Erasmus universiteit rotterdamDovnload 170.09 Kb.
Pagina1/11
Datum20.08.2016
Grootte170.09 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


DE EIGENDOMSSPLITSING VAN DE ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN
Zal de eigendomssplitsing van elektriciteitsbedrijven in publieke netwerkbedrijven en commerciële productie- en leveringsbedrijven leiden tot een efficiënter functionerende elektriciteitsmarkt?

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Faculteit der Economische Wetenschappen

Algemene Economie


Begeleider : Prof. Dr. M.C.W. Janssen

Naam : Lucien Vijverberg

Examennr. : 288237

Emailadres : lvijverberg@gmail.com

288237lv@student.eur.nl

Inhoudsopgave


Inhoudsopgave 2

Conclusie 3

Inleiding 5

6

1. Hoe heeft de elektriciteitsmarkt zich in het verleden ontwikkeld? 71.1 De elektriciteitsmarkt tot de jaren ‘90 7

1.2 De ontwikkelingen in de jaren ‘90 8

1.3 De ontwikkelingen vanaf 2000 10

1.4 De toekomstverwachting 11

1.5 Conclusie 12

2. Welke specifieke kenmerken heeft de elektriciteitsmarkt? 13

2.1 De specifieke kenmerken van elektriciteit 13

2.2 De implicaties van de specifieke kenmerken voor de markt 14

2.3 Conclusie 15

3. Hoe is de structuur van de elektriciteitssector? 16

3.1 De productie 16

3.2 De handel 17

3.3 De transmissie 18

3.4 De distributie 18

3.5 De verbruikmeting 19

3.6 De levering 19

3.7 Conclusie 20

4. Op welke manieren kan een splitsing worden doorgevoerd? 21

4.1 De manieren van splitsing 21

4.2 De Wet Onafhankelijk Netbeheer 22

4.3 Het beleidsalternatief: het DTe advies 22

4.4 Conclusie 23

5. Wat zijn de effecten van de eigendomssplitsing? 24

5.1 De effecten op de concurrentie 24

5.1.1 Financiering 24

5.1.2 Kruissubsidiering 25

5.1.3 Softe discriminatie 26

5.1.4 Informatievoordelen 27

5.1.5 Toezicht 27

5.1.6 Focus bij management 27

5.1.7 Toetreding en consolidatie 28

5.1.8 Dubbele marginalisatie 29

5.1.9 De effecten op de concurrentie 30

5.2 De effecten op de leveringszekerheid 31

5.3 De transitie-effecten 32

5.4 De werkgelenheidseffecten 34

5.5 De faciliterende rol van de splitsing bij een privatisering 35

5.5.1 Het privatiseren van productie- en leveringsbedrijven 35

5.5.2 Het privatiseren van netbedrijven 37

5.5.3 De gevolgen van privatisering 38

5.6 Conclusie 39

Literatuur 40


Conclusie


Elektriciteit is een zeer belangrijk goed. Omdat elektriciteit andere activiteiten faciliteerd, is elektriciteit essentieel voor de economie. Daarom is het belangrijk dat een volledige dekking van het elektriciteitsnetwerk en de continuïteit van de levering van elektriciteit worden gewaarborgd.

In Nederland functioneert de elektriciteitsmarkt al jaren onvoldoende. De leveringszekerheid is in Nederland goed gewaarborgd, maar stroom is in Nederland wel veel duurder dan in de andere Europese landen. Om de elektriciteitsmarkt beter te laten functioneren is de elektriciteitsmarkt in stappen geliberaliseerd. De liberalisering heeft niet het gewenste effect gehad.

Om de situatie te verbeteren is op 14 november 2006 de Wet Onafhankelijk Netbeheer aangenomen. Door de Wet Onafhankelijk Netbeheer is onder opschortende werking besloten tot een eigendomssplitsing. Op 7 juni 2007 is door de minister besloten de uitvoering van de splitsing per 1 augustus 2008 niet langer op te schorten.

Door de het besluit van de minister moeten elektriciteitsbedrijven splitsen in twee aparte ondernemingen: een netbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Door de splitsing wordt er voor deze ondernemingen een cross-ownership verbod ingevoerd. Dit houdt dat alle financiële en persoonlijke banden tussen de netwerkbedrijven en productie- en leveringsbedrijven verbroken moeten worden. Door de het besluit van de minister hebben de elektriciteitsbedrijven tot 1 januari 2010 om de splitsing door te voeren. Door het splitsingsbesluit moeten acht elektriciteitsbedrijven splitsen in een netbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf.

Aan de splitsing zijn een aantal voordelen en nadelen verbonden. Ook zijn er nog een aantal onzekerheden wat betreft de uitwerking van de splitsing.

Het eerste belangrijke voordeel van de eigendomssplitsing is, dat de splitsing een aantal marktverstoringen zal wegnemen. De eigendomssplitsing maakt kruissubsidiëring onmogelijk, zodat de transporttarieven niet oneigenlijk kunnen worden verhoogd. De eigendomssplitsing maakt ook een einde aan de oneigenlijke informatievoordelen van verticaal geïntegreerde ondernemingen. Tevens maakt de splitsing een einde aan de mogelijkheid om de softe discriminatie toe te passen.

Het tweede belangrijke voordeel van de splitsing is, dat de eigendomssplitsing een privatisering van de productie- en leveringsbedrijven kan faciliteren, zonder dat het netwerk behoeft te worden geprivatiseerd. Enerzijds zijn er namelijk grote concurrentievoordelen verbonden aan de privatisering van de productie en de levering, anderzijds zijn er nadelen verbonden aan de privatisering van het netwerk.

Er zijn ook andere voordelen verbonden aan de splitsing. Door de splitsing kan de toezichthouder het toezicht beter en goedkoper uitvoeren. Bovendien zal door de splitsing de focus bij het management van de elektriciteitsbedrijven toenemen.

Het belangrijkste nadeel van de eigendomssplitsing is dat de splitsing éénmalig hoge transitiekosten met zich meebrengt. De transitiekosten zullen bestaan uit herstructureringskosten en kosten met betrekking tot het afkopen van contracten met derden. Het grootste deel van de transitiekosten zullen samenhangen met het afkopen van de cross border leases. Het maken van deze transitiekosten is noodzakelijk om de elektriciteitsmarkt te reorganiseren.

Een ander nadeel van de splitsing is, dat door de splitsing in beperkte mate dubbele marginalisatie zou kunnen optreden.

De belangrijkste onzekerheid over de splitsing, betreft de gevolgen van de splitsing voor de leveringszekerheid. Enerzijds zal de eigendomssplitsing leiden tot een betrouwbaarder netwerk, doordat netwerkbedrijven na de splitsing meer zullen gaan investeren in het netwerk. Dit komt de leveringszekerheid ten goede. Anderzijds zouden productie- en leveringsbedrijven te weinig kunnen gaan investering in de productiecapaciteit. Dit kan er negatieve gevolgen hebben voor de leveringszekerheid. Waarschijnlijk heeft de splitsing dus positieve gevolgen voor de leveringszekerheid, maar het is niet uitgesloten dat de splitsing negatieve gevolgen heeft op de leveringszekerheid.

Ik ben van mening van de eigendomssplitsing doorgevoerd moet worden. Aan de splitsing zijn een tweetal grote voordelen verbonden. De eigendomssplitsing zal een aantal marktverstoringen wegnemen en zal ook een faciliterende rol gaan spelen bij een privatisering van de productie- en leveringsbedrijven. De hoge transitiekosten zullen door de efficiëntiewinsten terugverdiend worden. De eigendomssplitsing is dus een goede stap in de richting van een beter functioneerde elektriciteitsmarkt.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina