Erfafscheidingen Rijtse Vennen (5 maart 2010)Dovnload 7.11 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte7.11 Kb.
Erfafscheidingen Rijtse Vennen (5 maart 2010)

Type erf-afscheiding per locatie

 1. Voor-erven: Lage beuken haag (Fagus Sylvatica, hoogte 80-100 cm)

  • Voorkeur (mits financieel haalbaar) is: geleverd, geplant en onderhouden (voor en bovenzijde) door gemeente*.

  • Alternatief: geleverd en onderhouden (voor en bovenzijde) door gemeente en geplant door ontwikkelaar
 1. Zij-erven gericht naar openbare weg: hoge beuken haag (Fagus sylvatica, hoogte 2 meter) of, indien geïntegreerd in ontwerp, lage muur (80 cm) al dan niet met penanten in combinatie met spijlenhekwerk (totale hoogte 2 meter).

 • Bij de optie beukenhaag is de voorkeur (mits financieel haalbaar): geleverd, geplant en onderhouden (voor en bovenzijde) door gemeente*.

 • Alternatief bij de optie beukenhaag: geleverd en onderhouden (voor en bovenzijde) door gemeente en geplant door ontwikkelaar

Voor de overgang van lage (A) naar hoge erfafscheiding (B) geldt in het algemeen dat de lage haag 2/3 van de zijgevel van het gebouw afdekt en de hoge erfafscheiding 1/3. De definitieve lengte van de lage haag (maar minimaal 2/3) wordt echter bepaald door de indeling van deze zijgevel als voorgevel.


 1. Zij en achtererven gericht naar parkeerkoffers: (gaas) hekwerk (totale hoogte 2 meter) in combinatie met groen (haag/klimop etc.)
 1. Achterpaden: muur of (gas)hekwerk in combinatie met groen.

Voor de overgang van C naar D geldt dat de evenals de bestrating oplossing C minimaal 2 meter in het achterpad wordt doorgezet, waarbij moet worden gezocht naar een logische overgangspunt tussen beide.
Algemene uitgangspunten per oplossing:

  • Per project wordt gekozen voor 1 uniforme oplossing.

  • In overleg met de particulieren kavelbezitters zal worden besproken hoe een zo groot mogelijk eenheid kan worden gerealiseerd voor de afwerking aan de achterzijde (type c) incl. poort.

  • Uitgangspunt is het plaatsen van dichte of halfopen poorten (per project één uniforme oplossing). Gezamenlijk bekijken de ontwikkelaars of ze kunnen komen tot één (creatief) ontwerp (Trudo/Adriaans projectontwikkeling neemt initiatief). Bij een gezamenlijk ontwerp kunnen ook de particulieren hier gebruik van maken.

  • Schuurtjes e.d., indien wordt meegenomen in de bouwaanvraag, plaatsen op de erfgrens en integreren in ontwerp van de erfafscheiding.

  • Ontwikkelaars nemen in de akte van levering hiervoor een bepaling op ( verplichting tot handhaving / het toestaan van onderhoud).

  • Voor de particulieren kavels zal, daar waar hagen zijn voorgeschreven, deze eveneens worden geleverd etc door de gemeente.

Om de hagen in de voortuinen te kunnen plaatsen dient er 1 meter gespit te worden voordat de hagen door de gemeente geplaatst kunnen worden.

Kopers kunnen bij dhr. J. de Vries melden wanneer een of meer woningen gereed zijn en de haag geplaatst kan worden. Hij regelt dan dat de hagen (afhankelijk van het seizoen!) geplaatst worden.  • In de acte richting de particulieren zal eveneens een verplichting tot handhaving en het toestaan van onderhoud worden opgenomen.

  • De voorkeur is dat wij ook zelf de planten laten zetten. Hierdoor kan een totaalopdracht inclusief inboet e.d. duidelijk bij één leverancier worden neergelegd, waardoor achteraf (bij uitvallen van planten) verwijten richting anderen kunnen worden gemaakt en dus duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de uitval.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina