Een levendige vereniging voor senioren in Gilze. SeniorensociëteitDovnload 229.37 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte229.37 Kb.


KBO GILZE

Een levendige vereniging voor senioren in Gilze.


Seniorensociëteit
“ ’ t Trefpunt ”
Kerkstraat 81

5126 GB Gilze

Overzicht activiteiten

Blz. 02

Belastinghulp

Blz. 03

Bingo

Blz. 04

Voorlichtingsmiddagen

Blz. 05

ONS

Blz. 06

Ouderenadviseurs

Blz. 07

Reizen

Blz. 08

Tafeltje dek je

Blz. 09

Ziekenbezoek

Blz. 10

Biljarten

Blz. 11

Bridgeclub

Blz. 12

Computerclub

Blz. 13

Eten v. alleenstaanden

Blz. 14

Fietsclub

Blz. 15

Handenarbeid

Blz. 16

Gym voor ouderen

Blz. 17

Gym 50 +

Blz. 18

Derde gymgroep

Blz. 19

Kaarten

Blz. 20

Koersbal

Blz. 21

Linedance

Blz. 22

Midgetgolf

Blz. 23

Natuurwandelingen

Blz. 24

Sjoelen

Blz. 25

Toneelclub

Blz. 26

Zingen

Blz. 27

Extra informatie

Blz. 28

Het bestuur

Blz. 29

Overzicht activiteiten


De KBO-Gilze is een organisatie van senioren voor senioren.

Het woord “ouderen” vinden sommigen mogelijk een drempel.


Dat hoeft het echter niet te zijn, als u beseft dat iedereen vanaf de leeftijd van 50 jaar welkom is en dat we ook een flink aantal “jongere” leden hebben.

De afdeling richt zich op:

  • belangenbehartiging van senioren, individueel dan wel collectief, binnen Gilze, maar ook bij diverse instellingen, Gemeente Gilze en Rijen, Provincie (via de KBO-Brabant) en op landelijk niveau.  • organiseren van vrijwilligerswerk.  • organiseren van activiteiten, centraal dan wel via een uitgebreid verenigingsleven.  • verstrekken van informatie, o.a., via de ONS,
    een provinciaal blad voor leden van de KBO-Brabant,
    maar ook via speciale bijeenkomsten.Door het lidmaatschap steunt U een goed doel, helpt u ons en anderen, krijgt u informatie en kunt u deelnemen aan onze activiteiten.
Voor deelname aan extra activiteiten moet u wel bijbetalen.

Bovendien krijgt u een ledenpas van de KBO-Brabant, die


bij een steeds groeiend aantal zaken in Nederland recht geeft op korting.

In deze brochure geven we in beknopte vorm informatie over het verenigingsleven en de activiteiten van de KBO-Gilze.


Belastingaangifte inkomstenbelasting invullen
Een viertal van onze leden helpt onze leden bij het invullen
van de belastingaangifte.
Hiertoe hebben ze een (bij)scholingscursus gevolgd,

georganiseerd door de belastingdienst en de gezamenlijke


ouderenbonden ( KBO, PCOB en ANBO).
Als u al eerder door één van onze belastingadviseurs geholpen bent, dan kunt u met hem contact opnemen voor een afspraak.

Onze adviseurs zijn:
Dhr. Herman Gerrits tel. 0161-455682

Dhr. Cees Koks tel. 0161-452340
Dhr. Ad Maas tel. 0161-455417
Dhr. Gerrit van Eijck tel. 0161-226020

De adviseur maakt dan een afspraak met u om u thuis te bezoeken. Daar zijn immers al uw gegevens bij de hand.


Als u voor de eerste keer gebruik wilt maken van deze dienst, dan verzoeken wij u contact op te nemen met
De Seniorensociëteit 't Trefpunt,

Kerkstraat 81 te Gilze.

Telefoonnummer: 0161- 453156.
Onze sociëteitsmedewerker zal dan uw gegevens noteren
en ervoor zorgen, dat een van onze adviseurs contact met
u opneemt om een afspraak te maken.
U kunt ook een beroep op de dienst doen bij het invullen van uw aanvragen van huur- en zorgtoeslag en aangifte voor het recht van successie (na overlijden)

Bingo


contactpersoon:

Jo Oprins


tel. 452566

plaats:

’t Trefpunt

tijd:

dinsdag


13.30 u. tot 16.30 u.

kosten:

€ 6,00


per kaart

De KBO-Gilze organiseert in de wintermaanden regelmatig een bingomiddag voor de leden. De bingomiddagen worden gehouden in de seniorensociëteit 't Trefpunt, Kerkstraat 81 te Gilze.

Er wordt gespeeld om mooie prijzen in de vorm van bloemen levensmiddelenpakketten en waardebonnen.
Maar het voornaamste is, dat u een aangename middag heeft.
Er wordt in een tempo gespeeld, dat iedereen goed kan volgen.

De bingo is van 13.30 uur tot 16.30 uur. De zaal is open vanaf 13.00 uur.

Bij binnenkomst kunt u één kaart kopen voor € 6,00
Iedereen speelt dus de hele middag met één kaart..Voor de
€ 6,00 voor de kaart krijgt u aan het begin van de middag een kopje koffie of thee en in de pauze nog een drankje.

De middagen van de bingo worden op tijd bekend gemaakt


als bijlage bij het maandelijkse tijdschrift.

Voorlichtingsmiddagen

contactpersoon:Jo Oprins

Tel. 452566

plaats:‘t Trefpunt
tijd:dinsdag

14.00 u tot 16.00 u.

contributie:gratisDe werkgroep Voorlichting organiseert zeven maal per jaar voorlichtingsmiddagen met een grote variatie aan onderwerpen.

Meestal vinden deze bijeenkomsten plaats in 't Trefpunt aan de Kerkstraat, maar een enkele keer wijkt men uit naar het gebouw van De Schakel.

De onderwerpen variëren van voorlichting door Thebe over de vele mogelijkheden betreffende thuiszorg tot informatie door de afdeling sociale zaken van de gemeente Gilze en Rijen over bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Het bezoekersaantal varieert uiteraard met het onderwerp,
maar het ligt meestal tussen de 60 tot 100 personen.

Tijdens de pauze wordt een kop koffie gedronken en daarna


wordt nader ingegaan op de vragen die uit het publiek komen.

Het is een erg goede manier om informatie die belangrijk is


voor senioren onder de aandacht te brengen.

De gemeente Gilze en Rijen subsidieert deze voorlichtings-


middagen dan ook van harte.

De ONS

De KBO-Brabant geeft maandelijks een tijdschrift uit voor de leden van de KBO-Brabant.

In het tijdschrift staat natuurlijk veel actuele informatie voor de leden, maar elke maand staan er ook interessante achtergrondverhalen in die de senioren aanspreken.


Per jaar wordt 11 keer het tijdschrift bij de leden van de
KBO-Brabant bezorgd. In de maand augustus verschijnt de ONS niet vanwege de vakantie.
De ONS wordt in Gilze en omstreken door 27 bodes rondgebracht. Iedere bode heeft een eigen vaste route.

Bijlagen

De meeste leden van de KBO kijken uit naar de ONS,

omdat er allerlei brieven zijn bijgesloten van de afdeling Gilze. In deze stencils staan uitnodigingen, berichten en aankondigingen van activiteiten van de KBO-Gilze.

Vaak zitten bij deze brieven antwoordstrookjes, waarmee u zich op kunt geven voor deze extra activiteiten.

De afdeling Gilze kent een eigen werkgroep die deze extra

activiteiten organiseert.

Wilt u een adreswijziging op tijd doorgeven aan het

bestuur?
Dat voorkomt veel fouten bij de bezorging.

Het inleveradres is ’t Trefpunt, Kerkstraat 81, Gilze

De ouderenadviseurs.

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun eigen huis.


Wanneer dat nodig is, willen ze hun woning kunnen aanpassen en de noodzakelijke diensten aan huis krijgen.
Bovendien willen de senioren graag een actieve rol spelen - dus inspraak hebben - bij het aanpassen van hun woning.
Zij moeten dan in gesprek gaan met bijvoorbeeld aannemers, architecten en verhuurders.
Ze zijn vaak echter onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om zelfredzaam te kunnen blijven wonen.
Daarom heeft de KBO-Gilze drie ouderenadviseurs aangesteld om de leden zo goed mogelijk te vertellen wat er allemaal mogelijk is.
Het zijn mensen die ervaring hebben met het werken met ouderen. Ze kennen het brede veld van zorg en voorzieningen.
Ze gaan vertrouwelijk en integer te werk. Ze komen op huisbezoek, als men daar om vraagt.
Tijdens zo'n gesprek kunnen ouderen of hun verzorgers verschillende vragen voorleggen, bijvoorbeeld over wonen, alleen zijn, veiligheid, thuiszorg en maaltijden aan huis.
Aan de hand van het gesprek probeert de ouderenadviseur de vragen en problemen te inventariseren en de situatie in kaart te brengen. Vervolgens zoeken ze samen naar oplossingen.
Vaak zijn de problemen niet zo complex en kan er vlot voor een passende oplossing worden gezorgd.
De ouderenadviseurs van de KBO-Gilze zijn:

Gerrit van Eijck

telefoon

226020

Cees Willemen

telefoon

451968

Reizen


De werkgroep activiteiten van de KBO-Gilze organiseert
vier keer per jaar een reis voor de leden van de afdeling.
De reizen worden aangekondigd in de bijlagen bij De ONS.

Op deze folder staan alle gegevens om te kunnen beslissen,

of u aan de reis wilt deelnemen en het strookje in zult leveren.
Natuurlijk zijn de reisdoelen zo uitgekozen, dat ze vele leden

zullen aanspreken. En samen een dagje op stap gaan is altijd

gezellig.
Naast de voorjaarsreis worden er in de periode
augustus – september twee grote dagreizen georganiseerd.

De kleine reis is een speciale reis waaraan ook mensen


die slecht ter been zijn of zelfs rolstoelgebruikers kunnen

deelnemen. We maken dan gebruik van de diensten van de


Rolerisuit-bus.


Warme Maaltijd Dienst "Tafeltje Dek Je "


De warme maaltijddienst is een activiteit die los staat van de
KBO-Gilze, maar het is nuttig om deze dienst hier te vermelden,
omdat reeds veel leden hiervan gebruik maken.
Als de huisarts, de maatschappelijk werker of de thuiszorg het
nodig vindt, dat de warme maaltijden bij u aan huis gebracht
worden, nemen zij contact op met de "warme maaltijddienst"

Zelf contact opnemen met een coördinatrice kan ook.


De warme maaltijden worden in de keuken van Zorgcentrum

St. Franciscus bereid en door de bezorgers (van maandag t/m


vrijdag) bij u aan huis afgeleverd.

De maaltijden voldoen aan de eisen gesteld in de HACCP en elk


dieet kan verzorgd worden.
Senioren, die nog redelijk mobiel zijn, kunnen gebruik maken

van het eetpunt in Zorgcentrum St. Franciscus .

Er wordt daar gezellig gezamenlijk gegeten.
De contactpersoon van de warme maaltijddienst
in Gilze en Hulten is:

Lucy Ophof : 06-13 99 05 19     


Graag uitsluitend dit nummer bellen
en geen privé telefoonnummer.
Voorzitter Gilze en Hulten

Jan Ophof telefoon 451906


Werkgroep ziekenbezoek

De KBO wil graag zorg en aandacht voor hem of haar ,die gedurende een korte of langere periode in het ziekenhuis heeft gelegen.

Wij brengen graag een attentie en een bezoekje aan onze zieken ,die in het ziekenhuis hebben gelegen
Het bestuur van de KBO. is dat al jaren zo gewend.
De bestuurleden bezochten de zieken van de KBO.

Het bestuur heeft nu het bezoeken van de zieken en eenzamen overgedragen aan een werkgroep.

In deze werkgroep zitten:
Joke Bakx – Dogge, Mientje van Geel – Ermes, Ria van Haperen – Oprins, Adje Koopman – Linders, Jo Oprins -
Verheijen en Cees Willemen.

Namens de KBO :


Adje Koopman – Linders, coördinatie

Als u in het ziekenhuis heeft gelegen, dan kunt u ons dat even laten weten.


Dat kunt u ons op verschillende manieren kenbaar maken.

a)..... U belt naar Adje Koopman – Linders tel. 452198


b)..... Het bestuur of de werkgroep hoort het via via.
c)..... Een buur, een bekende of een familielid geeft het
bericht even door.

Helaas blijkt vaak, dat we soms véél later horen, dat iemand in het ziekenhuis heeft gelegen.


Vandaar onze oproep, ook aan familieleden en bekenden van de zieke: Wilt u graag bezoek,laat het ons weten !

De KBO-Gilze wil graag zorg en aandacht voor zijn zieken en eenzamen.


Biljarten


contactpersoon:

Toon Brouwerstel. 455232

plaats:

't Trefpunt


tijd

donderdag13.30 u. - 16.30 u.

contributie:

€ 12,=per jaar

De biljartclub van de KBO-Gilze telt momenteel 33 leden.

Met vier viertallen wordt al jaren deelgenomen aan de

gemeentelijke biljartcompetitie.


Die begint elk jaar in september en duurt, met een onderbreking

in de maand december, tot in maart.


Daarna is er een feestelijke afsluiting.

In december wordt er tussen Sinterklaas en Kerstmis een biljartmarathon georganiseerd . Dan wordt er zowel op woensdagmorgen, op donderdagmiddag, op zaterdag en op zondag gespeeld. De marathon wordt afgesloten met een gezamenlijke koffietafel voor deelnemers en hun partners.


Van september tot april wordt er op woensdagmorgen een
onderlinge competitie gespeeld.

In april en mei is er het vierdagentoernooi tegen de biljarters


van De Schakel in Gilze.

Verder wordt er deelgenomen aan het nederlaagtoernooi bij


Reeshof 50+ in Tilburg.

Bovendien zijn er nog de vriendschappelijke wedstrijden met


de KBO's van Ulvenhout en Chaam.
In de seniorensociëteit 't Trefpunt zijn drie biljarttafels beschikbaar.

Bridgencontactpersoon:

Toon Timmermanstel. 455212

plaats:

't Trefpunt


tijd

woensdag18.45 u. – 22.00 u.

contributie:

€ 2,00 per maandinschrijfgeld € 10,-

De Bridgeclub van de KBO-Gilze telt op dit moment 59 leden.

De club speelt elke woensdagavond een competitiewedstrijd
van 6 x 4 spellen.
Dankzij het gebruik van bridgemates is de uitslag binnen
enkele minuten na afloop bekend.

De club speelt nu nog in twee lijnen, maar t.z.t. zal ook


een derde lijn beschikbaar zijn.
We spelen wel wedstrijden, maar toch staat de gezelligheid
voorop. Daarom is er 1 keer per maand dan ook een

nazit met een hapje en een drankje, in principe laatste


woensdag van de maand.


Naast de woensdagavonden is er ook gelegenheid om met


een eigen ploegje te spelen in de soos op maandagmiddag,
woensdagmiddag en vrijdagmiddag.
De club heeft materialen voor 18 speeltafels.
U moet dan wel zelf zorgen voor een speelgroepje van
4 personen.
Kom gewoon een keertje meespelen om de sfeer te proeven.
U bent van harte welkom.
De uitslagen komen steeds in het weekblad Gilze en Rijen.
Computercursuscontactpersoon:Ad Willems

tel. 451719

iPaddinsdag

13.30 u - 15.30 u.

Androiddonderdag

13.30 u – 15.30 u.

kosten

35,00 per cursus
van 5 lessen


inclusief lesmateriaal en koffie/thee.

Cursusplaats

Bestuurskamer

van ‘t Trefpunt

De computerclub van de KBO Gilze is gestart met het houden
van inloopmiddagen op de laatste maandag van de maand.
U kunt met uw vragen terecht in 't Trefpunt, Kerkstraat 81
van 14.00 u. tot 16.00 u.
Het PC Leercentrum van de KBO Gilze is aangesloten bij

Seniorweb. (https://www.seniorweb.nl/)

De computerclub van de KBO Gilze is in het najaar van 2015

gestart met het verzorgen van introductiecursussen voor:

iPad

dinsdag van 13.30 u. tot 15.30 u. in 't Trefpunt, Kerkstraat 81Android

donderdag van 13.30 u. tot 15.30 u. in 't Trefpunt, Kerkstraat 81

De kosten van elke cursus van 5 lessen, inclusief lesboek en

koffie/thee in de pauze, bedragen € 35, 00 per persoon.


Inschrijfformulieren voor de cursus bij Ad Willems.

Eten voor alleenstaanden

contactpersonen

Nellie olde Scheper
Jo Oprins
Gerrie IJpelaartel. 452213

tel. 452566


tel. 451973

plaats:

’t Trefpunt
Dynastie
De Bannertijd

ZondagAanvang 16.30 u.

Een keer per maand organiseren we een maaltijd voor alleenstaanden, meestal in het restaurant Aan ’t Plein,


maar soms ook in een andere eetgelegenheid.
In de ONS zitten de aanmeldstrookjes.
Ze liggen ook in de soos.
U kunt kiezen tussen een maaltijd met vlees of met vis.

U rekent de kosten rechtstreeks af met de eigenaar of

beheerder van de eetgelegenheid.

We geven u graag verdere informatie over deze

gezellige bijeenkomsten.

Fietsclub
contactpersoon:

Herman Gerrits

tel. 455682


plaats:

Bisschop de Vetplein


tijd:

donderdag


09.00 u. - 12.00 u.

kosten:

gratis
Bij goed weer worden in de maanden juni, juli en augustus


fietstochten in de omgeving gehouden.
De deelnemers melden zich om 9 uur op het
Bisschop de Vetplein.

Voor elke week wordt een andere route in de omgeving uitgezet.


Voor 12.00 uur zijn we weer thuis in Gilze.

Handenarbeid

contactpersoon:

Cobie Pijpers


tel. 0161-234501

plaats:

‘t Trefpunttijd:

woensdagmiddag


13.00 u. – 16.00 u.

contributie:

€0,00

per maand

De handenarbeidclub van de KBO-Gilze is in 2011 gestart als


initiatief van een aantal leden .
Het voornaamste doel is om er voor iedereen een gezellige
middag van te maken met ruimte voor ieders ideeën.

Iedereen brengt zijn eigen werkstukje en materialen mee


en neemt die na afloop weer mee naar huis.

De voorbeelden die genoemd worden zijn: borduren, breien,


haken, kaarten maken in verschillende technieken, hardanger,
en kantklossen, maar als u nog een ander idee hebt, bent u van
harte welkom.

Het is niet de bedoeling dat er “les” gegeven wordt !


Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden; u brengt
immers zelf uw materiaal mee.
De consumpties zijn natuurlijk wel voor eigen rekening.

In de regel zijn de bijeenkomsten van de handenarbeidclub


op woensdagmiddag. Heel uitzonderlijk wordt er op
woensdagmiddag een andere activiteit georganiseerd.

De handenarbeid wordt dan verplaatst naar de maandag-


middag.

"Meer bewegen voor ouderen"
contactpersoon:

Elly Borgman


tel. 0162-462505

plaats:

Sporthal
Achter de tuintjestijd:

dinsdagmorgen


10.30 u. – 11.30 u.

contributie:

€ 5,=

per maand

"Wij blijven actief" heet de gymnastiekclub die in de sporthal Achter de Tuintjes elke week samen oefent onder leiding van een gediplomeerd docente.

In de schoolvakanties zijn er geen lessen.
De gymlessen zijn aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers.

De sociale contacten zijn een belangrijk aspect van dit samen


in beweging zijn.
Eén keer per jaar is er een gezamenlijk etentje met daarna een
vergadering.
Een gezellige club die u graag als nieuw lid zal verwelkomen.

gymclub 50 +
contactpersoon:

Elly Borgman

tel. 0162-462505plaats:

Sporthal
Achter de tuintjes
tijd:

dinsdag

09.15 u. - 10.15 u.contributie:

2 x € 40

januari en augustus

De gymclub voor 50+ heeft de KBO-Gilze overgenomen van de gemeente Gilze en Rijen.


In de sporthal "Achter de Tuintjes" wordt op elke dinsdagmorgen
met veel plezier door een gediplomeerde docent les gegeven
aan deze gymgroep van ongeveer 33 leden.

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen gymlessen.


Als men ouder wordt, nemen kracht, snelheid, lenigheid,
coördinatie en uithoudingsvermogen af.

Men probeert deze verschillende motorische eigenschappen


te trainen door middel van sport en spel, bewegen op muziek
en met verschillende conditie-, circuit- en fitnessoefeningen.

Er wordt op een volwassen wijze gesport, samen met anderen.

De nadruk ligt niet op de prestatie.

Derde gymgroep in de sporthal


contactpersoon:

Margriet Aarts

tel. 451637plaats:

Sporthal
Achter de tuintjes
tijd:

dinsdag

08.45 u. - 09.45 u.contributie:

2 x € 40

januari en augustus

Deze gymclub voor 50+ oefende voorheen in de gymzaal van De Schakel.

De KBO Gilze heeft deze groep overgenomen van KIOS.
Na de overname is de groep verhuisd naar de sporthal Achter de Tuintjes.
De groep oefent onder leiding van mevr. Anoek Haarbosch - Hendrickx.

De groep is nu nog klein, maar hoopt zich spoedig uit te breiden


met dames en heren die aan hun conditie willen werken.

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen gymlessen.


Als men ouder wordt, nemen kracht, snelheid, lenigheid,
coördinatie en uithoudingsvermogen af.

Men probeert deze verschillende motorische eigenschappen


te trainen door middel van sport en spel, bewegen op muziek
en met verschillende conditie-, circuit- en fitnessoefeningen.

Er wordt op een volwassen wijze gesport, samen met anderen.

De nadruk ligt niet op de prestatie.

Kaartencontactpersoon:

Ria Hamelstel. 455244

plaats:

't Trefpunt


tijd:

dinsdagmiddag

(om de 14 dagen)13.30 u. - 16.30 u.

contributie:

€ 2,00 per keer
Om de veertien dagen organiseert de kaartclub van de KBO


een kaartmiddag in de seniorensociëteit.

Op een schoolbord in de soos kun je lezen wanneer de volgende kaartmiddag is.


Voor de inleg van € 2,00 krijgt iedereen ook nog een kopje koffie of thee en een lot voor de loterij.
Voor het rikken worden maar liefst 10 tafels klaargezet en voor
het jokeren nog eens 10 tafels, zodat meer dan 70 mensen
kunnen meedoen.

Voor de beste spelers zijn er prijzen te winnen, maar er is ook


nog een extra prijs, die verloot wordt.
Bij het binnenkomen krijgt iedere deelnemer immers een lot
met daarop het tafelnummer.
Vroeger was kaarten een geliefd gezelschapsspel. Op winterse avonden ging men vaak nog even naar de buren of naar vrienden in de buurt om een potje te kaarten. Meestal was dit rikken of jokeren, maar ook tachtigen was toen een populair spel.
Door de komst van de t.v. is het kaarten in de buurt sterk

verminderd, maar door de extra vrije tijd overdag is het een


geliefde bezigheid geworden voor veel senioren.
Koersbal


contactpersoon:

Jos Wirken


tel. 455707

plaats:

't Trefpunt

tijd:

maandag

donderdag

vrijdag


09.30 u. - 11.45 u.
18.30 u. - 21.00 u.

09.30 u. - 11.45 u.contributie:

€ 2,=


per maand

Koersbalclub "De Curve" telt ruim 35 leden, die wel drie keer in de week in het gebouw van 't Trefpunt met elkaar koersbal spelen.

Koersbal vergt geen zware lichamelijke inspanning en is daardoor vooral bij ouderen erg populair. Je hebt er niet veel uitrusting voor nodig en het spel kan in de zomer en in de winter gespeeld worden. De spelregels zijn eenvoudig te leren en de ervaren clubleden zijn altijd bereid om de nieuwe leden te helpen. Beginners kunnen daarom direct actief meedoen.

Koersbal wordt gespeeld op een dikke vilten mat van 8 bij 2 meter. Doorgaans spelen twee paren tegen elkaar. De koersballen hebben per paar een verschillende kleur.

Eerst wordt er een klein wit balletje op de mat gerold, de jack .Ieder paar probeert vervolgens met zijn ballen de jack zo dicht mogelijk te benaderen. Het paar dat daar het best in slaagt is de winnaar en krijgt dus de meeste punten. Soms moet de passer er bij komen om precies te meten!

De koersballen zijn gemaakt van kunststof en het bijzondere is nu, dat het zwaartepunt van de bal niet in het midden ligt, waardoor de bal met een kromme baan over de mat rolt.


Het vraagt heel wat vaardigheid om de bal dicht in de buurt van de jack te laten stoppen of om een tegenstander van de jack weg te tikken. De koersbalclub speelt op twee matten om zoveel mogelijk leden tegelijk aan de beurt te laten

komen.


Line-dance


contactpersoon:

Joke van Engelen

tel. 451918plaats:

De Schakel


tijd

donderdag


10.00 u - 11.30 u.

contributie:

€ 20,=


per jaar

De line-danceclub van de KBO oefent elke donderdagmorgen in de grote zaal van De Schakel onder leiding van een gekwalificeerd lerares.

De Gilzer senioren Line-dancers telt ongeveer 40 leden.
De groep is in september 2004 opgericht. Intussen staan
er heel wat ingestudeerde dansen op het programma.

Het is een prachtig gezicht om ruim 40 mensen synchroon te zien bewegen in de grote zaal.


Fouten kun je eigenlijk niet maken, want bij line-dansen noemen ze dat gewoon een variatie op de danspasjes.

En een danspartner heb je ook niet, want de hele groep maakt


tegelijk dezelfde figuren.
Line-dansen is nu nog een "nieuwe tak van sport", maar door

de enthousiaste reacties van de leden is de club in korte tijd


tot een alom gewaardeerde activiteit van de KBO uitgegroeid.Midgetgolf
contactpersoon:

Henk v. d. Dungen

tel. 455033


plaats:

De Steengroeve
in Chaam
tijd

Dinsdag


13.30 u. - 16.30 u.

contributie:

€ 25,00 per jaar

plus € 55,=
baanhuur

De midgetgolfclub van de KBO-Gilze heet "De eerste slag".

Vanaf april worden er op de 18 banen van "De Steengroeve" in Chaam op vooraf geplande dagen gespeeld.

Tijdens het seizoen is dat op dinsdagmiddag, maar in juli en augustus wordt al in de ochtend ( van 09.30 u - 11.30 u.) gespeeld in verband met de vakantiedrukte.

Het hele seizoen kan er bij "De Steengroeve" gespeeld worden voor € 55,= (april 2012)

De banen op het veld kennen een grote variatie in moeilijkheidsgraad. Een wedstrijd bestaat uit twee rondjes over 18 banen.

Er zijn voor de ruim 33 leden van de club 27 speeltijden gereserveerd. Elk lid speelt per seizoen 20 wedstrijden
voor de competitie.

Tussen twee rondjes wordt er uiteraard wat gedronken op het terras.

De uitslag wordt op de sluitingsdag bekend gemaakt. Voor de beste dame en voor de beste heer is er een wisselbeker.
We spelen elk jaar tegen O.G.C. uit Chaam.
In 2015 is Gilze aan de beurt om het te organiseren.
Ook hiervoor is een wisselbeker.
Natuurwandelingen


contactpersoon:

Jan Boeren

tel. 0161-455934


plaats:

Soos ‘t Trefpunt


tijd:

3de donderdag

Van de maandVerzamelen
12.45 u

kosten:

€ 2,- per tocht€ 10,00
voor alle 11 tochten

- gewandeld wordt elke 3e donderdag van de maand behalve

in december.

- verzamelen om 12.45 uur bij ’t Trefpunt.

We carpoolen naar het vertrekpunt (vertrek 13.00 u.)

- de wandeling duurt ongeveer 2 uur

- daarna de mogelijkheid om in een locatie in de buurt

gezamenlijk koffie te drinken

- u bent lid van de KBO of een introducé.

- informatie over de natuurwandelingenjanjokeboeren@gmail.com of telefonisch 0161-455934

- u betaalt per wandeling €2,- per tocht (zie boven)

- u rijdt met iemand mee, u betaalt nog € 1,00 aan de

chauffeur voor benzinekosten.


De wandelingen worden voorbereid en begeleid door
de natuurgidsen van de Vereniging Natuur en Landschap
Gilze en Rijen.

Sjoelencontactpersoon:

Ida Brouwers


tel. 455232

plaats:

't Trefpunt

tijd

woensdag


09.30 u. - 11.30 u.

contributie:

€ 2,50


per maand

De sjoelclub van de KBO heet niet voor niets


"De vrolijke soossjoelers".

Het is een gezellige club van zo'n 20 personen, die op woensdagmorgen in de seniorensociëteit druk aan het sjoelen is.

Er wordt gespeeld in koppels, die naar volgorde van binnenkomst worden samengesteld, zodat je nooit vooraf weet wie je sjoelmaat
zal zijn.
Er zijn 15 sjoelbakken met alle benodigde materialen aanwezig,
zodat 30 mensen tegelijk kunnen spelen.

Onder de sjoelbakken kunnen blokken worden gezet, zodat de


ruggen van de spelers wat gespaard worden.
Er worden geen wedstrijden gespeeld, maar het is gewoon leuk
om met elkaar te spelen.

Toneelclub
contactpersoon:

Conny Bogaartstel. 233657

plaats:

't Trefpunt

tijd

dinsdag


09.30 u. - 11.30 u.

contributie:

€ 15,00


per jaar

De toneelclub "Tot Ieders Genoegen" brengt tweemaal per


jaar een toneelstuk voor het voetlicht en wel rond de Kerst
en met de jaarvergadering eind mei.

Het is moeilijk om een script te vinden, dat zowel geschikt is


voor deze leeftijdscategorie als de mogelijkheid biedt zoveel
mogelijk mensen te laten meespelen.

Bij de toneelclub zijn zo'n negentien leden die allerlei


verschillende taken hebben.
Zo zal de een meespelen en de ander zorgen voor het decor,

de kleding, de materialen of voor de grime.


En dan is er natuurlijk de souffleur, die alle rollen moet kennen
( met behulp van het tekstboek natuurlijk).
Na de leesrepetities worden de teksten thuis geleerd, zodat
de regisseur vooral aandacht kan geven aan het instuderen
van de plaats op het toneel, aan de bewegingen en aan het
gebruik van de stem.
Natuurlijk kent deze club ook de nodige problemen:
het regelen van het geluid en het licht, het betalen van de
zaalhuur en natuurlijk ook van de auteursrechten.
Maar toch moeten al deze hindernissen uit de weg geruimd
worden voor men een stuk voor een wat groter publiek kan
spelen.

Zingencontactpersoon:

Antoon v. Dongen

tel. 222521plaats:

De Sleutel


parochiecentrum

tijd

dinsdag


14.00 u. - 15.30 u.

contributie:

€ 17,50


Per kwartaal

Het zangkoor "De vrolijke zangers" wordt ook wel het huiskoor


van de KBO-Gilze genoemd.
Het koor van maar liefst 28 leden oefent elke dinsdag om
half drie in het parochiecentrum "De Sleutel" , ingang achter
de kerk.

Onder pianobegeleiding wordt er geoefend onder leiding van


een bekwaam dirigent.
Pas na de repetitie is er tijd voor een welverdiend kopje koffie.
Toch is de naam niet zomaar gekozen, want er wordt in deze
club heel wat afgelachen.
Het koor treedt op tijdens eucharistie- en kerstvieringen
en bij uitwisselingsprogramma's in de regio.
Door de hoge kwaliteit wordt een optreden van "De vrolijke zangers" altijd gewaardeerd als een prima bijdrage aan de diverse korenfestivals.

De hulpcentrale.
Voor hulp in nood, voor boodschappen, voor vervoer of voor begeleiding naar artsen kunt U terecht bij de hulpcentrale.
Elke maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.30 en 10.30 uur is de centrale te bereiken in de Schakel, tel. 452586.
In noodgevallen tel. 452309 of 452213

Vrij biljarten.
Maandag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur is het vrij biljarten. In de wintertijd ook op zaterdag van 13.00 tot 16.30uur.

Contact: Via de Sociëteit, tel. 453156


Hulp bij aanvraag van of gesprek over WMO nodig ?
Neem contact op met Cees Willemen, tel. 451968
Hij regelt in Gilze de hulp van de cliëntondersteuners.
____________________________________________________
Voelt u zich – na dit gelezen te hebben - betrokken bij ons
werk en wilt u zich als lid aanmelden, dan kunt u zich in
verbinding stellen met:
Mevr. Lenie Diepstraten tel. 455995
POSTADRES: KBO-GILZE:

Secretaris en penningmeester

p/a Kerkstraat 81

5126 GB GILZE


Rekeningnummer: NL90RABO 0 11 66 12 126
Homepage: www.kbo-gilze.nl

Email: info@kbo-gilze.nl


Het bestuur van de KBO-Gilze:

Joop de Jonge Voorzitter 453566


Joke Hendrickx Vicevoorzitter 451743

Wim van Wezel Secretaris 456177


Dick Jansen Penningmeester 852006

Riet Brekelmans Lid 06-19068317


Ad Kartstel Lid 452110
Cees Willemen Lid 451968

Telefoon Seniorensociëteit “ ’t Trefpunt” 453156


KBO-Gilze


april 2016

versie: mei 2016
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina