Een gezonde start Promotie van gezonde voeding voor baby’s en peuters van 0 tot 2 jaar


Rol van de sociaal verpleegkundigeDovnload 432.97 Kb.
Pagina6/6
Datum07.10.2016
Grootte432.97 Kb.
1   2   3   4   5   6

3.3 Rol van de sociaal verpleegkundige
Wat is nu de rol van de sociaal verpleegkundige bij dit alles? In de eerste plaats is het haar taak om gezondheidsvoorlichting te geven. De sociaal verpleegkundige die bij Kind & Gezin werkt, zal ouders moeten informeren over gezonde voeding voor hun kind. Ook zal zij soms vaardigheden, zoals het maken van fruitpap, moeten aanleren. Dit gebeurt aan de hand van foto’s en uitleg. Al de theorie die in het begin van dit werk staat, moet zij zeker onder de knie hebben om ouders voldoende te kunnen informeren. Ook verpleegkundigen die niet bij Kind & Gezin werken, kunnen hier maar beter van op de hoogte zijn. Vrienden en familie komen immers vaak met vragen naar ‘de verpleegkundige’ want die zal het wel weten. Als je dan niet kan antwoorden op een simpele vraag als ‘wanneer mag ik starten met het geven van fruitpap?’ komt dat niet zo goed over.
Het is wel belangrijk dat de verpleegkundige bij het geven van info niet dreigend overkomt of geen zaken verplicht. Iedere persoon is anders en heeft eigen waarden en normen. Er mag dus zeker niet halsstarrig vastgehouden worden aan de theorie. Wanneer ouders bijvoorbeeld hun kind geen vlees willen geven, mag de verpleegkundige dit niet verplichten, want dan ga je in tegen de waarden van je cliënt/patiënt. De verpleegkundige moet dan proberen alternatieven voor te stellen, bijvoorbeeld vleesvervangers zoals tofoe en quorn. Als verpleegkundige moet je dus ook flexibel zijn.
Door het geven van informatie helpt de sociaal verpleegkundige gezonde voeding te promoten. Ze gebruikt immers 1 van de 3 strategieën voor gezondheidspromotie, namelijk voorlichting. Naar het promoten van borstvoeding toe hebben ze ook een voorlichtingstaak. Sociaal verpleegkundigen die bij Kind & Gezin werken geven immers informatie-avonden ‘Kind op komst’ voor toekomstige ouders. Hierbij geven ze ook uitleg over borstvoeding en raden ze dit aan. Bovendien neemt Kind & Gezin een belangrijke rol op in het borstvoedingsbeleid in Vlaanderen. De sociaal verpleegkundige bij Kind & Gezin geeft informatie en brengt vaardigheden omtrent borstvoeding bij aan de ouders. Hierdoor draagt ze bij tot een goede borstvoedingsperiode en dit verlengt mogelijk de duur ervan.
De sociaal verpleegkundigen die bij Kind & Gezin werken, vangen ook veel op van ouders. Zo hebben ze een beeld van wat er speelt bij jonge ouders. Het kan bijvoorbeeld zijn dat veel moeders klagen over het feit dat ze te snel terug moeten gaan werken.

Deze moeders willen nog wel uitsluitend borstvoeding geven, maar dat gaat niet in combinatie met het werk. Dan kan de sociaal verpleegkundige hiermee verder gaan en eventueel beleidsmensen aanschrijven. Ze kan dan argumenteren waarom betaald borstvoedingsverlof van belang is. De sociaal verpleegkundige heeft immers ook een signalerende taak.


Tenslotte kan de sociaal verpleegkundige ook een rol spelen bij het opstarten van campagnes en interventies rond gezondheidspromotie. Een voorbeeld hiervan is de campagne ‘borstvoeding natuurlijk’. Deze campagne gaat uit van de federale overheid en maakt de bevolking meer vertrouwd met borstvoeding. Ze kan ook toekomstige moeders ertoe aanzetten borstvoeding te geven.

Besluit
Borstvoeding is de beste (start)voeding voor baby’s. Het biedt veel voordelen, zowel voor de moeder als voor het kind en zelfs voor de maatschappij. Toch krijgen maar weinig kinderen in Vlaanderen 6 maanden uitsluitend borstvoeding, zoals aanbevolen door de wereld gezondheidsorganisatie. Daarom is het belangrijk dat hieraan iets gedaan wordt zodat er meer vrouwen langer borstvoeding geven. Er spelen verscheidene factoren mee in de beslissing tot borstvoeding geven en de duur ervan, zowel persoonsgebonden, omgevingsgerichte en maatschappelijk gerichte factoren. Aan de hand van deze factoren kan een meer borstvoedingsvriendelijk klimaat opgesteld worden. Dit houdt onder meer in dat moeders langer moeten kunnen thuisblijven om een langere tijd borstvoeding te kunnen geven. Ze moeten tevens goed begeleid en gesteund worden tijdens de borstvoedingsperiode. Ook het vertrouwd maken van de bevolking met borstvoeding en informatie verschaffen zijn belangrijke peilers bij zo’n klimaat.
Ook de algemene voedingssituatie van baby’s en peuters kan nog verbeterd worden. Hier dient dus ook de nodige aandacht aan besteed te worden. Gezondheidspromotie gericht op baby- en peutervoeding is hierbij een oplossing, maar deze moet dan wel de ouders overtuigen tot de gezonde keuze. Jonge kinderen kunnen dit immers nog niet zelf. Een mogelijk beleid hiertoe moet de kennis bij ouders vergroten, omgevingsveranderingen aanbrengen en via de wet de keuze voor het gezonde vergemakkelijken.
Ondanks het feit dat de voedingssituatie van baby’s en peuters in Vlaanderen al vrij goed is, moet er toch nog aan gewerkt worden. Vooral met betrekking tot borstvoeding is er nog veel werk. In de toekomst zullen er nog veranderingen aangebracht moeten worden, zowel in het beleid als in de omgeving. Ook campagnes opstarten kan helpen bij het promoten van gezonde voeding en borstvoeding. De sociaal verpleegkundige heeft hierbij een belangrijke rol, voornamelijk bij het geven van informatie aan ouders, maar ook bij het aanmoedigen van vrouwen om te kiezen voor borstvoeding.
Dankzij dit afstudeerproject is mijn kennis over gezonde voeding voor baby’s en peuters enorm vergroot. Als ik later bij Kind & Gezin zou gaan werken, zal dit mij zeker helpen. Ook ben ik nu meer op de hoogte over hoe je gezondheidspromotie juist aanpakt. Het maken van dit afstudeerproject heeft dus zeker een meerwaarde gehad voor mijzelf als toekomstig sociaal verpleegkundige. Ik hoop dat ik in de toekomst jonge ouders kan helpen met de kennis die ik dankzij dit werk heb. Verder besef ik nu ook het belang van borstvoeding en weet ik maar al te goed dat hier in Vlaanderen nog hard aan gewerkt moet worden. Ik ga dankzij dit afstudeerproject zeker borstvoeding promoten in mijn omgeving. En wie weet kan ik ooit helpen bij het opstarten van campagnes hierover.

Literatuurlijst
1 Boeken
Adams, J. & Dedry, A. (2006). Succesvol borstvoeding geven in Vlaanderen, kan het?: Profiel van langvoedsters, invloed van omgevingsfactoren en aanbevelingen voor een borstvoedingsvriendelijke omgeving. Sint-Pieters-Leeuw: Jan Verhoeven nv.
Brug, J., Schaalma, H., Kok, G., Meertens R.M. & Van Der Molen, H.T. (2005). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering; Een planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum.
Grant, A. (2004). Handboek babyvoeding. Utrecht: Veltman Uitgevers.
Kleintjes, S. (2002). Van borst tot boterham: Gezonde voeding voor baby en kleuter van 0 tot 4 jaar. Rijswijk: Uitgeverij Elmar.
Kneepkens, C. Carmiggelt, E. & de Leeuw M. (2008). Voedingsadvisering bij jonge kinderen. Assen: Van Gorcum.
La Leche League International (2009). Handboek borstvoeding. Haarn: Tirion uitgevers BV.
La Leche League Nederland (2004). Borstvoeding: Handleiding voor de zorgverlener. Utrecht: Lemma BV.
Lenaers, S., Goffin, I., Alliët, P., Raes, M. & Vinck, J. (2002). Onderzoek naar de voedingssituatie van jonge kinderen. Diepenbeek: Limburgs Universitair Centrum Sein.
Scheerder, G., Van den Broucke, S. & Saan, H. (2003). Projecten voor gezondheidspromotie: een handleiding voor kwaliteitsvol werken. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
Stegeman, N. (2007). Voeding bij gezondheid en ziekte: Handboek voor de gezondheidszorg. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Vanhauwaert, E., Buytaert, B., Moens, O. & Wouters, E. (2007). Handboek gezondheidspromotie: evenwichtig eten en gezond bewegen. Leuven: LannooCampus.

2 Artikels


Barker, D.J. (2001). A new model for the origin of chronic disease. Medicine, Health Care and Philosophy, 4 (1), 31-35.
Booij, Y.S., van Leerdam, F.J.M., Stolte, I.G., Pijpers, F.I.M. & van der Wal, M.F.(2008). Kennis van ouders over overgewicht en gezonde voeding van kinderen. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 40 (6), 114-118.
Bories, Y. (2003). Bereiden en bewaren van zuigelingenvoeding. Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie, 22 (2), 60-62.
Cattaneo, A. & Buzzetti, R. (2001). Quality improvement report: Effect on rates of breast feeding of training for the baby friendly hospital initiative. British Medical Journal, 323, 1358-1362.
De Bakermat & Kind en Gezin (2006). Vroedvrouwen en hun kennis rond borstvoeding. Tijdschrift voor Vroedvrouwen, 12 (5), 255-261.
De Norre, L (2009). Invloed van de voeding tijdens het eerste levensjaar op de ontwikkeling en op de gezondheid op volwassen leeftijd. Patient Care, 32 (2), 22-23.
Earle, S. (2002). Factors affecting the initiation of breastfeeding: implications for breastfeeding promotion. Health Promotion International, 17, 205-214.
Germonpré, C. (2003). Jong geleerd is oud gedaan: voedingsvoorkeur en houdingen tegenover borstvoeding en promotie daaromtrent bij tieners in Noord-Ierland. Tijdschrift van de Vereniging voor Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding, 10 (40), 13-16.
Gezinsbond vzw (2008). Alleen eten. Brieven aan Jonge Ouders: Ik word 12 maanden, 26, 14.
Gezinsbond vzw (2009). Hoe krijg ik mijn kind aan het eten? Brieven aan Jonge Ouders: Ik word 13-14 maanden, 27, 8-9.
Ghillemyn, P. (2006). De rol van de persoonlijkheid en andere factoren bij de beslissing om borstvoeding te geven. Tijdschrift van de Vereniging voor Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding, 13 (52), 3-7.
Gluckman, P., Hanson, M., Cooper, C. & Thornburg, K. (2008). Effect of in utero and early-life conditions on adult health and disease. The New England Journal of Medicine, 359, 61-73.
Kools, E.J., Reijneveld, S.A. & Thijs, C. (2006). Borstvoeding in Nederland: Mogelijkheden ter bevordering en ondersteuning. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 84 (5), 269-277.
Lanting, C. & Van Wouwe, K. (2008). Twee studies naar borstvoeding anno 2007 in Nederland - Peiling melkvoeding van zuigelingen 2007: borstvoeding in Nederland en de relatie met certificering door stichting Zorg voor Borstvoeding. Tijdschrift voor Verloskundigen, 33 (5), 21-26.
Merten, S., Dratva, J. & Ackermann-Liebrich, U. (2005). Do baby-friendly hospitals influence breastfeeding duration on a national level? Pediatrics, 116, e702-e708.
Van De Vel, E., Coen, A. & Flies, E. (2005). Vertrouwde kost. Tijdschrift van de Vereniging voor Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding, 12 (46), 9-12.
Van Veldhuizen-Staasen, G. & Kleintjes, S. (2008). Moedermelk, de volwaardige zuigelingenvoeding. Tijdschrift voor Verloskundigen, 33 (10), 27-32.

3 Brochures


Kind & Gezin (2008). Aan tafel: alles over eten en leren eten. Brussel: Kind & Gezin.
Kind & Gezin (2010). Borstvoeding: de ideale start. Brussel: Kind & Gezin.
Kind & Gezin (2009). Flesvoeding: een mondjevol melk. Brussel: Kind & Gezin.
Kind & Gezin (2009). Jaarverslag 2008. Brussel: Kind & Gezin.
Triple P (2009). Positief opvoeden: Het werkt! Antwerpen: Provincie Antwerpen.

4 Onuitgegeven materiaal


Baldewijns, K. (2008). Gezondheidsvoorlichting. Onuitgegeven cursus voor het tweede jaar van de opleiding Verpleegkunde, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Lier.
De Ronne, N. (2008). Vitamine D suppletie. Onuitgegeven nota’s voor de medewerkers van Kind & Gezin.
De Ronne, N., Alliet, P. & Van Winckel, M. (2008). Vitamine K suppletie. Onuitgegeven nota’s voor de medewerkers van Kind & Gezin.
Geens, H. (2010). Voedingsleer. Onuitgegeven cursus voor het derde jaar van de opleiding verpleegkunde, optie sociale verpleegkunde, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Lier.
Kind & Gezin (2010). Voedingsaanbevelingen voor baby’s en peuters. Persoonlijke gesprekken met de regioverpleegkundigen van Kind & Gezin, regio Antwerpen Noord.
Peeters, J. (2009). Sociaal zekerheidsrecht. Onuitgegeven cursus voor het derde jaar van de opleiding verpleegkunde, optie sociale verpleegkunde, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Lier.

5 Elektronische publicaties


Baby Friendly Hospital Initiative Australia (s.a.). Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding.
Gevonden op 27 december 2009 op het internet:

http://www.bfhi.org.au/text/10_languages/Dutch%20ten%20steps.pdf

De Bont, R. & Van Larebeke, N. (2003). Literatuuronderzoek: nitraten en nitrieten.
Gevonden op 27 februari 2010 op het internet:

http://www.milieu-en-gezondheid.be/rapporten/nitraten%20en%20nitrieten.pdf


FOD Sociale zekerheid (2010). Zwangerschap en geboorte.
Gevonden op 5 februari 2010 op het internet:

https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/citizen/displayThema/private_life/PRITH_1.xml

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (2008). Baby Friendly Hospital Initiative.
Gevonden op 2 maart 2010 op het internet:

https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,13084482&_dad=portal&_schema=PORTAL

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (2010). Hoge Gezondheidsraad.
Gevonden op 27 februari 2010 op het internet:

https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,4190386&_dad=portal&_schema=PORTAL&_menu=menu_3_1

Kenniscentrum voor borstvoeding (2009). Afbeelding anatomie borst.
Gevonden op 25 december 2009 op het internet:

http://www.borstvoeding.com/files/afbeelding-borst2.jpg

Scientific Advisory Committee on Nutrition (2010). The influence of maternal, fetal and child nutrition on the development of chronic disease in later life.
Gevonden op 5 april 2010 op het internet:

http://www.sacn.gov.uk/reports_position_statements/reports/draft_report_for_scientific_consultation_the_influence_of_maternal_fetal_and_child_nutrition_on_the_development_of_chronic_disease_in_later_life_-_february_2010.html

Vandenplas, Y., Delanghe, K. & Hauser, B. (2002). Kunstvoeding voor zuigelingen: poedermelk en specifieke dieetproducten. Academisch Kinderziekenhuis VUB
Gevonden op 5 februari 2010 op het internet:

http://www.achg.kuleuven.ac.be/pentalfa/teksten/vandenplasbr2.pdf

Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde (2007). Richtlijnen voor borstvoeding en kunstvoeding voor zuigelingen van 0 tot 12 maand.
Gevonden op 5 februari 2010 op het internet:

http://www.vvkindergeneeskunde.be/pdf/vvk-brochure-zglvoeding(2006)-DEF.doc


WHO (2010). Breastfeeding.


Gevonden op 8 maart 2010 op het internet:

http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/Bijlagen
Bijlage 1

Bron: Gazet van Antwerpen, 31 maart 2010Bijlage 2

Bron: Gazet van Antwerpen, 21 oktober 2009
Bijlage 3

Bron: De Zondag, 28 maart 2010Bijlage 4

Bron: Gazet van Antwerpen, 6 april 2010


1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina