bedoelde reflectoren                          

mogen geen gebreken vertonen die de reflectie beïnvloeden.    

3.      De niet-driehoekige rode reflectoren en de witte                                 

of gele reflectoren aan de wielen moeten zijn voorzien van       

een door Onze Minister bekendgemaakt goedkeuringsmerk.

 

Artikel 5.9.571.        Fietsen op twee wielen en fietsen op drie wielen met één voorwiel                   

mogen zijn voorzien van een licht aan de voorzijde.                                       

2.      Fietsen op meer dan twee wielen met twee voorwielen                                          

mogen zijn voorzien van twee lichten aan de voorzijde.                                

3.      Fietsen mogen zijn voorzien van een achterlicht dat is                                         

voorzien van een door Onze Minister bekendgemaakt                                  

goedkeuringsmerk.                                                                                                   

4.      Fietsen mogen zijn voorzien van:                                                                                 

a.   een naar voren gerichte witte reflector                                                                     

indien deze niet reeds ingevolge Artikel 5.9.51 verplicht is;                        

b.   ambergele reflectoren aan de zijkanten van het voertuig.                                   

5.      Zijspanwagens, verbonden aan een fiets, mogen zijn voorzien van:                   

a.   een naar voren gerichte witte reflector;                                                                     

b.   ambergele reflectoren aan de zijkanten van het voertuig.                                    

6.      Fietsen en zijspanwagens mogen zijn voorzien van extra witte reflecterende

voorzieningen aan de voorzijde, extra niet-driehoekige rode aan de            

achterzijde en extra ambergele aan de zijkanten van het voertuig.              

 

Artikel 5.9.60De witte reflector op de zijspanwagen moet zijn aangebracht aan de uiterste buitenzijde.

 

Artikel 5.9.641.        Fietsen mogen niet zijn voorzien van verblindende verlichting.

2.      Fietsen mogen niet zijn voorzien van knipperende verlichting.  

 

Artikel 5.9.65Fietsen mogen niet zijn voorzien van meer lichten en reflecterende voorzieningen

dan in de artikelen 5.9.51, 5.9.52 en 5.9.57 is voorgeschreven of toegestaan.

 

 

DiversenArtikel 5.9.71

Fietsen moeten zijn voorzien van een goed werkende bel / claxon.

 
 

Aanvullende regels Pedal Cars


Artikel 1

Het voertuig diens minimaal 3, maximaal 4 dragende wielen te hebben

en uitgevoerd te worden als meersporen frame

 

Artikel 2Het voertuig dient een Human Powerd Vehicle te zijn.

Dus alleen aangedreven door spierkracht.

 

Artikel 3Het voertuig mag maximaal door één persoon worden aangedreven.

 

Artikel 4Alle wielen van het voertuig dienen geremd te zijn.

 

Artikel 5Het voertuig dient op een droog stofvrij wegdek bij 25 km/h

binnen 5 meter tot stilstand te kunnen komen.

 

Artikel 6Het voertuig dient te zijn uitgerust met een van achter duidelijk

zichtbaar werkend remlicht.

Het remlicht mag uitsluitend op het circuit gebruikt worden.

 

Artikel 7Als de constructie van het voertuig het vrij zicht naar achteren of opzij

(zowel links als rechts) belemmerd, dan dient het voertuig te zijn uitgerustmet één of twee functionele spiegels. Dusdanig dat vrij zicht naar achteren of opzij

(zowel links als rechts) wel mogelijk is.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina