Evaluatie Begeleide Zelfstudie 2e kwartiel ctDovnload 85.83 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte85.83 Kb.
Evaluatie Begeleide Zelfstudie 2e kwartiel CT april 2008

Aantal reacties: 211 (45%)


4
mediaan1a. Hoe vaak ben jij aanwezig geweest (%)?

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Totaal

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

2

3

2

1

2

1

1

1

2

4

2

21

1b. Waarom ben je wel/niet geweest?

De studenten kwamen niet altijd omdat ze thuis minder afgeleid werden. Veel studenten gaven aan dat ze niet kwamen als ze na de ingeroosterde uren geen les meer hadden. De studenten geven aan dat ze wel kwamen omdat er overlegd/gevraagd kon worden.
2. Zou je bij minder BZS colleges zijn geweest als er geen presentielijst was?
n

n
Totaal

Ja
20

Nee

20

2b. Waarom?

De studenten geven aan dat het hun eigen verantwoordelijkheid was om te komen en dat een presentielijst hierop geen invloed heeft gehad.3. De sterkste punten van de BZS:

De mogelijkheid tot het stellen van vragen werd als een sterk punt van de BZS gezien. Ook de mogelijkheid om samen te werken werd gewaardeerd. Er hing een prettige werksfeer en de studenten werden gemotiveerd te werken.4. De zwakste punten van de BZS:

Over de verroostering wordt geklaagd. Sommige van de studenten geven aan dat ze het vervelend vonden als de BZS tussen de colleges viel. Anderen geven juist aan dat ze het niet waardeerden wanneer de BZS als laatste uur plaatsvond.

De BZS was soms te rumoerig.

De begeleiding had niet altijd voldoende kennis om antwoord te geven op de vragen. Vooral aan Calculus II kennis ontbrak het de begeleiding .

5. Als er geen Begeleide Zelfstudie zou zijn, zou je dan minder tijd aan zelfstudie besteden, of zou je de tijd die je nu bij BZS hebt besteed op een ander tijdstip aan zelfstudie hebben besteed (meerdere antwoorden mogelijk)?
n

Minder tijd

7

Ander tijdstip

12

Ander antwoord nl1.

46. Was de voorkennis van de begeleiders over het algemeen voldoende?
n

n
Totaal

Ja

14

4

Nee

18

6b. Ruimte voor uitleg

Alleen over Calculus II wist de begeleiding niet altijd voldoende

7a. Sloot de Begeleide Zelfstudie goed aan op de colleges?
n

Ja

6

Redelijk

6

Hangt van jezelf af

6

Nee
7b. Hoe kan de aansluiting verbeterd worden?

De studenten geven aan dat de huidige vorm waarin de BZS gegeven wordt, niet verbeterd hoeft te worden.

8a. Moet BZS volgend studiejaar opnieuw worden georganiseerd?
n

n
Totaal

Ja

16

3

Nee

19

8b. Toelichting, suggesties

De respons is te uiteenlopend, of voegt niets toe aan bovenstaande.


9. Wat kan er aan de Begeleide Zelfstudie verbeterd worden?

De studenten vinden dat de verroostering moet worden aangepast. De begeleide zelfstudie moet direct aansluiten op eerdere/latere colleges.

De begeleiding moet beter voorbereid zijn en er moeten maatregelen getroffen worden om het geluidsniveau te reduceren.
10. Overige opmerkingen:

Er is te weinig respons op de vraag om deze te kunnen samenvatten.Volledige antwoorden open vragen

1b. Waarom ben je wel/niet geweest?

Het werk wat je daar doet, kan je thuis ook doen. Een voordeel is dat je daar wat dingen kan vragen, maar dat kan ik ook aan bevriende 2e/3e jaars op een ander tijdstip. Om rustig te kunnen werken hoef in ieder geval niet bij BZ te zitten.

Thuis kan ik ook werken met het voordeel dat er minder afleiding is.

Meestal niet geweest omdat ik na BZS geen ingeroosterd uur meer had. Wat ik bij BZS doe kan thuis ook.

Eerste blok vond ik het soms nuttig, maar veel vragen blijven onbeantwoord en dit blok waren niet echt vakken waar ik vragen over had, aangezien ik besloten had calculus niet te maken.

Het is op zich heel fijn, als je ergens mee bezig móet zijn, en het tussen 2 colleges valt. Dit kwartiel viel het echter steeds als laatste college, waardoor ik er vaak voor heb gekozen om naar huis te gaan, alleen wanneer er afspraken gemaakt moeten word

Ik ben niet gegaan als het 'vak' na ingeroosterde uren viel. Dus als ik geen les had daarna.

Als er geen college na bzs is, kom ik niet altijd

wel: vooral om met medestudenten te kunnen overleggen. niet: om thuis rustiger te kunnen werken of om in groepsverband aan een project te werken

Soms kon ik niet omdat ik op het zelfde tijdstip sporttraining had, dan koos ik ervoor om te studeren op een ander tijdstip.

Wel: omdat het handig is voor het maken en begrijpen van de opgegeven huiswerk opgaven. Niet: omdat het af en toe op vervelende uren viel

Het handig om je huiswerk te maken en je kan er vragen stellen.

meestal wel, want dan doe je tenminste iets en je kunt overleggen. soms niet als het aan eind van de dag was

Met een vast groepje huiswerk maken, werkt opzich wel goed. Bovendien kunnen de begeleiders evt. helpen en anders kom je er met elkaar wel uit.

er waren gevallen waarbij je al op een andere plek aan het werk was.

Omdat ik thuis maar weinig doe.

Ik vond het nuttig om te gaan.

Altijd wel lekker en ontspannen werken.

Om huiswerk te maken

Ik doe niks tijdens begeleide zelfstudie, alleen maar met andere mensen praten enz. Ik kan beter thuis werken of iets anders doen.2b. Waarom zou je wel/niet meer bij de BZS colleges zijn geweest als er wel een presentielijst was?

Die presentielijst is er alleen maar om te kijken, hoeveel/welke mensen er komen, zodat men de resultaten kan vergelijken.

Het kan mij weinig schelen of ik op een lijst afteken dat ik er ben of niet. Je bent zelf verantwoordelijk.

Eigen verantwoordelijkheid

Deze presentielijst was alleen voor de begeleiders om te kijken of het nuttig was, dan moet je niet hiervoor komen omdat je dan misschien alleen maar komt omdat je genoteerd wordt.

Omdat ik weet dat die lijst er is om te controleren of het werkt.

Het is eigen verantwoording

Je gaat er toch voor jezelf heen.

dit is een universtiteit en in acht mezelf goed in staat deze beslissingen voor mezelf te kunnen maken

Dat zou absoluut niet uitmaken, ik kom gewoon om te werken en of ze bijhouden dat ik kom maakt me dan niet uit.

Het is gewoon erg handig

Ik ga er voor mezelf heen.

doe het voor mezelf

Dat was voor mij niet doorslaggevend, ik ging wanneer het voor mij zin had.

Omdat ik het sowieso wel handig vond om er heen te gaan. Ik ben alleen niet gegaan als ik echt geen tijd had.

Het maakt met niet uit of er een presentielijst is.

Was gewoon leuk.

Ik was er al nooit...3. De sterkste punten van de BZS:

Dat je dingen kan vragen aan een begeleider

De mogelijkheid tot het stellen van vragen

'Vrije tijd', zelf te plannen wat je doet

Vragen kunnen stellen aan ouderejaars die de vakken al een keer gedaan hebben.

Je kan wat vragen als je problemen hebt.

Werksfeer was er altijd wel

Je kan zelfstandig werken. En heb de mogelijkheid om vragen te stellen. Thuis leg je iets weg omdat het te moeilijk is. Nu kan je vragen stellen.

Met medestudenten samen een probleem kunne behandelen.

dat je met medestudenten kan overleggen en samenwerken voor dát vak waar je veel werk voor hebt of wat moeilijk is

Dat er voor werd gezorgd dat het over het algemeen rustig was, zodat er goed gewerkt kon worden.

De begeleiding over de verschillende vakken

maken van je huiswerk waarbij je vragen kan stellen als je er niet uitkomt.

lekker zelf werken en overleggen

Ruimte om met een groepje te werken.

Dat je er toe werd aangezet iets te doen.

Je kunt goed werken en meteen vragen stellen als je die hebt.

Dat je huiswerk kon maken wat je thuis minder snel zou doen

Samenwerken met andere studenten.

Je kan samenwerken aan opdrachten.

Het is ook wel gezellig.

Het werkt motiverend om met meerdere mensen tegelijk aan het werk te zijn, bovendien kan je elkaar dan helpen.

De werksfeer

begeleiding als je dat wou

Vaak rustig genoeg om je te kunnen concentreren, soms helaas ook niet.

Dat je vragen kon stellen als je iets niet begreep.

De begeleiders zijn altijd bereid je te helpen.

De begeleiders hielpen zo goed mogelijk en samen met hun en de andere aanwezigen kwam je er dan sowieso uit

Het is wat rustiger dan een overvolle les.

Met Studiegenoten kom je vaak wel uit een vraag, en anders kan je die in het werkcollege stellen.

Je kunt ook met medestudenten werken.

4. De zwakste punten van de BZS:

Dat het tussen belangrijke colleges was ingepland. Zo krijg je wel een hogere opkomst, maar minder serieuze mensen. Wanneer BZS 1e blokuur of laatste blokuur gegeven zou worden, hebben mensen de keus om het daar of thuis te doen.

Jammer dat als 'tussenuur' wordt ingepland, doe het aan het eind van de dag. Dan kunnen de mensen die willen er heen gaan, en de anderen niet.

Slecht ingeroosterd waardoor ik er niet heen ben gegaan

Weinig overzicht van de begeleiders

Als het midden op de dag valt en je geen BZ nodig hebt.

De begeleiders kunnen vaak geen inhoudelijke vragen beantwoorden, waardoor het vaak net zo handig is om thuis te werken

De uren begeleide zelfstudie vielen vaak na de lessen ipv ertussen. Waardoor het niet echt aantrekkelijk was om te wachten.

Kennis calculus II van begeleiders is slecht.

soms was het te rumoerig

Af en toe was het weleens rumoerig, maar vergeleken bij het eerste kwartiel al niet eens echt vaak meer, omdat de mensen die niet wilden werken nu over het algemeen wegbleven.

De uren waarop het gegeven werd (na een lange dag als laatste uur)

vaak te rumoerig

Soms niet helemaal rustig.

Dat het er roemoeriger is dan op je kamer, omdat je met een grotere groep werkt.

Soms is het te rumoerig, omdat mensen andere dingen doen of omdat ze met elkaar overleggen.

Als er veel mensen waren was het nogal eens onrustig

Soms erg rumourig bij BZS

Ik kan thuis werken, met minder afleiding

Altijd op laatste uren zodat je niet snel er heen gaat.

Ik kan zelf beter thuiswerken dan in een klaslokaal, al ga je hier wel eerder wat doen.

Ik had vooral vragen/moeilijkheden wat betreft calculus 2 dit kwartiel. Dat zou een vak zijn om naar begeleide zelfstudie te gaan. Maar de begeleiders konden me niet helpen ermee dus had het minder zin (ik snap wel waarom ze niet kunnen helpen)

Voor procestechnologie hoefde ik nooit zoveel te doen, dus als je met calculus II niet veel geholpen kunt worden heeft het niet veel zin.

Begeleiders kunnen bijv. niet goed helpen met moeilijke vakken als Calculus II, maar dat kan ik me voorstellen. Dit verwachtte ik eigenlijk ook niet dat ze ons hiermee kunnen helpen.

Begeleiders gaan soms hele verhalen vertellen, die niet van belang zijn voor begeleide zelfstudie.

De begeleiders alleen bepaalde dingen voorbereiden, maar dat is niet te voorkomen denk ik

Soms was het niet handig ingeroosterd, eerst een tussenuur-blok, voordat BZS kwam. Daardoor lage opkomst.

Het is rustiger als alleen de serieuze mensen komen (bijvoorbeeld aan het eind van een dag), maar druk als het een opvulling is tussen twee colleges.5. Ander antwoord op vraag 5, namelijk:

vind ik lastig om te zeggen aangezien dit niet het geval is. Misschien iets minder tijd maar veel had ik wel thuis gedaan.

Ik denk dat het me wat sommige dingen betreft buiten BZS juist meer tijd zou kosten, aangezien je thuis niet kan overleggen en soms sneller afgeleid raakt.

Ik had nog steeds de stof afgemaakt, dus ik denk dat ik het op een anders tijdstip had gedaan. Maar in BZS werken, is wel veel leuker dan alleen op je kamer.

Ik ben daar niet geweest, Dit ligt niet aan de opzet, maar aan mij zelf. Ik raak snel afgeleid met andere mensen erbij, daarom studeer ik liever zelf. Ik denk wel dat het voor veel mensen heel nuttig is.

6b. Was de voorkennis van de begeleiders over het algemeen voldoende?

De voorkennis over vakken die zij 2/3 jaar geleden met een 6 hebben afgerond, en later niet veel hebben gebruikt, is er vanzelfsprekend zeer weinig.

De algemene voorkennis is voldoende. Specifiekere voorkennis vooral voor calculus 2 was onvoldoende. Voor procestechnologie was de kennis ook voldoende

bij calculus 2 bijvoorbeeld konden ze niet altijd helpen, maar dan kun je het aan collega-studenten vragen. Daarom vond ik dit ook geen groot probleem

Niet altijd, maar vaak is meedenken al voldoende om er weer uit te komen en anders zijn er altijd nog medestudenten.

dat kan ook niet, er zijn zoveel onderwerpen, die kunnen ze niet allemaal weten

Meeste konden ze prima helpen, E&E gaat ze prima af en Procestechnologie ook. Echter bij de 'moeilijkere' vakken zoals Calculus I en II, wisten ze het antwoord/de methode vaak niet.

Het huiswerk dat we hadden werd vaak voorbereid, zodat we er vragen over konden stellen.7b. Hoe kan de aansluiting verbeterd worden?

BZS is eigen invulling dus ligt aan jezelf

door de zelfstudie tussen de gewone colleges door de plannen en hierbij de voorbereidingsopgaven bijv. laten maken

Het fijne van begeleide zelfstudie is dat je zelf mag weten wat je doet. Dus als je ga verplichten een vak te doen wordt het een soort werkcollege. Aan de andere kant kunnen de begeleiders wel afspreken dat ze een bepaald onderdeel voorbereiden zodat er

Niet, BZS is Zelfstudie... hoe goed je BZS aansluit op de colleges is gewoon hoe goed je verder kan met je opgaven ook als je thuiszit, het hangt dus af van de mate waarin je aanwezig ben bij de colleges en de mate waarin je je werk hebt bijgehouden.

Geen tussenblokken erin, zoals HC--niks--BZS... dan komt er (bijna) niemand. Dus alleen aansluitend begeleide zelfstudie.

Niet, iedereen werkt toch voor zichzelf.

8b. Toelichting, suggesties op vraag 8a

Of aan het eind van de dag, zodat de keus bij de student ligt.

Voor mensen die het willen is het nuttig. Ik denk dat er meerdere mensen zijn die hierdoor wel productief zijn in die uren en anders niet thuis.

In het eerste kwartiel waren dit de uren waarbij je kon bijwerken, leren hoe een labjournaal voorbereid moest worden, en ook nog gewone opgaven gemaakt konden worden. Ik denk dat BZS voor volgend jaar zeker het eerste kwartiel moet blijven

Ik zou het alleen tussen twee colleges in laten vallen ipv aan het einde van een dag.

voor de eerste jaars

in ieder geval in eerste kwartaal, daar vond ik het erg nuttig. in tweede kwartaal zou het van mij niet persé hoeven. Dan ben je ook al beter gewend om zelfstandig te werken

Absoluut wel doen, ik vond het zelf echt heel fijn om met mensen samen op te kunnen werken.

Het moet zeker blijven.

dat werkt stimulerend

Het helpt waarschijnlijk wel voor de studenten met minder zelf-dicipline, deze worden dan soms 'meegenomen' in het werkritme.

Het is erg nuttig, met name voor de zelfstudie bij de moeilijkere vakken.

Maak duidelijk dat er gewerkt moet worden. Zo niet, laat de mensen dan weggaan.

Ik heb er persoonlijk niks aan gehad, maar ik vind dat het toch volgend jaar gegeven moet worden omdat een aantal mensen toch veel vragen hebben.9. Wat kan er aan de Begeleide Zelfstudie verbeterd worden?

Ander tijdstip inroosteren

De inroostering ervan

meer overwicht van de begeleiders zodat iedereen ook daadwerkelijk aan het werk gaat. Zodat er geen storende factoren zijn.

Meer voorkennis van de begeleiders (maar dit zal erg moeilijk zijn gezien de variatie van dingen die gevraagd kunnen worden), de BZS uren tussen gewone colleges plannen (dus bijv. blok 3/4 als blok 1/2 een HC is en blok 5/6 een WC), misschien toch stoppen

betere kennis begeleiders.

begeleiding van één derdejaars en één tweedejaars om aansluiting op eerstejaars vakken te verbeteren

-

De uurindeling!De uren moeten tussen andere collegeuren vallen, dan heb je meer aan die uren en zullen meer mensen er gebruik van maken.

rustiger, dus strenger optreden tegen herrie schoppers

Ruimte voor af en toe kletsen, maar toch wel voldoende stil om te concentreren. De tijdstippen waarop BZS ingepland is, beter regelen (aansluiten).

Geen idee.

Zorgen dat het rustig genoeg is om te werken. Het hoeft niet doodstil te zijn, je kunt bijvoorbeeld wel met elkaar overleggen.

Meer begeleiding wanneer het tussen twee vakken invalt, zo kunnen de begeleiders de aanwezigen rusitger houden en kan er dan beter gewerkt worden10. Overige opmerkingen:

Bzs van eerste kwartiel was veel nuttiger dan bzs in het tweede kwartiel, want met calculus I en E&E werd je goed geholpen. Het was toen een goede aanvulling op de college en de bzs zat altijd tussen de colleges, dat was handig.1 Zie volledige antwoorden open vragen punt 5.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina