De opmaak van het eindwerk 1 met word 2002 1 BladindelingDovnload 44.4 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte44.4 Kb.De opmaak van het eindwerk 1 met WORD 20021 BladindelingBladindeling instellen:

Bestand, pagina-instelling, marges.

Linkermarge 4 cm

Rechtermarge 2 cm

Boven en onder 2 cm

Figuur 1 Instellen van de paginamarges


2 Nummering van de pagina’s

Romeinse cijfers :Voorwoord, Dankwoord en Inhoudstafel

Arabische cijfers: de rest van het werk
Paginanummers instellen:

Invoegen, paginanummers, positie boven aan pagina, uitlijnen rechts, opmaak nummering als 1

Positie paginanummer in de koptekst met Bestand, pagina-instelling, indeling

Figuur 2 Instellen van de paginanummeringFiguur 3 Opmaak van de paginanummeringFiguur 4 Positie paginanummering in de koptekst

3 Tekstindeling

Tekst lettertype verdana puntgrootte 12

Decimaal indelen, gebruik opmaakprofiel op de werkbalk, zodat het achteraf mogelijk is om de inhoudstafel te regenereren.

1 Kop 1( lettergrootte verdana 14 vet)

1.1 Kop 2 (lettergrootte verdana14 vet)

1.1.1 Kop 3 (lettergrootte verdana 12 vet)

1.1.1.1 Kop 4 (lettergrootte verdana12 vet )
Opmaakprofiel instellen:selecteer opmaak, stijlen en opmaak, nieuw opmaakprofiel invullen.

Maak vervolgens uw eindwerk-opmaakprofielen aan, een opmaakprofiel gebaseerd op ….(invullen!!! kop 1,2,3 of 4)Figuur 5 Instellen van de koppen

Indeling niet meer dan 3 punten

Niet inspringen !!!

Tussen alinea’s een witregel.

Nooit een bladzijde eindigen met een nieuwe titel.

Achteraf kan je in Word de totale inhoudstafel afdrukken door:


Instellen inhoudsopgave

Invoegen, verwijzing, index en inhoudstafel, inhoudsopgave, opmaak sjabloon en drukken op OK.


Figuur 6 Instellen van de inhoudstafel

Overzicht van de inhoud vinden we door:

invoegen, verwijzing, inhoudsopgave (opmaak sjabloon) en OK drukken
Voorbeeld van een inhoudsopgave achterin dit werk .

4 Interspatie

De afstand tussen de regels in normale tekst bedraagt 1,5. Voor het aanzetten van een nieuwe alinea of onderdeel wordt dit dus interspatie 3 of 2x enter drukken.

Voetnoten en citaten interspatie 1.
Interspatie instellen:

opmaak, alinea, regelafstand instellen op 1.5Figuur 7 Instellen van de interspatie

5 Citaten


In een citaat nemen we de woorden van de auteur letterlijk over. Citaten scheiden we van de gewone tekst door een interspatie 3 of 2 maal enter drukken. Het citaat zelf typen we op interspatie 1, zie regelafstand instellen op 1 i.p.v. 1.5 Vijf aanslagen naar rechts inspringen alvorens te typen en na het citaat een nummer.

Dit nummer komt overeen met het nummer van de voetnoot onderaan de pagina.


6 Voetnoten


Voetnoten gebruiken we als we iemand citeren of ook als we een samenvatting maken van iemands tekst. Als je niet letterlijk citeert, mag je tekst uiteraard gewoon doorlopen.

Na het citaat of een samenvatting plaats je het nummer dat verwijst naar de voetnoot onderaan de bladzijde. In die voetnoot komt het bibliografisch adres als bronvermeldingWe scheiden de voetnoot van de tekst met een volle lijn over de kwartbreedte van de pagina. Dit gebeurt in Word automatisch bij het activeren van voetnoten.

Voetnoten instellen:

invoegen, verwijzing,voetnoot.2 (zie voorbeeld op deze pagina)Figuur 8 Instellen van de voetnoten

7 Foto’s, figuren en tabellen

Alle foto’s, figuren en tabellen krijgen een volgnummer, een titel en een voetnoot als bronvermelding. Voor de nummering gebruiken we Arabische cijfers. In de lijsten achteraan het werk komen vervolgens automatisch de nummers en de titels in een overzichtlijst.Foto-en figuren-onderschiften instellen:

Invoegen ,verwijzing, bijschrift, en vervolgens selecteren bij opties naar foto of tabel of figuur. De nummering stellen we in op Arabisch.


Figuur 9 Instellen van figuren - en fotolijsten
Figuur 10 Lijsten van figuren invoegen

In de overzichtlijsten achteraan het werk verwijzen we naar de pagina’s waarop de foto’s, tekeningen en tabellen terug te vinden zijn . In Word kan dit automatisch door te opteren voorinvoegen, verwijzing, index en inhoudsopgave en vervolgens te selecteren voor lijst figuren,….

Voorbeeld: Overzicht van figuren ( komt automatisch )

Figuur 1 Instellen van de paginamarges 1

Figuur 2 Instellen van de paginanummering 2

Figuur 3 Opmaak van de paginanummering 2

Figuur 4 Positie paginanummering in de koptekst 3

Figuur 5 Instellen van de koppen 4

Figuur 6 Instellen van de inhoudstafel 5

Figuur 7 Instellen van de interspatie 6

Figuur 8 Instellen van de voetnoten 7

Figuur 9 Instellen van figuren - en fotolijsten 8

Figuur 10 Lijsten van figuren invoegen 9

Figuur 11 Categorie bewerken 11

Figuur 12 Bronvermelding markeren 128 Bronlijsten

Het bibliografisch adres van boeken en tijdschriften3 wordt in de bronlijst bibliografie weergegeven. Vervolgens komen de lijsten voor e-bronnen, figuren, foto’s en tabellen.

Deze lijsten komen achteraan het eindwerk op aparte pagina’s. Die lijsten geven een opgave van alle geraadpleegde werken. We denken daarbij aan geraadpleegde boeken, cursussen, artikels, websites en mondelinge informatie. De lijsten zullen we aan het eindwerk toevoegen, alfabetisch gesorteerd op naam van de auteur voor de bibliografische kaarten en alfabetisch gesorteerd voor alle andere adreskaarten. Het bronadres is in de definitieve tekst gelinkt aan een gemarkeerde voetnoot. We kunnen dus alle bronadressen via de gemarkeerde voetnoten in een alfabetisch overzicht volgens categorie achteraan het werk invoegen. De categorieën (bibliografie,e-bronnen,figurenlijst…) staan alfabetisch.

Bibliografie (apart blad vb. p. 45)

Bibliografie

De Muelenaere,(R.). De plantencyclopedie. Moerkerke.2003, 151p. . 3

Decostere,(G.). Morfologie van de plant. Tielt, 2005, 184p. . 2

Delaroy, (P.). Plants in nature. Londen, 2003, 560p. . 3

Nollet,(L.). Het plantenboek. Roeselare, 2005, 65 p. . 2e-bronnen (apart blad vb. p.46)e-bronnen

http://www.phal.org. trefwoord. datum raadpleging. 5Figurenlijst (apart blad vb. p.47)

Invoegen, verwijzing,index en inhoudopgave, lijst figuren, bijschrift figuren en drukken op OK.
Fotolijst (apart blad vb.p.48)

Invoegen, verwijzing,index en inhoudopgave, bijschrift foto’s instellen, lijst tabellen verschijnt en drukken op OK.

Tabellenlijst (apart blad vb.p.49)

Invoegen, verwijzing,index en inhoudopgave, bijschrift tabellen instellen, lijst tabellen verschijnt en drukken op OK.


Het bronadres staat in de tekst als een voetnoot. Vervolgens kunnen we alle adressen in een alfabetisch overzicht achteraan het werk invoegen. Wel moeten we vooraf de voetnoten met het adres markeren onder de juiste categorie.

Activeer onder beeld, voetnoten en je ziet alle voetnoten op het deelscherm verschijnen.

Markeren van de voetnoot. Eerst de categorie instellen op bibliografisch adres, e-bron, CD-rom, DVD-rom ….( of nieuwe tekst-nieuwe categorie nog aanmaken!)

Figuur 11 Categorie bewerken

Markeren voetnoot

Invoegen, verwijzing,index en inhoudsopgave, bronvermelding,bibliografisch adres, drukken op bron markeren, en de voetnoot kopiëren in de bronvermelding en drukken op alles markeren.


Figuur 12 Bronvermelding markeren

Categorie instellen: (zie op bovenstaand venster categorie gewijzigd naar bibliografisch adres!!)

De bibliografie kan in Word worden verkregen door
invoegen, verwijzing, index en inhoudsopgave, bronvermelding , bibliografisch adres aantikken in de categorie en OK drukken.
Het is soms nodig in de categorieselectielijst in de computer het gegeven bibliografisch adres of beter bibliografie aan te maken. (zie hierboven hoe)


  • Bibliografie automatisch geregenereerd.Bibliografie

Logie, (K.). Cursus projecten,layout bij het eindwerk. Roeselare, 2004, 20 p. .

Van Belle, (F.). Concrete afspraken voor de monografie. Torhout, 2004, 5 p. .
  • Inhoudstafel automatisch geregenereerd.
De opmaak van het eindwerk met WORD 2002 1

1 Bladindeling 1

2 Nummering van de pagina’s 2

3 Tekstindeling 3

4 Interspatie 6

5 Citaten 7

6 Voetnoten 7

7 Foto’s, figuren en tabellen 7

8 Bronlijsten 10

Idee en tekst dhr. Luc Nollet, met dank aan dhr. Franck Van Belle.
Oktober 2004

1 Van Belle, (F.). Concrete afspraken voor de monografie. Torhout, 2004, 5p. .

2 Van Belle, (F.). Concrete afspraken voor de monografie. Torhout, 2004, 5p. .

3 Logie, (K.). Cursus projecten, layout bij het eindwerk. Roeselare, 2004, 1p. .

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina