Examen 3t deel 3Dovnload 62.6 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte62.6 Kb.Leerkracht/…Examen 3T Deel 3 Goed in je vel


 1. Luisteren

 2. Lezen

Ttekststructuur analyseren in non-fictionele tekst: zie literatuur


 1. Stellingengesprek'>Spreken

Stellingengesprek

(uit luisteroefening toets 2, cd 2, track 11)

/15 Beluister het programma Dubbelcheck. Luister naar de verschillende stellingen. Kies één stelling uit die je straks wil gebruiken in het stellingengesprek.

Volg het OVUR-stappenplan.

Stellingengesprek

VOOR

TIJDENS

NA

oriënteren

uitvoeren

reflecteren

Doelstelling: een stelling kiezen

Publiek: leeftijdgenoten en bekende volwassene
Leg duidelijk uit waarom je voor of tegen de stelling bent.

Formuleer je argumenten één voor één in een samenhangend geheel.

Een discussie met medeleerlingen ontstaat.

De leerkracht is moderator of gespreksleider.Ben je tevreden over het stellingengesprek?

Welk effect heeft je boodschap op het spreekpubliek?Kwam je voldoende aan bod?

Was je overtuigend?Overloop het evaluatieformulier.voorbereiden

Waarover wil je precies spreken? Je neemt een duidelijk standpunt in.

Je overloopt de afspraken voor het stellingengesprek met je leerkracht.

Je bekijkt met welke criteria je rekening moet houden op het evaluatieformulier.


De gebruikte stellingen bij de luisteroefening Dubbelcheck:

Stelling 1: Een Australisch restaurant moet een boete betalen omdat het de toegang weigerde aan een homoseksuele geleide hond.

Stelling 2: In Nederland heeft een man een boete gekregen omdat hij zijn buurvrouw uitmaakte voor Peggy Bundy.

Stelling 3: Op de vuilnisbelten van Peking worden tegen de stank deodorantkanonnen gebruikt.

Stelling 4: De Zuid-Amerikaanse condoomfabrikant ‘Olla’ wil met z’n condooms de voortplanting van lelijke mensen tegengaan.
Zie bijbehorend ‘Evaluatieformulier bij EXAMEN 3 TSO_deel 3 (stellingengesprek)’

artikels m.b.t. de stellingen van de luisteroefening kunt u vinden op:

http://www.gayworld.be/tag/thailand/

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/ookdatnog/1.768974

http://nieuwsneus.nl/buitenland/152-deodorant-tegen-stank-vuilnisbelt

http://www.nieuws.be/nieuws/Lelijk_mensen_gebruik_een_condoom!_092b1eb7.aspx


 1. Schrijven

/15 Eigen mening bij kijk- of leesfragment aan de hand van de luisteroefening (cd 2 , track 12)

Noteer je eigen mening over de reportage Uw hond is aan de pillen in het schrijfkader.

Heb je liever wat meer schrijfvrijheid, neem dan een apart blad en noteer je mening in een 15-tal zinnen.

Nu ik de radioreportage gehoord heb, ben ik van mening dat …Persoonlijk antwoord.

Bovendien vind ik ook dat….Persoonlijk antwoord.

Tot slot wil ik kwijt dat…Persoonlijk antwoord.


 1. Taal

Woordenschat

/8 Vul de zinnen aan met het correcte woord. • Het onderwijs kampt met grote problemen: er zijn te weinig scholen voor het grote leerlingenaantal en er is een tekort aan leerkrachten.

 • De generatie van mijn grootouders heeft het ontstaan van Coco-cola nog meegemaakt.

 • Via veelbelovende reclames proberen producenten de consument te overtuigen hun waar aan te kopen.

 • In een groot bedrijf is een goed management van groot belang: een bedrijf moet namelijk goed bestuurd worden!

 • Is jouw virusscanner op de computer wel up-to-date? Een vervallen virusscanner kan problemen veroorzaken.

 • Mijn visueel geheugen is heel goed: ik herken mensen direct als ik ze nog maar een keer heb gezien.

 • De baby blaakt van gezondheid: hij blinkt in zijn vel.

Voor de logopediste aan het werk kan, wordt er eerst een grondige analyse gemaakt van de problemen van het kind.

Elliptisch en zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoorden

/5 Vul een –n aan waar nodig. • De voorzitter maakte de namen van de geselecteerden bekend.

 • Mijn zakdoeken zijn op, de vuile zitten in de was.

 • De creatiefsten van de groep mochten meedoen aan de wedstrijd.

 • Voor oude mensen is kaarten een hobby, voor jonge vaak saai.

 • Alle afwezigen werden opgebeld door het secretariaat.

Neven- en onderschikking

/15 Totaal

Lees het artikel. Enkele zinnen krijgen een nummer. Die zinnen heb je nodig om het kader onder de tekst aan te vullen.

Dronkaard, zebra en papegaai zitten in een auto
(1) Het lijkt het begin van een mop, maar in de Amerikaanse staat Iowa bleek het bittere ernst. (2) De 56-jarige Jerald Reiter werd door de politie tegengehouden en uiteindelijk ook beboet voor dronken rijden. (3) De agenten schrokken zich een hoedje toen ze zijn medepassagiers ontdekten.

Reiter werd door de agenten tegengehouden op het moment dat hij met zijn truck de parkeerplaats voor zijn kroeg wilde verlaten. (4) De man verkeerde in boeiend gezelschap, want hij had zijn zebra en zijn papegaai meegenomen. Met zijn twee huisdieren maakt hij wel vaker uitstapjes en het gebeurt regelmatig dat de mensen rondom hem foto's trekken van de zebra en de papegaai. Nu heeft één van die mensen er wellicht ook de politie bijgehaald.

"Mijn man en ik zien ze als onze kinderen", getuigt de vrouw van Reiters voor de camera van KCRG.com. "(5)We nemen altijd onze dieren mee naar ons stamcafé, omdat dieren daar zijn toegelaten." Op de avond van zijn arrestatie werd haar man met zijn dieren uitzonderlijk niet toegelaten in het café. "Omdat we die avond ook eten serveerden", zegt de eigenaar.

Jerald Reiter ontkent niet dat hij dronken was, wel zegt hij dat hij niet van plan was zelf naar huis te rijden. "Ik had wel iemand gevonden die ons naar huis zou rijden", zegt hij. De politie dacht daar anders over. Na een nachtje slapen in de cel mocht de man alweer beschikken.


www.deredactie.be
/5 1 Duid de pv’s in de zinnen met een nummer aan.

/10 2 Noteer het voegwoord dat in de zinnen wordt gebruikt en kruis aan of je een samengestelde zin hebt met nevenschikking of met onderschikking.Zin

voegwoord

Samengestelde zin

met nevenschikkingSamengestelde zin

met onderschikking1

maar

x
2

en

x
3

toen
x

4

want

x
5

omdat
x

Betrekkelijke voornaamwoorden

/9 Lees de onderstaande zinnen. Voer de volgende opdrachten uit: • omcirkel het betrekkelijk voornaamwoord

 • onderstreep de betrekkelijke bijzin

 • markeer het antecedent (het kernwoord waarnaar wordt verwezen)
 1. De knul die teveel slagroom had gegeten, kreeg er nog enkele puisten bij.

 2. Mijn grootouders die leven als god in Frankrijk, zien er heel gelukkig uit.

 3. Er kwam een schandaal aan het licht, wat de politicus niet in dank werd afgenomen.

Werkwoordspelling

/10 Vul in elke zin de juiste vorm van het werkwoord in.

Vervolledig ook de kolom van de infinitief, stam en schrijf in de laatste kolom het onderwerp bij de persoonsvorm.

Aaneenschrijven van Engelse woorden

/4 Schrijf de volgende woorden op een correcte manier, (los of aan elkaar) in de gegeven context.Mijn broer heeft een racefiets, maar zelf beschik ik over een (mountain+bike) .

mountainbike

Neem af en toe een (back+up) van alle bestanden op je pc.

back-up

Nonkel Jos is verslaafd aan (fast+food)

fastfood

De ouders van Sophie dansen graag de (rock+ ’n + roll)

rock - ’n - roll

Koppelteken

/7 Plaats een deelteken, een koppelteken of een accent waar nodig.café + eigenaar

medaille + uitreikingEen café-eigenaar uit Aalst zorgde ervoor dat de medaille-uitreiking van zijn zoon in het water viel.

drieendertig

café + uitbater

vacuum

naiviteitmedaille + uitreiking

mini + ondernemingEen drieëndertigjarige café-uitbater heeft per toeval de vacuümverpakte kazen van zijn zoon laten smelten. In al zijn naïviteit en verstrooidheid stopte de uitbater de kazen in de oven in plaats van in de koelkast. Hierdoor konden de zorgvuldig geselecteerde kazen niet uitgestald worden op de jaarlijkse medaille-uitreiking van een minionderneming in Aalst. (J.M.)

Woordtekens

/6 Noteer de correcte schrijfwijze van het woord in de zin.

Tijdens de benefietavond (benefiet + avond) ontmoette ik enkele oud-leerlingen (oud + leerlingen) van de basisschool St.-Anna (St. + Anna). Dat was een blij weerzien. Op de achtergrond hoorden we een a-capellakoor (a + capellakoor) zingen. Het hoogtepunt van de avond was de uitreiking van de tombolaprijs. De winnaar mocht de hoofdprijs uit handen van de ex-directeur (ex + directeur) ontvangen. De prijs was niet niets: een gala-avond (gala + avond) in Parijs. Raad eens wie de winnaar was??

Woordschepping (klanknabootsing, neologisme)

/6 Totaal

/3 1a Wat is een neologisme?

Een neologisme is een compleet nieuw (gevormd) woord.

/3 2 Wat is de betekenis van deze neologismen? • trikini: een bikini met een verbinding tussen de twee delen

 • sportelen: recreatief sporten voor 50-plussers

 • bapa: een hapje om bij een glas bier te drinken

 1. Teksten / literatuur

Probleemstructuur

/10 Totaal

Lees de tekst en beantwoordt vervolgens de vragen op de volgende pagina.
Voortbestaan dolfijnen in gevaar


Dolfijnen zijn erg bedreigd, ondermeer door de vervuiling van hun leefgebied. Via de riolen komen er allerlei chemische middelen en pesticiden in terecht. Boten spoelen hun ruim of tanks in volle zee schoon. Dat is weliswaar verboden, maar gebeurt nog steeds. Door de verf op grote boten komt er lood in het water terecht, wat zeer schadelijk is voor de gezondheid van de dolfijnen. En dan is er ook nog olie, die lichter is dan water en dus op zee blijft drijven. Het blaasgat van de dolfijnen geraakt hierdoor verstopt zodat ze niet meer kunnen ademen en sterven. Bovendien slaan dolfijnen veel van de schadelijke stoffen die ze binnenkrijgen op in hun vetlaag. Als het dier een tijdje te weinig eten heeft, komen deze stoffen vrij. Zo krijgen ze net in een moeilijke tijd het gif in hun lichaam. Vrouwtjes met een jong gebruiken hun speklaag ook ommelk te maken en dragen zo het gif over aan hun jong.

Een andere ernstige bedreiging is de bijvangst. Dolfijnen raken verstrikt in netten, net als vissen, zeevogels en schildpadden, en verdrinken. Vooral de tonijnvisserij eist veel slachtoffers. Tonijnen en dolfijnen zwemmen immers vaak bij elkaar in de buurt en ze kunnen niet ontsnappen aan de enorme visnette die de vissers rond een school spannen.

Het klinkt misschien vreemd, maar ook dolfijnen krijgen te maken met ongelukken. Botsingen tussen dolfijnen en boten doen zich regelmatig voor. En dan is er natuurlijk ook nog de jacht.

Tenslotte is er ook nog de klimaatverandering die een grote invloed heeft op het leven van de dolfijnen. Hoe zeestromingen zullen veranderen als het klimaat verandert, is moeilijk te voorspellen. Maar het staat vast dat plaatselijk ook de hoeveelheid plankton zal veranderen. Dit betekent dat er veel veranderingen zullen plaatsvinden en dat de dieren op andere plekken voedsel zullen moeten zoeken. Naar verwachtingen zullen de dolfijnen die het hele jaar in de poolzee leven het meest te lijden hebben van de klimaatverandering.
WWF zet zich, samen met andere organisaties, voortdurend in om de dolfijnen te beschermen en dat gebeurt op verschillende manieren. Eén manier om dit te doen, is de aanmaak van wetten die de dolfijnen beschermen en de oprichting van beschermde gebieden waar er niet op de dieren gejaagd kan worden. We beschermen de gebieden waar dolfijnen zich voortplanten, voeren onderzoek naar de doodsoorzaak van dode dolfijnen die op het strand aanspoelen en naar de impact van de jacht. In het Middellandse Zeegebied is er een reservaat waar een jachtverbod op dolfijnen geldt.

We werken hard om de vervuiling van de oceanen tegen te gaan en zoeken altijd naar andere vismethodes om te voorkomen dat dolfijnen terecht komen in visnetten. Sommige methodes, zoals de kilometerslange drijfnetten, zijn inmiddels bijna overal verboden.

We hebben ook een uitgebreid programma om te zorgen dat zoveel mogelijk regeringen, bedrijven en consumenten over heel de wereld bijdragen aan onze strijd tegen de klimaatverandering.
Naar: www.wwf.be

/1 1 Met welke tekststructuur hebben we hier te maken? Markeer de juiste tekststructuur.chronologische structuur – opsommende structuurprobleemstructuur

/8 2 Vul in de tabel de onderdelen uit de tekststructuur aan. Noteer van elk onderdeel ook de kernwoorden of gedachte , zodat je een overzichtelijke tabel krijgt die de inhoud van het artikel weergeeft.  Opgelet: Zorg dat de elementen in de derde kolom inhoudelijk op de juiste hoogte staan met de elementen in de tweede kolom.

probleem

oorzaak

oplossing

Dolfijnen zijn erg bedreigd.

1 vervuiling van hun leefomgeving:

- chemische middelen en pesticiden

- lood

- olie
vervuiling van de oceanen tegengaan

2 bijvangst

andere vismethodes zoeken

3 ongelukken4 jacht
aanmaken van wetten die dolfijnen beschermen en oprichten van beschermde gebieden

5/ klimaatveranderingstrijd tegen de klimaatveranderingen

/1 3 Bij welke oorzaak wordt geen oplossing gegeven? Verklaar waarom.Bij ongelukken kan je geen oplossing bieden. Het is eigen aan ongelukken dat je ze niet kan voorzien, dus kan je er vooraf ook geen remedie of oplossing voor zoeken.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina