Examen vmbo-bb 2013Dovnload 61.99 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte61.99 Kb.
Examen VMBO-BB 2013
Nederlands CSE BB
deel 1 van 1

Examenopgaven

tijdvak 1

dinsdag 21 mei

9.00 - 10.30 uur

Symbolenlijst


( ronde haak openen

+ plusteken

) ronde haak sluiten

" aanhalingsteken

€ euro

Dit examen bestaat uit:- examenopgaven

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten op een apart blad.

Dit examen bestaat uit 26 vragen en een schrijfopdracht.

Voor dit examen zijn maximaal 38 punten te behalen.

Achter elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden.

* Noot van Dedicon:

De bladzijde-nummers zijn te vinden met de zoekfunctie (Ctrl+F). Zoek op het woord bladzijde plus het betreffende nummer, gevolgd door 'Enter'.

Inhoud


Tekst 1 2

Tekst 2 5

Tekst 3 8

Tekst 4 12

Schrijfopdracht 14

bladzijde 2


Tekst 1


Naar een artikel van Monique Prins

Eindhovens Dagblad, 7 september 2010

De wolf klopt op de deuralinea 1


In Nederland klinkt het als een sprookje: tijdens een boswandeling kom je ineens een wolf tegen. Toch zou het binnen enkele tientallen jaren waarheid kunnen worden. Er leven al wolven in Duitsland, op nog geen 200 kilometer van de Nederlandse grens. Dat is voor een wolf gelijk aan vier nachtjes lopen. Boeren vrezen voor hun vee, ouders voor hun kinderen. Natuurbeschermers vinden de angst voor de wolf nogal overdreven. Volgens hen is de wolf meer een zegen voor de natuur dan een gevaar voor de mens.

alinea 2


Vroeger kwam de wolf in heel Europa voor. In de middeleeuwen kreeg het dier een slechte naam, toen hongerige wolven vee gingen opvreten. Voor de arme boeren was het verlies van een schaap of een kalf een ramp. Zeker toen hondsdolle wolven mensen gingen aanvallen, werd besloten om het beest fanatiek te gaan bestrijden. Zo fanatiek, dat er al gauw geen wolven meer over waren.

alinea 3


Maar de wolf is op eigen kracht aan een indrukwekkende terugkomst aan het werken. Tegenwoordig leven er op ons continent circa 18.000 wolven, in het noorden (Zweden), maar vooral in het oosten (Rusland). Vanuit de donkere bossen aldaar is het dier via Polen naar Duitsland getrokken, waar nu zo'n vijftig tot zestig exemplaren wonen. Dat de wolf naar ons land komt, is zeker. De vraag is alleen: wanneer komt hij en hoelang blijft hij?

alinea 4


"Ik verwacht binnen tien jaar de eerste melding", zegt Leo Linnartz van de Stichting Natuurontwikkeling. "Binnen 20 jaar moet duidelijk zijn of ze zich in ons land kunnen handhaven. Dat moet geen probleem zijn, want we hebben grote aantallen herten en wilde zwijnen. Dat zijn genoeg prooidieren om ruim vijftig wolven te voeden. Maar de wolf moet eerst maar eens kijken of hij het hier wel leuk vindt. Van stedelijk gebied houdt hij niet, maar in grote delen van Overijssel, Drenthe, het oosten van Noord-Brabant en Limburg zou hij het prima naar zijn zin kunnen hebben."

alinea 5


Natuurbeschermers vinden de wolf van grote waarde voor de natuur. Hij zorgt voor evenwicht onder alle soorten prooidieren door ze op te jagen en de zwakke dieren te doden. Daardoor zullen er ook kadavers blijven liggen in de bossen, wat weer vossen, raven en arenden aantrekt. Zo wordt de natuur op een natuurlijke manier gezond gehouden, waardoor er op termijn bijvoorbeeld geen jagers meer nodig zijn.

alinea 6


De enige beroepsgroep daarentegen die zich met recht zorgen mag maken, is die van de boeren. In Duitsland krijgen boeren die

bladzijde 3

schapen verloren hebben door een wolf, een schadevergoeding. Ons land telt 1,7 miljoen schapen; dat is teveel om hier eenzelfde regeling te treffen. Moeten de roofdieren dan misschien zoals in de middeleeuwen opnieuw bestreden worden? Volgens deskundigen zal dat moeilijk zijn, omdat het dier tegenwoordig een beschermde diersoort is.

alinea 7


Wolvenliefhebber Rinus Manders wil mensen geruststellen. Hij heeft in Spanje ooit een wolf in het wild gezien en zal die gebeurtenis nooit vergeten. "Sprookjes hebben ons onnodig bang gemaakt. Mensen vragen me wel eens: 'Wat moet ik doen als ik een wolf tegenkom?' en dan antwoord ik: 'Blij zijn!' Het zijn prachtige dieren. De kans dat je ze ziet, is heel klein, omdat ze heel schuw zijn en zich diep in het bos verscholen houden. Zie je er toch een, hou dan afstand en loop langzaam van het dier weg. Probeer zijn uiterlijk goed te onthouden en geef aan ons door waar en wanneer je hem gezien hebt. Bang zijn hoeft niet: wolven lusten geen Roodkapjes!"

Vraag 1: 1 punt


De tekst begint met een inleiding (alinea 1).

Wat is het doel van deze inleiding?

(Kies uit: A B C D)

A duidelijk maken hoe het artikel is opgebouwd

B een indruk geven van wat het onderwerp van de tekst is

C een voorbeeld geven van het onderwerp van de tekst

D een waarschuwing vooraf geven over het onderwerp van de tekst

Vraag 2: 1 punt


In alinea 1 staat: "Volgens hen is de wolf meer een zegen voor de natuur dan een gevaar voor de mens."

Wat bedoelt de schrijver met deze zin?

Natuurbeschermers vinden dat de komst van de wolf

(Kies uit: A B C D)

A alleen maar voordelen heeft.

B een zegen van God is voor mens en natuur.

C juist vooral gunstig is voor de natuur.

D vooral gevaarlijk is voor mensen.


Vraag 3: 1 punt


Uit de tekst blijkt dat de wolf een poos uit Europa was verdwenen.

Welke oorzaak wordt hiervoor in de tekst genoemd?

(Kies uit: A B C D)

A De boeren gingen de wolf bestrijden omdat hij een bedreiging vormde.

B De wolf had geen prooi meer om op te jagen.

C De wolf had teveel natuurlijke vijanden.

D Natuurbeschermers kwamen in opstand, omdat de natuur aangetast werd.

bladzijde 4


Vraag 4: 1 punt


Met welk kopje kun je de inhoud van alinea 3 het beste weergeven?

(Kies uit: A B C D)

A Donkere bossen

B Indrukwekkende terugkomst

C Zestig exemplaren

D Zweden en Rusland


Vraag 5: 1 punt


In een tekst kunnen feiten, meningen van anderen en de mening van de schrijver staan.

Wat tref je aan in alinea 4?

(Kies uit: A B C D)

A alleen feiten

B feiten en de mening van de schrijver

C feiten en de mening van een ander

D feiten, de mening van de schrijver en die van een ander

Vraag 6: 1 punt


Wat is het verband tussen alinea 5 en 6?

(Kies uit: A B C D)

A Alinea 5 en 6 vormen een opsomming.

B Alinea 5 en 6 vormen een tegenstelling.

C Alinea 6 noemt een gevolg van wat er in alinea 5 wordt verteld.

D Alinea 6 noemt een voorbeeld bij wat er in alinea 5 wordt verteld.


Vraag 7: 1 punt


Wat is de belangrijkste bedoeling van alinea 7?

In alinea 7 wil de schrijver

(Kies uit: A B C D)

A de mening van een liefhebber geven.

B een conclusie geven.

C een toekomstverwachting geven.

D een waarschuwing geven.

Vraag 8: 1 punt


Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van deze tekst weer?

(Kies uit: A B C D)

A De wolf is steeds als een bedreiging voor mens en natuur gezien.

B De wolf is volgens de meeste mensen een zegen voor de natuur.

C De wolf komt nu nog alleen voor in Zweden, Polen, Duitsland en Rusland.

D Niet iedereen is blij met de toekomstige terugkeer van de wolf naar ons land.


Vraag 9: 1 punt


Een schrijver heeft altijd een doel met een tekst.

Wat is de bedoeling van de schrijver van deze tekst?

(Kies uit: A B C D)

A de lezer aanzetten om de terugkomst van de wolf in ons land tegen te houden

B de lezer informatie geven over de terugkomst van de wolf in ons land

C de lezer overhalen vooral niet bang te zijn voor de wolf

D de lezer waarschuwen voor de komst van de wolf

bladzijde 5


Tekst 2


Naar een artikel van Malou van Hintum

www.volkskrant.nl, 18 oktober 2008

De puber snapt er niks vanalinea 1


Psycholoog Eveline Crone deed onderzoek naar de werking van de hersenen van pubers en schreef er een boek over: 'Het puberende brein'. Wie het leest, krijgt bijna medelijden met jongeren tussen pakweg tien en zestien jaar. Het is terecht dat ze zich vaak onbegrepen voelen door volwassenen met hun lastige vragen. Waarom heb je dat T-shirt gekocht, terwijl je toch zo graag naar de film wilde? Waarom ben je niet thuisgekomen op de afgesproken tijd? Waarom heb je dat proefwerk niet voorbereid, terwijl je er zo slecht voor staat?

alinea 2


Volgens Eveline Crone kunnen pubers deze vragen vaak niet beantwoorden. Ze kunnen er namelijk niets aan doen dat ze af en toe de verkeerde beslissingen nemen. Het deel van hun hersenen dat de emoties aanstuurt, is overactief, terwijl hun 'nuchtere verstand' nog niet in staat is om die emoties te beheersen. Daardoor nemen pubers gemakkelijk hoge risico's en zijn ze erg gevoelig voor spanning en sensatie. De psychologe Eveline Crone van de Universiteit Leiden zegt dat pubers gemakkelijk uit balans te brengen zijn: "De ene keer zie je ze heel volwassen reageren en de andere keer juist helemaal niet. Zelf kunnen ze dat niet goed uitleggen en ook volwassenen begrijpen het meestal niet. Die zien een lastig kind dat onverstandige dingen doet, niet wil luisteren en zich niet aan de afspraken houdt."

alinea 3


Meisjes staan erom bekend dat ze meer discipline hebben dan jongens. Onderzoekers vinden nauwelijks verschillen in de werking van de hersenen van jongens en meisjes in de puberteit. Het enige verschil dat ze wél vinden, heeft te maken met risicogedrag. Wanneer je jongens en meisjes laat gokken bijvoorbeeld, kun je vaststellen dat jongens meer risico's nemen. Maar dat verschil is niet kenmerkend voor de puberteit; dat zie je bij volwassenen ook.

alinea 4


De opmerking dat de pubers van nu vervelender zijn dan die van vroeger, is onzin. Wispelturig pubergedrag is van alle tijden. Het oude verhaal over Romeo en Julia maakt volgens Crone duidelijk dat pubers zich in de zestiende eeuw ook niet aan de regels van hun ouders hielden en onverantwoorde risico's namen. Puberhersenen hebben altijd anders gewerkt dan hersenen van volwassenen.

alinea 5


's Avonds niet naar bed willen en 's ochtends niet eruit, een bekend verschijnsel bij pubers, zorgt bijvoorbeeld vaak voor onenigheid. Naarmate kinderen ouder worden, begint het hormoon dat het gevoel van slaap veroorzaakt, steeds later te werken. Ze gaan dus niet vroeg naar bed, want ze zijn nog helemaal niet moe. Wat dat betreft beginnen ze steeds meer

bladzijde 6

op volwassenen te lijken. Maar omdat hun lichaam nog in de groei is en energie nodig heeft, hebben ze wél meer slaap nodig dan volwassenen. Het is dan ook logisch dat ze zich 's ochtends verslapen en dat ze in het weekend heel lang uitslapen. Zo lopen ze tijdens een schoolweek een blijvend slaaptekort op, omdat schooltijden nu eenmaal zijn afgestemd op de werktijden van volwassenen.

alinea 6


Pubers wekken de indruk dat ze veel dingen goed tegelijk kunnen: telefoneren, msn'en, brommer rijden..., maar dat blijkt niet uit de onderzoeksgegevens. Multitasken vereist een heel goed werkgeheugen en juist dat is bij pubers nog in ontwikkeling. Je moet informatie in én uit je hoofd kunnen houden (filteren), want alleen dan kun je doelgericht een opdracht uitvoeren. Je moet op tijd kunnen remmen en stoppen en op tijd bepalen welke informatie belangrijk is en welke niet. Pubers moeten juist niet aan te veel prikkels tegelijk blootgesteld worden als ze een opdracht moeten uitvoeren, want dat kunnen hun hersenen nog niet aan.

alinea 7


De puberteit is een bijzondere fase met veel creativiteit, vindingrijkheid en idealisme. Pubers kunnen wonderbaarlijk goed technische apparaten aan de praat krijgen en originele oplossingen bedenken. Crone: "We weten het niet zeker, maar waarschijnlijk krijgt die creativiteit de ruimte, juist doordat gedachten en informatie nog niet goed worden geremd. We zouden graag willen weten of de puberteit dan ook de ideale tijd is om bijvoorbeeld sportieve en muzikale vaardigheden te ontwikkelen."

Vraag 10: 1 punt


De tekst begint met een inleiding (alinea 1).

Wat is de bedoeling van deze inleiding?

Deze inleiding geeft

(Kies uit: A B C)

A de opbouw van de tekst aan.

B een conclusie vooraf.

C verhelderende voorbeelden over het onderwerp van de tekst.

Vraag 11: 1 punt


Wat is het verband tussen alinea 1 en 2?

Alinea 2 beschrijft

(Kies uit: A B C D)

A een gevolg van alinea 1.

B een oorzaak van alinea 1.

C een tegenstelling met alinea 1.

D een voorbeeld bij alinea 1.

bladzijde 7


Vraag 12: 1 punt


Een schrijver kan gebruik maken van feiten in de tekst, maar hij kan ook gebruik maken van zijn eigen mening of de mening van een deskundige.

Wat tref je aan in alinea 2?

(Kies uit: A B C D)

A alleen de mening van de schrijver

B alleen feiten

C feiten en de mening van de schrijver

D feiten en de mening van een deskundige

Vraag 13: 1 punt


Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van alinea 6?

(Kies uit: A B C D)

A Brommer rijdende pubers

B Goed werkgeheugen bij pubers

C Informatie filteren

D Werkgeheugen in ontwikkeling


Vraag 14: 1 punt


Welke van de onderstaande beweringen over pubers is juist?

(Kies uit: A B C D)

A Puberhersenen werken anders dan de hersenen van volwassenen.

B Pubers hebben vooral in het weekend een slaaptekort.

C Pubers luisteren nooit naar hun ouders.

D Pubers zijn goed in multitasken.


Vraag 15: 1 punt


Wat is de bedoeling van alinea 7?

In alinea 7 wil de schrijver

(Kies uit: A B C D)

A een advies geven.

B een conclusie geven.

C een nieuw gegeven toevoegen.

D een toekomstverwachting uitspreken.

Vraag 16: 1 punt


Een schrijver heeft altijd een doel met een tekst.

Wat is het voornaamste doel van de schrijver van deze tekst?

(Kies uit: A B C D)

A de lezer amuseren met een leuk verhaal over puberende jongeren

B de lezer informeren over het gedrag van jongeren in de puberteit

C de lezer overhalen om het boek 'Het puberende brein' te kopen

D de lezer overtuigen dat pubers niets aan hun gedrag kunnen doen

Vraag 17: 1 punt


Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van deze tekst weer?

(Kies uit: A B C D)

A Het boek 'Het puberende brein' is een aanrader voor alle ouders en opvoeders.

B Het boek 'Het puberende brein' is sinds kort op de markt gebracht door Eveline Crone.

C Het onderzoek van psychologe Eveline Crone geeft inzicht in het onberekenbare gedrag van jongeren.

D Uit onderzoek van psychologe Eveline Crone blijkt dat er verschillen in gedrag zijn tussen jongens en meisjes.

bladzijde 8

Tekst 3


Naar een artikel van Henk Blanken

Eindhovens Dagblad, 31 juli 2010

We worden dom van internetalinea 1


Het voortdurend gezap en geklik van link naar link en website naar website leidt ertoe dat mensen van nu zich altijd opgejaagd voelen. Ze verliezen hun vermogen zich te concentreren en dieper na te denken. Internet stimuleert oppervlakkigheid. Dat beweert de Amerikaanse schrijver Nicholas Carr.

alinea 2


Nicholas Carr ontdekte een tijdje geleden dat hij niet meer kan lezen. De Amerikaanse schrijver heeft het gevoel dat iets of iemand met zijn hersenen knoeit en zijn geheugen opnieuw inricht. Carr denkt niet meer zoals hij altijd dacht. "Niet dat ik mijn verstand verlies, voor zover ik dat kan overzien, maar het verandert wel." Hij is zich daarvan het sterkst bewust als hij een boek probeert te lezen. Dat lukt niet meer. Voorheen kon hij zich laten meeslepen door een goed verhaal, nu is hij binnen enkele pagina's afgeleid. Als Carr snapt wat er aan de hand is, verhuist hij van de stad naar een hut in de bergen van Colorado en schrijft, afgesneden van tv en internet, in alle rust een lang en diep doordacht boek.

alinea 3


In dat boek met de titel 'The Shallows - What Internet is Doing to our Brains' (vertaald: De ondiepten - Wat internet met onze hersenen doet) beweert Carr dat we dom worden van internet. Elke dag struinen we tientallen websites af, plaatsen we doorlopend berichtjes op Hyves en kijken we elke paar minuten naar onze e-mail. Dat doet iets met ons brein. Zo'n twintig jaar geleden dachten wetenschappers nog dat onze hersenen, als we eenmaal volwassen waren, niet meer konden veranderen. Nu weten neurologen en biologen dat ons brein zich wel degelijk aanpast. Heel letterlijk zelfs. Simpel gezegd: de ene kwab groeit, de andere krimpt. Zoals je spieren kunt kweken, zo ongeveer train je ook je hersenen.

alinea 4


"Internet heeft veel goeds gebracht", erkent Carr. Nagenoeg alle informatie is binnen handbereik. Maar het valt te bezien of we er alleen maar beter van worden. We leven zo intensief met moderne media (kranten, radio, televisie, internet, mobiel internet), dat onze hersenen veranderen. Altijd en overal zijn we voor iedereen en alles bereikbaar. Die overvloed verandert onze manier van denken. Maar de technologie néémt ook. Dat weten we al sinds de Griekse wijsgeer Socrates (470-399 vóór Christus), die in zijn tijd bang was dat we ons geheugen zouden verliezen als we leerden schrijven. Met de komst van klokken werd het natuurlijke ritme van de zon en de maan minder belangrijk. Sinds we met behulp van de Tom Tom onze weg vinden, kunnen we ons veel minder met onze eigen intuïtie oriënteren.

bladzijde 9


alinea 5


Maar alle veranderingen door de eeuwen heen zijn volgens Carr peanuts vergeleken bij de gevolgen van internet. Als we online zijn - dat zijn we bijna allemaal steeds vaker - laten we ons steeds afleiden. We hunkeren zo naar nieuws en informatie, dat we altijd op scherp staan. We vliegen van website naar website en worden steeds weer verleid verder te klikken. We volgen een link... en nóg een link. Áls we al terugkomen bij het artikel dat we lazen, zijn we vergeten waarover het ging.

alinea 6


Maar we lézen toch op internet? Volgens Carr is het ontnuchterende antwoord: "Nee, we lezen niet. We scannen websites, zoals we krantenkoppen lezen, alleen maar ernaar kijken, daarna meteen doorzappen naar onderaan de pagina. Anders dan je zou denken, is dit geen onbedoeld en slecht gebruik van internet. Het is zo ontworpen. Internet is juist afleiding - van het een naar het ander."

alinea 7


Carr schrijft in zijn boek: "Als we internet op gaan, gaan we een omgeving binnen die oppervlakkig lezen, denken en leren stimuleert. Het is best mogelijk diep te denken terwijl je op internet zit, zoals je ook oppervlakkig kunt denken terwijl je een boek leest. Maar dat is niet het soort denken dat de internettechnologie aanmoedigt en beloont. We worden, kortom, oppervlakkig. We kunnen alles weten, maar weten van heel veel bar weinig. Dat wordt steeds erger. Ons kortetermijngeheugen wordt zodanig overvoerd met informatie en impulsen dat we minder opslaan in ons langetermijngeheugen. Internet is het medium van vergeetachtigheid. Misschien voelen we ons wel slimmer, we zijn het niet."

Vraag 18: 1 punt


De tekst begint met een inleiding (alinea 1).

Wat is het doel van deze inleiding?

(Kies uit: A B C)

A een geschiedenis vooraf geven van het onderwerp van de tekst

B een indruk geven van wat het onderwerp van de tekst is

C een uitleg geven over de opbouw van de tekst


Vraag 19: 1 punt


Wat is het verband tussen alinea 2 en 3?

(Kies uit: A B C D)

A Alinea 2 en 3 vormen een opsomming.

B Alinea 2 en 3 vormen een tegenstelling.

C Alinea 3 geeft een uitwerking van wat er in alinea 2 wordt verteld.

D Alinea 3 noemt een voorbeeld bij wat er in alinea 2 wordt verteld.


Vraag 20: 1 punt


Van welk verband is er sprake binnen alinea 4?

(Kies uit: A B C D)

A middel-doel

B oorzaak-gevolg

C tegenstelling

D voorwaarde-gevolg

bladzijde 10

Vraag 21: 1 punt


Een tekst kan bestaan uit:

1 feiten


2 de mening van de schrijver

3 de mening van iemand anders

Wat tref je aan in alinea 6?

(Kies uit: A B C D)

A alleen 1

B alleen 2

C alleen 3

D 1, 2 en 3


Vraag 22: 1 punt


"Internet stimuleert oppervlakkigheid." (zie inleiding)

In welke alinea's kun je de beste verklaring hiervoor lezen?

(Kies uit: A B C D)

A in alinea 1 en 2

B in alinea 3 en 4

C in alinea 4 en 5

D in alinea 6 en 7

Vraag 23: 1 punt


Wat is de bedoeling van de laatste alinea (alinea 7)?

(Kies uit: A B C D)

A een advies geven

B een conclusie geven

C een grappig voorval noemen

D een nieuw gegeven aan de tekst toevoegen


Vraag 24: 1 punt


Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer?

(Kies uit: A B C D)

A Dankzij internet krijgen we in enkele muisklikken alle informatie van de hele wereld binnen handbereik.

B Internet heeft vergeleken bij alle veranderingen in de geschiedenis de meest ingrijpende gevolgen gebracht.

C Volgens de Amerikaanse schrijver Carr stimuleert de werking van internet afleiding en oppervlakkigheid.

D Wie veel op het internet verkeert, verliest het vermogen zich nog echt op een boek te concentreren.


Vraag 25: 1 punt


Een schrijver heeft altijd een doel met een tekst.

Wat is de belangrijkste bedoeling van de schrijver van deze tekst?

(Kies uit: A B C D)

A de lezer een mening geven over de gevolgen van het voortdurend gebruik van internet

B de lezer een toekomstverwachting geven over het gebruik van internet

C de lezer informeren over het gebruik van internet

D de lezer overhalen het boek 'The Shallows - What Internet is Doing to our Brains' te lezen

bladzijde 11

Deze pagina bevat geen tekst.

bladzijde 12


Tekst 4


Omschrijving van de advertentie:

De tekst is gedrukt op een foto van een stuk wad.

In de rechter bovenhoek staat het logo van de Waddenvereniging.

Tekst in de foto:Wadoptie

Adopteer een stuk wad!Een stuk wad cadeau?

Ja, dat leest u goed. U kunt nu een stuk wad cadeau geven! Aan een ander, of aan uzelf. Een stukje zeehondenplaat bijvoorbeeld, of een paar vierkante meter kwelder. Da's niet alleen een mooi nieuwjaarsgeschenk, maar ook een belangrijke gift.

Want alleen met bijdragen van waddenfans zoals u kunnen wij dit unieke natuurgebied beschermen. En die bescherming is hard nodig, want de Waddenzee blijft kwetsbaar. Kijk dus snel op www.wadoptie.nl. Voor slechts € 5,- per jaar kunt u vijf hectare wad adopteren. U kiest zelf welk stuk u wilt. Een prachtcadeau: uw eigen stukje Waddenzee.

Tekst in een balk onder de foto:

Adopteer nu een stuk wad voor slechts € 5,- per jaar! www.wadoptie.nl

bladzijde 13


Vraag 26: 1 punt


Op de foto zie je mensen (op het strand) bij de Waddenzee lopen.

Wat heb je nog meer nodig dan deze foto om het doel van deze advertentie te begrijpen?

(Kies uit: A B C D)

A Niets, de foto van het wad en de mensen is voldoende.

B De tekst in de foto.

C De tekst in de foto en het logo van de Waddenvereniging rechtsboven.

D De tekst in de foto en de tekst in de balk onderaan.

bladzijde 14


Schrijfopdracht


Schrijfopdracht: sollicitatiebrief

Je bent bijna klaar met je examen, maar je hebt geen zin om thuis te gaan zitten totdat je weer aan je nieuwe opleiding kunt beginnen.

Je besluit daarom op zoek te gaan naar een baantje om wat geld te verdienen.

In de supermarkt SuperdeSuper in jouw woonplaats hangt deze advertentie:

begin kader

De functie: hulpkracht

De ideale banen om lekker bij te verdienen voor een nieuwe scooter, iPod of een nieuw mobieltje, om uit te gaan... Je kunt in de avond en op de zaterdag bij ons terecht. Afhankelijk van je interesses en capaciteiten kom je te werken als kassamedewerker, op de afdeling 'Vers' of op de afdeling 'Houdbaar'.Wat bieden we?

Je gaat werken in een gezellig team van collega's. Naast het vullen van de schappen en het werken aan de kassa, valt er ook genoeg te lachen. Ook naar onze klanten graag, want we zeggen niet voor niets 'graag gedaan'.Wat vragen we?

Je hebt een positieve, actieve houding en je vindt het leuk om klanten te helpen. Samen met je collega's vul je de vakken op een nette en vlotte manier. Als kassamedewerker zorg je ervoor dat de artikelen op een correcte wijze door de klant worden afgerekend.

einde kader

Je besluit om op één van de bovenstaande vacatures te schrijven.


Vraag 27: 12 punten


Schrijfopdracht

Schrijf een keurige sollicitatiebrief naar de SuperdeSuper.

Bedenk zelf een volledig adres.

Neem hierin de volgende onderdelen op:

- Leg uit op welke baan je solliciteert.

- Noem de plaats van de SuperdeSuper waarnaar jij solliciteert.

- Geef een korte omschrijving van de opleiding die je nu volgt.

- Geef aan welke werkervaring je al hebt.

- Noem twee positieve punten van jezelf waaruit blijkt dat je geschikt bent voor deze baan.

- Geef aan in welke weken en op welke dag(en) jij beschikbaar bent.

- Vraag om een reactie.

bladzijde 15

Voor de uitwerking van deze opdracht hoef je geen lijst met persoonlijke gegevens (CV) bij te voegen.

Let er op dat je alles vermeldt in je sollicitatiebrief en dat je een goede indeling maakt.Einde
: cms -> files
files -> Tevens oud programma Engels deel 1 van 2
files -> Manon ging op Vrijdag weg en kwam op Vrijdag weer terug. Toch was ze maar twee dagen weg geweest. Ra, ra hoe kan dat?
files -> Tevens oud programma filosofie deel 1 van 1
files -> Mozilla Firefox een alternatieve webbrowser Jikke van Ewijk Visio Apeldoorn Inhoudsopgave
files -> Ode aan de boot Prinske kijk ik vond op zolder, ´n foto van ´n ouwe boot
files -> Even hen de winkel. Wij hadden’t zo drok, drok, drok
files -> Een aantal tips in het gebruik
files -> Startpunt St. Servatiuskerk. U gaat met uw rug naar de kerk staan. U gaat linksaf, Clarastraat. U ziet rechts het Clarissenklooster
files -> De herkomst van de symbolen voor onze cijfers is het meest duidelijk voor het cijfer 1: de vinger
files -> Instructies voor toetsdeel 2
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina