Vergaderingen/Gemeenteraad/2010/2-december/20:00/B13.-Voorstel-tot-het-vaststellen-van-de-gemeentelijke-belastingverordeningen-2011..
  Gemeente borsele
vergaderingen/algemeen-bestuur/archief/17-02-10
  Bijlagen Regionaal Groenprogramma 2010-2020 ontwerp 22 januari 2010
vergaderingen/economische-zaken/economische-zaken-archief/08-11-04
  Conferentie Toerisme Holland Rijnland
vergaderingen/pho-ruimte/16-09-09
  Bijlagen Regionaal Groenprogramma 2010-2020 concept 10 juli 2009
vergaderingen/economische-zaken/economische-zaken-archief/08-09-10
  Uittreksel uit de college- en/of coalitieprogramma's 2010-2014 met betrekking tot het beleidsveld Economische Zaken
Vergaderingen/Commissie-Ruimte-en-Groen/2007/1-september/19:30/RV-Krediet-bouw-berging-FB-Deurvorststraat-43-te-Ulft
  Raadsvoorstel
Vergaderingen/Raad/2005/3-februari/19:30
  Aanwezig: B. W. J. Steentjes, plaatsvervangend voorzitter
vergaderingen/algemeen-bestuur/archief/26-03-08
  Vergadering: Algemeen Bestuur Datum
onewebmedia/vergaderingen 2010
  Verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad Herpen
vergaderingen/economische-zaken/economische-zaken-archief/10-11-05
  Concept besluitenlijst vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d d. 10 november 2005
vergaderingen/pho-verkeer-en-vervoer/archief/10-11-06
  Concept-besluitenlijst
vergaderingen/pho-verkeer-en-vervoer/archief/09-11-05
  Vergadering: Dagelijks Bestuur Datum
Vergaderingen/Raad/2008/1-mei/19:30/22-feb-2008-Verslag-Logo-South-Benin
  Verslag Logo-South Benin bijeenkomst 22 Februari 2008 14. 00-16. 00 Vng-i offices, Den Haag Aanwezig
vergaderingen/pho-sociale-agenda/05-11-2009
  Concept-besluitenlijst
vergaderingen/pho-ruimte/archief/11-11-05
  1. inleiding 1 aanleiding
Vergaderingen/Raad/2006/1-februari/19:30
  1 Algemene bepalingen
docs/vergaderingen
  Agenda van de Statutaire av van 06. 02. 07 j L
vergaderingen/algemeen-bestuur/archief/29-10-08
  Programma van Eisen Holland Rijnland Inhuur accountantsdiensten voor de verslagjaren 2009 – 2012
vergaderingen
  Bestuursvergadering Bridgeclub 21 oktober 2008. Aanwezigen
vergaderingen/algemeen-bestuur/archief/17-02-10
  Notitie Reacties en Antwoorden Regionaal Groenprogramma 2010-2020 ontwerp 22 januari 2010
vergaderingen/economische-zaken/economische-zaken-archief/03-02-05
  Bijlage 3 VVV holland Rijnland
vergaderingen/pho-sociale-agenda/pho-sociale-agenda-07-januari-2010
  Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord
vergaderingen/algemeen-bestuur/archief/17-02-10
  Bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-West
vergaderingen
  Sint Truiden, 7 oktober 2008 Algemene Vergadering dd 7 oktober 2008
vergaderingen/pho-sociale-agenda/archief/18-05-05
  Contactpersoon: Paulien Blom Publicatienummer
Vergaderingen/Voorronde/2009/15-december/19:30/Voortgang-project--Vaart-in-de-Zaan-
  Burgemeester en wethouders
Vergaderingen/Raadsrotonde/2010/20-mei/20:00/Beleidskader-verkeer-en-vervoer-2010-2020
  Beleidskader Verkeer en Vervoer 2010-2020 Inleiding
Vergaderingen/Raad/2006/1-september/19:30
  Datum: 19 september 2006
vergaderingen/stuurgroep-pact-van-teylingen/archief/27-04-06
  Stuurgroep Vergadering 27 april 2006 Agendapunt: 3
OldSite/Documenten/Vergaderingen
  Praktische vragen ivm stage op post & hun antwoorden
Vergaderingen/Gemeenteraad/2010/16-december/14:00/A3a-RA10.0117-Notulen-raadsvergadering-van-30-september-2010--A3b-RA10..0118-Notulen-raadsvergadering-van-21-oktober-2010
  Handelingen van de raad der gemeente Emmen
vergaderingen/pho-bestuur-en-middelen/archief/10-09-10
  Bijlage 1 Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland; gelet op het voorstel van het Dagelijks Bestuur d d. 19 augustus 2010 nr met betrekking tot de bezuinigingen; besluit
vergaderingen/pho-ruimte/archief/14-09-07
  Vergadering: Algemeen Bestuur Datum
vergaderingen/pho-sociale-agenda/18-09-13
  Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Datum
Vergaderingen/Commissie-ABB/2005/1-april/19:30
  Notitie Integrale Veiligheid Gemeente Oude ijsselstreek
Vergaderingen/Raad/2007/1-september/19:30/Integraal-veiligheidsbeleid---Kadernota
  Gemeenteraad Oude ijsselstreek 27 september 2007 Inhoudsopgave
vergaderingen/pho-ruimte/archief/26-06-06
  Holland rijnland
bijlagen/vergaderingen
  Uitnodiging algemene ledenvergadering A. V. Spirit Datum : 25 april 2011
vergaderingen/algemeen-bestuur/archief/23-03-2011
  1. Onderwerp
vergaderingen/algemeen-bestuur/archief/28-03-07
  Vergadering: Algemeen Bestuur Datum
vergaderingen/pho-ruimte/archief/11-11-04
  Regionale woonmarkt holland rijnland: waar je wil wonen advies voorbereidingsgroep
Vergaderingen/Raad/2006/1-november/19:30
  Onderwerp : Notulen van de vergadering van 23 november 2006
Vergaderingen/Raad/2005/27-januari/19:30
  Onderwerp : Notulen van de vergadering van 27 januari 2005
Vergaderingen/Gemeenteraad/2008/23-september/19:30/Evenementenbeleid
  Raadsvergadering : 23 september 2008
vergaderingen/stuurgroep-pact-van-teylingen/archief/16-12-04
  Rapport van Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond: Bollenvelden broed- en leefgebied voor typische bollenvogels De bollenvelden zijn een belangrijk broedgebied voor typische bollenvogels als de veldleeuwerik, de kievit
Vergaderingen/Commissie-Welzijn-en-Zorg/2006/1-juni/19:30
  Notulen van de vergadering commissie Welzijn en Zorg d d. 30 mei 2006 te Gendringen
  Instemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling iswi, overeenkomstig bijgaand concept
Vergaderingen/Commissie-MOW/2005/1-december/19:30
  Notulen van de vergadering commissie Milieu, Onderwijs, Welzijn, Verkeer, Openbare Werken Economie en Sport d d. 6 december 2005 te Gendringen
Vergaderingen/Commissie-Ruimte-en-Groen/2006/1-januari/19:30/OWN-2020---financiele-paragraaf
  Financiele paragraaf oude ijsselstreek op weg naar 2020 Inleiding
vergaderingen/algemeen-bestuur/archief/28-10-09
  Concept aan de gemeenteraden in de regio Holland Rijnland Leiden
vergaderingen/pho-verkeer-en-vervoer/archief/02-09-05
  Vergadering
Vergaderingen/Regio-Achterhoek/2007/24-september/19:30
  Groslijst met onderwerpen voor de Strategische Agenda Achterhoek
Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/3-maart/20:00/B10.Voorstel-tot-het-vaststellen-van-het-bestemmingsplan-Verdubbeling-Sloeweg-2011-portefeuille-wethouder-Vermue..
  Raadsvergadering 3 maart 2011 Voorstel b 10 Heinkenszand, 15 februari 2011 Onderwerp: voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan “Verdubbeling Sloeweg 2011”
vergaderingen/algemeen-bestuur/archief/26-03-08
  Vergadering: Algemeen Bestuur Datum
vergaderingen/economische-zaken/economische-zaken-archief/08-09-10
  Discussienotitie pho
vergaderingen/pho-sociale-agenda/archief/11-05-06
  Productovereenkomst vavo holland Rijnland en roc van Amsterdam
vergaderingen/algemeen-bestuur/archief/24-06-09
  Adviesnota ab vergadering
vergaderingen/algemeen-bestuur/archief/15-02-06
  Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum en tijd
vergaderingen/pho-verkeer-en-vervoer/archief/02-09-05
  Concept verslag gezamenlijk vergadering portefeuillehouders- overleg Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Ordening d d. 13 mei 2005 Aanwezig: Afwezig
vergaderingen/pho-ruimte/archief/14-09-07
  Vergadering: pho ruimte Datum
Vergaderingen/Raad/2014/2-oktober/19:30
  Verslag van de vergadering van de raad der gemeente
Vergaderingen/Raad/2008/1-februari/19:30/Regio-Achterhoek-nieuwe-stij,-bijlage-1
  Bijlage 1: Zero sum benadering, wat doen we wel in onder regie van de Regio Achterhoek en wat niet meer
Vergaderingen/Raad/2007/1-november/19:30/Concept-voorstel-Regiocontract-Achterhoek-051007
  Achterhoek Vitaal en Verbindend voorwoord
Vergaderingen/Commissie-MOW/2005/1-april/19:30
  A voorkeur voor A3-plus variant
Vergaderingen/Raad/2008/1-juni/19:30/RV-Toeristisch-Recretarief-Ontwikkelingsplan-Achterhoek
  Instemmen met een jaarlijkse bijdrage aan het Regionale mip t&R-fonds (Meerjaren Investerings Programma Toerisme & Recreatie) ter grootte van € 32,056,- per jaar in de periode 2008 tot en met 2011
Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen/2007/1-december/19:30/Samenvatting-TROP
  Stand van zaken trop-proces d d. 30 oktober 2007
Vergaderingen/Raad/2005/1-juni/19:30
  Portefeuille
Vergaderingen/Raad/2005/1-december/19:30
  Varsseveld, 22 november 2005 Aan de raad van de gemeente Oude ijsselstreek
Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/1-december/20:00/B7.-Voorstel-tot-het-beschikbaar-stellen-van-een-krediet-voor-het-aanschaffen-van-een-huisvuilauto-met-zijbelading-portefeuille-wethouder-Zandee
  Raadsvergadering 1 december 2011 Voorstel b 7
Vergaderingen/Commissie-Ruimte-en-Groen/2008/1-juni/19:30/Raadsvoorstel-Beleidsplan-Wegen
  Voorgestelde beslissing: Instemmen met het beleidsplan Wegen 2009 2013. Inleiding
Vergaderingen/Raad/2005/1-juni/19:30
  Plan van aanpak aanbesteding accountantscontrole gemeente oude ijsselstreek inhoud
directory vergaderingen  


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina