preken
  Preek over Hebreeën 11: 23

  De beste keuze
portals/0/preken RJV
  Wees trouw als vriend
Portals/0/preken RJV
  De here geeft je zijn naam
preken
  Orde van dienst
  Preek over Pred. 12: 1-8

  De deur voor de schapen 13 april vierde paaszondag
site/preken
  Hemelvaartpreek over Hebr. 9,1-14 d d. 21 mei 2009
preken
  Orde van dienst
  Preek over Genesis 49: 10
  Preek over Ezech. 47: 1 midden Orde van dienst
Portals/0/preken RJV
  Jezus Christus Licht voor de wereld, licht voor jou en mij
bestanden/extern/preken
  Dienst op zondag, 28 september 2014 Doopsgezinde Gemeente te Arnhem, 10. 00 uur
portals/0/preken RJV
  Leef in Christus vrij èn zondig! Laat de Geest je vernieuwen volgens Gods wet
preken
  Preek over Lukas 19, 1-10
art/uploads/file/Fonteinkerk/Preken
  Lezingen: Psalm 1 en Lucas 13: 1-9
preken
  Preek over Psalm 126: 3 en 4
  Preek over Matth. 28: 20
Preken/NT
  2 Korinte 6: 13 Lezen : 2 Korinte 5: 11 6: 13

  Opkijken naar het kruis
  Een pregnant verhaal 16 september vierentwintigste zondag
  1 Corinthiërs 13 (vertaling Huub Oosterhuis) Al spreek ik met tongen
preken
  Preek over 1 Joh. 4: 19
preken/ot
  Tekst: Hooglied 8: 6,7
Preken/NT
  Johannes 15: 9-17 1 Johannes 4: 1-16
preken
  Orde van dienst
  Orde van dienst
  Orde van dienst
  Als de saaiheid wordt verstoord Een preek over Markus 1: 21-28
  Liefde = commitment Een preek over Johannes 21: 15-19 Gehouden in de Christusgemeente te Antwerpen 26 april 2009
  3. Psalm: 37: 2 en 3 Wet des Heeren / Apost gel
portals/0/preken RJV
  Een gemeente van Christus mag hoopvol zijn
upload/Bestanden/preken
  1 Samuël 5: 1-5 2 Kol 2: 6 15
preken
  Preek over 1 Sam. 30, 6 slot
  Preek over 1 Samuël 3 : 10
  Preek over 1 Samuel 18: 3 en 4
portals/0/preken RJV
  God is trouw, ook als hij berouw heeft
preken
  Preek over 1 Thess. 5, 24
portals/0/preken RJV
  Huwelijk en seksualiteit: het mag zo mooi zijn hou het mooi!
preken
  Preek over 2 Koningen 7: 1, 2
  Preek over 2 Koningen 2: 11-13
  Preek over 2 Koningen 5: 10b
  Preek over 2 Kronieken 30: 81
  Preek over 2 Kron. 7: 16
  Preek over 2 Kron. 33: 13b
portals/0/preken RJV
  R. J. Vreugdenhil Het thema van deze preek is: bid
preken
  Preek over 2 Sam,24: 14
  Preek over 2 Samuel 18: 33
  Preek over Luk l: 28
Bezinningsdagen - Leersum/Leersum 2014-08-23
  Leersum, 23-08-2014
preken
  Preek over Judas 24, 25 1 Orde van dienst
portals/0/preken RJV
  Wijkavonden 25 november 2007
jdekoe/preken
  Liturgie voor de ‘dienst in vieren’ op zondag 28 september 2008
preken
  Preek over 2 Kor. 2 : 14-171
  Preek over Gen. 5: 24
  Preek over Joh. 2: 1-10
  Preek over Joh. 3: 29
  Preek over Joh. 2: 19
  Preek over 2 Koningen 6: 16
  Preek over 2 Korinthe 4 : 7
jdekoe/preken
  Zondag 2 november, Protestantse Gemeente Driewegen Ellewoutsdijk Ovezande
preken
  Preek over 2 Petr. 1: 19 Nieuwjaarsdag
portals/0/preken RJV
  Het Nieuwe Leven: alles in de naam van Jezus Christus
preken
  Preek over Deut. 32 : 11 en 12
  Preek over Luk. 2: 36-38 orde van dienst
  Preek over Joh. 3: 30

  In de waarheid
preken
  Preek over Jozua 3: 4 slot
jdekoe/preken
  Zingen: psalm 25: 7
art/uploads/file/Preken
  Lezingen: Deuteronomium 30: 15-20 en Mattheüs 5: 17-26
preken
  Preek over Joh. 8, 12a (+ Matth. 5, 14a)
  Preek over Dan. 6: 23midden Liturgie
/0/media/ftpupload/preken
  Dia 2: stinkend jaloers lezen: Ex. 34: 13-14; Hand. 7: 9
preken
  Preek over Openb. 8: 1
site/preken
  Preek over Joh. 10,1-18 d d. 15 maart 2009 Beste broers en zussen, jongens en meisjes, geachte gasten
preken
  Preek over Heid. Catechismus zondag 36 (vr/ antw. 99, 100)
portals/0/preken RJV
  Belijd Jezus Christus als Gods eniggeboren Zoon, uw Heer
KEZ/Portals/0/media/ftpupload/preken
  Zelfvertrouwen of godsvertrouwen
portals/0/preken RJV
  God adopteert je: ‘zeg maar Vader’
preken
  Preek over Gal. 4: 6b 1
  Preek over Amos 7: 7-9

  Omkering van rijkdom en armoede 30 september zesentwintigste zondag
preken
  Preek over Genesis 32: 1,2
  Preek over 2 Tim. 2, 15
  Preek over Gen. 19 : 23, 26
site/preken
  Preek over Ps. 6 d d. 22 augustus 2010 Hebben wij een God die straft?
preken
  Preek over Num. 20, 28
Portals/0/preken RJV
  Christus leert je zeggen: ik ellendig mens
site/preken
  Preek over Gen. 12,10-13,1 d d. 14 september 2008 Beste broers en zussen, jongens en meisjes, geachte gasten
portals/0/preken RJV
  Jezus leert je leven van vergeving
/0/media/ftpupload/preken
  Kent u uw grenzen? Lezen: deut. 32: 8; 1 kron. 4: 9-10

  Het einde van de tijden of een nieuw begin? 18 november drieëndertigste zondag
preken
  Preek over Matth. 2: 13vv

  De vierde koning 6 januari Openbaring van de Heer
/0/media/ftpupload/preken
  Dia 1: stil zijn voor god dia 2: taizé aan de maas
preken
  Preek over Exodus 33: 18
  Preek over Exodus 33: 15
portals/0/preken RJV
  Schrik maar van zijn aanklacht: ‘Je kent mij niet’
preken
  Preek over Jona 4: 6a
~leanjans/Preken
  Een getuigenis geven
preken
  Preek over Lev. 16: 21
  Preek over Hebr. 7, 24v
  Preek over Luk l: 17 slot

  Offerfeest 8 maart tweede vastenzondag
preken
  Preek over Genesis 49: 18
  Preek over Gen. 26 : 22
  Al te menselijk en dan is God er toch Preek over Genesis 37
  Preek over Matth. 13: 44
/0/media/ftpupload/preken
  Lezen: efez. 4: 26,27 en 29-32 inleiding
Portals/0/preken RJV
  Ontzag voor de Heer leert je verstandig reageren
portals/0/preken RJV
  De heer geeft de grote verzoening want hij wil bij mensen wónen
preken
  Preek over Psalm 34: 9a
  Outline Onze Vader is een God van liefde en wonderen
  Preek over 1 Sam. 16 : 7b Orde van dienst
  Preek over Psalm 24: 7,8
portals/0/preken RJV
  Volg je leider: jezus! En wijs elkaar naar hem
preken
  Preek over Jes. 21: 11a

  Hij is het helemaal! 16 augustus twintigste zondag
preken
  Preek over Genesis 14: 19a en 20b
Portals/0/preken RJV
  Oog in oog met god
bestanden/extern/preken
  Dienst op zondag, 19 okt. 2014 Maal van de Heer Doopsgezinde Gemeente te Arnhem, 10. 00 uur
portals/0/preken RJV
  De wordingsgeschiedenis van jezus christus vertelt je hoe je worden mag: uitgekozen, ondanks jezelf
bestanden/extern/preken
  Het gevecht met ‘de ander’ Voor te lezen teksten: Genesis 32: vers 23 – 32. a (tot ‘de ontwrichte heup') en psalm 143 in de bewerking van Huub Oosterhuis
preken
  Preek over Genesis 33: 9a en 11b
  Preek over Genesis 12: 10-20 Orde van dienst
  Preek over Genesis 12
  Preek over Genesis 15: 1b
  Preek over Genesis 13
Portals/0/preken RJV
  Jezus: gods uiterste poging om mensen te bereiken
site/preken
  Preek over 1 Kor. 15 10 d d. 22 maart 2009 Brs en zrs, jongens en meisjes, geachte gasten
preken
  Preek over Heid. Catechismus zondag 37 (vr/ antw. 101 en 102)
portals/0/preken RJV
  Ken de heer, de God van trouwe liefde. A. Luister naar zijn oordelen
preken
  Preek over 1 Kon. 20: 28
portals/0/preken RJV
  R. J. Vreugdenhil Nieuw leven: leven voor de ene God, door de ene Heer Jezus Christus
  R. J. Vreugdenhil De heer geeft zijn volk een gevoelige les
~leanjans/Preken
  Wat moeten we doen als we in ons leven in een dal zitten? Preek Rick Jansen in De Pinksterzending Arnhem-Noord 30 maart 2003 inleiding
preken
  Preek over Jesaja 9, 5

  Zijn naam waargemaakt 23 december vierde adventszondag
preken
  Preek over Hand. 18: 17

  Gelukwensen 3 februari vierde zondag
preken
  Preek over Hand. 8 : 8

  De herder en de deur 13 april vierde paaszondag
preken
  Preek over Mark. 6: 16-29 Orde van dienst
  Preek over Openb. 2: 12-17
site/preken
  Serie: Een kom-zoals-je-bent-cultuur scheppen in de kerk Deel 2: Een cultuur van authenticiteit

  Gods koninkrijk
preken
  Preek over 1 Sam. 17: 45
  Preek over Hand. 2: 46v
directory preken  


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina