Duitsland: Rijn. KoblenzDovnload 53.73 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte53.73 Kb.

Duitsland: Rijn.Koblenz.

 • De naam Koblenz is een verbastering van het Latijnse Confluentes dat samenvloeiing betekent.

 • De Romeinen gaven die naam aan de leger­plaats die ze hier rond het jaar 14 na Christus bouwden, op het punt waar de Rijn en de Moezel samenkomen.

 • De Romeinse heerschappij duurde tot omstreeks 500, toen de stad werd veroverd door de Franken.

 • Karel de Grote heeft hier in 807 recht gesproken.

 • In 836 werd de eerste Kastorkirche ingewijd. Keizer Hendrik II schonk Koblenz in 1018 aan de aartsbisschoppen van Trier, de latere Duitse keurvorsten, die het aanzien en de welvaart van de stad trachtten te verhogen.

 • De bloeitijd van Koblenz begon na 1688.

 • Toen begon men met de wederopbouw van de eerder door de Fransen verwoestte stad.

 • Het resultaat was een barok­stad.

 • Een kleine eeuw later (1780 1786) liet keurvorst Clemens Wenze­slaus een nieuwe residentie bouwen in classicistische stijl.

 • Met de vlucht van die vorst voor de Franse troepen in 1794 kwam er een einde aan de 800 jarige heerschappij van de aartsbisschoppen annex keurvorsten en aan alle vorstelijke pracht en praal.

 • In 1815 werd Koblenz een Pruisische stad. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin Koblenz voor 85 procent werd verwoest, kwam de stad in de deelstaat Rheinland Pfalz te liggen.


Elke vierde Koblenzer is een ambtenaar.

 • Koblenz (65 m) heeft zo'n 110.000 inwoners.

 • Het is een middelgrote stad.

 • De afstanden tussen de be­zienswaardig heden zijn allemaal nog net te belopen.

 • Koblenz is zetel van tal van over­heidsinstellingen, niet alleen van het Bundesland Rheinland Pfalz, maar van de hele Bondsrepubliek.

 • Elke vierde Koblenzer is een amb­tenaar.

 • Bovendien is het de groot­ste garnizoensstad van het land met ongeveer 13.000 soldaten.

 • Er zijn vier havens, maar de groot­ste en drukste liggen ver uit het zicht.

 • Er is weliswaar de nodige industrie (chemie, textiel, ijzerver­werking), maar niet in die mate dat de Koblenzers eronder hoeven te lijden: geen rook en geen roet.

 • Keulen is beslist een beter uitgaanscentrum, maar in het Weindorf van Koblenz, het wijndorp dat elke zomeravond in het teken staat van Wein, Weib und Gesang, komt u ook aardig aan uw trekken.

 • U ruikt de wijn trouwens ook elders in de stad: Koblenz is een centrum van de wijnhandel.

 • De stad hoort zelfs bij twee wijngebieden tege­lijk (Mittelrhein en Mosel) en bin­nen de stadsgrenzen zijn meer dan een miljoen wijnstokken te vinden.

 • Bovendien wordt hier Sekt ge­maakt, de Duitse champagne (fir­ma Deinhard).

 • Koblenz is een stad waar u heerlijk kunt winkelen.

 • Daarvoor moet u vooral zijn in de Löhrstrasse en de straten die er op uitkomen.

 • `Einkä­ufe machen' kunt u hier beter dan in de provinciehoofdstad Mainz.


Bezienswaardigheden.

 • Als u met de auto bent, kunt u het beste eerst naar de Deutsches Eck in het centrum rijden.

 • Daar kunt u dan een wandeling langs de be­zienswaardigheden beginnen.
Deutsches Eck

 • De Deutsches Eck is strate­gisch gelegen aan de samenvloei­ing van de Moezel en de Rijn.

 • Wanneer u door het parkje wan­delt, staat u bij het monument Mahnmal der deutschen Einheit, dat de toenmalige Bondspresident Theodor Heuss in mei 1953 in­wijdde.

 • Het beklimmen van de 107 treden wordt beloond met een mooi uit­zicht over de Rijn en op de vesting Ehrenbreitstein.

 • Eigenlijk staat u hier op de sokkel van een 14 meter hoog ruiterstandbeeld van keizer Wilhelm 1, de grootvader van de laatste Duitse keizer, Wilhelm II, die het standbeeld liet oprichten.

 • Pas in maart 1945 maakte een Amerikaanse granaat een einde aan deze hoge positie van keizer Wilhelm.

 • Toen het monument werd gebouwd, van 1893 tot 1897, was het Deutsches Eck niet meer dan een zandbank in de Moezel.

 • De naam bestond echter al voor die tijd, al bevond zich de Duitse Hoek wat meer landinwaarts.

Blumenhof.

 • Vanaf de Deutsches Eck wan­delt u onder een poortje door, waarna u bij het Blumenhof belandt.

 • U vindt hier het Deutschher­renhaus.

 • De naam Duitse Hoek komt van deze, hier eeuwenlang gevestigde Commanderij van de Duitse Orde, de zogenaamde hos­pitaalridders, die hun activiteiten heel vreedzaam waren begonnen tijdens de derde kruistocht als een soort ziekenbroeders in het Heilige Land.

 • In de 13de eeuw veroverden zij al spoedig hele gebieden, niet in Palestina, maar in Oost Pruisen (nu Pools en Russisch gebied).

 • Het Deutscherherrenhaus was hun oudste hoofdkwartier op Duitse bodem.

 • Sinds 1992 is in het gebouw het Museum Ludwig gevestigd, waar een collectie hedendaagse kunst wordt tentoongesteld.

St. Kastorkirche.

 • Deze grotendeels uit circa 1200 stammende romaanse kerk is genoemd naar een zekere Castor, die in de 4de eeuw in Karden aan de Moezel leefde.

 • Zijn gebeente be­landde hier als relikwie bij de in­wijding van de eerste kerk op deze plaats in 836.

 • Het onderste gedeel­te van het westwerk is waarschijn­lijk nog een overblijfsel van die oorspronkelijke Karolingische Kastorkirche.

 • Het kerkportaal is overigens van 1862, de vier profe­ten boven de arcaden van het hoofdschip van 1858.

 • Het oostelij­ke koor stamt uit de jaren 1147 tot 1158 en het huidige hoofdschip werd gebouwd tussen 1189 en 1212.

 • Het laat gotische gewelf van het hoofdschip verving eind 15de eeuw het oorspronkelijke vlakke plafond.

 • Bij de restauratie na 1945 kreeg de kerk een geheel nieuwe beglazing.

 • In het koor vindt u graf­tombes van twee keurvorsten an­nex aartsbisschoppen van Trier; erboven zijn muurschilderingen op een gouden ondergrond aange­bracht.

 • Het reliëf boven de zuide­lijke zij ingang werd na de Eerste Wereldoorlog aangebracht door de Koblenzer beeldhouwer Tophinke.

 • Castorhof heet het plein voor de kerk.

 • U ziet, tegenover het kerk­portaal, een fontein, die hier in 1812 werd geplaatst ter herinne­ring aan Napoleon en zijn veld­tocht naar Rusland.

 • Koblenz was toen hoofdstad van het Franse de­partement Rijn en Moezel.

 • De in­scriptie luidt: `Anno 1812.

 • Ter her­innering aan de veldtocht tegen de Russen.

 • Onder prefectuur van Ju­les Doazan'.

 • Opmerkelijker dan deze tekst is echter het laconieke inschrift eronder.

 • Generaal St. Priest van het Russische leger liet het daar in de muur beitelen toen hij in 1814 bij Koblenz over de Rijn trok met het geallieerde leger van Blücher: `vu et approuvé par nous, Commandant russe de la vil­le de Coblence' (gezien en goedge­keurd door ons, Russisch bevel­hebber van de stad Koblenz).

Aanlegplaats KD.

 • Ruim 100 meter ten zuiden van het parkje waarin de St. Kas­torkirche staat, bevindt zich aan de oever van de Rijn de aanlegplaats van de Köln Düsseldorfer Rijn­schepen.

 • Even verderop komt u langs de aanlegplaats van de veer­boot over de Rijn naar Ehrenbreit­stein.

 • Een dergelijke wandeling langs de druk bevaren rivier, door de plantsoenen van de zogenaamde Rheinanlagen uit 1860 bevelen wij u van harte aan.

Rheinkrahn.

 • Wandelend langs de Rijn pas­seert u de Rheinkrahn, een hijs­kraan uit 1611.

 • Hij is niet meer compleet, zodat u misschien geen duidelijk beeld krijgt van de goederenoverslag enkele eeuwen te­rug.

 • Wel kunt u aan de merktekens zien hoe hoog de Rijn ooit gestaan heeft.

 • De regeringsgebouwen hier­tegenover stammen uit het eind van de 19de eeuw.

Kurfürstliches Schloss.

 • Dit slot is gebouwd tussen 1777 en 1786 tijdens het bewind van de laatste keurvorst (Clemens Wenzeslaus).

 • Het bouwwerk is op­getrokken in klare classicistische lijnen, waarbij Griekse (Ionische) zuilen natuurlijk niet ontbreken.

 • Tot 1794 diende het slot als keur­vorstelijk paleis.

 • De daarna vol­gende Franse bezetters gebruikten het als kazerne en lazaret (militair hospitaal).

 • Dat maakte een com­plete renovatie noodzakelijk.

 • In 1845 werd het gebouw dan ook aanzienlijk aangepast en veran­derd.

 • In de jaren 1850 tot 1858 deed het dienst als residentie van keizer Wilhelm I, toen nog kroonprins en militair gouverneur van de Rijnprovincie.

Weindorf.

 • Dit wijndorp vindt u aan de zuidzijde van de oprit van de Rijn­brug (u komt er onder de brug door).

 • Weindorf werd in 1925 ge­bouwd als tentoonstellingsruimte en in 1951 geheel vernieuwd.

 • Met zijn vier Winzerhäuser (huizen van wijnboeren) in vakwerkstijl uit verschillende wijnbouwstreken is het een oord van jolijt.

 • Deze huizen zijn ingericht als wijnlokalen rond een marktpleintje aan de voet van een echte wijnberg.

 • Van juni tot en met september worden hier elke avond wijnfeesten gevierd, maar ook de rest van het jaar kunt u hier vrijwel dagelijks terecht voor het drinken van een glaasje wijn.

 • Indien u niet alle bezienswaardig­heden wilt bezoeken, kunt u terug­wandelen: onder de brug door, en meteen links, via de trappen om­hoog, over de uitloop van de brug, voor het Slot langs en via de Cle­mensstrasse richting Rathaus.

 • Wilt u meer zien van Koblenz, wandel dan via de Julius Wegeler Strasse, naast het Weindorf, via de trappen omhoog naar de Rhein Mosel­-Halle.


Rhein Mosel Halle.

 • Dit moderne zalmcomplex wordt gebruikt voor concerten, theatervoorstellingen, tentoonstel­lingen en congressen.

 • De Rhein-­Mosel Halle beschikt ook over een restaurant.

 • Wandel verder langs de fontein, de trapjes op en meteen weer linksaf omlaag, met een boogje onder het viaduct door, naar de overzijde van de brede Friedrich Ebert Ring, voorbij de Friedrichstrasse.

 • U komt dan bij de Oberpostdirektion.


Oberpostdirektion.

 • Vooral voor filatelisten is het gebouw op de Friedrich Ebert Ring nummer 14 tot 20 interessant.

 • Zij kunnen binnen om een rondleiding vragen langs de Postgeschichtliche Sammlung.

 • Daar zijn niet alleen collecties postzegels, sluitzegels en zeldzame stempels tentoonge­steld, maar ook uniformen, uit­hangborden en zelfs een compleet postkantoortje (Poetstube) uit 1860 waar de oudste brievenbus van het district Koblenz te bewon­deren is.


Herz Jesu Kirche.

 • Op de hoek van de Löhrstras­se en de Friedrich Ebert Ring staat de Herz Jesu Kirche,een kerk die in het begin van de 20ste eeuw is gebouwd in neo romaanse stijl.

 • Hier slaat u rechtsaf om met de Koblenzers te slenteren door de Löhrstrasse, de voornaamste win­kelstraat die alleen voor voetgan­gers toegankelijk is.


Hauptbahnhof.

 • Tegenover het centraal sta­tion vindt u het paviljoen van het Fremdenverkehrsamt der Stadt Koblenz, de VVV, waar u de nodi­ge informatie over de stad en om­geving kunt verkrijgen.


Stadttheater.

 • Het Stadttheater is gebouwd ten tijde van de laatste keurvorst Clemens Wenzeslaus, omstreeks 1780 en staat schuin tegenover het Slot.


Rathaus.

 • De westelijke vleugel van het vroegere Jezuïetencollege, dat ge­bouwd is in 1694, is nu in gebruik als stadhuis.

 • U vindt hier de Schän­gelbrunnen, een fontein met het beeldje van een Koblenzer kwajongen, die argeloze voorbijgan­gers met water bespuwt.

 • Door de poort komt u op de Jesuï­tenplatz, waar u linksaf slaat, de blik gericht op de overige vleugels van het huidige stadhuis.

 • Als u om­kijkt, ziet u rechts van de poort de Jezuïetenkirche.


Jezuïetenkirche.

 • Vooral het goed behouden 17de eeuwse portaal van deze kerk zal zeker uw aandacht trekken.
 • U gaat, zoals gezegd, linksaf door de Jesuïtengasse en aan het eind daarvan weer linksaf door de En­tenpfuhl.

 • Via de trapjes gaat u rechtsaf en omhoog naar de Lieb­frauenkirche.


Liebfrauenkirche.

 • Deze kerk die ook wel Ober­pfarrkirche wordt genoemd, is in de Tweede Wereldoorlog aanzien­lijk beschadigd.

 • In 1953 werd zij volledig hersteld.

 • De kerk is een pijlerbasiliek, in de 12de eeuw ge­bouwd in romaanse stijl, op de plaats waar eens een oud Romeins kasteel stond.

 • De kerk heeft nu een gotisch koor uit de 15de eeuw en renaissancistische torens.

 • U loopt voor de kerk langs en via een steegje in de richting van de Flohmarkt ofwel vlooienmarkt. Die wordt gehouden op de Florins­markt.


Mittelrheinmuseum.

 • Aan de Moezelzijde van de Florinsmarkt op nummer 15, staat het zogenaamde Alte Kaufhaus (met het Schöffenhaus ernaast), uit de 15de en 16de eeuw.

 • Wie steekt daar zijn tong naar u uit?

 • Het is de `Augenroller' van 1965, opvolger van de ogenroller uit 1724, die de laatste oorlog niet overleefde (we bedoelen die zwarte kop onder de klok).

 • In het Alte Kaufhaus is het Mittelrheinmuseum gevestigd.

 • In het museum vindt u, behalve wisselende tentoonstellingen, ook een collectie archeologie en stads­geschiedenis, maar vooral kerke­lijke kunst en veel schilderijen van vier generaties Zick: Koblenzer schilders die u de stad tonen zoals die eruit zag in de 19de eeuw.

 • Op de eerste verdieping een model van het ruiterstandbeeld van keizer Wilhelm 1, dat eens het Deutsche Eck bekroonde.


Florinskirche.

 • Aan dezelfde zijde van de Florinsmarkt als het Mittelrhein­museum staat een romaanse pijlerbasiliek met twee vierkante torens.

 • Deze kerk is in de 11de eeuw ge­bouwd op Romeinse fundamenten, zoals in 1930 bij opgravingen bleek.

 • Het koor is gotisch en stamt uit 1356.

 • Links naast de kerk voert een smal­le toegang naar de binnenhof met het vroegere Kapittelhaus, dat te­gen de kerk is aangebouwd.

 • Daar heeft de geleerde kardinaal Niko­laus von Cues gewerkt.

 • Dit is het oudste huis van Koblenz (1216).

 • Wanneer u nu omlaag wandelt naar de Moezel, komt u voorbij een an­der oud woonhuis (1520) met goti­sche kantelen, waar nu Gasthaus Deutscher Kaiser is gevestigd, op de hoek van de Kompfortstrasse en de Moselanlagen.

 • Maar voor u daar een biertje gaat drinken, moet u beslist even een korte omweg maken door de Burgstrasse en een bezoek brengen aan de Alte Burg.


Alte Burg.

 • Van de 13de tot de 16de eeuw was de Alte Burg de residentie van de keurvorsten van Trier.

 • De burcht met zijn twee enorme torens uit 1280 is gedeeltelijk op Ro­meinse fundamenten gebouwd.

 • Als citadel bood de burcht bescher­ming tegen de naar vrijheid stre­vende burgers van Koblenz.

 • U gaat via de buitentrappen om­laag, door het poortje, en terug naar het punt van uitgang langs de Moe­zeloever (Moselanlagen).

 • Wan­neer u wilt, kunt u nog een stukje verder lopen over de Balduin­brücke.


Balduinbrücke.

 • Deze boogbrug over de Moe­zel is 320 meter lang en verbindt sinds 1430 de oude binnenstad met het stadsdeel Lützel.

 • In 1337 be­gon keurvorst Balduin al met de bouw.

 • Het beeld van Balduin staat met zijn rug naar de rivier.

 • Met het pontje of via de Rijnbrug steekt u over naar Ehrenbreitstein, met het Beethoven Gedenkstätte.


Beethoven Gedenkstätte.

 • In de Wambachstrasse 204, één van de straatjes aan de voet van de vesting Ehrenbreitstein, vindt u dit museum dat is gevestigd in een barok burgerhuis.

 • Op het binnen­hof is een fraaie wenteltrap te zien.

 • In dit huis is in 1746 de moeder van Ludwig van Beethoven geboren.

 • Tussen 1970 en 1975 heeft de Deinhard Stichting (van de gelijk­namige Sektfirma) hier vitrines opgesteld met brieven en docu­menten van de beroemde compo­nist, waaronder brieven van Franz Gerhard Wegeier en diens vrouw Eleonore van Breuning.

 • Zij was Beethovens jeugdliefde en muzi­kaal bekend dankzij een ouverture die haar naam draagt.

 • Ludwigs pia­no en viool vindt u in het Beetho­venhaus te Bonn.
Ehrenbreitstein

 • Dit is na Gibraltar de grootste rotsvesting van Europa, gebouwd op een 118 meter hoge steile lei­steenrots.

 • Waarschijnlijk was hier al in de 7de eeuw een ridderburcht, maar in ieder geval stond er één omstreeks het jaar 1000, gebouwd door een zekere Ehrenbrecht; `Ehrenbrechtstein' zou de naam dus eigenlijk moeten luiden.

 • In de 17de eeuw werd deze middeleeuwse burcht uitgebouwd tot een machti­ge vesting, die echter na de Vrede van Lunéville moest worden afge­broken.

 • Dat was in 1801 tijdens de Napoleontische tijd.

 • Na 1815 bouwden de nieuwe machthebbers uit Pruisen een nog sterkere ves­ting, die in 1919 moest worden ontmanteld, alweer onder Franse druk.

 • Te vuur en te zwaard werd deze vesting nooit veroverd, wel door maandenlang, zelfs jarenlang uithongeren van de verdedigers, zoals tijdens de Dertigjarige Oor­log door Franse belegeraars ge­daan werd.

 • Er zijn nog tal van bouwwerken uit de 18de eeuw, om te beginnen is aan de voet van de rots de zogenaamde Dikastarial­bau, een barok regeringsgebouw uit 1739, dat later in de 18de eeuw nog een tijdje keurvorstelijke resi­dentie was.

 • Tegenover het station Ehrenbreit­stein is een parkeerterrein.

 • Hier kunt u met de stoeltjeslift naar boven (meteen voorbij de afslag van Bundesstrasse 49 rechtsaf).

 • Boven heeft u vanaf het vesting­plein een schitterend uitzicht over Rijn, Moezel, Eifel en Hunsrück. Daar vindt u ook een jeugdherberg, die in de zuidelijke vleugel is gevestigd.


Landesmuseum.

 • In de hoge oostelijke vleugel van Ehrenbreitstein bevindt zich rechts van het Sesselbahn restau­rant (ertussen nog de Schlosskir­che) het Landesmuseum.

 • Hier vindt u vernuftige machines van de Koblenzer industrie uit vroeger tij­den, zoals diverse `Kelter' (waar­onder Duitslands oudste wijnpers), maar ook graafmachines om Bims (puimsteen), Schiefer (leisteen), Trasa (gemalen tufsteen) en Sand­stein (zandsteen) mee op te graven.

 • In de aansluitende vleugel vindt u het Rheinmuseum, waar u zich kunt verdiepen in de plaatselijke historie.

 • Het zwaartepunt valt op de afdeling Schiffahrt, waar mo­dellen van Rijnschepen uit alle eeuwen worden getoond, zoals vlotten, veren, raderboten en mo­torschepen.

 • Ook vindt u hier teke­ningen en modellen van water­bouwkundige werken en tevens in­formatie over de vroegere Rijnvis­serij.
Samengesteld door: BusTic.nl: Best%20Landen%20Toeristische%20informatie -> Duitsland.%20FTP%20Server%20WORD -> Steden%20en%20streken%20nieuw%20op%20de%20site -> Steden%20(D) -> Letter%20K%20Duitsland%20Steden
Letter%20K%20Duitsland%20Steden -> Duitsland Keulen Het hart van de Altstadt
Letter%20K%20Duitsland%20Steden -> Duitsland: Midden Duitsland. Keulen
Steden%20(D) -> Duitsland Omgeving van Bad Hersfeld
Steden%20(D) -> Duitsland Chiemgauer Berge
Letter%20K%20Duitsland%20Steden -> Duitsland Noordelijk Zwarte Woud Stadswandeling Karlsruhe
Letter%20K%20Duitsland%20Steden -> Duitsland
Letter%20K%20Duitsland%20Steden -> Duitsland: Weserbergland. Klooster Corvey
Letter%20K%20Duitsland%20Steden -> Duitsland: Midden Duitsland. Omgeving van Keulen
Letter%20K%20Duitsland%20Steden -> Duitsland: Eifel. Kornelimünster
Letter%20K%20Duitsland%20Steden -> Beierische Wald Kulmbach en Plassenburg
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina