De zaak-Treillarmé : Recht naar de Gemeenteraad!Dovnload 26.61 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte26.61 Kb.
De zaak-Treillarmé :

Recht naar de Gemeenteraad!
Beste Gentenaars en bewoners van Gentbrugge,
Op 27 mei passeerde voor de tweede keer de fietstocht Boeket van Verzet door de stad. Uit de eerste fietstocht in 2005 ontstond een werking van ex-werknemers van Treillarmé, hun sympathisanten bij de sluiting en mensen uit de buurt ARBED-Zuid. Op de avond van de nationale manifestatie tegen het Generatiepact kwamen een 40-tal mensen bijeen op Treillarmé. Aan Schepen Karin Temmerman werden tijdens en na het gesprek volgende vragen overgemaakt

Gentbrugge 10 december 2005

Geachte Mevrouw de Schepen,

 

Dank voor Uw aanwezigheid en toelichting op het openluchtgesprek van 28 oktober jongstleden met ex-werknemers, buurtmensen en sympathisanten van Treillarmé. 

Hier de vragen die wij wensen over te maken met betrekking tot sanering van de gronden aan de Oude Brusselse Weg zoals besproken onder de aanwezigen van het gesprek.

 

 

1. Kan U de Schepen aan Schepen Decaluwé vragen of hij grondboringen heeft bevolen en zo ja, of er een PV is opgesteld van de resultaten van de metingen ? Heeft de stad dus al zicht op de situatie hoe vervuild het terrein is ? 

2. Kan de Schepen bevestigen dat de eigenaar nog geen stappen heeft gezet om de gronden te verkopen ?

 

3. Kan de Schepen aantonen dat de eigenaar wel degelijk leegstandstaks betaalt ?  

4. Is de Schepen bereid ons op de hoogte te stellen als de eigenaar stappen zet om te verkopen ?

 

5. Kan de onderhandeling over de prijs en de modaliteiten van de verkoop in openbaarheid gebeuren ? Op hoeveel kan de sanering geraamd worden ? 

6. Wat zijn de wettelijk verplichtingen waar de eigenaar zich onder de huidige omstandigheden aan te houden heeft ? Hebben stad om omwonenden wettelijke middelen om Merckensteyn tot sanering te dwingen los van verkoop ?

 

Met dank voor Uw aanwezigheid en toelichting op 28/10, tekenen,namens ex-werknemers, buurtmensen en sympathisanten

Agnes Lamoen 09/228.74.91.; Gerard Pauwels 09/362.98.23. Raf Verbeke 0497/23.07.60.

Ondanks aandringen hebben wij van de Schepen tot op heden geen antwoord gekregen op deze vragen.
Treillarmé : kaarten op tafel !
Deze vragen zijn nochtans van belang. De plannen van de stad (BPA ARBED-Zuid) kunnen niet worden uitgevoerd zonder verkoop en sanering van de gronden van Treillarmé. Wij willen dat de eigenaar van Treillarmé opdraait voor de sanering en niet de belastingbetaler. Daarom hebt U als Gentenaar, als belastingbetaler, als ex-werknemer en als buurtbewoner recht op volledige informatie. Wij willen een veilige en gezonde buurt om in te werken, te wonen, en voor onze kinderen, om te spelen.
Omdat het schepencollege niet thuis geeft maken wij vandaag voor het eerst in ons land gebruik van een recht, voorzien in het nieuw Vlaams gemeentedecreet:
Het recht om met een burgerinitiatief een punt op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Voor de stad Gent zullen er ongeveer 2000 handtekeningen nodig zijn om rechtstreeks een punt op de agenda te zetten.
Wij vragen Uw handtekening achter dit burgerinitiatief. Wij zorgen er voor dat uw vragen besproken worden. Kom alvast op zaterdag 27 mei rond 14u 30 aan Treillarmé. Dan passeert de fietstocht ‘Boeket van Verzet’, die dit heikele punt aansnijdt voor nadere uitleg aan de fietsers.

Een dossier van de sluiting van Treillarmé en het BPA ARBED Zuid zal beschikbaar zijn.


Voor info:

Boeket van Verzethttp://boeketvanverzet.skynetblogs.be/
Gerard Pauwels ex-werknemer,Moortselestraat 39 9860 Moortsele 09/362.98.23.

Raf Verbeke, sympathisant, Spitaalpoortstraat 84 9000 Gent 0497/23.07.60.

Agnes Lamoen, ex-werknemers en bewoner Emiel Moysonlaan 128 9000 Gent 09/228.74.91.
Steun het burgerinitiatief, teken de petitie!

27 mei 2006


Burgerinitiatief in het kader van Gemeentedecreet van juni 2005/wijziging april 2006 (*)
Ondergetekenden zetten volgende vragen met betrekking tot Treillarmé/ARBED-Zuid in Gentbrugge dringend op de agenda van de Gentse Gemeenteraad:
 

 

1. Kan het schepencollege bevestigen of er grondboringen zijn bevolen en zo ja, of er een PV is opgesteld van de resultaten van de metingen ? Heeft de stad dus al zicht op de situatie hoe vervuld het terrein is ? 

2. Kan het schepencollege bevestigen dat de eigenaar van de gronden van Treilarmé/ARBED-Zuid nog geen stappen heeft gezet om de gronden te verkopen ?

 

3. Kan het schepencollege aantonen dat de eigenaar wel degelijk leegstandstaks betaalt ?  

4. Is het schepencollege bereid de groep ex-werknemers en omwonenden op de hoogte te stellen als de eigenaar stappen zet om te verkopen ?

 

5. Kan de inhoud van onderhandelingen over de prijs en de modaliteiten van de verkoop in openbaarheid gebeuren ? Op hoeveel kan de sanering geraamd worden ? 

6. Is het Schepencollege van plan om de eigenaar verplichtingen op te leggen om het BPA Arbed-Zuid uit te voeren.

 

Eerste indiener :


Raf Verbeke,

Spitaalpoortstraat 84,

9000 Gent

0497/230760


carineraf@telenet.be

(*) (Titel VI,Hoofdstuk 11bis,artikel 200bis tot quinquies) “inwoners hebben het recht te verzoeken om een door hen gemotiveerde nota met een omschreven voorstel of vraag op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om dit agendapunt te komen toelichten”)  Ik steun het burgerinitiatief Treilarmé/ARBED-Zuid van 27 mei 2006 :

Naam

Adres


Handtekening
Opsturen sturen naar Raf Verbeke, Spitaalpoortstraat 84, 9000 Gent. carineraf@telenet.be , 0497/230760
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina