Eko bericht Nr. 29 woensdag 29 juni 2005Dovnload 16.63 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte16.63 Kb.

EKO bericht

Nr. 29 woensdag 29 juni 2005
Fruitmot

Uit de gegevens die jullie maandag hebben doorgegeven blijkt dat het steeds goed gaat met de feromoonverwarring. Op de verwarde percelen wordt slechts een enkele fruitmot gevangen en zijn geen virusbehandelingen nodig.

Als de voorspellingen van het fruitmotmodel kloppen zou de vlucht de komende week minder sterk moeten worden en is over twee weken de eerste vlucht voorbij. De kans dat we dit jaar een tweede fruitmotgeneratie krijgen is minimaal.
Rode knopbladroller

Dit voorjaar vonden we al veel rupsjes van de rode knopbladroller. Na de bespuiting met NeemAzal + Bt die we in het roseknopstadium hebben uitgevoerd is het aantal rupsen sterk afgenomen. De laatste twee weken worden in de feromoonverwarringsproeven redelijke aantallen vlinders van de rode knopbladroller gevangen. ( nu totaal gemiddeld 35 per val, met een maximum van 125) Dat komt doordat de rode knopbladroller niet met Isomate CLR wordt verward.

Verschillende telers vragen zich af of we hier iets aan moeten en kunnen doen. Ik kan hier de volgende opmerkingen over maken:  • Er is geen relatie tussen de het aantal vlinders dat nu wordt gevangen en de kans op schade. Er werden in het verleden soms zeer grote aantallen vlinders gevangen, zonder dat dat in de oogst als schade merkbaar was.

  • De vlucht van de rode knopbladroller is erg lang, waardoor de eieren ook over een lange periode worden afgezet.

  • De eieren komen pas in augustus, en over een lange periode uit. Als je zou willen spuiten, is daar moeilijk ideaal moment voor aan te geven.

  • Het enige middel dat je zou kunnen spuiten is Bacillus thuringiënsis, en het is zeer de vraag of Bacillus effectief is ter bestrijding van rode knopbladrollerrupsen in augustus. De meeste bladrollersoorten zijn weinig gevoelig voor Bacillus.


Conclusie:

  1. Voorlopig niets ondernemen, wel de vlucht verder blijven waarnemen.

  2. Indien we kort voor de oogst aantasting gaan vinden kunnen we proberen met Bacillus daar wat aan te doen.

  3. Ik heb met Herman Helsen van het PPO afgesproken om indien we daarvoor in augustus voldoende rupsjes kunnen vinden een laboratoriumproef uit te voeren met Bacillus op rode knopbladroller.


Zonnebrand

De afgelopen week is helaas veel blad en vruchtverbranding opgetreden. Zwavelbespuitingen hebben deze schade verergerd. Het blijkt dat zelfs zwavelbespuitingen die een week voor de hitte zijn uitgevoerd de schade aan blad en vruchten hebben verergerd. Daarmee kun je in je bedrijfsvoering nauwelijks rekening houden.


Regenvlekkenziekte

Tot op heden zijn er onder natuurlijke omstandigheden nog geen infecties door regenvlekkenziekte opgetreden. Ik sluit niet uit dat op percelen waar regelmatig beregend is wel infecties zijn opgetreden. Gerjan en ik zullen de komende week op de percelen van de regenvekkenziekte proef die binnen de werkgroep schurftresistente rassen wordt uitgevoerd waarnemingen doen naar het voorkomen van aantasting, maar we gaan er van uit dat we nog niets vinden.Indrukken Topaz Noord Duitsland

Op 13 juni bezocht ik de Topaz percelen van Claus Peter Munch en Peter Rolker in Das Alte Land. Enkele zaken vielen op en zijn van belang voor de inrichting van onze Topazteelt.


Stambasisrot

Het perceel van ClausPeter is nu 8 jaar oud en ruim 30% van de bomen is in de loop van de jaren uitgevallen door aantasting door stambasisrot. Tot nu toe zijn de bomen steeds vervangen waardoor de aanplant bomen van zeer verschillende leeftijd bevat. De aanplant van Peter Rolker is nu 5 aar oud en inmiddels is 20% van de bomen uitgevallen door stambasisrot en vervangen door Topazbomen meest op tussenstam. Op dit moment staat ca 5 % van de bomen geel als teken dat ze zijn aangetast. Deze bomen zullen deze zomer worden gerooid.

Stambasisrot is een schimmel (Phytoptora) die via opspattend bodemvocht op de stam komt en deze infecteert. Vanuit dit principe zou je verwachten dat de aantasting normaal verdeeld door het perceel, of eventueel geconcerteerd op natte plekken in het perceel voor komt. Op het perceel van Peter Rolker valt echter op dat vaak 2 tot 4 bomen naast elkaar zijn aangetast als zou de aantasting via een (grond-)bewerking zijn verspreidt. Een goede verklaring hebben we daarvoor nog niet.

Ik herhaal hier nu voor het derde jaar: al hebben we in Nederland en België dan nog niet veel stambasisrot op Topaz gezien, Topaz zonder tussen stam mogen we echt niet meer planten.


Productie

Bij Claus-Peter was de productie in 2004 teleurstellend, en ook dit jaar hangt er ondanks voldoende bloei een zeer mager gewas. Bij Peter Rolker hing vorig jaar een super oogst, en ook dit jaar hangt er weer een gewas wat ik op zeker 35-40 ton schat. De verschillen tussen de beide percelen zitten ten eerste in de verzorging. Bij Claus Peter is minimaal gewerkt aan boomopbouw en staat er veel lang hout in de bomen en veel steile takken die zeker uitgebogen, wellicht gewoon weggesnoeid hadden moeten worden. Bij Peter Rolker is door uitbuigen en snoeien een hele evenwichtige boomvorm met veel vlak en kort vruchthout gecreëerd. Ik zie echter als belangrijkste verschil tussen de percelen de bestuiving. Bij Claus Peter staan in het perceel verschillende soorten siermalussen verspreidt. Rondom de siermalussen is de zetting echter niet beter. In een hoek van het perceel waar bij wijze van experiment tussen de Topaz rijen met Santana, Rajka, Gerlinde en andere schurftresistente soorten staan geplant is de zetting wel goed. (Evenals vorig jaar overigens) Peter Rolker heeft rijen bestuiving: 4 rijen Topaz 4 rijen Santana 4 rijen Topaz 4 rijen Dalinbel.

(Ook op het PPO perceel West 7 waar de Topaz rijen in het Santana perceel staan is het behang weer zeer goed en moet gedund worden)

Bij de indeling van de Rode Topaz percelen die we komende winter in Nederland en België gaan planten moeten we zeer goed rekening houden met voldoende bestuiving !! Omdat zowel in 2004 als in 2005 opvalt dat percelen met rijenbestuiving de beste zetting hebben, moeten we overwegen of we niet voor 1 op 4 of 1 op 5 rijenbestuiving zullen kiezen.


Bewaarrot

Peter Rolker geeft aan dat zijn heetwaterbehandeling op de oogst van 2004 zeer goed heeft gewerkt tegen Gloeosporium. Naast zijn eigen Topaz verkocht hij ook 30 kisten Topaz van een collega teler die niet had behandeld en in die partij zat veel meer aantasting . In tegen stelling tot de onderzoeksberichten heeft Peter Rolker de indruk dat heetwaterbehandelde appels iets minder lang bewaarbaar zijn. Hij vond de kwaliteit van de Topaz-oogst in 2004 goed, maar vond wel veel onregelmatigheid in hardheid (in eenzelfde kist appels met hardheid 5.5 en van 7)

Claus Peter houdt de temperatuur van het water op 50 °C, en gaat niet tot niet de van uit onderzoek geadviseerde 52°C omdat die hogere temperatuur naar zijn mening teveel op de grens is van wat de appels aan kunnen. Bij Claus-Peter was Gloeosporium na heetwaterbehandeling geen probleem, maar tradt in 2004 wel uitval op door Nectra vruchtrot. (= kanker) In zijn Topaz aanplant is dan ook veel kankeraantasting in de bomen te vinden, dit in tegenstelling tot de bomen van Peter Rolker. (In het bewaaronderzoek met Topaz door het Louis Bolk instituut trad ook het meeste rot op in de partijen afkomstig van percelen met de meeste kankeraantasting) Bedrijfshygiëne door het hele jaar radicaal wegnemen van kanker uit Topaz-beplantingen moet in iedere boogaard de eerste stap zijn in het beperken van bewaaruitval. Dat geldt overigens niet alleen voor Topaz maar voor alle rassen.
Opgaven excursie

In verband met het reserveren van hotelgelegenheid in het nogal toeristische Bodensee gebiedt wil ik graag binnen een week weten wie er mee gaat met de Bodensee excursie in augustus.


Bedrijfsbezoeken

De komende weken ben ik continu op pad voor bedrijfsbezoeken. Het bezoekschema heb ik eerder rondgestuurd.

Agenda

6 juli

avond

Ledenvergadering Pure & Tasty

(Bij Harrie vd Elzen, Zeeland, uitnodiging volgt)

9 augustus

middag

Werkgroep resistente rassen

Pluktijdstippen en bewaaradviezen voor resistente rassen(uitnodiging volgt)


14-17 augustus

Topaz excursie Bodensee-Zwitserland


Marc Trapman Dorpsstraat 32 NL-4111KT Zoelmond

Tel +31 (0) 345 502627 Fax +31 (0) 345 501721

E-mail m.trapman@wxs.nl
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina