Eenheden, gelegen in de nhw, Groep Utrecht (t w.: gebied Zuilen – Houten), mei 1940Dovnload 9.77 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte9.77 Kb.
Eenheden, gelegen in de NHW, Groep Utrecht (t.w.: gebied Zuilen – Houten), mei 1940:
Uitgangspositie (= t/m 9 mei) en van 10 t/m 13 mei:
Stafkwartier Groep Utrecht

Verbindingsafdeling Groep Utrecht

II – 25 RI [= 2e Bataljon 25e Regiment Infanterie]. Ligt op de forten Vechten, Rhijnauwen, Biltstraat, `t Hemeltje en op Kromhoutkazerne. Vertrekt op 11 mei naar Rotterdam. Op Fort Vechten ligt van 12 oktober 1939 tot 12 mei 1940 de Mitrailleurscompagnie (MC) van II – 25 RI.

15e Compagnie Bewakingstroepen

Detachement Pontonniers

Detachement VLSK Vaartuigendienst

Detachement 5 kazemat Biltstraat

2 – 1 RH [= 2e eskadron 1e Regiment Huzaren] wordt op 11 mei verdeeld over Fort De Klop (= Groep Utrecht) en Fort Tienhoven (=Groep Nieuwersluis) en gaat op 12 mei naar Haarzuilens

4 en 5- 4 RH worden op 11 mei belast met de bewaking van de Forten Vechten, `t Hemeltje en De Bilt.

III – 25 RI wordt op 13 mei gedeeltelijk onder bevel van commandant Groep Utrecht geplaatst.

II – 14 RI bezet op 13 mei het Vak Biltstraat.

De 42e Batterij 6 Veld wordt op 13 mei op het Werk Griftenstein (aan weerskanten van de Biltse straatweg tussen Fort De Bilt en De Bilt) geplaatst.


Op 14 mei (na de ontruiming van de Grebbelinie):
Vak Werkspoor – Blauwkapel (= gedeelte Zuilen – Blauwkapel):

III – 5 RI (Fort De Klop – Fort Ruigenhoek);

I – 16 RI (Fort Blauwkapel – Fort Voordorp)
Vak Biltstraat:

II – 14 RI (Fort De Bilt en Werk Griftenstein)


Vak Lunetten:

II – 16 RI (Werk aan de Hoofddijk en Fort Rhijnauwen)

II – 21 RI (Tussen Fort Rhijnauwen en Fort Vechten)
Vak Liesbosch:

I – 21 RI (Fort Vechten)

15 RI (Fort ’t Hemeltje)
Verder achterwaarts, vnl in de stad Utrecht, bevonden zich enkele eenheden artillerie en luchtafweer.

In de namiddag van 14 mei wordt de Nederlandse capitulatie afgekondigd.


Bron:

De operatiën van het Veldleger en het Oostfront van de Vesting Holland, mei 1940 ( deel III-3 van de serie De strijd op Nederlands grondgebeid tijdens de Wereldoorlog II; ’s-Gravenhage, 1955).
Eenheden, gelegen in de NHW bij Utrecht vanaf 5 mei 1945:
Voor zo ver bekend, werd alleen Fort De Bilt gebruikt voor de internering van personen die hadden samengewerkt met de bezetter en/of lid waren geweest van de NSB en aanverwante organisaties. De bewaking was aanvankelijk in handen van bewakingstroepen van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Deze waren, samen met andere eenheden van de BS, ook op het fort gelegerd. Na de opheffing van de BS op 8 augustus 1945 wordt in het gehele land de bewaking van de kampen overgenomen door de gezagstroepen, die onder de Territoriaal Bevelhebber Nederland ressorteren. Dit onderdeel, dat is voortgekomen uit de BS, bestaat uit een aantal compagnieën. De 9e Compagnie Gezagstroepen is belast met de bewaking van Fort De Bilt. Waarschijnlijk verliest het fort in de loop van 1946 zijn status als interneringskamp. Later dat jaar worden hier namelijk dienstplichtigen van het Regiment Technische Troepen (RTT) gelegerd, die in februari 1947 als onderdeel van 2e Divisie naar Nederlands-Indië vertrekken. Daarna biedt het fort onderdak aan twee compagnieën van het RTT, die later naar de Kromhoutkazerne verhuizen.

Den Haag, 18 juni 2008 drs J.P.C.M. van Hoof,Nederlands Instituut voor Militaire Historie.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina