Een tijd van heengaan Hoe een universele spiritualiteit het aangezicht van het Christendom verandertDovnload 380.42 Kb.
Pagina1/9
Datum21.08.2016
Grootte380.42 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Een tijd van heengaan

Hoe een universele spiritualiteit het aangezicht
van het Christendom verandert

Orig titel: A Time of Departing - How a universal spirituality is changing the face of Christianity,


Lighthouse Trails Publishing Company, Silverton, Oregon, U.S.A.

Ray Yungen, 2002

Vertaling en voetnoten door M.V.Inhoud

Voorwoord door pastor Ron Comer

1. De onzichtbare denominatie

2. Het Yoga van het Westen

3. Voorstanders en zieners

4. Evangelische bastaardvormen

5. Onderscheiding(svermogen)

6. Kan dit werkelijk het einde zijn van dit tijdperk?

7. Verleidende geesten

Eindnoten

Voorwoord

Ooit had ik de gelegenheid een KC-135R Airforce simulator te besturen. Het eigenlijke vliegtuig is een enorme tanker die jachtvliegtuigen bijtankt in de lucht. Een vriend van me kende een majoor in de Air Force die ons door deze ongelofelijke ervaring loodste. In zo’n cockpit springen, met zulke technologie, was overweldigend vergeleken met de fysiek van mijn Toyota 4x4. Maar niettegenstaande al de complexiteiten van dit luchtvaartuig was ik toch verbaasd hoe gemakkelijk het kon opstijgen. Maar ik moest nog de ware proef van mijn vaardigheid doorstaan: de landing. Na mijn grillige vlucht over het landschap trachtte ik me op de landingsplaats te richten. Alhoewel ik de beschikking had over alle instrumenten en zelfs een expert naast mij, ben ik tenslotte neergestort. Mijn bedoelingen waren zonder twijfel goed ingesteld, maar het probleem was dat het me aan kennis ontbrak en onderscheidingsvermogen om het vliegtuig veilig te laten landen.

Onderhavig boek gaat over geestelijke piloten wier verlangde bestem­ming wel nobel en goed kan zijn, maar hun feitelijke bestemming komt neer op een wegtrekken van het reddend geloof in Christus’ werk aan het kruis en een wegtrekken van de bijbelse waarheid: “Die de Zoon heeft, die heeft het leven; die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet” (1 Joh 5:12).

Deze religieuze navigators bieden zowel een praktische als mystieke spiritualiteit die naar euforische ervaringen leiden. Deze populaire spiritualiteit beweert een verlichting te bieden die alle religies nodig hebben. De wortels ervan worden gevonden in oosterse mystieke religies en in de New Age westerse gedachte. Deze mystieke spiritualiteit is niet zo moeilijk te identificeren - ze is nu overal doorgedrongen in de westerse beschaving en heeft in verbluffend tempo de muren doorbroken van de christelijke kerk. Door het gebruik van oosterse mystieke technieken, zoals het repetitief herhalen van woorden (mantra’s) en het leegmaken van de geest, getuigen belijdende christenen van krachtige ervaringen op geestelijk vlak. In christelijke kringen worden deze technieken genoemd als: de stilte, ademend gebed, centrerend gebed of contemplatief (beschouwend) gebed. Door deze mystieke gebedspraktijken heeft de kerk vandaag zijn deur geopend voor een subtiel verlaten van het Evangelie. Wijlen Francis Schaeffer identificeerde dit verlaten in zijn bijzonder boek: The God Who is There (Ned. uitgave: De God die Leeft):

Ik wil hieraan toevoegen dat er in bijna alle vormen van de nieuwe mystiek een groeiend aanvaarden is van de ideeën van het pantheïsme. Het Oosten en het Westen komen tot elkaar, en deze pantheïstische ideeën spelen een grote rol in de semantische mystiek, waarover we reeds spraken” (p. 75, 76). [1]

Zoals twee rivieren naar elkaar toekomen en in elkaar opgaan, zo komen oosterse en westerse gedachten tot elkaar, en vormen zo een stuwkracht naar de éne wereldreligie waarin alle paden tot God leiden. Een man die de ontwikkeling begrijpt van dit nieuwe paradigma is Ray Yungen. Ray heeft het grootste deel van zijn volwassen leven gewijd aan het onderzoek van religieuze bewegingen. Meer dan 20 jaar heeft Ray zijn deskundigheid in New Age en oosterse religies schitterend aangetoond. Hij identificeert niet enkel hun geloofssystemen maar openbaart hoe hun universele ideologieën doordringen in onze scholen, en op medisch vlak, zaken, politiek en in de kerk. Zijn eerste boek: For Many Shall Come in My Name, onthult hoe de hoofdstroom in Amerika de leeer accepteert van de oude wijsheid. Nu, in onderhavig boek onthult Ray hoe het Christendom zijn deuren geopend heeft voor een mengeling van Jezus’ Evangelie met mystieke pantheïstische gedachten.

Maar hou er alstublieft rekening mee dat Roy zich niet bezighoudt met complottheorieën, noch alarmstokerij. Ray doet aan nauwkeurig onderzoek en Bijbelse exegese waardoor zijn lezers geholpen worden de gevaren te begrijpen die hij poogt te ontmaskeren. Ray is aan de Heer Jezus Christus toegewijd en hij houdt van mensen. Maar hij is ook gedreven om de informatie te delen dat zijn opzoekingswerk aan het licht heeft gebracht. Het is zijn verlangen dat mensen zich zullen afkeren van valse spiritualiteit, dat geleerd wordt door mensen, en dat zij zich zullen richten tot het Woord van God en hun ene en enige hoop: Jezus Christus.

Wij leven nu in een tijd waarin bijbels onderscheidingsvermogen een noodzaak is. Ray heeft valse leringen blootgelegd, door middel van de gezonde leer en gedegen onderscheiding.

Zoals in de hele christelijke geschiedenis zijn er ook vandaag briljante geesten die de kerk leiden. Niettemin zouden wij ons moeten bekommeren over de woorden van een wijze pastor uit de 17de eeuw, die toen zei: “Het is een gekend feit: de grootste ketterijen werden in de fijnste geesten uitgebroed”.[2]

Moge God genade en wijsheid geven aan ieder die dit boek leest en die de geopenbaarde bewijzen overdenkt. Zij die de kerk vandaag besturen hebben een enorme nood aan onderscheidingsvermogen - want er is slechts één landingsbaan die ons veilig neerzet in het eeuwige leven, en de breedte van die landingsbaan is slechts zo breed als het Kruis.

Ik ben erg dankbaar dat ik de gelegenheid heb gehad om met Ray te werken en u dit boek kan voorstellen. Wanneer u het leest, en zijn boodschap met anderen deelt, bid ik dat u hieraan zult denken: “Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid …” (Kolossenzen 3:16).

Ron Comer, Pastor

Eastside Christian Fellowship

Salem, OregonHoofdstuk 1 - De onzichtbare denominatie

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot verleidende geesten en leringen van demonen

(1 Timotheüs 4:1)

In het decennium van de jaren ’80 was de term New Age Beweging nogal bedreigend voor vele conservatieve christenen. Deze vrees stamde uit de overtuiging dat er iets boos en duisters was dat deze beweging omhulde, en deze duistere wolken bevonden zich aan de geestelijke horizon. In de jaren ’90 verdween in grote mate het verzet ertegen en de meeste christenen vergaten of negeerden de bedreiging die ze enkele jaren eerder scheen te vormen.

Maar deze beweging was niet weggetrokken. In feite is ze erg voelbaar aanwezig, en in vormen die vele christenen kunnen verbazen. Tegen de tijd dat het nieuwe millennium eraan kwam was de New Age zó stilletjes opgegaan in de westerse cultuur dat vele christenen vandaag er letterlijk aan gewend zijn en zij de gnostische en oosterse spiritualiteit hebben aanvaard. Onderhavig boek onthult dit nieuwe geestelijke paradigma en openbaart de vele verschillende manifestaties ervan.

Als u iemand bent die gelooft dat wij de “laatste tijden” bereikt hebben, dan zal 1 Timotheüs 4:1 van groot belang voor u zijn. Waarom? Omdat, als wij inderdaad in die tijden gekomen zijn, er bepaalde bewijzen voor deze afvalligheid zouden moeten te zien zijn. En welk soort van christenen zouden zich zo kwetsbaar en ontvankelijk opstellen voor “verleidende geesten”? Naamchristen? Vleselijke christenen? U zou verbaasd kunnen staan over het antwoord.

Aan wat kan men christelijke leringen herkennen die niet onderschreven worden door Jezus en Zijn apostelen? Onderhavig boek zal de volgelingen van Jezus (Zijn kerk) helpen in het herkennen van misleidende geesten - geesten die u inleiden in een heroverweging van het christendom met leringen die velen naar een spiritualiteit kunnen leiden waardoor zij het geloof verlaten. Deze nieuwe spiritualiteit manifesteert zich binnen sommige van onze sterkste evangelische kerken.

Dit boek is niet zomaar een andere poging om de New Age te verklaren, maar eerder een alarmeren van de kerk over hoe, en door wie, het New Age denken vandaag in onze kansels kruipt, en in zondagsschoolklassen, bidstonden en bijbelstudies. Het is nu een kritische tijd om acht te geven op de waarschuwing van de apostel Johannes: “Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld” (1 Johannes 4:1).

Om de geesten te onderscheiden is het goed dat we eerst de omvang van de New Age invloed onderzoeken in de huidige maatschappij en aantonen wat deze beweging met zich meebrengt.De omvang van de New Age

New Age kenner David Spangler schreef over de New Age beweging die hij had omhelsd, met betrekking tot de toestand in 1965: “Er waren niet veel plaatsen waar zo’n visie serieus genomen werd of zelfs maar in overweging genomen”.[1] In 1992, twee en een half decenniums later, maakte seculier journalist Michael D. Antonio een opmerkelijke verandering bekend:

Sociologen aan de Universiteit van Californië te Santa Barbara schatten dat wel 12 miljoen Amerikanen beschouwd konden worden actieve participanten te zijn, en een andere 30 miljoen zijn vurig geïnteresseerd … New Agers zouden de derde grootste religieuze denominatie van Amerika vormen.[2]

Tegen 2002 verifieerde prof. Robert C. Fuller (Bradley University Religious Studies) niet enkel deze bevindingen maar verhoogde de cijfers tot een ontstellende 20 percent van de Amerikanen (40 miljoen mensen) die nu de New Age beweging omhelzen.[3] Wij spreken niet langer van de minuscule aanhang van de spirituele avonturen in 1965 waar Spangler naar verwees. Er is inderdaad iets veelbetekenends gebeurd!

Er zullen mensen zijn die sceptisch staan tegenover de waarde van deze statistieken. Sommigen zullen zeggen dat ze overdreven zijn en vreemd - en met goede redenen. Als de New Age zo overal in doordringt, waarom is dan de uiterlijke vertoning ervan niet duidelijk te merken in elke straat? Dit is een essentiële vraag. Eén betrouwbare manier om de omvang van een beweging te taxeren gaat via de handelswet. Die wet is: het aanbod komt overeen met de vraag. Zakenmensen bestaan of gaan ten onder met de regel van vraag en aanbod. Een voortdurend groot aanbod van een handelsartikel duidt op een grote vraag, en een klein aanbod duidt op een kleine vraag. Zo eenvoudig is dat.

De vraag naar New Age leringen weerspiegelt duidelijk de wet van vraag en aanbod. Bijvoorbeeld: het aantal rekken dat aan New Age is gewijd, is in gelijk welke boekhandel bijzonder groot. In vele gevallen is het New Age materiaal zo groot of zelfs groter dan dat van de christelijke boeken. En in sommige winkels is het New Age aanbod zo groot of zelfs groter dan dat van de sport.

Een verder hebben een aantal recente New Age boeken zo goed verkocht dat zij culturele fenomenen zijn geworden, zoals dat heet. Boeken zoals Simple Abundance, The Celestine Prophecy (8 miljoen verkocht), Conversations with God (3 miljoen verkocht) en The Seven Spiritual Laws of Success hebben op letterlijk tientallen miljoenen mensen een impact gehad. Het laatste werk van Deepak Chopra (een New Age goeroe die populair is bij beroemdheden) was het meest verkochte boek van Barnes and Noble’s in 1996.[4]

New Age genezingspraktijken hebben zich vermenigvuldigd tot een schrikbarend niveau. Eén van deze methoden, gekend als Reiki, maakt nu aanspraak op meer dan 500.000 praktiserenden in de Verenigde Staten alleen.[5] Dit cijfer is hoger dan allen die in de U.S. Army dienen! Vijftien jaar geleden waren er nog maar enkele duizenden Reiki channellers. Een andere praktijk: Therapeutic Touch, is zoals Reiki gebaseerd op het occulte chakra-systeem. Volgens ABC News werd Therapeutic Touch op miljoenen Amerikanen uitgevoerd.

Eén magazine, Common Boundary, dat zich aan New Age spiritualiteit wijdt op het vlak van counseling en psychotherapie, onthulde in 1994 dat zij een oplage bereikten van 30.000 stuks, tweemaandelijks. Gezien de lezers van dit magazine voornamelijk professionals zijn in deze gebieden, toont dit de omvang aan van de New Age impact op dit invloedrijke gebied. Het populaire magazine TV Guide gaf geloof aan de respectabiliteit van de New Age visie door vier New Agers onder te brengen in een tien-personenlijst van mensen die beschouwd worden als ’s lands “prominentste geestelijke denkers”.[7]

Hoe groeide de New Age eigenlijk van praktisch niets tot wat ze nu is, in slechts 30 jaar? Bovendien: waarom lijkt haar structuur naar buiten uit zo onzichtbaar? Waarom denken nog steeds zovele mensen dat het slechts om een rage gaat uit de jaren ’80 en nu tot de geschiedenis behoort? De antwoorden op deze vragen geven slechts een verstoorde glimp op een van de meest geniale en uitgemeten inspanningen in de menselijke geschiedenis.Waarom noemen zij het New Age?

Het Aquarian Age (Aquariustijdperk) wordt verondersteld te betekenen dat het menselijke ras nu in een gouden tijdperk binnentreedt. Vele occultisten hebben reeds lang het Aquariustijdperk aangekondigd als een veelbetekenende tijdsperiode voor de mensheid. Dat is waarom één schrijver verklaarde: “Een fundamentele kennis van astrologische tijdperken is van enorm belang in occult werk”.[8]

Het Aquariustijdperk is de tijd waarin wij ons allen zouden realiseren dat de mens God is. Zoals één verdediger ervan het stelde: “Een belangrijk thema van Aquarius is dat God binnenin is. Het doel van het Aquariustijdperk is dit idee tot een betekenisvolle realiteit te brengen” (benadrukking door mij).[9] Vooraleer we kunnen begrijpen hoe dit doel wordt nagestreefd, moeten wij eerst de New Age spiritualiteit definiëren. Dit is niet zo eenvoudig als u misschien denkt - zoals één schrijver zei: “Het is niet zozeer wat New Agers geloven wat hen onderscheidt van andere bewegingen … maar eerder hoe zij aan hun geloof zijn gekomen …”[10]

Vele christelijke schrijvers gebruiken termen zoals pantheïsme of monisme in een poging uit te leggen wat New Agers geloven; maar deze woorden werken eerder beperkend voor de beschrijving van het totaalbeeld. De beste verklaring heb ik gevonden in een boek met de titel The Mission of Mysticism. Het stelt:

Occultisme [New Age-isme] wordt gedefinieerd als de wetenschap van mystieke evolutie; het is het in werking stellen van de verborgen (d.w.z. occulte) mystieke vermogens van de mens om zich bewust te worden van de verborgen realiteit van de natuur; d.w.z.: God te zien als de alles in alles. (benadrukking van mij).[11]

Deze mystieke vermogens zijn het onderscheidende kenmerk van de New Age beweging - het gaat eerder om een mystieke perceptie dan gewoon geloof. Een christelijke schrijver tegen cults beschreef de New Age beweging eens als een systeem van denken terwijl ze, in feite, gevatter omschreven kan worden als een systeem van niet-denken. Meditatielerares Ann Wise legde dit uit:

Een man kwam me eens opzoeken en zei dat hij een uur per dag had gemediteerd, elke dag, twaalf jaar lang. Alhoewel hij genoot van de tijd dat hij daar zat voelde hij dat hij iets miste. Door te spreken met andere mediterenden voelde hij dat hij iets verkeerds deed want hij had geen van de ervaringen die hij had gehoord van anderen. Ik mat zijn hersengolven terwijl hij ‘mediteerde’ en ontdekte dat hij die twaalf jaren aan louter denken had gespendeerd![12]

Hieruit blijkt waarom naar de New Age manier van meditatie algemeen wordt verwezen als the silence, de stilte. Het gaat niet om een stilte zoals die in een stille plaats, maar een innerlijke stilte of lege geest die mystieke vermogens ontsluit. “De vijand van meditatie is het verstand”, schreef een New Age leraar.[13]Wat precies is meditatie?

De meditatie waarmee de meesten van ons vertrouwd zijn heeft te maken met een diep, voortdurend denken aan iets. Maar New Age meditatie is juist het tegenovergestelde. Het gaat om het zich ontdoen van alle gedachten om het verstand stil te leggen door het in het equivalent van een pauze of neutraliteit te brengen. Te vergelijken met het afdammen van een snel stromende beek tot een stille kreek. Wanneer meditatie wordt uitgevoerd door het afdammen van de vrije stroom van gedachten, houdt het actieve gedachten tegen en veroorzaakt een verandering van bewustzijn. Deze toestand moet niet verward worden met dagdromerij waar de geest zich op een onderwerp richt. New Age meditatie is als een volhardend mechanisme dat doorgaat tot de geest gedachteloos, leeg en stil wordt.

De meest algemene methoden om deze gedachteloze staat teweeg te brengen zijn ademhalingsoefeningen, waarbij men zich concentreert op de ademhaling, en een mantra: de repetitieve herhaling van een woord of frase. Het fundamentele proces is het onderhouden van concentratie, zonder te denken aan datgene waarop u zich concentreert. Het is dit repetitief concentreren op iets dat een lege geest teweegbrengt.

Vermits mantra’s centraal staan in de New Age meditatie, is het belangrijk een goede definitie te kennen van het woord. De vertaling uit het Sanskriet is op te delen als volgt: man betekent “denken”, en tra is “ontsnappen uit”.[14] Het woord betekent dus ontsnappen uit het denken. Door een mantra te herhalen, luid of stil, begint het woord of de frase elke betekenis te verliezen die ze eens had. Het bewuste denkproces wordt gradueel uitgeschakeld tot er een veranderde staat van bewustzijn wordt bereikt.

Maar deze stilte is niet het uiteindelijke doel; de verworvenheid ervan is slechts een middel tot wat er uiteindelijk bereikt wordt. Wat dit inhoudt werd gevat beschreven door de Engelse artieste Vanora Goodhart, nadat zij in de praktijk stapte van de zen-meditatie. Zij vertelt:

Een licht begon doorheen mijn gesloten ogen te sijpelen, aanvankelijk zacht, maar het werd geleidelijk intenser … er was een grote kracht en sterkte in dit Licht … Ik voelde dat ik opwaarts werd getrokken en in een grote, prachtige stroom van kracht die uiteindelijk toenam tot een crescendo en me door en door deed baden in een heerlijk, brandend, omarmend Licht.[15]

In het New Age mysticisme gaat het helemaal om zulke dynamische ervaringen als deze - niet een geloof in een of andere leer of een geloof dat door een of andere geloofsbelijdenis gedragen wordt. het gaat veeleer om een nauw persoonlijk contact met een machtige Aanwezigheid. De vermaarde occultiste Dion Fortune erkende: “het veranderen van het bewustzijn is de sleutel tot elke occulte oefening”.[16] Met andere woorden: meditatie is de poort naar het “licht”, zoals Goodhart ervoer.

Het uiteindelijke doel van de meditatie-inspanning ligt in het concept dat hogere zelf wordt genoemd. Hiermee wordt dat deel van de mens verondersteld dat verbonden kan worden met de goddelijke essentie van het Universum, het God-gedeelte van de mens. Het doel is vertrouwd te worden met het hogere zelf, en daardoor haar verschijning in het fysische rijk te vergemakkelijken en de beoefenaar onder de besturing van God te brengen. Naar deze verbinding wordt in New Age middens verwezen als: ontwaken, transformatie, verlichting, zelfrealisatie, kosmisch bewustzijn en superbewustzijn. Er bestaat dan ook een verwisselbare term voor New Age: metafysica. Metafysica betekent datgene wat ligt achter het fysische rijk (het onzichtbare rijk) en dat intiem verbonden is met de machten die niet door de normale vijf zintuigen worden waargenomen.De impact van praktische mystiek versus cults

Evangelisch geleerde David L. Smith heeft de krachtige maar subtiele impact van de New Age spiritualiteit op de maatschappij correct ingeschat:

Niet sinds het gnosticisme, aan de dageraad van het christelijke tijdperk, is er een filosofie opgekomen die zo doordringend is en bedreigend voor orthodoxe christenen als de New Age beweging … Het zou moeilijk zijn een domein van het leven te vinden dat tot op zekere hoogte niet werd aangeraakt of veranderd door de concepten van deze beweging.[17]

Smith erkende dat in plaats van slechts een klein segment, de algemene sociale structuur van de maatschappij wordt beïnvloed. De New Age beweging is duidelijk geëvolueerd vanuit de vroegere subcultuur naar iets dat veel dynamischer en invloedrijker is. Deze geweldige verandering werd teweeggebracht door de opkomst van een nieuw soort van mystiek - een dat het mysticisme presenteert als iets aanvullends voor seculiere doeleinden, en dat bedreven is het overstijgen van de natuurlijke reactie van het publiek om alles af te wijzen wat vreemd en onbekend is. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Een prominent invloedrijk spreker en seminarieleider, Brian Tracy, promoot het aanwenden van de “superbewuste geest” (wat een andere term is voor hogere zelf), “om de productiviteit, prestaties en opbrengst te verhogen” in de bedrijfswereld.[18]

Een artikel in een belangrijk nieuwsblad laat een grote kleurenfoto zien van een professor in een klassieke zen-boeddhistische meditatiehouding. Hij had de boeddhistische religie niet aangenomen maar hij trachtte zijn gemoedstoestand te veranderen met oosterse meditatie.[19]

Een populaire ochtendpraatshow verlokt haar kijkers met de belofte: “hoe om te gaan met uw partner”. De show vertoont dan de populaire New Age auteur Wayne Dyer die zijn kijkers aanspoort met “ga in de stilte voor geestelijke bijstand”, wanneer zij boos worden op hun partner.[20]

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat zou genoemd kunnen worden seculair mysticisme of algemeen mysticisme: meditatie die niet uitgevoerd wordt voor religieuze doeleinden maar als middel om de levenskwaliteit te verbeteren. Vele christenen hebben het moeilijk om dit concept te begrijpen. Zij zijn opgeleid om te denken in termen van culten zoals de Mormonen en Jehovah’s getuigen. Maar deze groepen zijn eerder beperkt in hun impact omdat, zelfs al worden ze talrijk, zij steeds op ‘eilanden’ van de maatschappij verblijven. Het voordeel van praktische mystiek is dat zij louter op de rug meelopen van ogenschijnlijk weldadige meditatietechnieken, in allerlei programma’s die gepromoot worden. Deze praktische mystiek hoeft de mensen niet te proseliteren tot een dogma - het is maar een praktijk.

New Age publicist Jeremy Tarcher sprak in een interview over praktische mystiek en legde daarbij uit: “Zij moeten leren hun waarnemingen in een gepaste taal te presenteren en met handelingen die geen angst of tegenstand opwekken”.[21]

Wegens hun succes hiermee verklaarde één schrijver met vreugde dat de interesse in meditatie tegenwoordig toeneemt als een explosie. Deze explosie in de westerse cultuur is werkelijk reëel en zonder precedent.

In het Westen is mysticisme altijd beperkt gebleven tot een kleine fractie van de bevolking (d.w.z.: sjamanen, esoterische broederschappen, enz.). Nooit eerder was er een wijdverspreide leer over deze methoden die tot iedereen is gericht maar bleef het beperkt tot kleine spirituele, elitaire groepen. Vandaag doordringt het mysticisme de hele westerse wereld.

Het eerste van de boeken die gericht waren op een breed publiek, was Creative Visualization van Shakti Gawain. Men kan dit boek terecht een praktische mystiekbijbel noemen. Vele New Agers kunnen hun eerste betrokkenheid in metafysica terugvoeren tot dit boek. Sinds de publicatie ervan in 1978 werden er 6 miljoen van verkocht en heeft het de gebieden van psychologie, gezondheid, zaken en sport beïnvloed.[22]

Het boek werd zo populair omdat het zich richt op onderwerpen als creativiteit, carrièredoeleinden, relaties, gezondheid, ontspannen zijn en vredelievendheid. Wie zou dit alles niet wensen te bezitten, in het bijzonder als het slechts om wat simpele meditatiepraktijk gaat.

Gawain legde heel duidelijk uit wat deze praktijk meebrengt. Zij leerde haar lezers:

Bijna elke vorm van meditatie zal u tenslotte brengen tot een ervaring van uzelf als bron, of uw hogere zelf … Tenslotte zal u tijdens uw meditatie zekere momenten ervaren waarbij er een soort van “klik” in uw bewustzijn komt en u voelt dan echt werkzame dingen; u kan veel energie ervaren die door u heen vloeit, of een warme straling die uw lichaam doet gloeien. Er zijn tekenen die erop wijzen dat u de energie van uw hogere zelf begint te kanaliseren.[23]

Er waren al eerder boeken zoals dat van haar, maar die spraken enkel mensen van de New Age subcultuur aan. Dit kan niet gezegd worden van Creative Visualization. Dit boek had de juiste seculiere benadering van iets dat inherent spiritueel was. Men kon gewoon katholiek, joods of protestant blijven en toch de leringen uit het boek in praktijk brengen. U bent gewoon uzelf aan het ontwikkelen en verandert daardoor niet van religie.

Shakti Gawain was echter maar de voorloopster van wat een vloed van zulke boeken is geworden. Een recenter boek The Artist’s Way van Julia Cammeron, gaat over het “geestelijke pad naar hogere creativiteit”, en verkocht bijna 2 miljoen stuks in 10 jaar.[24]

Een ander voorbeeld van deze ontwikkelingen: er is een zaak in een belangrijke westkuststad die boeken, tapes en video’s verkocht over stressbeheersing. De eigenaars waren erg actief in hun omgeving. Dokters, therapeuten en leraren kwamen naar hen toe voor hulp. Zij gaven spreekbeurten aan faculteiten, in belangrijke bedrijven en in alle belangrijke ziekenhuizen van hun stad. Hun cliëntèle bestond eerder uit welgestelde, goed opgeleide professionals, en zakenmensen die geïnteresseerd waren in persoonlijke groei.

Samen met de stressbeheersing en zelfverbetering, was er een ander element subtiel aanwezig: spiritual awareness (geestelijk bewustzijn). Eén van de eigenaars schreef hoe zij een krachtige workshop bijwoonde met ene “Lazaris” en ontdekte dat zijn technieken “praktisch en nuttig” waren.[25]. Dat lijkt niet zo buitengewoon, tot men weet dat Lazaris niet een mens is maar een spirit guide, een geest als gids!

Omwille van de stereotypen aangaande mensen die aangetrokken worden door mystieke ervaringen (zoals anticultuurtypes), kunnen wij de neiging hebben te denken dat mensen die zich met deze praktijken bezighouden vreemde persoonlijkheden zijn, of op andere manieren onconventioneel. Maar integendeel, deze mensen zijn briljant, welbespraakt, goed gekleed, en boven alles bijzonder innemend. Zij zijn positief, en anderen voelen zich tot hen aangetrokken. Een journalist die een artikel over één van hen schreef zei me: “Zij was een van de kalmste, serene persoonlijkheden die ik ooit ontmoet heb”, en voegde er aan toe: “De mensen wilden zijn zoals zij”.

Het is in toenemende mate waar dat vele mensen dit ook willen. De rekken over gezondheid, zelfhulp en herstel zijn in de boekhandels vandaag verzadigd met New Age metafysische werken. Christelijke columnist Terry Mattingly gaf de situatie briljant weer toe zij waarnam: “De New Age … is nu het dominantste thema in commerciële boekhandels”.[26] Als de zelfhulp- en persoonlijke groei afdelingen van de meeste commerciële boekhandels zouden onderzocht worden, dan zou de enige conclusie daaruit kunnen zijn dat het New Age mysticisme de meest vooraanstaande beschouwing is in dit land.

Een passend voorbeeld: toen ik op een dag door een winkelgebied wandelde kwam ik een New Age boekhandel en een seculiere boekhandel tegen, niet ver van elkaar. Na onderzoek was het duidelijk dat de seculiere boekhandel veel meer New Age boeken had dan de New Age boekhandel zelf: honderden meer. Bovendien stond de grote meerderheid niet in de New Age afdeling maar in de zelfhulp- en gezondheidssecties. In feite zijn New Age boekhandels overtollig geworden door de explosie van praktische mystieke boeken in de seculiere winkels.

Ik geloof dat deze trend dramatisch zal toenemen wegens de vele centra (men zou ze praktische mystiekseminaries kunnen noemen) in het land die opleiding in meditatie aanbieden aan een brede waaier van professionals, meestal in de zorgsector. Sommige ervan hebben al een lange lijst van oud-leerlingen. Het Omega Center in Rhinebeck, New York leidt 25.000 personen per jaar op.[27] Het Kripalu Center in Massachusetts leidt ongeveer 14.000 mensen op per jaar,[28] en het Interface Center in de streek van Boston 20.000 per jaar.[29] De tienduizenden die uit deze transformatiecentrums komen zullen inwerken op letterlijk miljoenen mensen die hulp zoeken voor tal van levensproblemen.

Als u nog altijd denkt dat de New Age een verzameling is van vreemde cults van oude hippies, emotionele kreupelen en allerlei rare vogels, gedupeerd door geldhongerige charlatans en egocentrische fraudeurs, wel denk dan eens opnieuw na. Wij hebben niet meer te maken met religieuze groepen aan de zelfkant, of New Age zonderlingen, maar met een breed opgezette inspanning om de hele samenleving te beïnvloeden en herstructureren.

Achter deze herstructurering zit een concept dat zowel subtiel is als briljant. In plaats instituten op te richten die elkaar bestrijden, zoals in het geval van cults en sekten, is het de bedoeling dat de bestaande instituten worden getransformeerd. Eén schrijver legde het uit als: “… een nieuwe maatschappij vormen in het hart van de oude”.[30] Hier wordt dikwijls naar verwezen als een paradigmawisseling. Paradigma betekent model, zoals in levensopvatting en zienswijze. Het doel van deze wereldbeschouwing is meer en meer de mensen te doen geloven dat zij contact en leiding kunnen krijgen vanuit het hogere zelf. Dit zal tenslotte vertaald worden in een culturele omschakeling op brede basis, waarbij de mystieke staat zo gewoon zal worden als televisie kijken of een krant lezen. Het zal het overheersende model of paradigma worden voor de mensheid. Wij zitten nu temidden van deze verandering. Het is niet zomaar een rage!

Hedendaagse tovenaars

Vanuit een christelijk perspectief wordt het duidelijk dat deze paradigmawijziging, met zijn acceptatie van de New Age leringen, een belangrijke opponent wordt voor de kernboodschap van het Christendom. Eén New Age voorstander maakte dit duidelijk toen hij stelde dat meditatie “een merkwaardige manier van weten met zich meebrengt, namelijk dat er iemand anders bij u is; u bent niet alleen”.[31] Eén vrouw die onder deze invloed kwam vertelde de instructies die zij kreeg tijdens haar meditatie. Haar gids (spirit guide) zei: “Ik hou van u, … Blijf in mijn licht, mijn liefste … Vertrouw me, uw Heer”.[32]

Dit is, wat ik denk, een klassiek voorbeeld van datgene waarvoor Leviticus 19:31 waarschuwde: “Gij zult u niet keren tot de waarzeggers, en tot de duivelskunstenaars; zoekt hen niet, u met hen verontreinigende; Ik ben de HEERE, uw God!” (Statenvertaling), of in de King James Version: “Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards [= tovenaars], to be defiled by them: I am the LORD your God”.

Het is belangrijk op te merken dat het woord duivelskunstenaar (SV) of wizard (KJV) in het Hebreeuws “iemand die weet” betekent (vgl. ook Lev. 19:31 kantt. 31 in de SV). New Age mystica Jacquelyn Small verkondigde: “Mensen die spiritualiteit zoeken via een innerlijke weg [meditatie] worden weters”.[33] New Agers zijn in wezen tovenaars of duivelskunstenaars!

Het New Age mysticisme weerspiegelt de leringen van wat ooit mysteriescholen genoemd werd in antieke tijden. De mysterie-religies werden zo gelabeld omdat hun leringen verborgen werden gehouden voor het gewone volk. In feite komt de term occult uit de mysterie-religies omdat de meerderheid van de mensen onwetend was over de ware betekenis van die leringen. Het woord occult betekent letterlijk verborgen. De priesters en hun leerlingen (ingewijd in verscheidene graden of niveaus) waren degenen die inzicht verwierven in deze verborgen waarheden van het universum. Ondanks enorme geografische afstanden en culturele verschillen, leerden de mysteriën allemaal dezelfde boodschap: “Gelukkige en gezegende, u bent goddelijk geworden in plaats van sterfelijk”.[34]

Wanneer een christen iemand hoort beweren dat hij God is dan herkent hij onmiddellijk de woorden van Satan: “gij zult als God wezen” (Genesis 3:5), en “Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal de Allerhoogste gelijk worden” (Jesaja 14:14). Het droevige is dat deze ervaringen zo echt en overtuigend overkomen. Mensen die het superbewustzijn ervaren getuigen dat diepe meditatieve toestanden heel erg mooi zijn. Zij ervaren dat er een intens licht in hen vloeit, zoals Goodhart zei, en dat ze een gevoel van oneindige wijsheid hebben. In deze staat ervaren zij een extase en een gevoel van eenheid met alles.

New Age leider Peter Caddy vertelde over een incident waarbij een groep christenen trachtten, zoals hij het stelde, om “mijn ziel te redden”. Hij vroeg hen om terug te komen wanneer zij dezelfde wonderlijke mystieke ervaring hadden ervaren zoals hij. Zijn argument was dat deze naïeve christenen geen idee hadden van wat het metafysische leven inhoudt, en als zij er iets van zouden proeven, zij het zouden willen bezitten.

Gevoelens als deze zijn gewone zaak in New Age kringen en ze hebben velen geknecht tot een denken dat zoiets positiefs wel van God moet komen. De waarheid van deze zaak is echter dat zij, die beweren connectie gemaakt te hebben met hun goddelijkheid, en God zijn, zich spijtig genoeg in de rangen gezet hebben van hen die “Zich uitgevende voor wijzen [kennende de waarheid], zijn zij dwaas [absurd] geworden; en hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens …” (Romeinen 1:22-23).

Eén New Age spirituele schrijfster zei tot haar lezers: Als christenen vragen of “u gelooft dat u een zondaar bent”, antwoord dan: “Wij hebben ons goddelijke potentieel nog niet volmaakt gerealiseerd, maar zijn nog steeds in het ontwikkelingsproces ervan, door meditatie en hogere staten van bewustzijn”.[35]

Eén persoon die beweerde zijn hogere zelf te hebben bereikt was Swami Muktananda, een van de meest bewonderde en gerespecteerde New Age leiders tijdens de jaren 1970 en ’80. Velen dachten dat hij de virtuele belichaming was van de God-gerealiseerde meester. Hij zei tot zijn discipelen: “Kniel voor uw eigen zelf. Eer en aanbid uw eigen Wezen. Zing de mantra voortdurend binnenin u. Mediteer over uw eigen zelf. God woont in u zoals u”.[36]

Maar toen Muktananda in 1983 stierf, openbaarde een van zijn nauwste volgelingen dat zijn meester “eindigde als een zwakzinnige, sadistische tiran die elke nacht jonge meisje naar zijn bed lokte met beloften van gunsten en zelfrealisatie”.[37] Zonder zich te realiseren dat hij de bijbelse waarheid echode, concludeerde de discipel:

Er is geen absolute verzekering dat verlichting de deugdzaamheid van een persoon noodzaakt. Er is geen garantie tegen de zwakheid van angst, wellust en begeerte in de menselijke ziel. De verlichten staan op gelijke voet met de onwetenden in de strijd tegen hun eigen kwaad.[38]

Swami Muktananda’s ‘verlichting’ vertaalde zich niet in persoonlijke rechtvaardigheid. Hij was gewoon een zondaar die op mystieke wijze meende waar te nemen dat hij God was.

Het Kruis versus het hogere zelf

New Age en het Christendom komen in botsing over deze kwestie van de menselijke onvolkomenheid. New Age metafysici willen geloof hechten aan de leer van zelfrealisering, verbonden met het universum, dat New Agers zien als God, maar in werkelijkheid is dit het rijk van de geesten, geleid door Lucifer zelf. Aan de andere kant biedt het Evangelie, dat christenen aanhangen, redding door genade (onverdiende goedheid). Romeinen 3:24 zegt krachtig: “…om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is”. In Romeinen 6:23 lezen we: “Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere”.

Deze gave wordt niet verdiend of als beloning gegeven voor ernstige en goede bedoelingen. Efeziërs 2:8-9 zegt duidelijk: “Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof - en dat niet uit u, het is de gave van God - niet uit de werken, opdat niemand zou roemen”.

Deze Schriftuur leert dat de kwestie van de trots alle religies doet verschillen van het Christendom. Religie overtuigt ons dat de mens van nature goed is en, daarom, zijn weg naar de hemel kan verdienen door menselijke vervolmaking of, beter nog, door de realisatie van zijn eigen goddelijkheid. Christendom stelt nadrukkelijk de tegenovergestelde zienswijze, namelijk dat de mens zich moet vernederen en zijn eigen zondigheid en feilbaarheid erkennen, en consequent hiermee de nood moet zien van redding door genade.

De Schrift neemt dan hen die hun eigen zondigheid erkennen en biedt hen Gods oplossing aan: redding door het Kruis: “In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade” (Efeziërs 1:7). In Romeinen 10:9-10 stelt Paulus Gods uitnodiging: “… indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden”. Redding is helemaal een genadegave die geschonken wordt aan ieder die zal geloven in Jezus’ offer aan het kruis als de God-mens. Consequent hiermee moeten wij Hem als Heer en Redder erkennen, met dien verstande dat het door genade en genade alleen is dat wij aanvaardbaar zijn in Christus voor een heilige God. Rechtvaardigmaking is Gods gave aan de gelovige. Dit reddende geloof, een demonstratie van Zijn getrouwheid, is meer dan een intellectueel geloof in Jezus’ dood aan het kruis maar behelst overgave en het toevertrouwen van iemands leven aan Jezus als Heer en Redder, en een verstaan dat Jezus’ kruisdood als een afgedaan werk en dat wij als gelovigen nu in Hem compleet gemaakt zijn. Niets anders kan hier aan toegevoegd worden. Hoe helemaal anders is Gods plan van redding dan het New Age denken!

Het komt allemaal neer op de prediking van het hogere zelf versus de prediking van het Kruis. New Agers zeggen dat God synoniem is met het hogere zelf van een persoon, en de ervaring van God wordt ontdekt door de weg van meditatie. De christen betuigt zijn zondigheid jegens een Heilige God en beseft dat hij slechts stof is, gered door alleen Gods genade, door de offerende bloedstorting van Christus voor zijn zonde.

De boodschap van Jezus Christus brengt de mens in zijn degeneratieve staat tot Gods liefde, Hij Die Zijn eniggeboren Zoon offerde voor de Swami Muktanda’s van de wereld. De Bijbel leert dat de mens van nature een rebelse en goddeloze natuur heeft, en zijn wegen zijn van nature op zichzelf gericht en boos voor Gods aangezicht, maar de Schrift leert niet dat God ons negeert. Christus die stierf voor de goddelozen, om de berouwvolle zondaar met God te verzoenen, openbaart de liefde van de Heer voor de mens.

Dit verklaart waarom het Christendom standvastig moet zijn in deze kwesties. Als een geloofssysteem niet de prediking van het Kruis brengt, dan is dat niet “een kracht Gods” (1 Kor. 1:18). Als er nog andere wegen naar God zouden zijn, dan stierf Christus vergeefs en is Zijn bloed niet nodig.

Vanwege dit conflict zou men zeker kunnen denken dat het Christendom het grootste obstakel zou zijn voor de New Age, als een bolwerk tegen deze stroom van meditatieleraars en praktiserende mystici. Maar, ongelofelijk, het wordt in toenemende mate duidelijk dat de meest succesvolle praktiserende mystici binnenin het Christendom zelf opduiken. In plaats van de opmars van New Age geestelijk af te weren, zijn onze eigen kerken besliste katalysatoren die de New Age naar de verheffing drijven. Bepaalde geestelijke praktijken verschansen zich in onze kerken als een ijsberg die aan de oppervlakte mooi en impressionant lijkt maar die bijzonder veel schade kan toebrengen aan de impact van het Evangelie van Jezus Christus.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina