Een aantal tips in het gebruikDovnload 27.46 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte27.46 Kb.
Een aantal tips in het gebruik:


Afbeelding AllerCalc met Options menu

  • Koppel een sneltoets aan het programma AllerCalc, bijvoorbeeld Ctrl+Alt+a;

  • Indien men gebruik maakt van een braille-leesregel is het raadzaam om ‘Hide Keypad’ in het menu ‘Options’ aan te vinken. Dit voorkomt een aantal problemen bij het tabben;

  • Vink ‘New Line After Calculation’ in het menu ‘Options’ aan;

  • Een negatief getal wordt altijd tussen haken gezet;

  • ‘ ; ‘ of ‘,’ De handleiding geeft het volgende als je het gemiddelde van een aantal waarden wilt
    berekenen: AVE (V1, V2, V3…..Vn). Afhankelijk van de instelling van je computer kan dat ook
    zijn: AVE(V1; V2; V3…Vn) We zullen dit ook bij andere functies tegenkomen;

  • Je sluit het programma niet af met Alt+F4, maar door in te typen ‘off’ of ‘exit’ Doe je dit niet dan kan je ‘system tree’ op een gegeven moment vollopen met AllerCalc iconen.

 Afbeelding AllerCalc met 'Hide Keybord'

 

  

 

  Voorbeeld berekeningen:

Notatie

Bewerking

48+12=60

optellen

(-4)+(-8)=-12 *

optellen van negatieve getallen

48-12=36

aftrekken

48/12=4

delen

9*12=108

vermenigvuldigen

(-5)*6= -30 *

vermenigvuldigen met een negatief getal

5,2*10=52

vermenigvuldigen met een decimaal getal

2^4

machtsverheffen

(-2)^3= -8

machtsverheffen

log(100)=2

de logaritme met als grondgetal 10

logn(100)=

de logaritme met als grondgetal n

ln(100)=4,60…

de natuurlijke logaritme

sqr(13) = 169

de kwadratische functie

sqrt(25)=5

de wortelfunctie

3!=6

de faculteit van 3

mod(343;11) = 2 of mod(343,11) **

343mod11=2

pi – 3 =0,141592654

л -3 = 0,141592654

*) Zet een negatief getal altijd tussen haken!!
**) Afhankelijk van de instelling van uw computer tikt u een ‘,’of een ‘;’

Sneltoetsen

Toetsen

Functie

Ctrl+Alt+a

opstarten van AllerCalc

Ctrl + a

alles selecteren

CLR or Clear

maak de display schoon, dit kan ook via Ctrl+a en dan Del

Ctrl+c

kopiëren

Ctrl + v

plakken

Ctrl+Shift+pijltjestoetsen

selecteren

Ctrl+Home

naar het begin van het werkblad

Ctrl+End

naar het eind van het werkblad

Home

naar het begin van de regel

End

naar het eind van de regel

Alt+o

Options

Alt+c

Commands

Alt+f

Functions

Alt+h (F1)

Help

U kunt een som kopiëren in Word en vervolgens plakken in AllerCalc. Andersom is natuurlijk ook mogelijk.

Het menu Options (Alt+o)

Voor ‘Hide Keypad’ en ‘New line After Calculation’ zie ‘een aantal tips in het gebruik’

Een aantal interessante submenu’s zijn:Definiëren van functies

Binnen AllerCalc kunt u ook zelf functies definiëren.


Ga naar Functions (Alt + f) --> Functions (t) --> User-Defined functions (u) --> Edit (e)

Dan verschijnt het volgende veld:

Name: een geschikte naam voor de functie
Arguments: Het aantal argumenten dat gebruikt wordt
Expression: De formule die de functie beschrijft. Gebruik a,b,c..enz. als variabelen (arguments).
Als een functie bijvoorbeeld uit twee argumenten bestaat dan gebruik je a voor het
eerste, b voor het tweede argument.
Syntax: De syntax voor de functie. Zodra je de functie oproept verschijnt de syntax op het
scherm (je mag hier ook niets invullen).
Description: Wat doet deze functie? (je mag hier ook niets invullen).

Voorbeeld:


De Body Mass Index is een getal dat iets zegt over je gewicht. Als je bijvoorbeeld een Body Mass Index hebt dat ligt tussen 25-29.9 ben je te zwaar.

De BMI = met gewicht in kilogrammen en lengte in meters.

Je kunt dan het volgende invullen:
Name : BMI
Arguments : 2
Expression : a/b^2 (a = gewicht in kg., b = lengte in m.)
Syntax : gewicht in kg, lengte in meters
Description : Berekent de Body Mass Index van een persoon met als
variabelen het gewicht (kg) en lengte (meters) van een persoon.

Vervolgens Tab je naar Add.

Bijvoorbeeld BMI(56;1,60)= 21,875

Constanten

Via Functions (Alt+f) --> Constants (c) --> User defined constants --> Edit(e) kunt u ook zelf constanten definiëren.


л (schrijf pi) is al gedefinieerd.

Nulpunten

Zoek alle nulpunten van een functie f(t) in het interval [a,b]

Syntax: FZEROS(f(t), [a = -50], [b = 50], [step = 0.5], [precision = 1E-08]

Let op: Bij de functie f(t) moet t gebruikt worden als onafhankelijke variabele.

De functie mag geen a en b teken hebben. Als twee nulpunten dicht bij elkaar liggen is het mogelijk dat slechts een nulpunt gevonden wordt

Voorbeeld :

FZEROS(t^4-3*t^2+t-4) =
2 zero(s) found in the interval [-50, 50]:
-2.09494
1.89397

Fint

Syntax: FINT (f(t),a , b, [precision])Bijvoorbeeld:


FINT (sin(t), 0, pi )=2,0 of FINT (sin(t); 0; pi )=2,0 ***
FINT (1/t,1,3) = 1,09861229 of FINT (1/t;1;3) = 1,09861229 ***

*** Of u een ‘, ‘ of een ‘ ; ‘ moet intikken hangt af van de instelling van uw computerInt(rnd*6)+1

M.b.v. int(rnd*6)+1 kun je een dobbelsteen voor blinden maken.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina